Câu hỏi thường gặp về Shop Pay Trả góp

Sử dụng trang này để tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của chủ cửa hàng trực tuyến.

Khách hàng có phải trả thêm chi phí gì không?

Không. Khách hàng không phải trả thêm phí, lãi suất hay phí nộp muộn. Điểm tín dụng của khách hàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Tôi có được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi tôi hoàn tiền cho khách hàng không?

Không. Khi hoàn tiền đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi thực hiện hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về cách tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Tôi có thể điều chỉnh khoảng giá hiện có đối với đơn hàng trả góp trên Shop Pay không?

Không. Shop Pay Trả góp chỉ dành cho đơn hàng từ 50 USD đến 3.000 USD, đã bao gồm ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và thuế.

Tôi có thể chọn sản phẩm để cung cấp Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay không?

Không. Không thể tùy chỉnh dịch vụ trả góp của Shop Pay cho từng sản phẩm vì dịch vụ này áp dụng cho tất cả sản phẩm của cửa hàng trong khoảng giá đủ điều kiện, không bao gồm thẻ quà tặng và sản phẩm gói đăng ký.

Tôi có thể tải xuống logo Shop Pay Trả góp không?

Có. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay đúng cách trước khi tải xuống và sử dụng logo Shop Pay Trả góp trong tài liệu tiếp thị của mình.

Khách hàng có thể mua thẻ quà tặng bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay không?

Không. Khách hàng không thể mua thẻ quà tặng bằng Shop Pay Trả góp.

Khách hàng có thể mua sản phẩm gói đăng ký bằng Shop Pay Trả góp không?

Không. Khách hàng không thể mua sản phẩm gói đăng ký bằng Shop Pay Trả góp.

Làm thế nào để hỗ trợ những khách hàng có thắc mắc hoặc gặp sự cố khi sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Sau khi thu hồi thanh toán cho đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản quyết toán cho đơn hàng trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp. Bạn không phải thu tiền thanh toán từ khách hàng.

Bạn được Affirm thanh toán và các khoản quyết toán sẽ được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments. Lịch quyết toán tuỳ chỉnh không ảnh hưởng đến khoản quyết toán của Shop Pay Trả góp.

Tìm hiểu thêm về nhận tiền thanh toán qua Quyết toán trên Shopify.

Làm thế nào để xem các đơn hàng được thực hiện bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập "Dịch vụ trả góp của Shop Pay".
 3. Xem lại danh sách đơn hàng đã đặt bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay.

Làm thế nào để xem tiền quyết toán cho đơn hàng qua Shop Pay Trả góp?

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Xem các khoản quyết toán.
 4. Nhấp vào Xem giao dịch.
 5. Nhấp vào Lọc.
 6. Trong trường Hiển thị tất cả tài nguyên, chọn Phương thức thanh toán.
 7. Trong trường , chọn Shop Pay Trả góp.
 8. Nhấp vào Add filter (Thêm bộ lọc).

Điều gì sẽ xảy ra khi khách hàng trả lại mặt hàng đã thanh toán qua Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay?

Nếu số tiền hoàn lại của khách hàng nhỏ hơn số tiền còn lại trong số dư Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, khách hàng có thể nhận được theo một hoặc cả hai phương thức sau:

 • Số dư thanh toán nhỏ hơn khi thanh toán lần cuối.
 • Số lần thanh toán số dư khoản vay còn lại ít hơn trong tương lai.

Nếu số tiền hoàn lại của khách hàng lớn hơn số tiền còn lại trong số dư Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, khách hàng có thể nhận khoản chênh lệch dưới dạng khoản hoàn tiền vào phương thức thanh toán ban đầu là thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Tìm hiểu thêm về hoàn tiền cho đơn hàng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thêm một mặt hàng vào đơn hàng hiện có?

Nếu bạn thêm một mặt hàng vào đơn hàng hiện có bằng Shop Pay Trả góp, hệ thống sẽ tạo hóa đơn cho số dư chưa thanh toán và gửi hóa đơn này cho khách hàng. Khách hàng cần thanh toán toàn bộ số dư chưa thanh toán đó bằng phương thức thanh toán khác vì Shop Pay Trả góp không hỗ trợ hóa đơn bổ sung. Tuy nhiên, khách hàng có thể sử dụng cùng thẻ tín dụng mà họ đã thanh toán trước đây.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Có thể áp dụng Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay cho các đơn mua bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí