Câu hỏi thường gặp về dịch vụ trả góp của Shop Pay

Khách hàng có phải trả thêm chi phí gì không?

Khách hàng không phải trả thêm phí, lãi suất hay phí nộp muộn.

Tôi có thể điều chỉnh khoảng giá hiện có đối với đơn hàng trả góp trên Shop Pay không?

Không. Chỉ có thể trả góp cho các đơn hàng từ 50 USD đến 1.000 USD, đã bao gồm ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và thuế.

Tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm có thể trả góp bằng Shop Pay không?

Không thể tùy chỉnh dịch vụ trả góp của Shop Pay cho từng sản phẩm vì dịch vụ này áp dụng cho tất cả sản phẩm của cửa hàng trong khoảng giá đủ điều kiện, không bao gồm thẻ quà tặng.

Khách hàng có thể mua thẻ quà tặng bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay không?

Không. Khách hàng không thể mua thẻ quà tặng bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay.

Làm thế nào để hỗ trợ những khách hàng có thắc mắc hoặc gặp sự cố khi sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

Nếu khách hàng có thắc mắc về khoản vay, thanh toán hoặc quản lý tài khoản, bạn có thể cung cấp cho họ liên kết đến Trung tâm trợ giúp về dịch vụ trả góp.

Nếu khách hàng có thắc mắc về Shop Pay hoặc ứng dụng Shop, bạn có thể cung cấp cho họ liên kết đến Trả góp với Shop Pay

Làm thế nào để xem các đơn hàng được thực hiện bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập "Dịch vụ trả góp của Shop Pay".
  3. Xem lại danh sách đơn hàng đã đặt bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay.

Tôi sẽ nhận thanh toán như thế nào đối với đơn hàng được thực hiện bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

  • Bạn sẽ nhận ngay toàn bộ khoản thanh toán cho đơn hàng, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay.
  • Bạn không phải thu tiền thanh toán từ khách hàng.
  • Trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, các khoản thanh toán được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí