Câu hỏi thường gặp về dịch vụ trả góp của Shop Pay

Sử dụng trang này để tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của chủ cửa hàng trực tuyến.

Khách hàng có phải trả thêm chi phí gì không?

Không. Bạn không phải trả thêm phí, lãi suất hay phí nộp muộn. Điểm tín dụng của khách hàng cũng không chịu ảnh hưởng gì.

Tôi có được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi tôi hoàn tiền cho khách hàng không?

Không. Khi hoàn tiền đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi bạn thực hiện hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Tôi có thể điều chỉnh khoảng giá hiện có đối với đơn hàng trả góp trên Shop Pay không?

Không. Shop Pay Trả góp chỉ dành cho đơn hàng từ 50 USD đến 1.000 USD, đã bao gồm ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và thuế.

Tôi có thể chọn sản phẩm để cung cấp Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay không?

Không. Không thể tùy chỉnh Shop Pay Trả góp cho từng sản phẩm vì dịch vụ này áp dụng cho tất cả sản phẩm của cửa hàng trong khoảng giá đủ điều kiện, không bao gồm thẻ quà tặng.

Tôi có thể tải xuống logo Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay không?

Có. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng tài sản thương hiệu Shop Pay đúng cách trước khi tải xuống và sử dụng logo Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay trong tài liệu tiếp thị của mình.

Khách hàng có thể mua thẻ quà tặng bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay không?

Không. Khách hàng không thể mua thẻ quà tặng bằng Shop Pay Trả góp.

Làm thế nào để hỗ trợ những khách hàng có thắc mắc hoặc gặp sự cố khi sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Nếu bạn đang sử dụng Shop Pay Trả góp thì bạn sẽ nhận được khoản quyết toán của mình sau 1 đến 3 ngày làm việc kể từ khi khách hàng hoàn thành thanh toán. Lịch quyết toán tuỳ chỉnh không ảnh hưởng đến khoản quyết toán của Shop Pay Trả góp. Tìm hiểu thêm về nhận tiền thanh toán qua Quyết toán trên Shopify.

Làm thế nào để xem các đơn hàng được thực hiện bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
  2. Trong thanh tìm kiếm, nhập "Dịch vụ trả góp của Shop Pay".
  3. Xem lại danh sách đơn hàng đã đặt bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay.

Tôi sẽ nhận thanh toán như thế nào đối với đơn hàng được thực hiện bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

  • Bạn sẽ nhận ngay toàn bộ khoản thanh toán cho đơn hàng, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay.
  • Bạn không phải thu tiền thanh toán từ khách hàng.
  • Trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, các khoản thanh toán được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments.

Điều gì sẽ xảy ra khi khách hàng trả lại mặt hàng đã thanh toán qua Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay?

Nếu số tiền hoàn lại của khách hàng nhỏ hơn số tiền còn lại trong số dư Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, khách hàng có thể nhận được theo một hoặc cả hai phương thức sau:

  • Số dư thanh toán nhỏ hơn khi thanh toán lần cuối
  • Số lần thanh toán số dư khoản vay còn lại ít hơn trong tương lai

Nếu số tiền hoàn lại của khách hàng lớn hơn số tiền còn lại trong số dư Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, khách hàng có thể nhận khoản chênh lệch dưới dạng khoản hoàn tiền vào phương thức thanh toán ban đầu là thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Tìm hiểu thêm về hoàn tiền cho đơn hàng.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Có thể áp dụng Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay cho các đơn mua bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí