Câu hỏi thường gặp về Shop Pay Trả góp

Sử dụng trang này để tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp của chủ cửa hàng trực tuyến.

Trên trang này

Khách hàng có phải trả thêm chi phí gì không?

Đối với đơn hàng trả góp được chia thành 4 lần thanh toán, hai tuần một lần, bạn không phải trả thêm phí, lãi suất hoặc phí nộp muộn.

Đối với đơn hàng trả góp được chi trả bằng các khoản thanh toán hằng tháng, mức lãi suất từ 10 đến 36% APR sẽ áp dụng.

Tôi có thể cung cấp Shop Pay Trả góp tại cửa hàng bán lẻ của mình không?

Có. Nếu đang bán hàng tại địa điểm bán lẻ với Shopify POS, bạn có thể cung cấp tùy chọn Shop Pay Trả góp cho các giao dịch thanh toán trực tiếp. Mức phí và giá trị đơn mua đủ điều kiện để trả góp tại cửa hàng cũng giống với cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu cách thiết lập Shop Pay Trả góp cho POS.

Việc sử dụng Shop Pay Trả góp có ảnh hưởng đến điểm tín dụng của khách hàng không?

Nếu khách hàng chọn thanh toán đơn hàng bằng 4 lần trả góp, hai tuần một lần, điểm tín dụng của họ sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu khách hàng chọn thanh toán đơn hàng bằng các khoản thanh toán hằng tháng nhưng không thanh toán đúng hạn, điểm tín dụng của khách hàng đó có thể bị ảnh hưởng. Chỉ các tùy chọn thanh toán hằng tháng mới có thể ảnh hưởng đến điểm tín dụng của khách hàng.

Tôi có được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi tôi hoàn tiền cho khách hàng không?

Không. Khi hoàn tiền đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ gửi lại khoản thanh toán cho khách hàng. Bạn sẽ không được hoàn phí giao dịch Shop Pay Trả góp khi thực hiện hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về cách tạo đơn hàng trả lại và hoàn tiền.

Điều gì xảy ra nếu khách hàng mở khiếu nại về đơn hàng được thanh toán bằng Shop Pay Trả góp?

Khách hàng có thể mở khiếu nại với Affirm về đơn hàng trả góp trong vòng tối đa 60 ngày kể khi bạn thu hồi thanh toán. Nếu khách hàng khiếu nại, Affirm sẽ gửi email cho chủ cửa hàng Shopify của bạn. Bạn sẽ không nhận được thông báo trên trang quản trị Shopify.

Nếu bạn nhận được email khiếu nại từ Affirm, bạn có 15 ngày để trả lời trực tiếp email đó cùng bất kỳ bằng chứng nào bạn muốn cung cấp. Sau thời gian đó, Affirm sẽ giải quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày tiếp theo. Affirm giữ số tiền tranh chấp trong thời hạn 30 ngày cho đến khi họ giải quyết xong khiếu nại.

Nếu kết quả giải quyết khiếu nại có lợi cho bạn, tiền sẽ được trả lại vào tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments.

Nếu Affirm giải quyết khiếu nại theo hướng có lợi cho khách hàng, số tiền tranh chấp sẽ được trả lại cho khách hàng. Bạn không phải trả thêm chi phí nếu khách hàng được hoàn tiền.

Tôi có thể điều chỉnh khoảng giá hiện có đối với đơn hàng trả góp trên Shop Pay không?

Không. Shop Pay Trả góp chỉ dành cho đơn hàng từ 50 USD đến 20.000 USD, đã bao gồm ưu đãi giảm giá, phí vận chuyển và thuế.

Tôi có thể chọn sản phẩm để cung cấp Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay không?

Không. Không thể tùy chỉnh dịch vụ trả góp của Shop Pay cho từng sản phẩm vì dịch vụ này áp dụng cho tất cả sản phẩm của cửa hàng trong khoảng giá đủ điều kiện, không bao gồm thẻ quà tặng và sản phẩm gói đăng ký.

Khách hàng có thể mua thẻ quà tặng bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay không?

Không. Khách hàng không thể mua thẻ quà tặng bằng Shop Pay Trả góp.

Khách hàng có thể mua sản phẩm gói đăng ký bằng Shop Pay Trả góp không?

Không. Khách hàng không thể mua sản phẩm gói đăng ký bằng Shop Pay Trả góp.

Làm thế nào để hỗ trợ những khách hàng có thắc mắc hoặc gặp sự cố khi sử dụng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Sau khi thu hồi thanh toán cho đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản quyết toán cho đơn hàng trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp. Bạn không phải thu tiền thanh toán từ khách hàng.

Affirm chịu trách nhiệm thu các khoản trả góp từ khách hàng của bạn. Bạn được Affirm thanh toán và các khoản quyết toán sẽ được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments. Lịch quyết toán tuỳ chỉnh không ảnh hưởng đến khoản quyết toán của Shop Pay Trả góp.

Tìm hiểu thêm về nhận tiền thanh toán qua Quyết toán trên Shopify.

Làm thế nào để xem các đơn hàng được thực hiện bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay?

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập "Dịch vụ trả góp của Shop Pay".
 3. Xem lại danh sách đơn hàng đã đặt bằng dịch vụ trả góp của Shop Pay.

Làm thế nào để xem tiền quyết toán cho đơn hàng qua Shop Pay Trả góp?

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cài đặt.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Xem các khoản quyết toán.
 4. Nhấp vào Transactions (Giao dịch).
 5. Nhấp vào More filters (Bộ lọc khác).
 6. Chọn Phương thức thanh toán, rồi chọn Shop Pay Trả góp.
 7. Nhấp vào Done (Đã xong).

Điều gì sẽ xảy ra khi khách hàng trả lại mặt hàng đã thanh toán qua Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay?

Nếu số tiền hoàn lại của khách hàng nhỏ hơn số tiền còn lại trong số dư Tùy chọn trả góp bằng Shop Pay, khách hàng có thể nhận được theo một hoặc cả hai phương thức sau:

 • Số dư thanh toán nhỏ hơn khi thanh toán lần cuối.
 • Số lần thanh toán số dư khoản vay còn lại ít hơn trong tương lai.

Nếu số tiền hoàn lại của khách hàng lớn hơn số tiền còn lại trong số dư của Shop Pay Trả góp, khách hàng có thể nhận khoản chênh lệch dưới dạng tiền hoàn vào phương thức thanh toán ban đầu. Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền cho đơn hàng họ đã thanh toán hằng tháng, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền lãi đã trả. Lãi suất là chi phí vay và không thể hoàn lại.

Tìm hiểu thêm về hoàn tiền cho đơn hàng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thêm một mặt hàng vào đơn hàng hiện có?

Nếu bạn thêm một mặt hàng vào đơn hàng hiện có bằng Shop Pay Trả góp, hệ thống sẽ tạo hóa đơn cho nợ chưa trả và gửi hóa đơn này cho khách hàng. Khách hàng cần thanh toán toàn bộ nợ chưa trả bằng phương thức thanh toán khác vì Shop Pay Trả góp không hỗ trợ hóa đơn bổ sung.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận?

Có thể sử dụng Shop Pay Trả góp cho các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Không chấp nhận thẻ Capital One. Khách hàng chọn tùy chọn thanh toán hằng tháng chỉ có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ.

Shop Pay Trả góp có dùng được bên ngoài Hoa Kỳ không?

Không, Shop Pay Trả góp chỉ dành riêng cho thương nhân tại Hoa Kỳ, bán bằng đồng USD và đã kích hoạt cả Shopify Payments và Shop Pay. Để truy cập Shop Pay Trả góp, vào phần cài đặt Shopify Payments trên trang Thanh toán của cửa hàng.

Ngoài ra, khách hàng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tư cách hợp lệ, bao gồm có địa chỉ thanh toán tại Hoa Kỳ và đã đăng ký Shop Pay. Để đủ điều kiện sử dụng Shop Pay Trả góp, tổng số tiền đơn hàng phải từ 50 USD đến 20.000 USD.

Shop Pay Trả góp hiện không dành cho thương nhân hoặc khách hàng tại các quốc gia khác, ví dụ như Canada.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí