คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ใช้หน้านี้เพื่อค้นหาคําตอบของคําถามที่พบบ่อยจากเจ้าของร้านค้าออนไลน์

ในหน้านี้

ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับคำสั่งซื้อแบบผ่อนชำระที่แบ่งการผ่อนชำระออกเป็นสี่งวดทุกๆ สองสัปดาห์นั้น จะไม่มีค่าบริการ อัตราดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมในกรณีที่ล่าช้าเพิ่มเติม

แต่หากต้องการผ่อนชําระคำสั่งซื้อที่ต้องชําระเป็นรายเดือน จะมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีละ 10% ถึง 36%

ฉันสามารถเสนอการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ในร้านค้าปลีกของฉันได้หรือไม่

ใช่หากคุณขายสินค้าในที่ตั้งร้านค้าปลีกด้วย Shopify POS คุณสามารถเสนอการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay สำหรับการชำระเงินที่หน้าร้านได้อัตราค่าใช้บริการและจํานวนการซื้อที่มีสิทธิ์ในการผ่อนชำระภายในร้านค้าจะเหมือนกันกับราคาออนไลน์ดูวิธีการตั้งค่าการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay สำหรับ POS

การใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay จะมีผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของลูกค้าฉันหรือไม่

หากลูกค้าของคุณเลือกที่จะชำระเงินคำสั่งซื้อของตนเป็นการผ่อนชำระสี่งวดทุกๆ สองสัปดาห์ คะแนนเครดิตของลูกค้าเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ

หากลูกค้าของคุณเลือกที่จะชำระคำสั่งซื้อเป็นรายเดือนและชำระเงินไม่ตรงเวลา อาจส่งผลต่อคะแนนเครดิตของพวกเขาได้ เฉพาะตัวเลือกการชำระเงินเป็นรายเดือนเท่านั้นที่อาจส่งผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของลูกค้า

ฉันจะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คืนเมื่อดำเนินการคืนเงินหรือไม่

ไม่ เมื่อคุณดำเนินการคืนเงินให้คำสั่งซื้อที่ใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay นั่นหมายความว่าคุณจะส่งเงินที่ได้รับจากการชำระเงินกลับไปยังลูกค้า เมื่อคุณดำเนินการคืนเงิน ระบบจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการคืนสินค้าและคืนเงิน

จะเกิดอะไรขึ้นหากลูกค้าเปิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ชําระโดยการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ลูกค้าสามารถเปิดข้อโต้แย้งกับ Affirm สำหรับคำสั่งซื้อแบบผ่อนชำระได้สูงสุด 60 วันหลังจากที่คุณได้จัดเก็บการชำระเงิน หากลูกค้ายื่นข้อโต้แย้ง Affirm จะส่งอีเมลถึงเจ้าของร้านค้า Shopify ของคุณ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify

หากคุณได้รับอีเมลแจ้งข้อโต้แย้งจาก Affirm คุณจะมีเวลา 15 วันเพื่อตอบกลับอีเมลนั้นโดยตรงพร้อมหลักฐานใดๆ ที่คุณต้องการระบุ หลังจากนั้น Affirm จะแก้ไขข้อโต้แย้งภายใน 15 วันหลังจากนั้น Affirm จะระงับเงินที่มีข้อโต้แย้งในระยะเวลา 30 วันดังกล่าว จนกว่าพวกเขาจะแก้ไขข้อโต้แย้งเสร็จสิ้น

หากคุณชนะการโต้แย้ง เงินดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติให้ส่งคืนไปยังบัญชีที่คุณใช้สำหรับ Shopify Payments

หาก Affirm แก้ไขข้อโต้แย้งโดยตัดสินให้ลูกค้าของคุณชนะ เงินที่มีข้อโต้แย้งจะถูกส่งคืนให้ลูกค้า คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากลูกค้าได้รับเงินคืน

ฉันสามารถปรับช่วงราคาที่พร้อมให้ใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อที่จะใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้หรือไม่

ไม่ได้ การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay มีให้ใช้งานเฉพาะกับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 50 ดอลลาร์สหรัฐถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมส่วนลด ค่าจัดส่ง และภาษีแล้วเท่านั้น

ฉันเลือกสินค้าที่สามารถใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถปรับแต่งการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการที่ต้องการได้ เนื่องจากการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay จะสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกรายการในร้านค้าของคุณที่อยู่ในช่วงราคาที่มีสิทธิ์ใช้งาน ยกเว้นบัตรของขวัญและสินค้าแบบสมัครใช้งาน

ลูกค้าสามารถซื้อบัตรของขวัญโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้หรือไม่

ไม่ได้ ลูกค้าไม่สามารถซื้อบัตรของขวัญโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งานโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้หรือไม่

ไม่ได้ ลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าแบบสมัครใช้งานโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้

ฉันจะช่วยลูกค้าที่มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้อย่างไร

ฉันจะรับเงินได้อย่างไร

หลังจากที่คุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากการสั่งซื้อ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมที่รอการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ คุณไม่จำเป็นต้องเก็บเงินจากลูกค้าของคุณด้วยตัวเอง

Affirm มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บยอดการผ่อนชำระจากลูกค้าของคุณ คุณจะได้รับเงินจาก Affirm และยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารเดียวกันกับที่คุณใช้ใน Shopify Payments ตารางเวลาการชำระเงินที่ปรับแต่งเองจะไม่ส่งผลต่อยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับยอดชำระเงินผ่านการชำระเงินของ Shopify

ฉันจะดูคำสั่งซื้อที่ใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้อย่างไร

 1. จากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ
 2. ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ “การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay”
 3. ตรวจดูรายการของคำสั่งซื้อที่ใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ฉันจะดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากคำสั่งซื้อที่ใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้อย่างไร

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า
 2. คลิก “การชำระเงิน
 3. ในส่วน Shopify Payments คลิก “ดูการรับชำระเงิน
 4. คลิก ธุรกรรม
 5. คลิกที่ตัวกรองเพิ่มเติม
 6. เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นเลือกการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay
 7. คลิกที่เสร็จสิ้น

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกค้าส่งคืนสินค้าที่ใช้การผ่อนชําระผ่าน Shop Pay

หากจํานวนเงินที่คืนของลูกค้าน้อยกว่ายอดคงเหลือของการผ่อนชําระผ่าน Shop Pay แล้ว ลูกค้าจะได้รับสิ่งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง:

 • ยอดชำระคงเหลือของการชำระเงินครั้งสุดท้ายจะน้อยลง
 • การชำระยอดเงินกู้คงเหลือในอนาคตจะน้อยลง

หากจํานวนเงินคืนของลูกค้ามากกว่าจํานวนที่คงเหลือในยอดการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ลูกค้าจะได้รับเงินส่วนต่างคืน โดยจะคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินเดิมที่ใช้ในการชำระเงิน แต่หากลูกค้าส่งคำขอคืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ตนได้ทำการผ่อนชำระรายเดือนไปแล้ว ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินค่าดอกเบี้ยที่ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากดอกเบี้ยนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม จึงไม่สามารถคืนเงินได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเพิ่มรายการสินค้าไปยังคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้ว

หากคุณเพิ่มรายการสินค้าไปยังคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วซึ่งสร้างโดยใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับยอดคงเหลือแล้วส่งให้แก่ลูกค้าของคุณ โดยลูกค้าจะต้องชำระยอดคงเหลือเต็มจํานวนด้วยวิธีการชำระเงินอื่นเนื่องจากระบบไม่รองรับการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

ใช้การชำระเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay พร้อมให้ใช้งานสำหรับการซื้อที่ดำเนินการโดยใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิต จะไม่รับบัตร Capital One ส่วนลูกค้าของคุณที่เลือกตัวเลือกการชำระแบบรายเดือนจะสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเดบิตเท่านั้น

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay มีให้บริการนอกสหรัฐอเมริกาหรือไม่

ไม่ การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและมีการเปิดใช้งานทั้ง Shopify Payments และ Shop Pay ไว้เท่านั้น หากต้องการเข้าถึงการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ให้ไปที่การตั้งค่า Shopify Payments ในหน้าการชำระเงินของร้านค้าคุณ

นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานบางประการด้วย เช่น มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินอยู่ในสหรัฐอเมริกาและลงทะเบียน Shop Pay ไว้ หากต้องการมีสิทธิ์ใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ยอดรวมของคำสั่งซื้อจะต้องอยู่ในช่วง 50 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ยังไม่พร้อมให้ผู้ขายและลูกค้าในประเทศอื่น เช่น แคนาดา ใช้งานในขณะนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี