สิทธิ์การใช้งาน

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay มีให้ใช้งานเฉพาะผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและมีการเปิดใช้งานทั้ง Shopify Payments และ Shop Pay ไว้เท่านั้น คุณสามารถเข้าถึง การ Shop Pay ผ่อนเงิน ได้ในการตั้งค่า Shopify Payments ในหน้าการ Payments ของร้านค้า คุณ

ลูกค้าของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งานบางประการ รวมถึงการมีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในสหรัฐอเมริกาและต้องลงทะเบียน Shop Pay ยอดคำสั่งซื้อทั้งหมดต้องอยู่ระหว่าง 50 USD ถึง 20,000 USD เพื่อให้ลูกค้ามีสิทธิ์ในการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้รับการสนับสนุนโดย Affirm หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay แล้ว Affirm จะตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจต้องห้าม หากคุณละเมิดนโยบายดังกล่าว จะมีข้อความระบุว่าการระงับบัญชีการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณแสดงอยู่ในส่วน admin ของคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสาเหตุการระงับบัญชีการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณ:

  • ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • สกุลเงินหลักของร้านค้าออนไลน์ของคุณไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ
  • ภาษาหลักของร้านค้าออนไลน์ของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  • ร้านค้าของคุณไม่มีเว็บไซต์ออนไลน์
  • ธุรกิจของคุณคือบริการที่เน้นธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เป็นหลัก
  • ธุรกิจของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน บริการด้านการเงิน หรือหมวดหมู่อื่นที่ Affirm ไม่รองรับ
  • คุณขายสินค้าควบคุม เช่น ยาสูบ หรืออุปกรณ์เสพยา
  • คุณขายสินค้าต้องห้าม เช่น สกุลเงิน หรืออาวุธ

หากบัญชีการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณถูกระงับ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นอุทธรณ์สถานะได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี