สิทธิ์การใช้งาน

หากต้องการใช้การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay คุณจะต้องดำเนินกิจการอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงเปิดใช้งานทั้ง Shopify Payments และ Shop Pay ด้วย โดยคุณสามารถเข้าถึงการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้ในการตั้งค่า Shopify Payments บนหน้าการชำระเงินของร้านค้าคุณ

การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ได้รับการสนับสนุนโดย Affirm หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay แล้ว Affirm จะตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจต้องห้าม หากคุณละเมิดนโยบายดังกล่าว จะมีข้อความระบุว่าการระงับบัญชีการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณแสดงอยู่ในส่วน admin ของคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสาเหตุการระงับบัญชีการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณ:

  • ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • สกุลเงินหลักของร้านค้าออนไลน์ของคุณไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ
  • ภาษาหลักของร้านค้าออนไลน์ของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  • ร้านค้าของคุณไม่มีเว็บไซต์ออนไลน์
  • ธุรกิจของคุณคือบริการที่เน้นธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) เป็นหลัก
  • ธุรกิจของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน บริการด้านการเงิน หรือหมวดหมู่อื่นที่ Affirm ไม่รองรับ
  • คุณขายสินค้าควบคุม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ หรืออุปกรณ์เสพยา
  • คุณขายสินค้าต้องห้าม เช่น ของเล่นผู้ใหญ่ สกุลเงิน หรืออาวุธ

หากบัญชีการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ของคุณถูกระงับ คุณสามารถติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นอุทธรณ์สถานะได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี