Behörighet

För att använda Shop Pay-avbetalningar måste du vara baserad i USA, sälja i USD och ha både Shopify Payments och Shop Pay aktiverat. Du kan komma åt Shop Pay-avbetalningar i Shopify Payments-inställningarna på butikens betalnings-sida.

Shop Pay-avbetalningar drivs av Affirm. När du har aktiverat Shop Pay-avbetalningar granskar Affirm regelbundet din webbutik för att se till att du följer deras policy angående förbjuden verksamhet. Om du överträder policyn visas ett meddelande som säger att ditt Shop Pay-avbetalningskonto stängs av i din administratör.

Följande är exempel på några av orsakerna till att ditt Shop Pay-avbetalningskonto kan stängas av:

  • Ett lösenord krävs för att komma åt din webbshop.
  • Din webbshops primära valuta är inte USD.
  • Din webbshops primära språk är inte engelska.
  • Din butik har ingen webbplats.
  • Ditt företag är främst en tjänst mellan företag (B2B).
  • Din verksamhet innefattar hasardspel, finansiella tjänster eller en annan kategori som Affirm inte stödjer.
  • Du säljer reglerade produkter såsom alkohol, tobak eller läkemedelsutrustning.
  • Du säljer förbjudna produkter såsom vuxenleksaker, valutor eller vapen.

Om ditt Shop Pay-avbetalningskonto stängs av kan du kontakta Shopify-supporten för mer information eller för att överklaga din status.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis