Banner på produktsida för Shop Pay-avbetalningar

Bannern för avbetalning med Shop Pay visas under priset för produkten på produktsidan. Bannern gör att kunderna vet att de har möjlighet att betala för ordrar med avbetalning.

Om du har installerat ett Shopify-tema i din webbshop efter den 31 januari 2022 kan produktbannern redan ha lagts till på dina produktsidor. När du har aktiverat avbetalning med Shop Pay bör du kontrollera en produktsida i din webbutik för en banderoll som visas under produktens pris.

Om bannern inte redan har lagts till måste du göra något av följande:

 • Lägg automatiskt till bannern på produktsidan
 • Lägg till bannern på produktsidan manuellt

Lägg automatiskt till bannern på produktsidan

Du kan automatiskt lägga till bannern för produktsidor med temaredigeraren i administratören.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, på startmeddelandet Öka din försäljning med avbetalningsmeddelanden, klicka på Granska meddelande.
 2. I dialogrutan Granska avbetalningsmeddelanden, klicka på Jag förstår.
 3. När du har granskat meddelandet i temaredigeraren, klicka på Spara.

Överväg att lägga till Shop-försäljningskanalen i din Shopify-administratör för att få hjälp med att hantera din varumärkesnärvaro i Shop-appen och få åtkomst till funktioner, som försäljningsinsikter. Läs mer om Shop.

Lägg till bannern på produktsidan manuellt

Om du är van vid att läsa och redigera temakod kan du identifiera var du ska göra ändringar och själv uppdatera produktformuläret.

Identifiera var du ska göra ändringar

Koden för bannern måste ingå i varje förekomst av produktformuläret, som kommer att se ut ungefär som {% form 'product', product .... Produktformuläret finns på olika platser beroende på ditt tema, men följande är vanliga platser:

 • product-form.liquid
 • featured-product-form.liquid
 • product-template.liquid
 • product.liquid

Uppdatera produktformuläret

Steg:

 1. Öppna relevant fil.

 2. Hitta raden som innehåller {% form 'product', product.

 3. Skapa en ny rad direkt under och klistra in följande på den raden:

{{ form | payment_terms }}
 1. Klicka på Spara.

Resultatet bör se ut ungefär så här:

{% form 'product', product ... %}
 {{ form | payment_terms }}
 ...
{% endform %}

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis