Riktlinjer för Shop-handlare

Se till att du granskar och uppfyller handlarens krav och produktbegränsningar för att visas i Shop-appen.

Inköp som gjorts i Shop behandlas via din webbshop. Shop och Shopify deltar inte i att underlätta inköp, försäljning eller leverans av varor eller tjänster. Du förblir ansvarig för att hantera och svara på alla inköp, leveranser, kundservicefrågor, återbetalningar, returer, klagomål, problem och tvister. Shop förbehåller sig rätten att när som helst ta bort dig eller dina produkter från Shop, av vilken anledning som helst.

Krav för handlare

För att visas i Shop finns det en specifik uppsättning krav som din butik måste uppfylla. Dessa krav finns för att säkerställa en konsekvent upplevelse för handlare och kunder. Du bör granska följande huvudkriterier:

 • Din butik måste använda en aktiv Basic Shopify-plan eller högre. Läs mer om att kontrollera eller uppgradera din nuvarande plan.
 • Din butik måste ha Shopify Payments aktiverat. Mer information om krav för Shopify Payments.
 • Ditt Shopify Payments-konto måste vara aktivt i mer än 90 dagar. Det innebär att du måste ha behandlat minst en order med Shopify Payments för minst 90 dagar sedan. Överväg följande exempel på en berättigad och icke berättigad butik:

  • Berättigad: Butiker som har behandlat minst en betalning med Shopify Payments, och den ordern var för fler än 90 dagar sedan.
  • Icke-berättigad: Butiker som har behandlat minst en betalning med Shopify Payments, men den ordern var för mindre än 90 dagar sedan.
 • Din butik måste ha Shop Pay aktiverat.

 • Din butik måste ha Webbutikens försäljningskanal och butiken kan inte vara lösenordsskyddad. Läs mer om hur du tar bort ditt butikslösenord. När lösenordet har tagits bort kan vem som helst komma åt din webbutik.

 • Du använder inte några appar för lösenordskontroll eller åldersverifiering så som Advanced Registration, B2B Login Access Management, Locksmith, Login to View Price och MagicPass Deal Club, Wholesale. Om du tar bort en åldersverifieringsapp kommer dina åldersbegränsade produkter fortfarande inte att visas i appen och det kan leda till ett brott mot Shopifys policy för godtagbar användning.

 • Du har haft en chargeback-kurs på mindre än 1 % under de senaste 6 månaderna.

 • Du har aldrig brutit mot Shopifys policy för godtagbar användning.

 • Minst en av dina produkter måste uppfylla Shops krav på produktbehörighet. Om du säljer en kombination av förbjudna produkter och godkända produkter kommer endast godkända produkter att visas i Shop. Läs mer om felsökning av produktbehörighet.

Kontakta Shop-supporten för support på engelska om du uppfyller alla krav och inte vet varför din butik inte är synlig i Shop-appen. Kontakta Shopify-supporten för support på andra språk.

Förbjudna produkttyper

Produkter som finns i Shop måste följa kraven i dessa riktlinjer för handlare och alla relevanta villkor och policyer, inklusive följande:

När du säljer produkter via Shop finns det ytterligare förbjudna produkttyper. Förbjudna produkttyper i Shop inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

 • åldersbegränsade produkter såsom alkohol, tobak eller hasardspel
 • djur och boskap, inklusive husdjursrecept och vissa animaliska produkter
 • bilar, bildelar och andra motoriserade fordon, inklusive men inte begränsat till husbilar (RV), terrängfordon (ATV) och motorcyklar
 • cannabisprodukter
 • droger och drogrelaterade produkter
 • finansiella eller professionella tjänster
 • farligt material
 • mänskliga delar
 • vuxet innehåll, tjänster eller produkter som innefattar nakenhet
 • betalningsmedel (till exempel frimärken, kontanter, polletter eller någon annan form av fysisk eller digital valuta)
 • medicintekniska enheter och tillbehör
 • övervakningsutrustning
 • biljetter
 • vapen, ammunition eller explosiva ämnen

Kontakta Shop-supporten för hjälp på engelska om du har frågor om en produkts behörighet. Kontakta Shopify-supporten för support på andra språk.

Moderering av innehåll

Shop har en modereringsprocess för att se till att allt innehåll i din Shop-butik följer riktlinjerna för handlare.

Shop-app-användare kan rapportera innehåll som bryter mot Shop-innehållspolicyn. Detta inkluderar dina produkter samt innehåll som du lägger till i Shop med Shop Minis.

Om ditt innehåll rapporteras kommer Shop vidta lämpliga åtgärder för att granska ditt innehåll. Om ditt innehåll bryter mot Shops policyer kan Shop vidta lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att redigera visst innehåll eller ta bort din m;jlighet att använda tredjeparts Shop Minis på Shop-plattformen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis