Riktlinjer för Shop-handlare

Se till att du granskar och uppfyller handlarens krav och produktbegränsningar för att visas i Shop-appen.

Krav för handlare

För att visas i Shop finns det en specifik uppsättning krav som din butik måste uppfylla. Dessa krav finns för att säkerställa en konsekvent upplevelse för handlare och kunder. Du bör granska följande huvudkriterier:

Kontakta Shop-supporten för support på engelska om du uppfyller alla krav och inte vet varför din butik inte är synlig i Shop-appen. Kontakta Shopify-supporten för support på andra språk.

Förbjudna produktkategorier

Produkter som finns i Shop måste följa kraven i dessa riktlinjer för handlare och alla relevanta villkor och policyer, inklusive följande:

Exempel på förbjudna produktkategorier är:

 • Åldersbegränsade produkter såsom alkohol, tobak eller hasardspel
 • Djur och boskap
 • Bil- eller bildelar
 • Cannabisprodukter
 • Droger och drogrelaterade produkter
 • Finansiella eller professionella tjänster
 • Farligt material
 • Mänskliga delar
 • Vuxet innehåll, tjänster eller produkter som innefattar nakenhet
 • Betalningsmedel (till exempel frimärken, kontanter, polletter eller någon annan form av fysisk eller digital valuta)
 • Medicintekniska enheter och tillbehör
 • Övervakningsutrustning
 • Biljetter
 • Vapen, ammunition eller explosiva ämnen

Inköp som gjorts i Shop behandlas via din webbutik. Shop och Shopify deltar inte i att underlätta inköp, försäljning eller leverans av varor eller tjänster. Du förblir ansvarig för att hantera och svara på alla inköp, leveranser, kundservicefrågor, återbetalningar, returer, klagomål, problem och tvister. Shop förbehåller sig rätten att när som helst ta bort dig eller dina produkter från Shop, av vilken anledning som helst.

Kontakta Shop-supporten för support på engelska om du har frågor om en produkts behörighet. Kontakta Shopify-supporten för support på andra språk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis