Riktlinjer för Shop-handlare

Se till att du granskar och uppfyller handlarens krav och produktbegränsningar för att visas i Shop-appen.

Inköp som gjorts i Shop behandlas via din webbshop. Shop och Shopify deltar inte i att underlätta inköp, försäljning eller leverans av varor eller tjänster. Du förblir ansvarig för att hantera och svara på alla inköp, leveranser, kundservicefrågor, återbetalningar, returer, klagomål, problem och tvister. Shop förbehåller sig rätten att när som helst ta bort dig eller dina produkter från Shop, av vilken anledning som helst.

Krav för handlare

För att visas i Shop finns det en specifik uppsättning krav som din butik måste uppfylla. Dessa krav finns för att säkerställa en konsekvent upplevelse för handlare och kunder. Du bör granska följande huvudkriterier:

Förbjudna produkttyper

Produkter som finns i Shop måste följa kraven i dessa riktlinjer för handlare och alla relevanta villkor och policyer, inklusive följande:

När du säljer produkter via Shop finns det ytterligare förbjudna produkttyper. Förbjudna produkttyper i Shop inkluderar, men är inte begränsade till, följande exempel:

 • åldersbegränsade produkter såsom alkohol, tobak eller hasardspel
 • djur och boskap, inklusive husdjursrecept och vissa animaliska produkter
 • bilar, bildelar och andra motoriserade fordon, inklusive men inte begränsat till husbilar (RV), terrängfordon (ATV) och motorcyklar
 • cannabisprodukter
 • droger och drogrelaterade produkter
 • finansiella eller professionella tjänster
 • farligt material
 • mänskliga delar
 • vuxet innehåll, tjänster eller produkter som innefattar nakenhet
 • betalningsmedel (till exempel frimärken, kontanter, polletter eller någon annan form av fysisk eller digital valuta)
 • medicintekniska enheter och tillbehör
 • övervakningsutrustning
 • biljetter
 • vapen, ammunition, explosiva ämnen eller relaterade tillbehör, som hölster eller någon form av vapen- eller ammunitionsförvaring

Innehållsmoderering

Shop har en modereringsprocess för att se till att allt innehåll i din Shop-butik följer riktlinjerna för handlare.

Shop-app-användare kan rapportera innehåll som bryter mot Shop-innehållspolicyn. Detta inkluderar dina produkter samt innehåll som du lägger till i Shop med Shop Minis.

Om ditt innehåll rapporteras kommer Shop vidta lämpliga åtgärder för att granska ditt innehåll. Om ditt innehåll bryter mot Shops policyer kan Shop vidta lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till att redigera visst innehåll eller ta bort din m;jlighet att använda tredjeparts Shop Minis på Shop-plattformen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis