Hantera produkter, kategorier och produktserier i Shop

Med hjälp av Shop-kanalen kan du hantera de produkter, kategorier och produktserier som är tillgängliga via Shop-appen.

Hantera produkttillgänglighet

För att listas i Shop måste en produkt ha en bild, ett pris och en produktkategori. De produkter som du säljer via Shop måste följa riktlinjerna för Shop-handlare och får inte vara förbjudna produkter.

Om du använder Shop-kanalen och har aktiverat Sälja med Shop så visas alla dina berättigade produkter som publiceras i din webbshop även i Shop-appen. Om du säljer fasta produktpaket så visas de i Shop som produktlistningar.

Om du vill justera en produkts tillgänglighet manuellt i Shop så kan du använda massredigeraren.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Katalog och sedan på Hantera produkter i bulk.

 5. Klicka på Kolumner och välj sedan Publicerade i Shop.

 6. I kolumnen Publicerade i Shop väljer du de produkter som du vill visa i Shop eller avmarkerar de produkter som du vill dölja från Shop.

 7. Klicka på Spara.

När du har uppdaterat produkttillgängligheten kan det ta några minuter innan ändringarna visas i Shop.

Visa statusen för dina produkter

I kolumnen Listningsstatus på din Shop-katalogsida kan du granska om en produkt är listad i Shop-appen.

Listningsstatus

 • Inte listad: Din produkt är inte synlig för kunder i Shop-appen. Klicka på listningstatusen för att ta reda på varför produkten inte listas och hur du löser problemet.
 • Listad: Din produkt är synlig för kunder i Shop-appen.
Felmeddelanden för listningsstatus
Felmeddelande Beskrivning
Förbjuden produktkategori Om en produkt är förbjuden, till exempel åldersbegränsade produkter eller farliga material, kommer produkten inte att godkännas. Mer information om förbjudna produkttyper.
Saknar bild Produktbilden måste finnas på en av produktvarianterna för att vara tillgänglig i sökning.
Saknar produktkategori Produkten måste ha en standardiserad produktkategori vald för att vara tillgänglig i en sökning. Mer information om produktkategorier.
Ogiltigt produktpris Produktpriset måste listas som mer än 0 i din Shopify-admin för att vara tillgängligt i sökningen.
Produktens SEO är dolt Om en produkt har ett metafält som är inställt till att dölja SEO kommer den inte att vara tillgänglig i sökningar genom någon kanal.
Icke-kompatibel produkt Om en otillgänglig sökfråga ställs och den matchar en produkt godkänns inte produkten.

Hantera produktserier

För att hjälpa kunder att navigera bland dina produkter kan du lägga till produktserier i dina Kategorier eller Produktserier i Shop. Kategorier visas som ikoner högst upp i din Shop-butik, och produktkollektioner visas i produktserieavsnittet. För kategorier kan du inte ändra den bild som används, men du kan redigera eller anpassa den bild som visas för produktserier.

Du kan lägga till upp till 12 kategorier och 5 produktserielistor, där varje produktserielista kan innehålla upp till 10 produktserier som var och en kommer att lista upp till 250 produkter. När du har lagt till en produktserie i en produktserielista kan den produktserien inte läggas till i en annan produktserielista.

För att listas i Shop måste produktserier ha minst en godkänd produkt, en bild och vara tillgängliga i Shop-kanalen. Du kan använda Shop-kanalen för att hantera de produktserier som du vill ska visas i Shop.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Anpassa i avsnittet Butik.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Kategorier.
   • Om du vill lägga till en produktserie i dina Butikskategorier klickar du på Lägg till en kategori och väljer sedan den produktserie som du vill visa i Shop.
   • Om du vill ta bort en kategori från dina Shop-kategorier klickar du på papperskorgen bredvid den kategori som du vill ta bort från Shop.

- Klicka på Produktserie. - Om du vill lägga till en produktserie i dina Shop-produktserier klickar du på Lägg till en produktserie och väljer sedan den produktserie som du vill visa i Shop. - Om du vill ta bort en produktserie från dina Shop-produktserier klickar du på papperskorgen bredvid produktserien som du vill ta bort från Shop.

 1. Klicka på Spara.

Ändra i vilken ordning kategorier och produktserier visas i din Shop-butik

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Anpassa i avsnittet Butik.

 5. Klicka på Kategorier eller Produktserier.

 6. Dra och släpp en kategori eller produktserie till den plats där du vill att den ska visas.

 7. Klicka på Spara.

Visa omslagsbilderna till dina produktserier i Shop

Kategorier visar automatiskt en bild av en bästsäljande produkt från den produktserie som valts som kategori. Du kan välja om du vill visa eller dölja omslagsbilder för Produktserier.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Anpassa i avsnittet Butik.

 5. Klicka på Produktserie.

 6. För alternativet Visa bilder, klicka på Ja eller Nej.Om Ja väljs måste de valda produktserierna ha en omslagsbild inkluderad.

 7. Klicka på Spara.

Visa status för dina produktserier

I avsnitten Kategorier och Produktserier kan du se godkännandestatusen för de produktserier som du vill ska göras tillgängliga i Shop-appen. Om en produktserie inte godkänns kan du klicka på länken intill felmeddelandet för att göra ändringar i produktserien så att den kan bedömas på nytt.

Felmeddelanden

Om din produktserie inte godkänns kommer produktserien inte att visas i Shop-appen. Granska tabellen nedan för att få mer information om vad ett felmeddelande betyder.

Felmeddelanden rörande produktseriestatus
Felmeddelande Beskrivning
Produktserie måste ha en bild Produktserien måste ha en utvald bild för att synas i Shop-appen. Läs mer om att lägga till en bild i en produktserie.
Produktserie har inga godkända produkter Kategorin måste innehålla minst en godkänd produkt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis