Hantera produkter och kategorier i Shop

Med hjälp av Shop-kanalen kan du hantera de produkter och kategorier som är tillgängliga via Shop-appen.

Hantera produkttillgänglighet

För att visas i Shop måste en produkt ha en bild, pris och produkttyp. De produkter som du säljer via Shop måste följa kraven i Riktlinjer för Shop-handlare.

Om du använder Shop-kanalen kan du använda massredigeraren inom kanalen för att hantera de produkter som är tillgängliga för Shop-appen. Det kan ta upp till 48 timmar för ändringar att visas i Shop-kanalen och Shop-appen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Produkter.

 5. Klicka på Hantera produkttillgänglighet.

 6. Välj de produkter som du vill visa i Shop eller avmarkera de produkter som du vill dölja från Shop.

 7. Klicka på Spara.

Visa statusen för dina produkter

I avsnittet Produkter kan du se godkännandestatusen för de produkter som du vill ska göras tillgängliga i Shop-appen.

Felmeddelanden

Om din produkt inte godkänns ändras produktstatusen till Inte godkänd och ett felmeddelande visas. Använd tabellen nedan för att lära dig mer om vad ett felmeddelande betyder.

Felmeddelanden om produktstatus
Felmeddelande Beskrivning
Förbjuden produkttyp Om en produkt är förbjuden, till exempel åldersbegränsade produkter eller farliga material, kommer produkten inte att godkännas. Mer information om förbjudna produkttyper.
Saknar bild Produktbilden måste finnas på en av produktvarianterna för att vara tillgänglig i sökning.
Produkttyp saknas Produkten måste ha en standardiserad produkttyp vald för att vara tillgänglig i en sökning. Läs mer om produkttyper.
Ogiltigt produktpris Produktpriset måste listas som mer än 0 i din Shopify-admin för att vara tillgängligt i sökningen.
Produktens SEO är dolt Om en produkt har ett metafält som är inställt till att dölja SEO kommer den inte att vara tillgänglig i sökningar genom någon kanal.
Icke-kompatibel produkt Om en otillgänglig sökfråga ställs och den matchar en produkt godkänns inte produkten.

Hantera produktserietillgänglighet

För att visas i Shop måste en kategori ha en bild och minst en godkänd produkt. Du kan använda Shop-kanalen för att hantera de kategorier som du vill ska visas i Shop.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Shop Store.

 5. Klicka på Produktserie.

 6. Gör något av följande:

 7. Klicka på Spara.

En kategori måste vara tillgänglig i Shop-kanalen för att visas i din Kategorilista. Läs mer om hur du hanterar kategorier på dina försäljningskanaler.

Ändra i vilken ordning kategorier visas i din Butik

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Shop Store.

 5. Dra och släpp en kategori till den plats där du vill att den ska visas.

Visa status för dina produktserier

I avsnittet Produktserier kan du se godkännandestatusen för de produktserier som du vill ska göras tillgängliga i Shop-appen. Om en produktserie inte godkänns kan du klicka på länken intill felmeddelandet för att göra ändringar i produktserien så att den kan bedömas på nytt.

Felmeddelanden

Om din produktserie inte godkänns kommer produktserien inte att visas i Shop-appen. Granska tabellen nedan för att få mer information om vad ett felmeddelande betyder.

Felmeddelanden rörande produktseriestatus
Felmeddelande Beskrivning
Produktserie måste ha en bild Produktserien måste ha en utvald bild för att vara synlig i Shop-appen. Lär dig hur du lägger till en bild i en produktserie.
Produktserie har inga godkända produkter Kategorin måste innehålla minst en godkänd produkt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis