Marknadsföra med Shop-appen

Använd Shops marknadsföringsfunktioner för att engagera dina Shop-kunder. Du kan meddela dina kunder om specialkampanjer och andra erbjudanden genom att publicera en Shop-uppdatering eller konfigurera ett erbjudande efter köp för att ge återkommande kunder en rabatt.

Skicka en butiksuppdatering

Nå nya kunder och engagera dina följare på Shop igen med en anpassad uppdatering för att marknadsföra nya produkter, produktserier eller erbjudanden.

Publicera en uppdatering

Skicka uppdateringar till dina kunder i Shop-appen från administratören. Endast personal med personalbehörighet för marknadsföring kan publicera butiksuppdateringar.

Tänk på följande begränsningar innan du publicerar en uppdatering:

 • Du kan endast länka en produktserie till en Shop-uppdatering.
 • Liksom en uppdatering via e-post eller SMS kan Shop-uppdateringar inte redigeras eller raderas efter att de har publicerats.
 • För att marknadsföra en produktserie måste du först lägga till produktserien i din Shop-butik.

Du kan välja en produktserie från ditt skyltfönster för att lägga till i en uppdatering och lägga till ett anpassat meddelande till uppdateringen med en maximal teckengräns på 75. Shop-uppdateringar genererar automatiskt följande meddelandeinnehåll:

 • uppdateringstiteln, som kommer att vara din länkade produktserietitel
 • uppdateringsbilden, som kommer vara den länkade produktseriebilden

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Marknadsföringsverktyg och sedan på Publicera uppdatering.

 5. Under Skriv söker du eller bläddrar efter den produktserie som du vill skicka.

 6. Skriv ditt meddelande i fältet Meddelande. Det finns en maxgräns på 75 tecken.

 7. Klicka på Uppdatera inlägg.

 8. När du har publicerat uppdateringen kan ditt meddelande inte raderas eller redigeras. Klicka på Avbryt för att återgå till föregående steg eller Publicera för att bekräfta och skicka uppdateringen.

Uppdatera analysverktyg

Sidan för Shop-uppdateringsindex visar en översikt över viktig information om dina inlägg, inklusive om uppdateringen har publicerats eller inte, och antalet visningar som uppdateringen fick i Shop-appen. Butiksuppdateringsdata kan försenas med maximalt 9 timmar.

Automatiseringskampanjer för efterköpsmarknadsföring

Om du har aktiverat Sälj med Shop i Shop-kanalen kan du skapa ett efterköpserbjudande som ger återkommande kunder en rabatt via appen som de kan använda i din butik.

Rabatterbjudandet visas i Shop-appen tills något av följande villkor är uppfyllda:

 • Alla villkor för rabattkod är uppfyllda, till exempel begränsning till en användning per kund.
 • Rabattkoden har löpt ut eller raderades.
 • Automatiseringen inaktiverades eller raderades.

Tillgängliga rabatter som du kan erbjuda kunderna innefattar:

 • kostnadsfri frakt
 • fast belopp
 • procentsats

När du skapar villkor för din rabatt kan du inte begränsa rabattkoden till att endast gälla för specifika kunder, kundgrupper, produktserier eller produkter.

Skapa en automatisering för efterköpserbjudande

Du måste aktivera automatiseringen med en rabattkod för att kunna skapa en automatisering för efterköpserbjudande. Om du vill ha korrekt spårningsinformation så bör du skapa en rabattkod som endast används för en automatisering för erbjudande efter inköp. Du kan ändra rabattkoden när som helst förutsatt att automatiseringen är aktiv.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shop.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Marknadsföringsverktyg och sedan på Skapa automatisering.

 5. Slutför något av följande:

  • Om du inte har ställt in en rabattkod klickar du på Skapa en rabattkod.
  • Om du vill använda en befintlig rabattkod klickar du på Bläddra i avsnittet Rabatt och väljer sedan den rabattkod du vill använda.
 6. Valfritt: För att undvika att bilden beskärs bör du använda en bannerbild som är 933 x 480 pixlar (px), och inte inkludera koden i meddelandet.

 7. Klicka på Publicera. Om du vill spara ett utkast klickar du på Slutför senare.

När du har skapat en automatisering kan du använda Shop-kanalen för att visa prestandamätvärden. Dessa mätvärden visas löpande under 30 dagar och innefattar information om:

 • vem som fick erbjudandet
 • antalet ordrar som lagts med rabattkoden
 • antal försäljningar som är kopplade till erbjudandet

De här mätvärdena kan inte nås från sidan Marknadsföring i din Shopify-administratör.

Redigera, inaktivera eller radera en befintlig rabattkod för efterköp

När du har skapat en automatisering för erbjudande efter inköp kan du redigera, inaktivera eller radera automatiseringen.

Om du inaktiverar eller raderar automatiseringen för efterköpserbjudande när det finns en aktiv rabattkod som inte har använts av en kund, så kan kunden fortfarande använda rabattkoden såvida du inte går till Shopify-administratören och raderar rabattkoden.

Om en kund har en aktiv rabattkod från ett erbjudande om efterköp som inte är utnyttjat kommer erbjudandet inte att uppdateras om du redigerar det och kunden kommer inte att få nya erbjudanden om efterköp.

När du raderar en automatisering återställs resultatstatistiken för automatiseringarna för ditt erbjudande om efterköp.

Pausade automatiseringar för efterköpserbjudande

En automatisering för erbjudande efter inköp pausas automatiskt om något av följande inträffar:

 • Rabattkoden har raderats.
 • Rabattkoden har löpt ut.
 • En rabattyp som inte stöds har valts.
 • Du uppfyller inte kraven för handlare.

Om din kampanj för erbjudande efter inköp pausas får du ett e-postmeddelande där du uppmanas att skapa en ny rabattkod som kan läggas till i automatiseringen i Shop-kanalen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis