Om personalbehörigheter

Behörigheterna avgör vilken åtkomstnivå personalen har till din butik.

Din personal kan behöva särskilda behörigheter beroende på deras roll, till exempel Inloggningskrav för Shopify POS. Överväg noga vilka behörigheter som du ger till personal och medarbetare.

Se Hantera personal för mer information om hur du skapar eller uppdaterar personal.

Behörigheter för butiksägare

En Shopify-butik kan bara ha en butiksägare. Det är vanligtvis personen som öppnade butiken. Du kan kontrollera vem som listas som butiksägare genom att klicka på Inställningar > Användare och behörigheter i din Shopify-administratör. E-postmeddelanden från Shopify skickas till butiksägarens e-postadress.

Vissa åtgärder är endast tillgängliga för butiksägaren:

Du kan överföra butiksägande om det behövs.

Beskrivning av personalens behörigheter

I allmänhet ger behörigheter dig åtkomst till sidan i din Shopify-administratör med samma namn. I vissa fall behöver du flera behörigheter för att slutföra uppgifter inom ett visst område i administratören.

Allmänna personalbehörigheter

 • Startsida: visa Startsidan som innehåller försäljningsinformation och andra butiksuppgifter.
 • Ordrar: visa, skapa, uppdatera, radera, avbryt och exportera ordrar och få orderaviseringar. - Redigera ordrar: behörigheten Ordrar och möjligheten att redigera artiklar och rabatter i en order.

 • Orderutkast: skapa, ändra och radera orderutkast.

 • Produkter: visa, skapa, importera och ändra produkter, produktserier och lager.

 • Presentkort: visa, skapa, utfärda och exportera presentkort till en CSV-fil. Om din personal även behöver skapa eller redigera kunder från sidan Presentkort måste du också ge dem behörigheten Kunder.

 • Kunder: visa, skapa, redigera och radera kunder och svara på kundmeddelanden i Shopify Inbox.

 • Rapporter: visa och skapa rapporter, som innehåller försäljningsinformation och andra butiksdata. Du kan inte ange vilka rapporter som personal kan eller inte kan komma åt.

 • Kontrollpaneler: visa sidorna Översikt och Live-vy som innehåller försäljningsinformation, samt andra uppgifter om butiks- och försäljningskanaler.

 • Marknadsföring: visa, skapa och automatisera marknadsföringskampanjer. Om du marknadsför med hjälp av en app eller en försäljningskanal, till exempel med Shopify Email, behöver du även lämplig behörighet för Åtkomst till appar och kanaler.

 • Rabatter: visa, skapa rabattkoder och automatiska rabatter och exportera rabatter till en CSV-fil.

Behörigheter för webbutik

 • Teman: visa, ändra och publicera teman.
 • Blogginlägg och sidor: visa, skapa, ändra, publicera och radera blogginlägg och sidor.
 • Navigering: visa, skapa, ändra och radera navigering.
 • Domäner: visa, köp och hantera domäner.

Administrationsbehörigheter

Endast butiksägaren kan göra ändringar i butikens prenumerations- eller bankinformation. Personal behöver behörigheten Hantera inställningar för att slutföra de flesta administrativa uppgifter.

 • Hantera inställningar: få åtkomst till och hantera Inställningar och skapa webhooks.
 • Hantera platser: skapa, ändra och radera platser där du lagerför eller hanterar lager.
 • Redigera behörigheter: visa och ändra behörigheter för personal och medarbetare, förutom i vissa fall. Se Om redigeringsbehörigheter för mer information.

  • Lägg till och ta bort personal: lägg till, uppdatera eller ta bort personal.
 • Visa Shopify Payments-utbetalningar: visa inställningar, utbetalningar och transaktioner för Shopify Payments.

 • Visa fakturering och ta emot e-postmeddelanden om fakturering: visa, ladda ner eller exportera Shopify-fakturor, visa faktureringsinformation och betalningsmetoder och ta emot faktureringsrelaterade e-postmeddelanden. Medarbetare med denna behörighet får inte e-post om fakturering.

 • Visa privata appar: visa privata appar som är installerade i din butik.

  • Redigera uppgifter och behörigheter för privata appar: ge privata appar behörighet att läsa, skriva och göra ändringar i din butik.

Behörigheter för åtkomst till appar och kanaler

Medarbetaren kan visa och öppna de appar och försäljningskanaler som du anger.

 • Om du markerar Hantera och installera appar och kanaler kan medarbetaren hantera appar och kanaler om deras behörigheter matchar de behörigheter som appen eller kanalen kräver. De kan lägga till, komma åt eller radera appar och kanaler. Om några nya appar eller kanaler installeras i framtiden kan medarbetaren komma åt eller radera dessa appar eller kanaler utan att du uppdaterar behörigheten.

 • Om du markerar Godkänn appavgifter kan medarbetaren installera appar som har en kostnad kopplad till sig, till exempel en engångsavgift eller en återkommande prenumeration. Appar som erbjuder en gratis provperiod som omvandlas till en betald prenumeration efter det att provperioden upphör kräver att denna behörighet aktiveras om du vill att medarbetaren ska ha möjlighet att installera dessa appar.

 • Om du markerar specifika appar och försäljningskanaler kan medarbetaren endast öppna dessa appar och försäljningskanaler. De kan inte installera eller radera appar. Om några nya appar installeras i framtiden måste du uppdatera behörigheten för att ge medarbetaren åtkomst till dem.

Om redigeringsbehörigheter

Butiksägaren kan alltid redigera alla personalbehörigheter. Personal med behörigheten Redigera behörigheter kan redigera behörigheter för medarbetare, men endast behörigheter som de redan har.

Personal som endast har behörigheten Redigera behörigheter och Hantera inställningar kan till exempel inte lägga till eller ta bort behörigheten Temanför en medarbetare, eftersom de inte har behörigheten Teman.

Om din personal har Redigera behörigheter kan du ge en annan medarbetare behörigheten Redigera behörigheter. Av säkerhetsskäl kan du bara ge en annan medarbetare Redigera behörigheter om du har åtminstone samma behörigheter som den medarbetare som du vill redigera.

Inloggningskrav för Shopify-POS

Personalkonton behöver ha följande 13 behörigheter för att kunna logga in på Shopify POS med ett Shopify ID eller inloggningsuppgifter:

 • Start (Hem)
 • Ordrar
 • Redigera ordrar
 • Orderutkast
 • Produkter
 • Presentkort
 • Kunder
 • Rapporter
 • Marknadsföring
 • Rabatter
 • App- och kanalåtkomst
 • Hantera inställningar
 • Hantera platser

Du måste också välja Ge Point of sale-åtkomst till denna personal i avsnittet Point of sale-åtkomst för att ge personal åtkomst till Shopify POS.

Om du väljer denna behörighet kan din personal logga in på din Shopify-administratör och logga in på POS utan en PIN-kod. Personal med begränsade administratörsbehörigheter och personal för endast POS-appen kan inte logga in på Shopify POS utan butiksägaren eller ett personalkonto med nödvändiga behörigheter.

Butiksägare och personal med alla tillgängliga behörigheter kan se PIN-koder för Shopify POS-personal och logga in på Shopify POS-appen.

Du kan även skapa och tilldela roller till din Shopify POS-personal, se Point of sale-personalhantering för mer information. Om du vill lägga till personal endast för Shopify POS-appen ska du läsa Lägga till Point of sale-personal.

Shopify Inbox-behörigheter

Butiksägare och personal med alla tillgängliga behörigheter kan använda alla Shopify Inbox-funktioner och endast personal med alla tillgängliga behörigheter kan hantera chattillgänglighet. Detaljhandelspersonal har inte tillgång till Shopify Inbox.

Personal måste läggas till som personal i din butik för att kunna använda teamkonversationer. Personalen behöver följande behörigheter för att komma åt alla Shopify Inbox-funktioner:

 • Produkter: dela produkter.
 • Kunder: hantera chattillgänglighet, svara kunder och hantera sparade svar, dela produkter, rabattkoder eller visa rabattkoder som delas av annan personal, eller skapa ett orderutkast eller visa orderutkast som skapats av annan personal.
 • Rabatter: dela rabattkoder eller få åtkomst till rabattkoder som delas av annan personal.
 • Appar och kanaler: Hantera chattappar som är anslutna till Shopify Inbox.

Exempel på personalbehörigheter

De typer av behörigheter som du ger beror på din personals behov. Du kan använda dessa exempel för att hjälpa dig att välja behörigheter.

För personal som uppdaterar din webbutik kan du ge följande behörigheter:

 • Produkter
 • Inställningar
 • Teman
 • Blogginlägg och -sida
 • Navigering

För att personal ska kunna skapa och redigera blogginlägg kan du ge dem följande behörigheter:

 • Start
 • Rapporter
 • Appar
 • Blogginlägg och sidor

För försäljningspersonal kan du istället ge behörigheter såsom:

 • Ordrar
 • Presentkort
 • Kunder
 • Blogginlägg och sidor

För revisorer bör du överväga att ge alla tillgängliga behörigheter så att din revisor ska kunna få tillgång till den information som de behöver (inklusive Ordrar, Rapporter och åtkomst till Shopify Payments).

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis