Personel izinleri açıklaması

Shopify yöneticinizden, personele izin sağlayabilirsiniz.

Personel izinleri, personelinize Shopify yöneticisinin belirli bölümlerine erişim ve özel birtakım görevleri gerçekleştirme olanağı sağlar.

Mağaza sahibi, personele tüm izinleri verebilir veya her personelin sorumluluklarına yönelik gerekli izinleri seçebilir. Personel sorumluluklarına uyacak şekilde belirli personel izinlerini atama hakkında daha fazla bilgi edinmek için personel izinleri örneklerini okuyun.

Mağaza sahibi erişimi

Shopify mağazasının yalnızca bir mağaza sahibi olabilir ve bu genellikle mağazayı açan kişidir. Mağaza sahipliğini aktarmak mümkündür.

Bir personele tüm izinleri atayabilseniz de, Shopify yöneticisinde yalnızca mağaza sahibi tarafından kullanılabilen bazı görevler vardır.

Mağaza sahibi, e-posta ve iletişim bilgilerinin ilk olarak Shopify'a kaydolmak için kullanıldığı kişidir. Yalnızca mağaza sahipleri aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

Shopify'dan gelen e-posta iletişimleri, mağaza sahibiyle ilişkili e-posta adresine gönderir.

Tüm izinler

Bir personele tüm izinleri atadığınızda bu personel, mağaza sahibi erişimi gerektiren işlevler hariç olmak üzere, Shopify yöneticinizde kullanılabilen tüm işlevlere erişebilir.

Tüm izinler, mağazanız için kullanılabilen aşağıdaki izinlerin tümünü içerir:

  • Genel - Ana sayfa, Siparişler, Taslak siparişler, Ürünler, Hediye kartları, Müşteriler, Raporlar, Kontrol panelleri, Pazarlama, İndirimler, Uygulamalar, Ayarlar
  • Online mağaza - Temalar, Blog gönderileri ve sayfaları, Gezinme, Alan adları
  • Konumlar - Konumları yönetme
  • Uygulama ve kanal erişimi - Tüm uygulamalara erişim varsayılan olarak verilir
  • Satış Noktası - Yüz yüze satış yapma ile ilgili işlemleri yönetin ve gerçekleştirin.

Genel

Genel personel izinleri
İzin Açıklama
Ana Sayfa Personelin, satış bilgilerini ve veri analizlerini içeren Ana Sayfa'yı görüntülemesini sağlar.
Siparişler Personelin, Siparişler sayfasını görüntülemesini ve siparişler ile sipariş bildirimlerine yönelik oluşturma, görüntüleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlar. Shopify Plus olmayan personel, Siparişler sayfasından siparişleri CSV dosyası olarak dışa aktarabilir. Ancak Shopify Plus personeline Siparişleri dışa aktarma izni verilmesi gerekir.
Siparişleri düzenleme Personelin, sipariş ve sipariş bildirimi oluşturup bunları görüntülemesini, güncelleyip silmesini ve Shopify Ping'de müşterilere yanıt vermesini sağlar.
Taslak siparişler Personelin, özel sipariş oluşturup bunları değiştirmesini ve silmesini sağlar. Shopify Plus olmayan personel, Taslaklar sayfasından taslak siparişleri CSV dosyası olarak dışa aktarabilir. Shopify Plus personeline ise Taslakları dışa aktarma izni verilmelidir.
Taslak siparişleri dışa aktarma

Shopify Plus ile kullanılabilir

Personelin, taslak siparişleri CSV dosyası olarak dışa aktarmasını sağlar.

Ürünler Personelin, ürün ve koleksiyon oluşturup bunları görüntülemesini ve değiştirmesini sağlar. Ayrıca personelin, ürünleri içe aktarmasına ve envanteri görüntüleyip yönetmesini de olanak tanır. Shopify Plus olmayan personel, ürünleri CSV dosyası olarak dışa aktarabilir. Shopify Plus personeline ise Ürünleri dışa aktarma izni verilmelidir.
Ürünleri ve envanteri dışa aktarma

Shopify Plus ile kullanılabilir

Personelin, ürünleri ve envanteri CSV dosyası olarak dışa aktarmasını sağlar.

Hediye kartları Personelin, hediye kartı oluşturup düzenlemesini ve bunları görüntülemesini sağlar. Ayrıca personelin, hediye kartlarını CSV dosyası olarak dışa aktarmasına da olanak tanır. Hediye kartları sayfasından müşteri oluşturması veya düzenlemesi gereken personellere de Müşteriler izin verilmelidir.
Müşteriler Personelin, müşteri kaydı oluşturup bunları görüntülemesini, düzenlemenizi ve silmesini ve Shopify Ping'de müşteri mesajlarını yanıtlamasını sağlar. Shopify Plus olmayan personel, müşteri kayıtlarını CSV dosyası olarak dışa aktarabilir. Shopify Plus personeline ise Müşterileri dışa aktarma izni verilmelidir.
Müşterileri dışa aktarma

Shopify Plus ile kullanılabilir

Personelin, müşteri kayıtlarını CSV dosyası olarak dışa aktarmasını sağlar.

Raporlar

Personelin, satış bilgilerini ve veri analizlerini içeren raporları görüntülemesini sağlar. Ayrıca bu izin sayesinde personel, özel raporlar da oluşturabilir.

Personel tüm raporlara erişebilir. Personelin hangi raporları görüp göremeyeceğiniz belirtemezsiniz.

Kontrol Panelleri Personelin, tüm satış kanallarına ilişkin satış bilgilerinin ve veri analizlerinin yer aldığı Genel Bakış kontrol panelini görüntülemesini sağlar. Ayrıca bu izin sayesinde personel, Live View sayfasını da görebilir.
Pazarlama Personelin, pazarlama kampanyası oluşturup bunları görüntülemesini ve otomatikleştirmesini sağlar.
İndirimler Personelin, indirim kodu ve otomatik indirim oluşturup bunları görüntülemesini sağlar. İndirim kayıtlarını CSV dosyası olarak dışa aktarmasına da olanak tanır.
Uygulamalar

Shopify Plus ile kullanılamaz

Shopify Plus olan personel için Uygulamalar ve kanal erişimi iznini kullanın.

Personelin, mağazada yüklü tüm uygulamalar ile satış kanallarını kullanmasını ve silmesini sağlar. Mağaza izinleri uygulamanın gerektirdiği izinlere uyduğu sürece personel, uygulama da yükleyebilir. Örneğin, uygulamanın siparişlere erişim sağlaması gerekiyorsa, bu uygulamayı yüklemek isteyen personelin de Siparişler izni olmalıdır.

Uygulama ücretlerini yalnızca mağaza sahibi onaylayabilir.

Ayarlar

Personelin, Ayarlar sayfasındaki tüm seçenekleri görmesini sağlar. Ayarlar izni verilmeyen personel yalnızca Hesaplar veya Planlar ve izinler seçeneklerini görür. Ayrıca personelin, web kancaları oluşturarak, görüntüleme iznine sahip olduğu konularla ilgili verileri göndermesine de olanak tanır.

Yalnızca mağaza sahibi, fatura bilgilerini görebilir veya mağazanızın abonelik ya da banka bilgilerinde değişiklik yapabilir.

Online mağaza

Online mağaza personel izinleri
İzin Açıklama
Temalar Personelin, mağazada kullanılan temayı değiştirmesini ve tema yayınlamasını sağlar.
Blog gönderileri ve sayfaları Personelin, blog gönderileri ve iletişim bilgileri sayfası gibi web sayfaları oluşturup bunları değiştirmesini, yayınlamasını ve silmesini sağlar.
Gezinme Personelin, gezinme düğmesi oluşturup bunları değiştirmesini ve silmesini sağlar.
Alan adı Personelin, alan adı satın alıp bunları yönetmesini sağlar.

Konumlar

Konumlar personel hesabı izinleri
İzin Açıklama
Konumları yönetme Personelin, envanterin stokladığı veya yönetildiği bir konum oluşturup bunu değiştirmesini ve silmesini sağlar.

Uygulama ve kanal erişimi

Shopify Plus ile kullanılabilir

Shopify Plus mağazalarında, personelin erişim sağlayabileceği uygulamaları ve satış kanallarını belirleyebilirsiniz.

Uygulama ve kanal erişim izinleri yalnızca Shopify yöneticinizdeki uygulamalara olan erişimi etkiler. Shopify POS için geçerli değildir.

Uygulamalara ve kanallara personel erişimi
İzin Açıklama
staff_member_name adlı kullanıcının tüm uygulamalara ve kanallara erişmesine izin verme

Personelin, mağazada yüklü uygulamalar ile satış kanallarını kullanmasını ve silmesini sağlar. Yeni yüklenen uygulamalar için personele, erişim izni otomatik olarak verilir. Mağaza izinleri uygulamanın gerektirdiği izinlere uyduğu sürece personel, uygulama da yükleyebilir. Örneğin, bir uygulamanın siparişlere erişmesi gerekiyorsa personeliniz bu uygulamayı yükleyebilmek için Siparişler iznine ihtiyaç duyar.

Uygulama ücretlerini yalnızca mağaza sahibi onaylayabilir.

staff_member_name adlı kullanıcının erişebileceği uygulamaları ve kanalları seçme

Personelin, yalnızca erişim izninin bulunduğu uygulamaları ve satış kanallarını kullanmasını sağlar. Yeni bir uygulama yüklendiğinde personel, kendine bu uygulamaya erişim izni verilmedikçe söz konusu uygulamayı kullanamaz. Uygulama veya satış kanalı yükleyemez ya da kaldıramaz. Yalnızca erişim iznine sahip olduğu uygulamaları görebilir.

Tüm satış kanallarını görebilen personel, yalnızca gerekli izninin bulunduğu satış kanallarına erişim sağlayabilir.

Satış Noktası izinleri

Her bir POS rolüne verilen satış noktası izinlerini kontrol edebilirsiniz.

Uygulamalara ve kanallara personel erişimi
İzin Açıklama
Bu rol için tüm Satış Noktası izinlerini sağlayın

Personelin, Shopify POS ve Satış Noktası kanalındaki tüm Satış Noktası faaliyetlerine erişmesini sağlar.

Bireysel izinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için POS İzinleri bölümüne bakın.

Bu rol için sağlanacak Satış Noktası izinlerini seçin

Personelin, Shopify POS ve Satış Noktası kanalındaki belirli Satış Noktası faaliyetlerine erişmesini sağlar.

Bireysel izinler hakkında daha fazla bilgi edinmek için POS İzinleri bölümüne bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene