Personel izinleri hakkında

İzinler, personelinizin mağazanızda sahip olduğu erişim düzeyini belirler.

Personeliniz, Shopify POS giriş gereklilikleri gibi, rollerine bağlı olarak belirli izinlere ihtiyaç duyabilir. Personellere ve ortak çalışanlara izin verirken dikkatlice düşünün.

Personel oluşturma veya güncelleme hakkında daha fazla bilgi için Personel yönetme bölümüne bakın.

Mağaza sahibi izinleri

Bir Shopify mağazasının yalnızca bir mağaza sahibi olabilir. Bu, genellikle mağazayı açan kişidir. Shopify yöneticinizde Ayarlar > Kullanıcılar ve izinler seçeneğine tıklayarak mağaza sahibi olarak listelenen kişiyi kontrol edebilirsiniz. Shopify'dan gelen e-postalar, mağaza sahibinin e-posta adresine gönderilir.

Bazı işlemler yalnızca mağaza sahibi tarafından kullanılabilir:

Gerekirse mağaza sahipliğini aktarabilirsiniz.

Personel izinleri açıklaması

İzinler genellikle Shopify yöneticinizde aynı ada sahip sayfaya erişmenizi sağlar. Bazı durumlarda, yöneticinin belirli bir alanındaki görevleri tamamlamak için birden fazla izne ihtiyacınız olur.

Genel personel izinleri

 • Ana Sayfa: Satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren Ana Sayfa bölümünü görüntüleme
 • Siparişler: Siparişleri görüntüleme, oluşturma, güncelleme, silme, iptal etme, dışa aktarma ve sipariş bildirimleri alma - Siparişleri düzenleme: Siparişler izni ve bir siparişteki ürünler ile indirimleri düzenleme becerisi

 • Taslak siparişler: Taslak sipariş oluşturma, değiştirme ve silme

 • Ürünler: Ürünleri, koleksiyonları ve envanteri görüntüleme, oluşturma, içe aktarma ve değiştirme

 • Hediye kartları: Hediye kartlarını CSV dosyası olarak görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve dışa aktarma. Personelinizin, Hediye kartları sayfasından müşteri oluşturması veya düzenlemesi de gerekiyorsa personelinize Müşteriler iznini de verebilirsiniz.

 • Müşteriler: Shopify Inbox'ta müşterileri görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme ve müşteri mesajlarını yanıtlama

 • Raporlar: Satış bilgilerini ve diğer mağaza verilerini içeren raporları görüntüleme ve oluşturma. Personelin hangi raporlara erişebileceğini veya erişemeyeceğini belirtemezsiniz.

 • Kontrol Panelleri: Satış bilgileri ile diğer mağaza ve satış kanalı verilerini içeren Genel Bakış ve Live View sayfalarını görüntüleme

 • Pazarlama: Pazarlama kampanyalarını görüntüleyin, oluşturun ve otomatik hâle getirin. Shopify Email gibi bir satış kanalı veya uygulama kullanarak pazarlama yapıyorsanız Uygulama ve kanal erişimi izninizin olması da gerekir.

 • İndirimler: İndirim kodları ile otomatik indirimleri görüntüleme, oluşturma ve indirimleri CSV dosyasına aktarma

Online mağaza izinleri

 • Temalar: Temaları görüntüleme, değiştirme ve yayınlama
 • Blog gönderileri ve sayfaları: Blog gönderileri ve sayfaları görüntüleme, oluşturma, değiştirme, yayınlama ve silme
 • Gezinme: Gezinme görüntüleme, oluşturma, değiştirme ve silme
 • Alan adları: Alan adlarını görüntüleme, satın alma ve yönetme

Yönetim izinleri

Mağazanın abonelik veya banka bilgileri üzerinde yalnızca mağaza sahibi değişiklik yapabilir. Personelin, çoğu yönetim görevini tamamlamak için Ayarları yönetme iznine ihtiyacı vardır.

 • Ayarları yönetme: Ayarlar'a erişme ve bunları yönetme, web kancaları oluşturma
 • Konumları yönetme: Stok yaptığınız veya envanter yönettiğiniz konumları oluşturma, değiştirme ve silme
 • İzinleri düzenleme: Bazı durumlar dışında, personellerin ve ortak çalışanların izinlerini görüntüleme ve değiştirme. Daha fazla bilgi için Düzenleme izinleri hakkında bölümüne bakın.

  • Personel ekleme ve kaldırma: Personel ekleme, güncelleme veya kaldırma
 • Shopify Payments ödemelerini görüntüleme: Shopify Payments ayarlarını, ödemelerini ve işlemlerini görüntüleme

 • Faturalandırmayı görüntüleme ve faturalandırma e-postalarını alma: Shopify faturalarını görüntüleyin, indirin veya dışa aktarın, fatura bilgilerini ve ödeme yöntemlerini görüntüleyin, faturalandırmayla ilgili e-postalar alın. Bu izne sahip ortak çalışanlar faturalandırma e-postaları almaz.

 • Gizli uygulamaları görüntüleme: Mağazanızda yüklü olan gizli uygulamaları görüntüleme

  • Gizli uygulama ayrıntılarını ve izinlerini düzenleme: Mağazanızı okuması, yazması ve mağazanızda değişiklikler yapması için gizli uygulamalara izin verme

Uygulama ve kanal erişimi izinleri

Personel, belirttiğiniz uygulamaları ve satış kanallarını görüntüleyebilir ve bunlara erişebilir.

 • Uygulama ve kanalları yönet ve yükle'yi işaretlemeniz durumunda personel, izinleri uygulama veya kanalların gerektirdiği izinlerle eşleşirse uygulama ve kanalları yönetebilir. Uygulama ve kanal ekleyebilir, silebilir veya onlara erişebilir. Gelecekte yeni uygulama ve kanallar yüklenirse personel, siz izni güncellemeden bu uygulama ve kanallara erişebilir veya onları silebilir.

 • Uygulama ücretlerini onayla'yı işaretlemeniz durumunda personel, tek seferlik ücret veya yinelenen abonelik gibi maliyeti olan uygulamaları yükleyebilir. Personelin, ücretsiz deneme süresi sunan ve deneme süresi sona erdikten sonra ücretli aboneliğe dönüşen uygulamaları yükleme becerisine sahip olmasını istiyorsanız bu iznin açılması gerekir.

 • Belirli uygulamaları ve satış kanallarını işaretlerseniz personel yalnızca bu uygulamalara ve satış kanallarına erişebilir. Uygulama yükleyemez veya silemez. Gelecekte yeni uygulamalar yüklenirse personelin bunlara erişmesine izin vermek için bu izni güncellemeniz gerekir.

Düzenleme izinleri hakkında

Mağaza sahibi tüm personel izinlerini her zaman düzenleyebilir. İzinleri düzenleme iznine sahip personeller, diğer personellerin izinlerini ve yalnızca zaten sahip oldukları izinleri düzenleyebilir.

Örneğin yalnızca İzinleri düzenleme ve Ayarları yönetme izinlerine sahip bir personel, Temalar iznine sahip olmadığından başka bir personelin Temalar iznini ekleyemez veya kaldıramaz.

Personeliniz, İzinleri düzenleme iznine sahipse başka bir personele İzinleri düzenleme izni verebilirsiniz. Güvenliğe ilişkin nedenlerle, başka bir personele İzinleri düzenleme iznini, yalnızca düzenlemek istediğiniz personelle en az aynı izinlere sahipseniz verebilirsiniz.

Shopify POS giriş bilgileri gereklilikleri

Shopify kimliği veya giriş bilgileri kullanarak Shopify POS'ta oturum açmak için personel hesaplarının aşağıdaki 13 izne ihtiyacı vardır:

 • Ana Sayfa
 • Siparişler
 • Siparişleri düzenleme
 • Taslak siparişler
 • Ürünler
 • Hediye kartları
 • Müşteriler
 • Raporlar
 • Pazarlama
 • İndirimler
 • Uygulama ve kanal erişimi
 • Ayarları yönet
 • Konumları yönetme

Ayrıca, personele Shopify POS erişimi vermek için Point of Sale erişimi bölümünde Bu personele Point of Sale erişimi ver seçeneğini de belirlemeniz gerekir.

Bu izni seçerseniz, personeliniz Shopify yöneticinize giriş yapabilir ve PIN olmadan POS'ta oturum açabilir. Sınırlı yönetici izinlerine sahip personeller ve yalnızca POS uygulaması personelleri, mağaza sahibi olmadan veya gerekli izinlere sahip bir personel hesabı öncesinde oturum açmadan Shopify POS'ta oturum açamazlar.

Mağaza sahipleri ve tüm kullanılabilir izinlere sahip personeller, Shopify POS personel PIN'lerini görüntüleyip Shopify POS uygulamasında oturum açabilirler.

Ayrıca, Shopify POS personeliniz için roller oluşturabilir ve personelinize roller atayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Point of Sale personel yönetimi bölümüne bakın. Shopify POS uygulamasına yalnızca personel eklemek istiyorsanız Point of Sale personeli ekleme bölümüne göz atın.

Shopify Inbox izinleri

Mağaza sahipleri ve tüm kullanılabilir izinlere sahip personeller, Shopify Inbox özelliklerinin tamamını kullanabilir. Yalnızca tüm kullanılabilir izinlere sahip personeller sohbet müsaitlik durumunu yönetebilir. Perakende satış personellerinin Shopify Inbox'a erişimi yoktur.

Ekip görüşmelerinin kullanılabilmesi için personelin mağazanıza personel olarak eklenmesi gerekir. Personelin, Shopify Inbox özelliklerinin tümüne erişebilmesi için aşağıdaki izinlere ihtiyacı vardır:

 • Ürünler: Ürünleri paylaşma
 • Müşteriler: Sohbet müsaitlik durumunu yönetme, müşterilere yanıt verme, kayıtlı yanıtları yönetme, ürün, indirim kodları paylaşma veya diğer personellerin paylaştığı indirim kodlarını görüntüleme, taslak sipariş oluşturma ya da diğer personeller tarafından oluşturulan taslak siparişleri görüntüleme
 • İndirimler: İndirim kodu paylaşma veya diğer personellerin paylaştığı indirim kodlarına erişme
 • Uygulama ve kanal erişimi: Shopify Inbox'a bağlı sohbet uygulamalarını yönetin.

Personel izinleriyle ilgili örnekler

Verdiğiniz izinlerin türleri, personelinizin ihtiyaçlarına bağlıdır. İzinleri seçmenize yardımcı olması için bu örnekleri kullanabilirsiniz.

Online mağazanızı güncelleyen personel için aşağıdaki izinleri verebilirsiniz:

 • Ürünler
 • Ayarlar
 • Temalar
 • Blog gönderileri ve sayfaları
 • Gezinme

Personelin blog gönderisi oluşturması ve düzenlemesi için aşağıdaki izinleri verebilirsiniz:

 • Ana Sayfa
 • Raporlar
 • Uygulamalar
 • Blog gönderileri ve sayfaları

Satış personeli için aşağıdakilere benzer izinleri verebilirsiniz:

 • Siparişler
 • Hediye kartları
 • Müşteriler
 • Blog gönderileri ve sayfaları

Muhasebeciler için, muhasebecinizin ihtiyaç duyduğu bilgilere bilgilere (Siparişler, Raporlar ve Shopify Payments erişimi dahil) erişmesi amacıyla kullanılabilir tüm izinleri sağlamanız önerilir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene