Shopify Inbox için gereken personel izinleri

Gerekli izinlere sahip mağaza sahipleri ve personel tüm Shopify Inbox özelliklerini kullanabilir. Sohbet kullanılabilirliğini yalnızca mevcut tüm izinlere sahip personel yönetebilir. Perakende satış personelinin Shopify Inbox'a erişimi yoktur.

tablo açıklaması
Gerekli izin Açıklama
Ürünler Personelinizin ürün bağlantılarını paylaşmasına olanak sağlar.
Müşteriler Personelinizin aşağıdaki görevleri yerine getirmesine olanak sağlar:
  • sohbet uygunluğunu yönetme
  • Müşterilere yanıt verme ve kaydedilen yanıtları yönetme
İndirimler Personelinizin indirim kodu paylaşmasına veya diğer bir personelin paylaştığı indirim kodlarına erişmesine olanak sağlar.
Taslak siparişler Personelinizin, taslak sipariş oluşturmasını veya diğer bir personel tarafından oluşturulan taslak siparişleri görüntülemesine olanak sağlar.
Uygulamalarla kanalları yönetin ve yükleyin Personelinizin, Shopify Inbox'a bağlı sohbet uygulamalarını yönetmesine olanak sağlar.
Bu izni yalnızca uygulamaları ve satış kanallarını yönetmesini istediğiniz personele vermeniz gerekir. Bu izne sahip olmayan bir personel de uygulamaları ve satış kanallarını kullanmaya devam edebilir. Daha fazla bilgi için personel izinlerinin açıklamalarına bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene