Shopify Inbox için gereken personel izinleri

Mağaza sahipleri ve tüm kullanılabilir izinlere sahip personeller, Shopify Inbox özelliklerinin tamamını kullanabilir. Yalnızca tüm kullanılabilir izinlere sahip personeller sohbet müsaitlik durumunu yönetebilir. Perakende satış personellerinin Shopify Inbox'a erişimi yoktur.

tablo açıklaması
Gerekli izin Açıklama
Ürünler Personelinizin ürünleri paylaşmasına olanak tanır.
Müşteriler Personelinizin aşağıdaki görevleri yerine getirmesine olanak tanır:
  • sohbet uygunluğunu yönetme
  • Müşterilere yanıt verme ve kaydedilen yanıtları yönetme
  • ürünleri paylaşma
  • indirim kodu paylaşma veya diğer personeller tarafından oluşturulan indirim kodlarını görüntüleme
  • taslak sipariş oluşturma veya diğer personeller tarafından oluşturulan taslak siparişleri görüntüleme
İndirimler Personelinizin indirim kodu paylaşmasına veya diğer personellerin paylaştığı indirim kodlarına erişmesine olanak tanır.
Uygulamalarla kanalları yönetin ve yükleyin

Personelinizin Shopify Inbox'a bağlı sohbet uygulamalarını yönetmesine olanak tanır.

Bu izni yalnızca uygulamaları ve satış kanallarını yönetmesini istediğiniz personellere vermeniz gerekir. Bu izne sahip olmayan personeller uygulamaları ve satış kanallarını kullanmaya devam edebilir. Daha fazla bilgi için Personel izinleri açıklaması bölümüne bakın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene