Beskrivelse af medarbejdertilladelser

Du kan give medarbejdertilladelser i din Shopify-administrator.

Medarbejdertilladelser giver dine medarbejdere adgang til specifikke dele af Shopify-administratoren og gør dem i stand til at udføre bestemte opgaver.

Butiksejeren kan give medarbejdere fulde tilladelser eller vælge de specifikke tilladelser, der kræves for hver af medarbejderens ansvarsområder. Du kan få mere at vide tildeling af specifikke medarbejdertilladelser efter medarbejdernes ansvarsområder i Eksempler på tilladelser for medarbejdere.

Butiksejeradgang

En Shopify-butik kan kun have én butiksejer, og det er normalt den person, der har åbnet butikken. Det er muligt at overføre ejerskabet af en butik.

Du kan tildele fulde tilladelser til en medarbejder, men nogle af opgaverne i Shopify-administrator er kun tilgængelige for butiksejeren.

Butiksejeren er den person, hvis e-mail- og kontaktoplysninger oprindelig blev brugt ved tilmeldingen til Shopify. Det er kun butiksejere, der kan:

E-mailkommunikation fra Shopify sendes til den mailadresse, der er knyttet til butiksejeren.

Fulde tilladelser

Når du tildeler alle tilladelser til en medarbejder, får medarbejderen adgang til alle de funktioner, der er tilgængelige i Shopify-administrator, med undtagelse af funktioner, der kræver butiksejeradgang.

Fulde tilladelser omfatter alle følgende tilladelser, som er tilgængelige for din butik:

  • Generelt – Startside, Ordrer, Ordrekladder, Produkter, Gavekort, Kunder, Rapporter, Kontrolpaneler, Markedsføring, Rabatter, Apps, Indstillinger
  • Webshop – Temaer, blogopslag og sider, navigation, domæner
  • Lokationer – Administrer lokationer
  • App- og kanaladgang – Der er som standard adgang til alle apps
  • Kassesystem (POS) – Administrer og udfør handlinger, der er relateret til personligt salg.

Generelt

Generelle tilladelser for medarbejdere
Tilladelse Beskrivelse
Hjemme Giver medarbejderen mulighed for at se Startsiden, som indeholder salgsoplysninger og dataanalyser.
Ordrer Giver medarbejderen mulighed for at se siden Ordrer og for at oprette, se, opdatere og slette ordrer og ordrenotifikationer. Medarbejdere, der ikke har Shopify Plus, kan eksportere ordrer til en CSV-fil fra siden Ordrer, men medarbejdere, der har Shopify Plus, skal have tildelt tilladelsen Eksportér ordrer.
Rediger ordrer Giver medarbejderen mulighed for at oprette, se, opdatere og slette ordrer og ordrenotifikationer samt besvare kundehenvendelser i Shopify Ping.
Ordrekladder Giver medarbejderen mulighed for at oprette, redigere og slette tilpassede, oprettede ordrer. Medarbejdere uden Shopify Plus kan eksportere ordrekladder til en CSV-fil fra siden Kladder, men medarbejdere med Shopify Plus skal have tildelt tilladelsen Eksportér kladder.
Eksportér ordrekladder

Tilgængelig for: Shopify Plus

Giver medarbejderen mulighed for at eksportere ordrekladder til en CSV-fil.

Produkter Giver medarbejderen mulighed for at se, oprette samt redigere produkter og kollektioner. Det giver også medarbejdere mulighed for at importere produkter samt se og administrere lagerbeholdning. Medarbejdere uden Shopify Plus kan eksportere produkter til en CSV-fil, men medarbejdere med Shopify Plus skal have tildelt tilladelsen Eksportér produkter.
Eksportér produkter og lager

Tilgængelig for: Shopify Plus

Giver medarbejderen mulighed for at eksportere produkter og lagerbeholdning til en CSV-fil.

Gavekort Giver medarbejderen mulighed for at oprette, se og udstede gavekort. Det giver også medarbejderen mulighed for at eksportere gavekort til en CSV-fil. Medarbejdere, som har brug for at oprette eller redigere kunder fra gavekortssiden, skal også have tildelt tilladelsen Kunder.
Kunder Giver medarbejderen mulighed for at se, oprette, redigere og slette kunderegistre og svære på kundebeskeder i Shopify Ping. Medarbejdere uden Shopify Plus kan eksportere kunderegistre til en CSV-fil, men medarbejdere med Shopify Plus skal have tildelt tilladelsen eksportér kunder.
Eksportér kunder

Tilgængelig for: Shopify Plus

Giver medarbejderen mulighed for at eksportere kundeposterne til en CSV-fil.

Rapporter

Giver medarbejderen mulighed for at se rapporter, som indeholder salgsoplysninger og dataanalyser. Denne tilladelse giver også medarbejderen mulighed for at oprette tilpassede rapporter.

Medarbejderen har adgang til alle rapporterne. Du kan ikke specificere hvilke rapporter, medarbejderen kan se eller ikke kan se.

Kontrolpaneler Giver medarbejderen mulighed for at se kontrolpanelet Oversigt, som indeholder salgsoplysninger og dataanalyser for alle salgskanaler. Denne tilladelse giver også medarbejderen mulighed for at se siden Livevisning.
Markedsføring Giver medarbejderen mulighed for at se, oprette og automatisere markedsføringskampagner.
Rabatter Giver medarbejderen mulighed for at se og oprette rabatkoder og automatiske rabatter samt eksportere rabatposter til en CSV-fil.
Apps

Ikke tilgængelig for: Shopify Plus

Medarbejdere med Shopify Plus skal bruge tilladelserne App- og kanaladgang.

Giver medarbejderen mulighed for at bruge og slette alle de apps og salgskanaler, der er installeret i butikken. Medarbejderen kan installere apps, så længe hans eller hendes butikstilladelser matcher tilladelserne, som appen kræver. Hvis en app for eksempel kræver adgang til ordrer, har medarbejderen brug for tilladelsen Ordrer for at kunne installere appen.

Der er kun butiksejeren, der kan godkende appgebyrer.

Indstillinger

Giver medarbejderen mulighed for at se alle indstillinger på siden Indstillinger. Medarbejdere uden tilladelsen Indstillinger kan kun se Konti eller Abonnementer og tilladelser. Det giver også medarbejderen mulighed for at oprette webhooks for at sende data om emner, som medarbejderen har tilladelse til at se.

Det er kun butikkens ejer, der kan se faktureringsoplysninger eller foretage ændringer i butikkens abonnements- eller bankoplysninger.

Webshop

Webshoptilladelser for medarbejdere
Tilladelse Beskrivelse
Temaer Giver medarbejderen mulighed for at redigere og udgive temaet, som benyttes af butikken.
Blogopslag og sider Giver medarbejderen mulighed for at oprette, redigere, udgive og slette blogopslag og websider, som f.eks. en side med kontaktoplysninger.
Navigation Giver medarbejderen mulighed for at oprette, redigere og slette navigationsknapper.
Domæner Giver medarbejderen mulighed for at købe og administrere domænenavne.

Lokationer

Lokationstilladelser for medarbejderkonti
Tilladelse Beskrivelse
Administrer lokationer Giver medarbejderen mulighed for at oprette, redigere og slette lokationer, hvor der opbevares eller administreres lagerbeholdning.

App- og kanaladgang

Tilgængelig for: Shopify Plus

I Shopify Plus-butikker kan du styre de individuelle apps og salgskanaler, som dine medarbejdere har adgang til.

Tilladelser til app- og kanaladgang påvirker kun apps i din Shopify-administrator – de påvirker ikke Shopify POS.

Medarbejderadgang til apps og kanaler
Tilladelse Beskrivelse
Giv staff_member_name adgang til alle apps og kanaler

Giver medarbejderen mulighed for at bruge og slette de apps og salgskanaler, der er installeret i butikken. Medarbejderen får automatisk tilladelse til alle apps, der er installeret for nyligt. Medarbejderen kan installere apps, så længe hans eller hendes butikstilladelser matcher tilladelserne, som appen kræver. Hvis en app for eksempel kræver adgang til ordrer, har medarbejderen brug for tilladelsen Ordrer for at kunne installere appen.

Der er kun butiksejeren, der kan godkende appgebyrer.

Vælg, hvilke apps og kanaler staff_member_name har adgang til

Giver medarbejderen mulighed for udelukkende at bruge de apps og salgskanaler, som medarbejderen har tilladelse til. Medarbejderen kan ikke bruge nye apps, før han eller hun får tilladelse til denne app. Medarbejderen kan ikke installere eller fjerne apps eller salgskanaler. Medarbejderen kan kun se de apps, som han eller hun har tilladelse til.

Medarbejderen kan se alle salgskanaler, men han eller hun har kun adgang til salgskanalerne, som han eller hun har tilladelse til.

POS-tilladelser

Du kan kontrollere de POS-tilladelser, der tildeles hver enkelt POS-rolle.

Medarbejderadgang til apps og kanaler
Tilladelse Beskrivelse
Giv alle POS-tilladelser for denne rolle

Giver medarbejderen adgang til alle POS-handlinger i Shopify POS og på kanalen Kassesystem (POS).

Du kan få mere at vide om individuelle tilladelser under afsnittet POS-tilladelser.

Vælg POS-tilladelser for denne rolle

Giver medarbejderen adgang til udvalgte POS-handlinger i Shopify POS og på kanalen Kassesystem (POS).

Du kan få mere at vide om individuelle tilladelser under afsnittet POS-tilladelser.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis