Administrer medarbejdere

Du kan føje medarbejdere til din butik, så dine medarbejdere kan udføre opgaver i Shopify-administratoren. Du kan give dine medarbejdere tilladelser, som giver dig mulighed for at administrere, hvad de kan se, og hvad de kan foretage sig i din Shopify-administrator eller Shopify POS. Din butiks prismulighed afgør, hvor mange medarbejdere du kan tilføje ud over butiksejeren.

Medarbejdere har som standard ingen tilladelser, før de tildeles dem. Der er nogle handlinger, som kun kan udføres af en butiksejer. Overvej nøje, hvilke tilladelser du giver til dine medarbejdere. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan du kun oprette ét medarbejderlogin pr. medarbejder.

Hvis du giver dine medarbejdere et medarbejderlogin, kan det også hjælpe dem med at få mere specialiseret support. Shopify Support giver råd og assistance på baggrund af de tilladelser, som medarbejderne har. Hvis dine medarbejdere har en medarbejderkonto, kan Shopify Support give dem detaljeret support for alle de områder af administratoren, som den enkelte medarbejder har adgang til. Hvis dine medarbejdere ikke har en medarbejderkonto, kan Shopify Support kun yde generel support.

Tilføj medarbejdere

Du kan føje medarbejderkonti til din Shopify-butik, så dine medarbejdere kan logge ind som separate brugere. Hvis du vil tilføje medarbejdere, skal du være butiksejeren eller have tilladelserne Rediger tilladelser og Tilføj eller fjern medarbejdere.

Hvis du vil tilføje medarbejdere, som kan logge ind på din administrator og på Shopify POS for at tilføje medarbejdere, der kun har adgang til POS-appen, skal du også have tilladelsen Administrer POS-medarbejdere og de nødvendige Shopify POS-tilladelser.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Tilføj medarbejder.
 3. Angiv medarbejderens fulde navn, som det fremgår af et offentligt udstedt id, samt dennes mailadresse.
 4. Gør et af følgende:

  • Vælg, hvilke tilladelser du vil give medarbejderen.
  • Vælg Vælg alle, hvis du vil give medarbejderen alle tilgængelige tilladelser.
 5. Klik på Send invitation.

Medarbejderen modtager en invitation via mail. Invitationer til at oprette et medarbejderlogin udløber efter 7 dage.

Opret medarbejdere

Når du har tilføjet en medarbejder, skal vedkommende acceptere din invitation for at fuldføre opsætningen af sit medarbejderlogin.

Trin:

 1. Klik på Opret medarbejder i mailen med invitationen, og klik derefter på Acceptér invitation.
 2. Valgfrit: Angiv følgende oplysninger for at oprette et Shopify-id:

  • mailadresse
  • fornavn og efternavn
  • telefonnummer (valgfrit)
  • adgangskode
 3. Klik på Opret konto.

Giv Shopify POS-tilladelser

Hvis du er butiksejeren eller en medarbejder med tilladelsen Rediger tilladelser, kan du give eksisterende medarbejdere adgang til Shopify-administratoren og Point of Sale-appen (POS-appen).

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Giv denne medarbejder POS-adgang i afsnittet POS-adgang.
 4. Vælg den rolle, som du vil tildele til medarbejderen, fra listen POS-ROLLE.
 5. Valgfrit: Hvis du vil oprette en anden pinkode end standardpinkoden, skal du klikke på Opret tilfældig pinkode eller angive en pinkode i afsnittet Pinkode. Dine medarbejdere bruger denne pinkode til at få adgang til Shopify POS. Sørg for, at dine medarbejdere kender deres pinkoder.
 6. Klik på Gem.

Du kan også oprette og tildele roller til dine Shopify POS-medarbejdere. Få mere at vide om administration af POS-medarbejdere.

Administrer medarbejdere

Butiksejere og medarbejdere kan redigere deres kontooplysninger og føje et billede til kontoen, når de logger ind på Shopify-administratoren med deres legitimationsoplysninger. Du kan kun redigere oplysningerne for din egen konto.

Rediger medarbejdertilladelser

Du skal være butiksejeren eller have tilladelsen Rediger tilladelser for at redigere andre medarbejderes tilladelser. De tilladelser, som du kan redigere for andre medarbejdere, afhænger af dine tilladelser. Der kan være nogle tilfælde, hvor du ikke kan redigere medarbejdertilladelser. Få mere at vide om tilladelsen Rediger tilladelser.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Brugere og tilladelser i din Shopify-administrator.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Gør et af følgende:

  • Vælg de tilladelser, du vil give medarbejderen.
  • Ryd de tilladelser, du vil fjerne.
  • Vælg Vælg alle, hvis du vil give medarbejderen alle tilgængelige tilladelser.
 4. Klik på Gem.

Opdatering af medarbejderoplysninger

Du kan altid foretage ændringer af dit eget login for at opdatere dine kontooplysninger.

Trin:

 1. Klik på dit brugernavn og dit kontobillede i Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer konto.

 3. Opdater dine kontooplysninger.

 4. Klik på Gem.

Opdatering af medarbejdermails

Hvis du bruger et Shopify-id, og du ændrer din mailadresse, vil din adresse blive opdateret for alle de butikker, der er knyttet til dit Shopify-id.

 • Hvis du har brug for at opdatere mailadressen for eksisterende medarbejdere, skal du tilføje en ny medarbejder og angive den nye mailadresse.
 • Hvis du har brug for at opdatere mailadressen for butiksejeren, skal du tilføje en ny medarbejder og derefter overføre ejerskabet til denne medarbejder.

Tilbagekald enhedstilladelser for medarbejdere

Hvis en eksisterende medarbejder bruger en enhed eller en applikation til at tilgå din Shopify-butik, men mister denne enhed, kan du logge medarbejderen ud og kræve, at vedkommende logger ind igen. Dette kan medvirke til at forhindre, at ukendte brugere får adgang til din butik.

Det er kun butiksejeren eller en medarbejder med tilladelsen Tilbagekald adgangstokens for andre medarbejdere, der kan tilbagekalde medarbejdertilladelser.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Tilbagekald adgang ud for enheden eller applikationen.
 4. Klik på Tilbagekald for at bekræfte.

Medarbejderen har ikke adgang til din butik via denne enhed uden at logge på igen.

Deaktiver eller genaktiver en medarbejders konto

Du kan deaktivere en medarbejders konto, så denne medarbejder ikke længere kan logge ind på din butik. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du deaktivere alle medarbejderlogins, der ikke bruges.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Ophæv adgang.
 4. Klik på Suspender.

Du kan genaktivere medarbejderens konti igen når som helst ved at klikke på Genaktiver.

Fjern en medarbejders konto fra butikken

Butiksejere og medarbejdere med tilladelsen Tilføj og fjern medarbejdere kan fjerne en medarbejders konto fra en butik. Du kan ikke fortryde denne handling. Hvis én eller flere medarbejdere deler den konto, du vil slette, skal du først oprette særskilte medarbejderkonti til dine aktive medarbejdere.

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Fjern *medarbejderens navn* for at fjerne denne medarbejder permanent fra din butik.
 4. Angiv din adgangskode, og klik derefter på Fjern.

Medarbejderens konto fjernes permanent fra din butik, og den vil ikke længere være tilgængelig fra Shopify-administratoren.

Fjern en samarbejdspartnerkonto

Du kan fjerne en samarbejdspartnerkonto permanent fra din butik. Du kan ikke fortryde denne handling.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på samarbejdspartnerens navn.
 3. Klik på Fjern samarbejdspartnerkonto.
 4. Angiv din adgangskode, og klik derefter på Fjern.

Samarbejdspartnerkontoen fjernes permanent fra din butik, og den vil ikke længere være tilgængelig fra Shopify-administratoren. Hvis du vil give en samarbejdspartner adgang igen, skal samarbejdspartneren sende anmodningen for samarbejdspartnere igen.

Overfør ejerskab af butik

Butiksejeren kan vælge, at en anden medarbejder skal være butiksejeren og overføre butikkens ejerskab til vedkommende. Denne procedure gælder kun for overførsel af ejerskabet af butikker. Hvis du vil overføre ejerskabet af en organisation, skal du kontakte Shopify Plus-support.

Overvejelser i forbindelse med overførsel af ejerskab til butik

Overvej følgende, før du overfører ejerskabet af butikken:

 • Din butik må kun have én butiksejer ad gangen. Det er kun butiksejeren, der har fuld adgang til alle dele af Shopify-administratoren, og som kan administrere kontooplysningerne. Hvis du vælger, at en anden medarbejder skal være butiksejeren, vil du miste denne ubegrænsede adgang og vil muligvis ikke længere kunne administrere medarbejdertilladelser.

Trin:

 1. Log ind i din butik som butiksejer.

 2. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.

 3. Klik på Overfør ejerskab.

 4. Angiv den nye butiksejers mailadresse. Hvis den nye butiksejer ikke er en eksisterende medarbejder, skal du også angive vedkommendes navn.

 5. Angiv din adgangskode for at bekræfte ændringen.

 6. Klik på Overfør ejerskab af butik.

Se loginhistorik

Som butiksejer eller medarbejder med tilladelsen Rediger tilladelser kan du gennemgå loginhistorik for alle medarbejdere. Medarbejdere kan også gennemgå deres egen loginhistorik.

Du bør gennemgå loginhistorikken for medarbejderkonti jævnligt for at verificere, at der ikke har været adgang fra ukendte internetudbydere, lokationer eller IP-adresser. Dette kan være en indikation på, at medarbejderens konto er blevet kompromitteret.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Gennemgå de seneste fem loginsessioner og følgende oplysninger om hver session i afsnittet Seneste loginhistorik:
  • dato
  • IP-adresse
  • Internetudbyder
  • medarbejderens lokation ved login
  • webbrowser- og operativsystemversion. Du kan gennemgå dette ved at holde markøren over informationssymbolet

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis