Administrer medarbejdere

Du kan føje medarbejderkonti til din butik, så dine medarbejdere får mulighed for at udføre forskellige opgaver i Shopify-administratoren. Medarbejderkonti kan tildeles med specifikke tilladelser, så du bestemmer, hvad dine medarbejdere kan se og gøre i Shopify-administratoren eller Shopify POS.

Tilføjelse af yderligere medarbejderkonti er kun tilgængeligt med Shopify-abonnementet eller derover. Basic Shopify- og Shopify Starter-abonnementerne understøtter ikke tilføjelse af medarbejderkonti.

Det antal af medarbejderkonti, som du kan tilføje, afhænger af din butiks prisplan. Butiksejeren tæller ikke med i grænsen for medarbejderkonti.

Grænser for medarbejderkonti

Det maksimale antal medarbejderkonti, du kan have, afhænger af din butiks Shopify-abonnementsordning. Gennemgå de følgende detaljer:

 • Pause and Build: 1 medarbejderkonto
 • Shopify: 5 medarbejderkonti
 • Advanced Shopify: 15 medarbejderkonti
 • Shopify Plus: Ubegrænsede medarbejderkonti

Følgende abonnementer understøtter ikke tilføjelse af nogen medarbejderkonti, og disse abonnementer omfatter heller ikke nogen medarbejderkonti:

 • Basic Shopify: 0 medarbejderkonti
 • Shopify Starter: 0 medarbejderkonti

Medarbejderkonti og prisplaner

Basic Shopify- og Shopify Starter-abonnementerne understøtter ikke tilføjelse af medarbejderkonti. Hvis du har et af disse abonnementer og har brug for at kunne tilføje medarbejdere, skal du opgradere til et højere abonnement, som f.eks. Shopify, Advanced Shopify eller Shopify Plus.

Medarbejdere har som standard ingen tilladelser, før de tildeles dem. Der er nogle handlinger, som kun kan udføres af en butiksejer. Overvej nøje, hvilke tilladelser du giver til dine medarbejdere. Af sikkerhedsmæssige hensyn kan du kun oprette ét medarbejderlogin pr. medarbejder.

Hvis du giver dine medarbejdere et medarbejderlogin, kan det også hjælpe dem med at få mere specialiseret support. Shopify Support giver råd og assistance på baggrund af de tilladelser, som medarbejderne har. Hvis dine medarbejdere har en medarbejderkonto, kan Shopify Support give dem detaljeret support for alle de områder af administratoren, som den enkelte medarbejder har adgang til. Hvis dine medarbejdere ikke har en medarbejderkonto, kan Shopify Support kun yde generel support.

Tilføj medarbejder

Du kan føje medarbejderkonti til din Shopify-butik, så dine medarbejdere kan logge ind som separate brugere. Hvis du vil tilføje medarbejdere, skal du være butiksejeren eller have tilladelserne Rediger tilladelser og Tilføj eller fjern medarbejdere.

Hvis du vil tilføje medarbejdere, som kan logge ind på din administrator og på Shopify POS for at tilføje medarbejdere, der kun har adgang til POS-appen, skal du også have tilladelsen Administrer POS-medarbejdere og de nødvendige Shopify POS-tilladelser.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Tilføj medarbejder.
 3. Angiv medarbejderens fulde navn, som det fremgår af et offentligt udstedt id, samt dennes mailadresse.
 4. Gør et af følgende:

  • Vælg, hvilke tilladelser du vil give medarbejderen.
  • Klik på Vælg alle, hvis du vil give medarbejderen alle tilgængelige tilladelser.
 5. Klik på Send invitation.

Medarbejderen modtager en invitation via mail. Invitationer til at oprette et medarbejderlogin udløber efter 7 dage.

Opret medarbejder

Når du har tilføjet en medarbejder, skal vedkommende acceptere din invitation for at fuldføre opsætningen af sit medarbejderlogin.

Trin:

 1. Klik på Opret medarbejder i mailen med invitationen, og klik derefter på Acceptér invitation.
 2. Valgfrit: Angiv følgende oplysninger for at oprette en Shopify-konto:

  • mailadresse
  • fornavn og efternavn
  • telefonnummer (valgfrit)
  • adgangskode
 3. Klik på Opret konto.

Giv Shopify POS-tilladelser

Hvis du er butiksejeren eller en medarbejder med tilladelsen Rediger tilladelser, kan du give eksisterende medarbejdere adgang til Shopify-administratoren og Point of Sale-appen (POS-appen).

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Få adgang til POS i afsnittet POS-adgang.
 4. Vælg den rolle, som du vil tildele til medarbejderen, fra listen POS-rolle.
 5. Valgfrit: Hvis du vil oprette et andet personligt id-nummer (pinkode) end standardnummeret, skal du i afsnittet pinkode klikke på opret tilfældig pinkode eller indtaste en pinkode. Dine medarbejdere bruger denne pinkode til at få adgang til Shopify POS. Sørg for, at dine medarbejdere kender deres pinkoder.
 6. Klik på Gem.

Du kan også oprette og tildele roller til dine Shopify POS-medarbejdere. Få mere at vide om administration af POS-medarbejdere.

Administrer medarbejder

Butiksejere og medarbejdere kan redigere deres kontooplysninger og føje et billede til kontoen, når de logger ind på Shopify-administratoren med deres legitimationsoplysninger. Du kan kun redigere oplysningerne for din egen konto.

Rediger medarbejdertilladelser

Du skal være butiksejeren eller have tilladelsen Rediger tilladelser for at redigere andre medarbejderes tilladelser. De tilladelser, som du kan redigere for andre medarbejdere, afhænger af dine tilladelser. Der kan være nogle tilfælde, hvor du ikke kan redigere medarbejdertilladelser. Få mere at vide om tilladelsen Rediger tilladelser.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Brugere og tilladelser i din Shopify-administrator.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Gør et af følgende:

  • Vælg de tilladelser, du vil give medarbejderen.
  • Ryd de tilladelser, du vil fjerne.
  • Klik på Vælg alle, hvis du vil give medarbejderen alle tilgængelige tilladelser.
 4. Klik på Gem.

Opdater medarbejderoplysninger

Du kan altid foretage ændringer af dit eget login for at opdatere dine kontooplysninger.

Trin:

 1. Klik på dit butiksnavn og dit kontobillede i Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer konto.

 3. Opdater dine kontooplysninger.

 4. Klik på Gem.

Opdater medarbejdermails

Hvis du bruger en Shopify-konto, og du ændrer din mailadresse, opdateres din mailadresse for alle de butikker, der er knyttet til din Shopify-konto:

 • Hvis du har brug for at opdatere mailadressen for eksisterende medarbejdere, skal du tilføje en ny medarbejder og angive den nye mailadresse.
 • Hvis du har brug for at opdatere mailadressen for butiksejeren, skal du tilføje en ny medarbejder og derefter overføre ejerskabet til denne medarbejder.

Tilbagekald enhedstilladelser for medarbejdere

Hvis en eksisterende medarbejder bruger en enhed eller en applikation til at tilgå din Shopify-butik, men mister denne enhed, kan du logge medarbejderen ud og kræve, at vedkommende logger ind igen. Dette kan medvirke til at forhindre, at ukendte brugere får adgang til din butik.

Det er kun butiksejeren eller en medarbejder med tilladelsen Tilbagekald adgangstokens for andre medarbejdere, der kan tilbagekalde medarbejdertilladelser.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Tilbagekald adgang ud for enheden eller applikationen.
 4. Klik på Tilbagekald for at bekræfte.

Medarbejderen har ikke adgang til din butik via denne enhed uden at logge på igen.

Deaktiver eller genaktiver en medarbejders konto

Du kan deaktivere en medarbejders konto, så denne medarbejder ikke længere kan logge ind på din butik. Deaktiver ubrugte medarbejderlogins af sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du deaktiverer kontoen for en medarbejder, som er sekundær Shopify Credit-kortindehaver med aktive kort, vil vedkommendes kort automatisk blive spærret, og de vil ikke kunne bruges.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Ophæv adgang.
 4. Klik på Suspender.

Du kan genaktivere medarbejderens konti igen når som helst ved at klikke på Genaktiver. Hvis du genaktiverer en kontoen for en medarbejder, som er sekundær Shopify Credit-kortindehaver med aktive kort, vil vedkommendes kort automatisk blive låst op.

Fjern en medarbejders konto fra butikken

Butiksejere og medarbejdere med tilladelsen Tilføj og fjern medarbejdere kan fjerne en medarbejders konto fra en butik. Du kan ikke fortryde denne handling. Hvis én eller flere medarbejdere deler den konto, du vil slette, skal du først oprette særskilte medarbejderkonti til dine aktive medarbejdere.

Hvis du fjerner kontoen for en medarbejder, som er sekundær Shopify Credit-kortindehaver med aktive kort, vil vedkommendes kort automatisk blive annulleret, og de vil ikke kunne bruges.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Klik på Fjern *medarbejderens navn* for at fjerne denne medarbejder permanent fra din butik.
 4. Angiv adgangskoden for den medarbejderkonto, du er logget ind på, og klik derefter på Fjern.

Medarbejderens konto fjernes permanent fra din butik, og den vil ikke længere være tilgængelig fra Shopify-administratoren.

Fjern en samarbejdspartnerkonto

Du kan fjerne en samarbejdspartnerkonto permanent fra din butik. Du kan ikke fortryde denne handling.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på samarbejdspartnerens navn.
 3. Klik på Fjern samarbejdspartnerkonto.
 4. Angiv din adgangskode, og klik derefter på Fjern.

Samarbejdspartnerkontoen fjernes permanent fra din butik og er ikke længere tilgængelig i din Shopify-administrator. Samarbejdspartnerens navn og handlinger er stadig angivet på relevante tidslinjer, som f.eks. i butikkens aktivitetslog og på ordrens tidslinje.

Hvis du vil give en samarbejdspartner adgang igen, skal samarbejdspartneren sende sin anmodning for samarbejdspartnere igen.

Overfør ejerskab af butik

Butiksejeren kan vælge, at en anden medarbejder skal være butiksejeren og overføre butikkens ejerskab til vedkommende.

Overvejelser i forbindelse med overførsel af ejerskab til butik

Gennemgå følgende overvejelser, før du overdrager ejerskabet af butikken:

 • Din butik må kun have én butiksejer ad gangen. Det er kun butiksejeren, der har fuld adgang til alle dele af Shopify-administratoren, og som kan administrere kontooplysningerne. Hvis du vælger, at en anden medarbejder skal være butiksejeren, vil du miste denne ubegrænsede adgang og vil muligvis ikke længere kunne administrere medarbejdertilladelser.
 • Når du sælger eller forærer en butik til en ny ejer, skal du huske at opdatere fakturerings- og Shopify Payments-oplysninger, hvis de er oprettet. Den nye ejer skal gennemføre følgende trin så hurtigt som muligt efter overførslen:
  • Opdater deres faktureringsoplysninger. Dette er vigtigt for at undgå en debitering på den oprindelige ejers betalingsmetode.
  • Kontakt Shopify Support, og anmod om opdatering af de eksisterende Shopify Payments-oplysninger til deres egne oplysninger. Dette er vigtigt af skattemæssige hensyn.

Trin:

 1. Log ind i din butik som butiksejer.

 2. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.

 3. Klik på Overfør ejerskab.

 4. Angiv den nye butiksejers mailadresse. Hvis den nye butiksejer ikke er en eksisterende medarbejder, skal du også angive vedkommendes navn.

 5. Angiv din adgangskode for at bekræfte ændringen.

 6. Klik på Overfør ejerskab af butik.

Se loginhistorik

Som butiksejer eller medarbejder med tilladelsen Rediger tilladelser kan du gennemgå loginhistorik for alle medarbejdere. Medarbejdere kan også gennemgå deres egen loginhistorik.

Du bør gennemgå loginhistorikken for medarbejderkonti jævnligt for at verificere, at der ikke har været adgang fra ukendte internetudbydere, lokationer eller IP-adresser. Dette kan være en indikation på, at medarbejderens konto er blevet kompromitteret.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Brugere og tilladelser i Shopify-administratoren.
 2. Klik på medarbejderens navn.
 3. Gennemgå de seneste fem loginsessioner og følgende oplysninger om hver session i afsnittet seneste adgang til butikken:
  • dato
  • IP-adresse
  • Internetudbyder
  • medarbejderens lokation ved login
  • webbrowser- og operativsystemversion. Du kan gennemgå dette ved at holde markøren over informationssymbolet

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis