Shopify-administrator

Afhængigt af den enhed, du bruger, kan du udføre forskellige ting i din administrator. Hvis du logger ind på din Shopify-administrator fra en browser, kan du administrere alle aspekter af din butik. Hvis du logger ind på Shopify-appen via din telefon, kan du se den seneste aktivitet i butikken, opdatere butikkens katalog og administrere dine ordrer.

Hvis din administrator er gået ned eller ikke kan indlæses, kan du se Shopify-status for at finde ud af, om der er et aktivt problem.

Shopify-administrator

Du kan få adgang til de forskellige afsnit af Shopify-administrator via sidebjælken. Afsnit i Shopify-administrator omfatter:

Søg efter apps og salgskanaler

Du kan klikke på knappen Apps eller Salgskanaler i søgefeltet for at afgrænse din søgning. Søgeknappen angiver alle installerede salgskanaler og apps. Klik på en hvilken som helst salgskanal eller app for at åbne siden for den pågældende salgskanal eller app.

Søgefeltet indeholder anbefalinger til apps eller kanaler, som du kan overveje at installere.

Klik på knappen Anbefalede salgskanaler for at få vist anbefalede anbefalede salgskanaler. Klik på en hvilken som helst salgskanal for at få flere oplysninger.

Klik på knappen Anbefalede apps for at få vist anbefalede apps. Klik på en hvilken som helst app for at få flere oplysninger.

Apps og kanaler

Dine apps og salgskanaler findes i sidebjælken i din Shopify-administrator. Elementer i dette område omfatter:

Hvis du har flere konti i mere end én Shopify-butik, kan du bruge rullemenuen til at navigere til disse butikker.

Fastgøring af apps og kanaler

Du kan “fastgøre” dine foretrukne apps og kanaler. Fastgjorte apps tilføjes nederst i elementlisten (f.eks. salgskanaler eller apps) og vises altid på denne liste, så det er muligt at navigere hurtigt. Du kan omarrangere dine fastgjorte apps og kanaler ved at klikke på et element og trække det til en ny placering på den tilsvarende liste.

Hvis du vil fastgøre en app eller kanal, skal du åbne appen eller kanalen i din administrator. Klik på det fastgørelsesikonet for at beholde appen eller kanalen på din liste. Klik på elementet, og træk i det for at ændre dets placering. Du kan også fastgøre en app eller kanal ved at trække den direkte til den foretrukne placering i sidebjælken, når du har åbnet den.

Hvis du vil frigøre en app eller kanal, skal du klikke på fastgørelsesikonet øverst i sidehovedet for appen eller salgskanalen. Hvis du vil navigere til denne app eller kanal på et senere tidspunkt, skal du bruge søgelinjen eller navigationen i venstre sidebjælke.

Indstillinger for apps og salgskanaler

Få adgang til siden Indstillinger for dine apps og salgskanaler i søgelinjen. Du kan også klikke på Indstillinger > Apps og salgskanaler i sidebjælken til venstre.

På siden med indstillinger for apps og salgskanaler kan du Fjerne appen eller kanalen, besøge Shopify App Store eller Få support til appen eller salgskanalen. Få adgang til siden Om via overløbsmenuen i sidehovedet for alle aktuelt åbne integrerede apps. Hvis du klikker på navnet på en app eller salgskanal, åbnes elementet i din Shopify-administrator.

Feed for advarsler

Feedet giver dig besked om vigtige, tidsfølsomme oplysninger eller påkrævede handlinger i din butik. Du kan modtage beskeder i følgende scenarier:

  • En opgave, der kan forhindre forstyrrelser af dine virksomhedsaktiviteter eller din regelmæssige brug af Shopify.
  • En afbrydelse af dine virksomhedsaktiviteter eller af din regelmæssige brug af Shopify.
  • Formidling af produktoverensstemmelse.
  • Bekræftelse af en pengetransaktion mellem dig og Shopify.
  • Bekræftelse af, at en tidskrævende proces, som du igangsatte, er fuldført.

Klik på ikonet for beskeder i administratoren for at åbne feedet for beskeder. Antallet af beskeder, der ikke er blevet fjernet, vises som et tal ud for ikonet "Ikon for klo".

I beskedfeedet kan du klikke på en specifik besked for at handle om denne besked. Du kan slå specifikke beskeder til/fra som læste eller ulæste. Du kan også markere alle beskeder som læst.

Aktivitetslog for butik

Handlinger, som en butiksejer eller en medarbejder udfører i Shopify-administratoren, registreres i butikkens aktivitetslog. Hver handling indeholder datoen og klokkeslættet, hvor handlingen fandt sted, samt den person, app eller kanal, der foretog handlingen.

Eksempler på butiksaktivitet kan omfatte følgende handlinger:

  • Sletning af et produkt
  • Ændring af en butiksindstilling
  • Tildeling af butiksadgang til en app

Du kan gå til Indstillinger for butik > Aktivitetslog for butik for at få en liste over de handlinger, du har foretaget for nylig, i din Shopify-administrator. Der kan højst vises 250 resultater på siden.

Medarbejdere skal have tilladelserne Start og Butiksindstillinger > Administrer indstillinger for at få adgang til butikkens aktivitetslog.

Butikkens aktivitetslog er i skrivebeskyttet visning, og oplysningerne kan ikke eksporteres.

Det vil muligvis fremgå, at "Shopify" har foretaget en handling. Hvis du vil vide mere om en administratorhandling som denne, kan du kontakte Shopify Support.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis