Overzicht van het Shopify-beheercentrum

Afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt, kun je bepaalde dingen in je beheerder doen. Als je vanuit een browser bij je Shopify-beheercentrum inlogt, kun je alle aspecten van je winkel beheren. Als je inlogt bij de Shopify-app op je telefoon, kun je de recente activiteit voor je winkel bekijken, het assortiment van je winkel bijwerken en je bestellingen beheren.

Als er een storing is in het beheercentrum of dit niet wordt geladen, controleer je de Shopify-status om te achterhalen of er een actief probleem is.

Shopify-beheercentrum

Je kunt de verschillende secties van het Shopify-beheercentrum openen via de zijbalk. Secties van het Shopify-beheercentrum zijn onder meer:

Zoeken in apps en verkoopkanalen

Op de zoekbalk kun je op de knop Apps of Verkoopkanalen klikken om zoekopdrachten te verfijnen. Met de zoekknop worden alle geïnstalleerde verkoopkanalen en apps vermeld. Klik op een verkoopkanaal of app om de desbetreffende pagina te openen.

De zoekbalk bevat aanbevelingen voor apps of kanalen die je misschien wilt installeren.

Klik op de knop Aanbevolen verkoopkanalen om aanbevolen verkoopkanalen te bekijken. Als je op een verkoopkanaal klikt, krijg je er meer informatie over.

Klik op de knop Aanbevolen apps om aanbevolen apps te bekijken. Als je op een app klikt, krijg je er meer informatie over.

Apps en kanalen

Je apps en verkoopkanalen bevinden zich op de zijbalk van het Shopify-beheercentrum. Items in dit gebied zijn onder andere:

  • Verkoopkanalen, waaronder webshop, Point of Sale en Koopknop
  • Apps geïnstalleerd op je account
  • Het Shop-verkoopkanaal

Als je accounts hebt in meer dan één Shopify-winkel, kun je de vervolgkeuzelijst gebruiken om naar die winkels te gaan.

Apps en kanalen vastmaken

Je kunt je favoriete apps en kanalen vastmaken (ook wel 'pinnen' genoemd). Gepinde apps worden onder aan de itemlijst toegevoegd (bijvoorbeeld verkoopkanalen of apps) en worden altijd in die lijst weergegeven voor snelle navigatie. Je kunt de gepinde apps en kanalen opnieuw ordenen door op een item te klikken en dit naar een nieuwe positie in de bijbehorende lijst te slepen.

Als je een app of kanaal wilt vastmaken, open je de app of het kanaal in het Shopify-beheercentrum. Klik op het pin-pictogram om de app of het kanaal in de lijst te houden. Klik op het item en sleep het naar de gewenste positie. Je kunt apps of kanalen ook vastmaken door ze te openen en direct naar de gewenste positie op de zijbalk te slepen.

Als je een app of kanaal wilt losmaken, klik je op het pin-pictogram boven aan de koptekst van de app of het verkoopkanaal. Als je hierna deze app of dit kanaal wilt zoeken, gebruik je de zoekbalk of de navigatie op de linker zijbalk.

Instellingen voor apps en verkoopkanalen

Je kunt de pagina Instellingen voor je apps en verkoopkanalen via de zoekbalk openen. Je kunt ook op Instellingen > Apps en verkoopkanalen klikken via de linker zijbalk.

Op de instellingenpagina voor apps en verkoopkanalen kun je apps of kanalen Verwijderen, de Shopify App Store bezoeken of Ondersteuning krijgen voor de apps of verkoopkanalen. Je kunt de pagina Info openen via het overloopmenu in de koptekst van elke momenteel geopende ingesloten app. Als je op de naam van een app of verkoopkanaal klikt, wordt de app of het verkoopkanaal in het Shopify-beheercentrum geopend.

Waarschuwingenfeed

In de waarschuwingenfeed krijg je meldingen over belangrijke, tijdgevoelige informatie of vereiste acties in je winkel. Je kunt in de volgende gevallen meldingen krijgen:

  • Een taak die een onderbreking van je bedrijfsactiviteiten of het normale gebruik van Shopify kan voorkomen.
  • Een onderbreking van je bedrijfsactiviteiten of het normale gebruik van Shopify.
  • een bericht van productconformiteit;
  • Bevestiging van een financiële transactie tussen jou en Shopify.
  • Bevestiging dat een tijdrovend proces dat je hebt gestart, is voltooid.

Klik op het belpictogram in het beheercentrum om de waarschuwingenfeed te openen. Het aantal niet-bekeken waarschuwingen wordt naast het belpictogram weergegeven.

In de waarschuwingenfeed kun je op een specifieke waarschuwing klikken om er iets aan te doen. Je kunt specifieke waarschuwingen als gelezen of ongelezen markeren, of alle waarschuwingen tegelijk als gelezen markeren.

Winkelactiviteit

Alle wijzigingen in de winkel die door de winkeleigenaar of medewerkers worden aangebracht, worden vastgelegd in het activiteitenlogboek van de winkel. Elke gebeurtenis omvat de datum en tijd waarop de gebeurtenis plaatsvond, evenals de persoon, de app of het kanaal die of dat de actie heeft voltooid.

Klik op Instellingen > Activiteitenlogboek van de winkel om het activiteitenlogboek van je winkel te bekijken.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis