Skift mellem Shopify-butikker

Når du har flere Shopify-butikker, der er knyttet til den samme e-mailadresse, kan du navigere mellem dem, når du har logget ind i din Shopify-administrator.

Hold styr på flere butikker

Butikskifteren indeholder de Shopify-butikker, hvor du har en konto med samme e-mailadresse.

I Shopify Plus er butikkerne i butiksskifteren grupperet efter virksomhed (baseret på Shopify-kontrakter).

Hvis du vil gøre dine butikker mere sikre, skal du bekræfte din e-mailadresse (samt dine medarbejderes) for hver butik. Når din e-mail er blevet bekræftet for en butik, kan du skifte til en anden butik.

Bemærk: Butiksskifteren omfatter ikke butikker, som er frosne, sat på pause eller lukkede. Hvis du genaktiverer en butik, der er frosset, sat på pause eller lukket, vil du se denne butik i butiksskifterens rullemenu.

Tildel forskellige tilladelser til brugere i forskellige butikker

Kontotilladelser, adgangskoder og andre kontoindstillinger er specifikke for en butik. Når du skifter butikker med butiksskifteren, er du logget ind med den konto, du har i den pågældende butik.

Du har en separat adgangskode til at logge ind på hver butik. Hvis du ændrer din adgangskode for én af dine butikker ændres adgangskoden ikke i dine andre butikker. Du kan altså ikke ændre adgangskoden for butik A og logge ind på butik B med denne adgangskode.

Dine tilladelser angives og opretholdes i hver butik. Du kan give forskellige tilladelser til en medarbejder, afhængigt af hvad vedkommende skal gøre i en butik. Det er f.eks. muligt at give en medarbejder tilladelse til at redigere produkter i butik A, men ikke i butik B.

Understøttelse af til totrinsgodkendelse og eksterne logintjenester

Butiksskifteren understøtter både totrinsgodkendelse og eksterne logins med GSuite.

Hvis du har aktiveret disse funktioner i din butik, kan du blive bedt om din adgangskode (totrinsgodkendelse), eller du kan blive bedt om at logge ind på din eksterne tjeneste (GSuite), når du navigerer til en butik.

Sådan bruger du butiksskifteren til at skifte mellem butikker

Du kan bruge butiksskifteren til at navigere til butikker, hvor du har konti med samme e-mailadresse.

Inden du begynder:

Sørg for, at din e-mailadresse er den samme på tværs af dine butikker. Du skal også bekræfte din e-mailadresse for hver butik.

Fremgangsmåde:

  1. Log ind på Shopify-administratoren for én af dine butikker.
  2. Klik på navnet på din butik i øverste venstre hjørne af siden, og vælg en anden butik for at se den.

Din Shopify-administrator viser nu den butik, du har valgt.

Fejlfinding og begrænsninger

Herunder finder du en liste over nogle almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger butiksskifteren til at navigere mellem dine butikker:

Hvorfor mangler en af mine butikker?

Hvis rullemenuen i din butiksskifter mangler en butik, skal du kontrollere, at din konto i den pågældende butik bruger samme e-mailadresse som dine andre butikker. Butiksskifteren bruger din e-mailadresse til at identificere de butikker, hvor du har konti.

Hvorfor bliver jeg hele tiden bedt om at bekræfte min e-mailadresse?

Hvis din e-mailadresse ikke er bekræftet i en butik, bliver du bedt om at bekræfte den (selv hvis du allerede har bekræftet den i en anden butik). Du skal gennemføre bekræftelsestrinnene for hver butik, der er knyttet til en e-mailadresse. Når e-mailadressen er bekræftet i alle dine butikker, kan du skifte til andre butikker, og du bliver ikke bedt om at bekræfte igen. Læs, hvordan du bekræfter din e-mailadresse.

Hvorfor skal jeg hele tiden indtaste min adgangskode igen?

Hvis du har en Shopify Plus-butik, hvor du ikke har bekræftet din e-mailadresse, bliver du bedt om adgangskoden, når du vælger den i butiksskifteren. Få mere at vide om, hvordan du bekræfter din e-mailadresse.

Hvorfor kan jeg kun se 500 butikker?

500 butikker er det maksimale antal, der kan vises i menuen. Hvis du har mere end 50 butikker i din organisation, kan du skifte til en butik, der ikke er angivet ved hjælp af søgefunktionen.

Få mere at vide

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis