Skift mellem Shopify-butikker

Når du har flere Shopify-butikker, der er knyttet til den samme mailadresse, kan du navigere mellem dem, når du har logget ind i din Shopify-administrator.

Hold styr på flere butikker

Butikskifteren indeholder de Shopify-butikker, hvor du har en konto med samme mailadresse.

I Shopify Plus er butikkerne i butiksskifteren grupperet efter virksomhed (baseret på Shopify-kontrakter).

Hvis du vil gøre dine butikker mere sikre, skal du bekræfte din mailadresse (samt dine medarbejderes) for hver butik. Når din mail er blevet bekræftet for en butik, kan du skifte til en anden butik.

Bemærk: Butiksskifteren omfatter ikke butikker, som er frosne, sat på pause eller lukkede. Hvis du genaktiverer en butik, der er frosset, sat på pause eller lukket, vil du se denne butik i butiksskifterens rullemenu.

Tildel forskellige tilladelser til brugere i forskellige butikker

Kontotilladelser og andre kontoindstillinger er specifikke for en butik. Når du skifter butikker med butiksskifteren, er du logget ind med den konto, du har i den pågældende butik.

Hvis du bruger en Shopify-konto, opdateres dit login til alle butikker, når du ændrer eller nulstiller din adgangskode. Hvis du bruger forskellige logins til hver butik, er det kun dit login til denne butik, der opdateres, når du ændrer eller nulstiller din adgangskode.

Dine tilladelser angives og opretholdes i hver butik. Du kan give forskellige tilladelser til en medarbejder, afhængigt af hvad vedkommende skal gøre i en butik. Det er f.eks. muligt at give en medarbejder tilladelse til at redigere produkter i butik A, men ikke i butik B.

Understøttelse af til totrinsgodkendelse og eksterne logintjenester

Butiksskifteren understøtter både totrinsgodkendelse og eksterne logins med GSuite.

Hvis du har aktiveret disse funktioner i din butik, kan du blive bedt om din adgangskode (totrinsgodkendelse), eller du kan blive bedt om at logge ind på din eksterne tjeneste (GSuite), når du navigerer til en butik.

Føj butikker til listen i Shopify App Store

Du skal føje butikker til din butiksliste, før du kan skifte butikker i Shopify-appen.

Fremgangsmåde:

  1. Tryk på knappen i Shopify-appen.
  2. Tryk på butiksnavnet, og tryk derefter på Tilføj eller fjern butikker.
  3. Vælg, hvilke butikker du vil tilføje ved at trykke på til/fra-knappen.

Nu kan du bruge butiksskifteren til at skifte mellem dine butikker.

Sådan bruger du butiksskifteren til at skifte mellem butikker

Du kan bruge butiksskifteren til at navigere til butikker, hvor du har konti med samme mailadresse.

Fejlfinding og begrænsninger

Herunder finder du en liste over nogle almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger butiksskifteren til at navigere mellem dine butikker:

Hvorfor mangler en af mine butikker?

Hvis rullemenuen i din butiksskifter mangler en butik, skal du kontrollere, at din konto i den pågældende butik bruger samme mailadresse som dine andre butikker. Butiksskifteren bruger din mailadresse til at identificere de butikker, hvor du har konti.

Hvorfor bliver jeg hele tiden bedt om at bekræfte min mailadresse?

Hvis din mailadresse ikke er bekræftet i en butik, bliver du bedt om at bekræfte den (selv hvis du allerede har bekræftet den i en anden butik). Du skal gennemføre bekræftelsestrinnene for hver butik, der er knyttet til en mailadresse. Når mailadressen er bekræftet i alle dine butikker, kan du skifte til andre butikker, og du bliver ikke bedt om at bekræfte igen. Lær, hvordan du bekræfter din mailadresse.

Hvorfor skal jeg hele tiden indtaste min adgangskode igen?

Hvis du har en Shopify Plus-butik, hvor du ikke har bekræftet din mailadresse, bliver du bedt om adgangskoden, når du vælger den i butiksskifteren. Få mere at vide om, hvordan du [bekræfter din mailadresse](/manual/privacy-and-security/account-security/verify-account-email.

Hvorfor kan jeg kun se 500 butikker?

500 butikker er det maksimale antal, der kan vises i menuen. Hvis du har mere end 50 butikker i din organisation, kan du skifte til en butik, der ikke er angivet ved hjælp af søgefunktionen.

Få mere at vide

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis