Sådan tilføjer du POS-medarbejdere

Hvis du er butiksejeren eller har tilladelsen Administrer POS-medarbejdere, kan du bruge Shopify-administratoren eller Shopify POS-appen (Point of Sale) til at tilføje eller fjerne medarbejdere, der har adgang til Shopify POS.

Alle medarbejdere med adgang til POS-appen skal have et unikt firecifret personligt identifikationsnummer (pinkode) for at få adgang til POS-appen.

Loginkravene til Shopify POS

Medarbejdere skal have følgende tilladelser for at kunne få adgang til Shopify POS ved hjælp af en Shopify-konto eller legitimationsoplysninger til login:

POS kræver medarbejdertilladelse
Tilladelseskategori Tilladelse
Adgang til Point of Sale (POS) Adgang til Point of Sale
Undertilladelse:
 • Opsæt nye eller opdaterede POS-enheder

Medarbejdere med begrænsede administratortilladelser og POS-apps kan ikke få adgang til Shopify POS, medmindre butiksejeren eller en medarbejder med Konfigurer nye eller opdaterede POS-enheder logger ind på Shopify POS først.

Medarbejderadgang til POS-appen kan gives ved at aktivere muligheden Adgang til POS på medarbejderens konto. Derefter kan der defineres en POS-rolle, og der kan oprettes en pinkode.

Når en ny medarbejder konfigureres på denne måde – eller når en eksisterende medarbejder får POS-adgang – modtager vedkommende en mail, der linker vedkommende til siden Brugere og tilladelser, hvor vedkommende kan se sin pinkode. Ellers kan medarbejderen se sin egen pinkode i sin Shopify-administrator ved at klikke på sin medarbejderkonto under Indstillinger > Brugere og tilladelser eller fra POS -> -Medarbejdere.

Når en medarbejder angiver sin pinkode og behandler et salg, knyttes vedkommendes navn til denne ordre. Den medarbejder, der har behandlet en ordre, vises i ordrens detaljevisning i Shopify POS og i ordrens tidslinje i Shopify-administratoren.

Tilføj POS-adgang for medarbejdere med administratortilladelser

Du kan give adgang til POS-appen for en medarbejder, der har administratortilladelser. Hvis medarbejderen ikke har de påkrævede tilladelser til at bruge POS, bliver du bedt om at tildele disse tilladelser, så medarbejderen kan logge ind på POS-enheder.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Brugere og tilladelser i din Shopify-administrator. For Plus-organisationer skal du gå til Indstillinger. Klik på Brugere i afsnittet Organisation.
 2. Klik på navnet på den medarbejder, du vil give POS-adgang, i afsnittet Medarbejdere. Filtrer efter typen Medarbejdere for Plus-organisationer, og klik derefter på medarbejderprofilen. Klik på Rediger for butikken med de medarbejdertilladelser, du vil justere, i afsnittet Butikstilladelser.
 3. I afsnittet POS-adgang klikker du på Få adgang til POS.
 4. Valgfrit: Vælg Konfigurer nye eller opdaterede POS-enheder for at give medarbejderen tilladelse til at logge ind på POS-enheder.
 5. Valgfrit: Hvis du vil oprette en anden pinkode end standardpinkoden, skal du gøre et af følgende i afsnittet Pinkode:

  1. Klik på Generér tilfældig pinkode.
  2. Slet standardkoden . . . ., og angiv en pinkode manuelt. Dine medarbejdere bruger denne pinkode til at få adgang til Shopify POS. Sørg for, at dine medarbejdere kender deres pinkoder.
 6. Klik på Gem.

Tilføj medarbejder, der udelukkende har adgang til POS-appen

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for shopejere, der bruger Shopify POS Pro.

Du kan tilføje medarbejdere, der kun har adgang til POS-appen, fra to lokationer:

Tilføj medarbejdere, der udelukkende har adgang til POS-appen, fra Shopify POS

Hvis du er butiksejeren eller har tilladelsen Administrer POS-medarbejdere, kan du tilføje medarbejdere, der udelukkende har adgang til POS-appen, direkte i Shopify POS-appen.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på og derefter på Medarbejdere i Shopify POS.
 2. Tryk på Tilføj nye medarbejdere.
 3. Angiv de påkrævede oplysninger i afsnittet Medarbejderoplysninger.
 4. I afsnittet Adgang til POS-appen trykker du på Rediger.
 5. Valgfrit: Du kan få adgang til en liste med tilladelser for hver rolle ved at vælge rollen og trykke på Se tilladelser.
 6. Vælg en rolle, og tryk derefter på Gem.
 7. Valgfrit: Hvis du vil oprette en anden pinkode end den standard, skal du gøre følgende:

  1. I afsnittet Sikkerhed klikker du på Rediger.
  2. Tryk på Opret tilfældig pinkode, eller brug tastaturet til at angive en pinkode. Dine medarbejdere bruger denne pinkode til at få adgang til Shopify POS. Sørg for, at dine medarbejdere kender deres pinkoder.
 8. Tryk på Gem.

Tilføj medarbejder, der udelukkende har adgang til POS-appen, via POS-kanalen

Hvis du er butiksejeren eller en medarbejder med tilladelsen Administrer POS-medarbejdere, kan du tilføje medarbejdere, der udelukkende har adgang til POS-appen, via kanalen Point of Sale (POS) i din Shopify-administrator. Du kan administrere dine medarbejderes tilladelser til Shopify POS ved at tildele dem en foruddefineret POS-rolle.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Point of saleApps- og salgskanalsiden.
 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Medarbejder.

 5. Klik på Tilføj medarbejder.

 6. Angiv de nødvendige oplysninger.

 7. Vælg en POS-rolle.

 8. Hvis du vil oprette en anden pinkode end den standard pinkode, skal du klikke på afsnittet Pinkode. Klik derefter på Opret tilfældig pinkode, eller angiv en pinkode. Dine medarbejdere bruger denne pinkode til at få adgang til Shopify POS. Sørg for, at dine medarbejdere kender deres pinkoder.

 9. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis