Legg til utsalgsstedspersonale

Hvis du er butikkeier, eller du har tillatelse til å administrere personale , kan du bruke Shopify-administrator eller Shopify POS-appen til å legge til eller fjerne personalmedlemmer som har tilgang til Shopify POS.

Du kan ha to typer personalmedlemmer med tilgang til Shopify POS:

  • Personalmedlemmer som har tilgang til kun utsalgsstedsappen (POS-appen) som har tilgang Shopify POS, men som ikke har tilgang til Shopify-administrator.
  • Personalmedlemmer som har tilgang til både utsalgssted og Shopify-administrator.

Alle personalmedlemmer som har tilgang til utsalgssteder må ha et unikt firesifret personlig identifikasjonsnummer (PIN). Personalmedlemmer med begrensede administratortillatelser og personalmedlemmer med kun POS-tilgang må bruke PIN-koden for å få tilgang til Shopify POS.

Når et personalmedlem som er logget inn på Shopify POS behandler et salg, blir personalnavnet deres knyttet til bestillingen. Du kan se hvilket personalmedlem som har behandlet en bestilling på bestillingens detaljvisning i Shopify POS, og i bestillingens tidslinje i Shopify-administrator.

Før du legger til personalmedlemmer, kan du opprette POS-roller som gir personalmedlemmene utsalgsstedstilgang til spesifikke aktiviteter som kreves for å drifte den fysiske butikken din. En standardrolle kalt Medarbeider opprettes for alle utsalgsstedspersonale, men du kan bruke eller opprette flere utsalgsstedsroller for å hjelpe deg med å administrere utsalgsstedspersonalet.

Du kan legge til utsalgsstedspersonale på tre måter:

  • Fra Personale-menyen i Shopify POS.
  • Fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator
  • Fra siden med Abonnement og tillatelser-innstillinger i Shopify-administrator.

Hvis du bruker Shopify POS Pro kan du legge til personale med kun POS-tilgang fra Utsalgssted-kanalen i Shopify-administrator eller inne i Shopify POS.

Tillatelser for utsalgssteder kan gis til medarbeidere som har Shopify-administratortilgang ved hjelp av Shopify-administrator enten fra Utsalgssted-kanalen eller siden Abonnementer og tillatelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis