Legg til Point of Sale-personale

Hvis du er butikkeier, eller du har tillatelsen Administrere Point of Sale-personale, kan du bruke Shopify-administrator eller Shopify POS-appen til å legge til eller fjerne personalkontoer som har tilgang til Shopify POS.

Du kan ha to ulike typer personalmedlemmer med tilgang til Shopify POS:

 1. Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang som har tilgang til Shopify POS, men ikke til Shopify-administrator. Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang er kun tilgjengelig for forhandlere som bruker Shopify POS Pro.
 2. Personalkontoer som har både Point of Sale-tilgang og Shopify-administratortilgang, inkludert POS-kanalen.

Alt personale med utsalgsstedstilgang (POS) må ha en unik, firesifret PIN-kode for å få tilgang til POS.

Påloggingskrav for Shopify POS

For å logge inn på Shopify POS med en Shopify-ID eller påloggingsinformasjon, trenger personalmedlemmer følgende 14 tillatelser:

 • Startside
 • Bestillinger
 • Rediger bestillinger
 • Refunder bestillinger
 • Bestillingsutkast
 • Produkter
 • Gavekort
 • Kunder
 • Rapporter
 • Markedsføring
 • Rabatter
 • Administrer og installer apper og kanaler
 • Administrer innstillinger
 • Steder

Du må også velge Gi Point of Sale-tilgang til dette personalmedlemmet i Point of Sale-tilgang for å gi personalet tilgang til Shopify POS.

Personale med begrensede administratortillatelser og personale med kun POS-tilgang kan ikke logge inn på Shopify POS med mindre butikkeieren eller en personalmedlem med de nødvendige tillatelsene logger inn først.

Når personalet angir en PIN-kode og behandler et salg, blir deres personalnavn knyttet til bestillingen. Du kan se hvilket personalmedlem som har behandlet en bestilling på bestillingens detaljvisning i Shopify POS, og i bestillingens tidslinje i Shopify-administrator.

Før du legger til personalkontoer kan du opprette POS-roller som gir Point of Sale-personalet tillatelse til bestemte aktiviteter som kreves for å drifte den fysiske butikken. En standardrolle kalt Medarbeider opprettes for alt Point of Sale-personale, men du kan bruke eller opprette ytterligere POS-roller for å administrere Point of Sale-personale bedre.

Du kan legge til utsalgsstedspersonale på tre måter:

Hvis du bruker Shopify POS Pro kan du legge til personalkontoer med kun POS-tilgang fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator eller inne i Shopify POS.

Point of Sale-tillatelser kan gis til medarbeidere som har Shopify-administratortilgang ved hjelp av Shopify-administrator enten fra Point of Sale-kanalen eller siden Brukere og tillatelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis