Legg til Point of Sale-personale

Hvis du er butikkeier, eller du har tillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du bruke Shopify-administrator eller Shopify POS-appen (Point of Sale) til å legge til eller fjerne personalmedlemmer som har tilgang til Shopify POS.

Du kan ha to ulike typer personalmedlemmer med tilgang til Shopify POS:

 1. Personale som har både POS-apptilgang og Shopify-administratortilgang, inkludert Point of Sale-kanalen.
 2. Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang har tilgang til Shopify POS-appen, men de har ikke tilgang til Shopify-administrator eller Point of Sale-kanalen. Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang er bare tilgjengelig for forhandlere med Shopify POS Pro.

Alle personalmedlemmer med POS-apptilgang må ha en unik, firesifret personlig kode (PIN) for å få tilgang til POS-appen.

Påloggingskrav for Shopify POS

For å logge på Shopify POS med en Shopify-konto eller påloggingsinformasjon trenger personalmedlemmer følgende tillatelser:

Personaltillatelser som kreves for POS
Tillatelseskategori Tillatelse
Point of Sale-tilgang Åpne Point of Sale
Undertillatelse:
 • Konfigurer nye eller oppdaterte POS-enheter

Personalmedlemmer med begrensede tillatelser og personale med kun POS-apptilgang har ikke tilgang til Shopify POS med mindre butikkeieren eller et personalmedlem med tillatelsen Konfigurer nye eller oppdaterte POS-enheter logger på Shopify POS først.

POS-apptilgang for personalmedlemmer kan gis ved å aktivere alternativet Tilgang til Point of Sale i kontoen til personalmedlemmet. Etter dette kan en POS-rolle defineres, og en PIN-kode kan konfigureres.

Når et nytt personalmedlem konfigureres på denne måten, eller når et eksisterende personalmedlem får POS-tilgang, mottar de en e-postmelding som henviser dem til siden Brukere og tillatelser, der de kan vise PIN-koden. Personalmedlemmet kan vise sin egen PIN-kode i Shopify-administrator ved å klikke på personalkontoen sin under Innstillinger > Brukere og tillatelser, eller fra Point of Sale > Personale.

Når personalet angir en PIN-kode og behandler et salg, blir deres personalnavn knyttet til bestillingen. Personalmedlemmet som har behandlet en bestilling vises i bestillingens detaljvisning i Shopify POS, og bestillingens tidslinje i Shopify-administrator.

Legg til tilgang til POS for personalmedlemmer med administratortillatelser

Du kan gi tilgang til POS-appen til et personalmedlem med administratortillatelser. Hvis personalmedlemmet ikke har de nødvendige tillatelsene til å bruke POS, blir du bedt om å gi disse tillatelsene slik at personalmedlemmet kan logge på POS-enheter.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator. Gå til Innstillinger for Plus-organisasjoner. Klikk på Brukere i seksjonen Organisasjon.
 2. Klikk på navnet til personalmedlemmet du vil gi POS-tilgang til i seksjonen Personale. For Plus-organisasjoner kan du filtrere etter typen Personale og deretter klikke på en personalprofil. Klikk på Rediger for butikken med personaltillatelsene du vil justere i seksjonen Butikktillatelser.
 3. Merk av for Tilgang til Point of Sale i seksjonen Point of Sale-tilgang.
 4. Valgfritt: Velg Konfigurer nye eller oppdaterte POS-enheter for å gi personalmedlemmet tilgang til å logge på POS-enheter.
 5. Valgfritt: Hvis du ønsker å opprette en annen PIN-kode enn standardkoden, gjør du en av følgende i seksjonen PIN:

  1. Klikk på Generer tilfeldig PIN-kode.
  2. Slett standardverdien . . . . og angi en PIN-kode manuelt. Personalet bruker denne PIN-koden for å få tilgang til Shopify POS. Sørg for at personalet ditt vet hva PIN-koden deres er.
 6. Klikk på Lagre.

Legg til et personalmedlem med kun POS-apptilgang

Du kan legge til personalmedlemmer med kun POS-apptilgang fra to steder:

Legg til personalmedlemmer med kun POS-tilgang fra Shopify POS

Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrere Point of Sale-personale, kan du legge til personalmedlemmer med kun POS-apptilgang direkte i Shopify POS-appen.

Steg:

 1. Trykk på fra Shopify POS, og trykk deretter på Personale.
 2. Trykk på Legg til et nytt personalmedlem.
 3. Angi de nødvendige opplysningene i seksjonen Personalinformasjon.
 4. Trykk på Rediger i seksjonen POS-apptilgang.
 5. Valgfritt: Hvis du vil vise listen over tillatelser i hver rolle, velger du rollen og trykker deretter på Vis tillatelser.
 6. Velg en rolle og trykk på Lagre.
 7. Valgfritt: Hvis du vil opprette en annen PIN-kode enn standard PIN-kode, gjør du følgende:

  1. Trykk på Rediger i seksjonen Sikkerhet.
  2. Trykk på Generer tilfeldig PIN-kode eller bruk tastaturet for å angi en PIN-kode. Personalmedlemmene bruker denne PIN-koden for å få tilgang til Shopify POS. Sørg for at personalmedlemmet vet hva den nye PIN-koden er.
 8. Trykk på Lagre.

Legg til et personalmedlem med kun POS-apptilgang gjennom Point of Sale-kanalen

Hvis du er butikkeier eller har et personalmedlem med tillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du legge til personalmedlemmer med kun POS-apptilgang fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator. Du kontrollerer personalets tillatelser til Shopify POS ved å tilordne dem en forhåndsdefinert POS-rolle.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Personale.

 5. Klikk på Legg til personale.

 6. Angi den nødvendige informasjonen.

 7. Velg en POS-rolle.

 8. Hvis du vil opprette en annen PIN-kode enn standardkoden, klikker du Generer tilfeldig PIN eller angir en PIN-kode i PIN-seksjonen. Personalmedlemmene bruker denne PIN-koden for å få tilgang til Shopify POS. Sørg for at personalmedlemmet kjenner til PIN-koden.

 9. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis