Legg til Point of Sale-personale

Hvis du er butikkeier, eller du har tillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du bruke Shopify-administrator eller Shopify POS-appen til å legge til eller fjerne personalmedlemmer som har tilgang til Shopify POS.

Du kan ha to ulike typer personalmedlemmer med tilgang til Shopify POS:

 1. Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang som har tilgang til Shopify POS, men ikke til Shopify-administrator. Personalmedlemmer med kun POS-apptilgang er kun tilgjengelig for forhandlere som bruker Shopify POS Pro.
 2. Personalkontoer som har både Point of Sale-tilgang og Shopify-administratortilgang, inkludert POS-kanalen.

Alt personale med utsalgsstedstilgang (POS) må ha en unik, firesifret PIN-kode for å få tilgang til POS.

Krav for pålogging til Shopify POS

For å logge på Shopify POS med en Shopify ID eller påloggingsinformasjon trenger personalmedlemmer følgende tillatelser:

Personaltillatelser som kreves for POS
Tillatelseskategori Tillatelse
Generelt Startside
Bestillinger
Undertillatelser:
 • Rediger bestillinger
 • Refunder bestillinger
Bestillingsutkast
Vis produkter
Undertillatelser:
 • Vis produktkostnad
 • Opprett og rediger produkter
 • Rediger produktkostnader
 • Rediger produktpris
 • Administrer lagerbeholdning
 • Slett produkter og samlinger
Gavekort
Kunder
Rapporter
Markedsføring
Rabatter
Apper og kanaler Administrer og installer apper og kanaler
Point of Sale
 • Tilgang til Point of Sale
 • POS-rolle
 • PIN-kode
 • Administrasjon Administrer innstillinger
  Steder

  Personale med begrensede administratortillatelser og personale med kun POS-tilgang kan ikke logge inn på Shopify POS med mindre butikkeieren eller en personalmedlem med de nødvendige tillatelsene logger inn først.

  POS-tilgang til personalmedlemmer kan gis ved å aktivere alternativet Tilgang til Point of Sale. Etter dette kan en POS-rolle defineres, og en PIN-kode kan konfigureres.

  Når et nytt personalmedlem konfigureres på denne måten, eller når et eksisterende personalmedlem får POS-tilgang, mottar de en e-postmelding som henviser dem til siden Brukere og tillatelser, der de kan vise PIN-koden.

  Personalmedlemmet kan vise sin egen PIN-kode i Shopify-administrator ved å klikke på personalkontoen sin under Innstillinger > Brukere og tillatelser, eller fra Point of Sale > Personale.

  Når personalet angir en PIN-kode og behandler et salg, blir deres personalnavn knyttet til bestillingen. Du kan se hvilket personalmedlem som har behandlet en bestilling på bestillingens detaljvisning i Shopify POS, og i bestillingens tidslinje i Shopify-administrator.

  Før du legger til personalkontoer kan du opprette POS-roller som gir Point of Sale-personalet tillatelse til bestemte aktiviteter som kreves for å drifte den fysiske butikken. En standardrolle kalt Medarbeider opprettes for alt Point of Sale-personale, men du kan bruke eller opprette ytterligere POS-roller for å administrere Point of Sale-personale bedre. Endring til en annen rolle kan gjøres på butikknivå.

  Du kan legge til utsalgsstedspersonale på tre måter:

  Hvis du bruker Shopify POS Pro kan du legge til personalkontoer med kun POS-tilgang fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator eller inne i Shopify POS.

  Point of Sale-tillatelser kan gis til medarbeidere som har Shopify-administratortilgang ved hjelp av Shopify-administrator enten fra Point of Sale-kanalen eller siden Brukere og tillatelser.

  Hvis POS-tilgang administreres gjennom en rolle med Shopify Plus, vil ikke avmerkingsboksen for POS-tilgang være tilgjengelig i Shopify-administrator under Innstillinger > Brukertillatelser. Du kan legge til personalmedlemmer med bare POS-app fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis