Administrer utsalgsstedspersonale

Hvis du er butikkeier eller et personalmedlem med tillatelsen Administrer Point of Sale-personale , kan du gjøre følgende fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator:

 • Endre e-postadresse og kontaktinformasjon for en personalkonto med kun POS-apptilgang.
 • Endre POS-rollen for et personalmedlem med Point of Sale-tilgang.
 • Endre PIN-kode for et personalmedlem med Point of Sale-tilgang.
 • Slette et personalmedlem med kun POS-apptilgang.
 • Fjerne Point of Sale-tilgang fra personalmedlemmer med tilgang til Shopify-administrator.

Bare butikkeieren kan administrere sin egen kontaktinformasjon, POS-rolle og PIN-kode.

Hvis personalmedlemmer har tilgang til Shopify-administrator, kan bare vedkommende redigere sin egen kontaktinformasjon.

Endre informasjon for et personalmedlem (Shopify POS-appen)

Søk i og filtrer listen over personalmedlemmer

Slett et personalmedlem med kun POS-apptilgang.

Hvis du er butikkeier, eller har personaltillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du slette personalmedlemmer med kun POS-apptilgang.

Bruk den samme handlingen for flere personalmedlemmer

Du kan bruke følgende handlinger på flere personalmedlemmer samtidig i Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator:

 • Tilordne POS-roller.
 • Gi Point of Sale-tilgang til personalmedlemmer med medlemskontoer som har Shopify-administratortilgang.
 • Slette personalmedlemmer med kun POS-apptilgang.

I det følgende eksempelet tilordner du den samme POS-rollen til flere personalmedlemmer samtidig.

Steg:

  1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 1. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 2. Klikk Åpne salgskanal.

 3. Klikk Personale.

 4. Kryss av i boksen ved siden av navnet til hvert personalmedlem du ønsker å tilordne POS-rollen.

 5. Klikk på Tilordne POS-rolle, og klikk deretter på rollen du vil tilordne alle de valgte personalmedlemmene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis