Administrer utsalgsstedspersonale

Hvis du er butikkeier eller har tillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du gjøre følgende fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator:

 • Endre e-postadresse og kontaktinformasjon for en personalkonto med kun POS-apptilgang.
 • Endre POS-rollen for et personalmedlem med Point of Sale-tilgang.
 • Endre PIN-kode for et personalmedlem med Point of Sale-tilgang.
 • Slette et personalmedlem med kun POS-apptilgang.
 • Fjerne Point of Sale-tilgang fra personalmedlemmer med tilgang til Shopify-administrator.

Bare butikkeieren kan administrere sin egen kontaktinformasjon, POS-rolle og PIN-kode.

Hvis personalmedlemmer har tilgang til Shopify-administrator, kan de bare redigere sin egen kontaktinformasjon.

Endre informasjonen for et personalmedlem (Shopify POS-appen)

Du kan endre opplysninger om et personalmedlem på et av følgende steder:

 • POS-appen
 • Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator
 • Innstillingene for Brukere og tillatelser i Shopify-administrator

Endre personalopplysninger fra POS-appen

 1. Trykk på fra Shopify POS, og trykk deretter på Personale.
 2. Trykk på navnet til medarbeideren.
 3. Trykk på Rediger i seksjonen KONTAKTINFORMASJON for et personalmedlem med kun POS-apptilgang, og angi deretter personalmedlemmets nye kontaktinformasjon.
 4. Gjør følgende for å tilordne POS-rollen på nytt:

  1. I POS APP-TILGANG-seksjonen trykker du Redigerog velger en annen rolle.
  2. Trykk på Lagre.
 5. Gjør følgende for å endre PIN-koden:

  1. I SIKKERHET-seksjonen trykker du Rediger.
  2. Trykk på Generer ny PIN-kode eller angi en ny PIN-kode.
  3. Trykk på Lagre.

Endre personalopplysninger fra Point of Sale-kanalen

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Personale.

 5. Klikk på navnet til et personalmedlem.

 6. Angi personalmedlemmets nye kontaktinformasjon.

 7. Hvis du vil tilordne POS-rollen på nytt, velger du en annen rolle i POS-ROLLE-seksjonen.

 8. For å endre PIN-kode, gå til PIN-seksjonen og klikk på Generer tilfeldig PIN-kode eller angi en PIN-kode. Sørg for at personalmedlemmet vet hva den nye PIN-koden er.

 9. Klikk på Lagre.

Endre personalopplysninger fra innstillingene for Brukere og tillatelser

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Innstillinger, og deretter klikker du på Brukere og tillatelser.
 2. Klikk på navnet til et personalmedlem.
 3. Angi personalmedlemmets nye kontaktinformasjon.
 4. Hvis du vil tilordne POS-rollen på nytt, velger du en annen rolle i POS-ROLLE-seksjonen.
 5. For å endre PIN-kode, gå til PIN-seksjonen og klikk på Generer tilfeldig PIN-kode eller angi en PIN-kode. Sørg for at personalmedlemmet vet hva den nye PIN-koden er.
 6. Klikk på Lagre.

Søke i og filtrerer listen over personale

Du kan søke og filtrere i personallisten fra POS-appen eller fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator.

Søk og filtrer i POS-appen

Du kan søke etter en bestemt personalkonto ved å angi et navn, e-postadresse eller et telefonnummer i Søk etter personale-feltet. I tillegg kan du filtrere personallisten ved å trykke på én eller flere av POS-rollene.

Søk og filtrer i Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator

Du kan søke etter en bestemt personalkonto ved å angi et navn, e-postadresse eller et telefonnummer i søkefeltet. I tillegg kan du filtrere personallisten etter tilgangsnivå (for eksempel administrator), POS-rolle eller tilordnet lokalisasjon. Du kan merke av for én eller flere filtreringsregler, og kombinere filtreringsregler for både POS-rolle og lokalisasjon.

Du kan for eksempel filtrere personallisten slik at den bare viser personalmedlemmer som har POS-rollen Salgsmedarbeider ved en bestemt POS-plassering.

Slette et personalmedlem med kun POS-apptilgang

Hvis du er butikkeier, eller har personaltillatelsen Administrer Point of Sale-personale, kan du slette personalmedlemmer med kun POS-apptilgang.

Slett personalmedlemmer fra POS-appen

 1. Trykk på fra Shopify POS, og trykk deretter på Personale.
 2. Trykk på navnet til et personalmedlem med kun POS-apptilgang.
 3. Trykk på Slett personale.

Slett personalmedlemmer fra Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Personale.

 5. Klikk på navnet til et personalmedlem med kun POS-apptilgang.

 6. Klikk på Slett personale.

Bruke den samme handlingen for flere personalmedlemmer

Du kan bruke følgende handlinger på flere personalmedlemmer samtidig i Point of Sale-kanalen i Shopify-administrator:

 • Tilordne POS-roller.
 • Tilordne lokalisasjoner.
 • Gi Point of Sale-tilgang til personalmedlemmer med medlemskontoer som har Shopify-administratortilgang.
 • Slette personalmedlemmer med kun POS-apptilgang.

I følgende eksempel tildeler du samme POS-rollen til flere personalmedlemmer samtidig.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Point of sale fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk Personale.

 5. Kryss av i boksen ved siden av navnet til hvert personalmedlem du ønsker å tilordne POS-rollen.

 6. Klikk på Tilordne POS-rolle, og klikk deretter på rollen du vil tilordne alle de valgte personalmedlemmene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis