Point of Sale personelini yönetme

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

Mağaza sahibiyseniz veya Point of Sale personelini yönetme iznine sahipseniz Shopify yöneticinizin Point of Sale kanalından şunları yapabilirsiniz:

 • Yalnızca POS uygulaması personelin e-posta adresini ve iletişim bilgilerini değiştirin.
 • Satış Noktas erişimine sahip herhangi bir personelin POS rolünü değiştirin.
 • Point of Sale erişimine sahip herhangi bir personelin PIN'ini değiştirin.
 • Yalnızca POS uygulaması personelini silin.
 • Shopify yöneticisine erişimi olan personelden Point of Sale erişimini kaldırın.

Yalnızca mağaza sahibi kendi iletişim bilgilerini, POS rolünü ve PIN'ini yönetebilir.

Personelin Shopify yöneticisine erişimi varsa iletişim bilgilerini yalnızca kendisi düzenleyebilir.

Personelin bilgilerini değiştirme (Shopify POS uygulaması)

Aşağıdaki konumlardan herhangi birinde personel bilgilerini değiştirebilirsiniz:

 • POS uygulaması
 • Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalı
 • Shopify yöneticisindeki Kullanıcılar ve izinler ayarları

POS uygulamasından personel bilgilerini değiştirme

 1. Shopify POS'ta simgesine, ardından Personel'e dokunun.
 2. Personelin adına dokunun.
 3. Yalnızca POS uygulaması personeli için İLETİŞİM BİLGİLERİ bölümünde Düzenle'ye dokunun ve personelin yeni iletişim bilgilerini girin.
 4. POS rolünü yeniden atamak için aşağıdakileri yapın:

  1. POS UYGULAMASI ERİŞİMİ bölümünde Düzenle'ye dokunun ve ardından farklı bir rol seçin..
  2. Kaydet'e dokunun.
 5. PIN'i değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

  1. GÜVENLİK bölümünde Düzenle'ye dokunun.
  2. Yeni PIN oluştur'a dokunun veya yeni bir PIN kodu girin.
  3. Kaydet'e dokunun.

Point of Sale kanalından personel bilgilerini değiştirme

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. Personelin adına tıklayın.

 6. Personelin yeni iletişim bilgilerini girin.

 7. POS rolünü yeniden atamak için POS rolü bölümünde farklı bir rol seçin.

 8. PIN'i değiştirmek için PIN bölümünde Rastgele PIN oluştur'a tıklayın veya bir PIN girin. Personellerinizin yeni PIN'lerini bildiklerinden emin olun.

 9. Kaydet'e tıklayın.

Kullanıcılar ve izinler ayarlarından personel bilgilerini değiştirme

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar'a ve ardından Kullanıcılar ve izinler'e tıklayın.
 2. Personelin adına tıklayın.
 3. Personelin yeni iletişim bilgilerini girin.
 4. POS rolünü yeniden atamak için POS rolü bölümünde farklı bir rol seçin.
 5. PIN'i değiştirmek için PIN bölümünde Rastgele PIN oluştur'a tıklayın veya bir PIN girin. Personellerinizin yeni PIN'lerini bildiklerinden emin olun.
 6. Kaydet'e tıklayın.

Personel listesini arama ve filtreleme

Personel listenizi POS uygulamasından veya Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından arayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

POS uygulamasında arama ve filtreleme

Personel ara alanına ad, e-posta adresi veya telefon numarası girerek belirli bir personel hesabı için arama yapabilirsiniz. Buna ek olarak bir veya daha fazla POS rolüne dokunarak personel listesini filtreleyebilirsiniz.

Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalında arama ve filtreleme

Arama alanına bir ad, e-posta adresi veya telefon numarası girerek belirli bir personeli arayabilirsiniz. Buna ek olarak, personel listesini erişim düzeyine (ör. Yönetici), POS rolüne veya atanan konuma göre filtreleyebilirsiniz. Bir veya daha fazla filtreleme kuralını işaretleyip POS rolüne ve konuma göre filtreleme kurallarını birleştirebilirsiniz.

Örneğin, personel listesini yalnızca Yardımcı POS rolüne ve belirli bir POS konumuna sahip personeli gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

Yalnızca POS uygulaması personelini silme

Mağaza sahibiyseniz veya Point of Sale personelini yönet iznine sahipseniz yalnızca POS uygulaması personellerini silebilirsiniz.

POS uygulamasından personeli silme

 1. Shopify POS'ta simgesine, ardından Personel'e dokunun.
 2. Yalnızca POS uygulaması personelin adına dokunun.
 3. Personeli sil'e dokunun.

Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından personeli silme

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. Yalnızca POS uygulaması personelin adına tıklayın.

 6. Personeli sil'e tıklayın.

Aynı işlemi birden fazla personele uygulama

Shopify yöneticisinde Point of Sale kanalında birden fazla personele aynı anda aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

 • POS rollerini atayın.
 • Konum atayın.
 • Shopify yönetici erişimi üye hesaplarına sahip personel için Point of Sale izni verin.
 • Yalnızca POS uygulaması personelini silin.

Aşağıdaki örnekte, aynı POS rolünü birden fazla personele tek seferde atarsınız.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rolünü atamak istediğiniz her bir personelin adının yanındaki kutuyu işaretleyin.

 6. POS rolü ata'ya tıklayın ve ardından seçilen tüm personellere atamak istediğiniz role tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene