POS rolleriyle personel izinleri verme

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

POS rolü, adlandırılmış bir POS izinleri kümesidir. Roller, birden fazla personele aynı izin kümesini atamanızı kolaylaştırır. Satış Noktası personeline ayrı ayrı izinler atayamazsınız, bir rol atamanız gerekir. Her Satış Noktası personel atanmış bir rolü olmalıdır.

Mağaza sahibiyseniz veya POS rollerini yönet iznine sahipseniz Shopify yöneticisindeki Satış Noktası kanalından rol oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Bir rol, diğer rollerle aynı izin kümesini içerebilir ancak her rolün benzersiz bir adı olmalıdır.

Yardımcı varsayılan roldür. Yardımcı rolünün adını ve izin kümesini değiştirebilirsiniz. Başka bir rolü varsayılan rol yapabilirsiniz. Varsayılan rol, Satış Noktası personeli eklediğinizde otomatik olarak seçilen roldür. Varsayılan rolü silemezsiniz.

Satış Noktası kanalından POS rolleri oluşturma (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticisinden Satış Noktası > Personel'e tıklayın.

 2. POS rollerini yönet > POS rolü oluştur'a tıklayın.

 3. Başlık alanına rol için bir ad girin ve ardından bu rol için izinleri seçin.

 4. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol yapmak için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 5. Kaydet'e tıklayın.

Satış Noktası kanalından POS rolleri düzenleme (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticisinde, SATIŞ KANALLARI bölümünde Satış Noktası > Personel'e tıklayın.

 2. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 3. İzin seçin veya izin seçimlerini kaldırın.

 4. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol olarak belirlemek için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 5. Değişiklikleri kaydet'e tıklayın.

Satış Noktası kanalından POS rolleri silme (Shopify yöneticisi)

Varsayılan rol olmadığı sürece veya atanmış personele sahipse her rolü silebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticisinde, SATIŞ KANALLARI bölümünde Satış Noktası > Personel'e tıklayın.

 2. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 3. POS rolünü silin'e tıklayın. Bu role personel atanmışsa bu rolü silmeden önce personel için başka bir rol seçmeniz istenir.

 4. POS rolünü silin'e tıklayın.

POS İzinleri açıklaması

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

POS rolü, Satış Noktası personelinizin, Shopify POS ve Satış Noktası kanalındaki belirli faaliyetlere erişmesine imkan tanıyan bir izinler kümesidir. Sınırlı izinlere sahip personel, POS kanalına erişebilir. Ancak gerekli izinlere sahip olmamaları durumunda belirli bölümleri kullanamayabilirler. Hem POS izinleri hem de Yönetici izinleri, personelin nelere erişebileceğini etkiler.

İzinler

Satış Noktası başlangıç izinleri
İzin Açıklama
Tüm Satış Noktası izinlerini verin Personelin, Shopify POS ve Satış Noktası kanalındaki tüm Satış Noktası faaliyetlerine erişmesini sağlar.
Satış Noktası izinlerini seçin Personelin, Shopify POS ve Satış Noktası kanalındaki belirli Satış Noktası faaliyetlerine erişmesini sağlar.

Yönetici onayı

Satış Noktası Yönetici onayı izni
İzin Açıklama
Yönetici onayı

Satış Noktası personelinin, PIN'ini girerek personel işlemlerini onaylamasını sağlar. Mağaza sahipleri veya tüm yönetici izinlerine ve POS rollerini yönetme iznine sahip personeller, Yönetici onayına izin vermek için rolleri düzenleyebilir. Bir işlemi onaylamak için personelin hem Yönetici onayına hem de İzin verildi olarak ayarlanmış gerekli izne sahip olması gerekir.

Bu izin şunlardan biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin işlemleri onaylamasını sağlar
 • Reddedildi, personelin onaylama işlemlerini kısıtlar

Ödeme

Satış Noktası ödeme izinleri
İzin Açıklama
İndirim uygulama

Satış Noktası personelinin siparişlere indirim uygulamasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin indirim uygulamasını sağlar
 • Reddedildi, personelin indirim uygulama işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen indirim uygulama iznine sahip bir personel gerektirir.
Müşteriye Gönderim

Satış Noktası personelinin, müşteriye sepet gönderebilmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin müşterilere gönderim yapmasını sağlar
 • Reddedildi, personelin müşterilere gönderim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen müşteriye gönderim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.
Vergileri düzenleme

Satış Noktası personelinin siparişlere vergi düzenlemesi yapmasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin vergileri düzenlemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin vergileri onaylama işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen vergileri düzenleme iznine sahip bir personel gerektirir.
Özel satış ekleme

Satış Noktası personelinin özel satış oluşturmasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin özel satış eklemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin özel satış ekleme işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen özel satış ekleme iznine sahip bir personel gerektirir.

Siparişler

Satış Noktası siparişleri izinleri
İzin Açıklama
Yalnızca cihazın konumu Satış noktası personelinin, yalnızca cihazın konumundan verilen siparişleri yönetmesini sağlar.
Tüm konumlar Satış noktası personelinin, siparişleri cihazın konumundan bağımsız olarak yönetmesini sağlar.
Siparişler için para iadesi ve değişim yapma

Satış Noktası personelinin siparişler için para iadesi ve değişim yapmasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapmasını sağlar
 • Reddedildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen siparişler için para iadesi ve değişim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.

Müşteriler

Satış Noktası müşterileri izinleri
İzin Açıklama
Müşteri ekleme

Satış noktası personelinin, sepete yeni ve mevcut müşterileri ekleyip temel müşteri bilgilerini görüntüleyebilmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin müşteri bilgileri ekleyebilmesini sağlar.
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgileri ekleme işlemini kısıtlar
Müşterileri yönetin

Satış Noktası personelinin, müşteri bilgilerini görüntülemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bilgileri yönetebilmesini sağlar.
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgilerini yönetmesini kısıtlar

Uygulamalar

Satış noktası uygulamaları izinleri
İzin Açıklama
Shopify POS ile çalışan uygulamaları kullanma Satış Noktası personelinin, Shopify POS'ta yüklü olan uygulamaları kullanmasını sağlar.

Personel

Satış Noktası personel izinleri
İzin Açıklama
Satış Noktası personelini yönetin Satış noktası personel üyesinin, Shopify POS'tan ve Shopify yöneticisindeki Satış Noktası kanalından personel kayıtlarını görüntüleyebilmesini, eklemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar. Bu, diğer personellere POS rollerini atamayı içerir.
POS rollerini yönetin Satış Noktası personelinin Shopify yöneticisindeki Satış Noktası kanalından POS rollerini görüntülemesini, oluşturmasını, düzenlemesini ve silmesini sağlar.

Analizler

Satış Noktası analizleriyle ilgili izinler
İzin Açıklama
Cihaz konumuyla ilgili analizleri görüntüleme Satış Noktası personelinin, bulundukları konumla ilgili Günlük Satış raporunu görüntülemesini sağlar.

Ayarlar

Satış Noktası ayarları izinleri
İzin Açıklama
Akıllı kılavuzu cihaz konumu için özelleştirin Satış Noktası personelinin, cihazın konumunda bulunan POS için ana sayfa ekranında akıllı kutucuklar eklemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar.
Cihazın konumunu değiştirin Satış Noktası personelinin, cihazın konum ayarını değiştirmesini sağlar.
Satış Noktası uygulamasında mağazanın oturumunu kapatın Satış Noktası personelinin Shopify POS'ta oturum açmasını sağlar.
Cihazda geçerli ödeme ayarlarını yönetin Satış Noktası personelinin, cihazınızın Shopify POS'un konumundan veya Shopify yöneticisindeki Satış Noktası kanalından gelen POS aygıtının ödeme ayarlarını değiştirmesini sağlar.
Makbuz ayarlarını yönetin Satış Noktası personelinin, POS cihazının yazdırılan makbuz ayarlarını değiştirmesini sağlar.

POS kanalı erişimi için ek izinler

İlgili tüm POS izinlerine ek olarak, sınırlı izinlere sahip personelin, aşağıdaki POS kanalı işlemlerine erişmek için uygun yönetici izinlerine sahip olması gerekir:

Satış Noktası ayarları izinleri
Satış kanalı işlemi Gerekli yönetici izni Gerekli POS izni
POS kanalını görüntüle Shopify Plus için Uygulamalar veya Uygulamalar ve kanal erişimi. Bu personele Satış Noktası erişimi ver
Konum ekle Konumları yönetme

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
Raporları görüntüle Raporlar veya Kontrol panelleri Hiçbiri
Bir konumun satış verilerini görüntüle Raporlar veya Kontrol panelleri

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
POS personelini yönetme Hiçbiri Satış Noktası personelini yönetin
POS rollerini yönetin Hiçbiri POS rollerini yönetin
Makbuz ayarlarını yönetin Hiçbiri Makbuz ayarlarını yönetin Makbuz özelleştirmeleri için logo yükle Temalar, Sayfalar veya Ürünler Hiçbiri

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene