POS rolleriyle personel izinleri verme

POS rolü, adlandırılmış bir POS izinleri kümesidir. Roller, birden fazla personele aynı izin kümesini atamanızı kolaylaştırır. Point of Sale personeline ayrı ayrı izinler atayamazsınız. Bir rol atamanız gerekir. Her Point of Sale personelinin, atanmış bir rolü olmalıdır.

Mağaza sahibiyseniz veya POS rolünü yönet iznine sahipseniz Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından rol oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Bir rol, diğer rollerle aynı izin kümesini içerebilir ancak her rolün benzersiz bir adı olmalıdır.

Yardımcı varsayılan roldür. Yardımcı rolünün adını ve izin kümesini değiştirebilirsiniz. Başka bir rolü varsayılan rol yapabilirsiniz. Varsayılan rol, Point of Sale personel hesabı eklediğinizde otomatik olarak seçilen roldür. Varsayılan rolü silemezsiniz.

Sınırlı izinlere sahip personel, POS kanalına erişebilir. Ancak gerekli Shopify POS giriş bilgileri izinlerine sahip olmamaları durumunda belirli bölümleri kullanamayabilirler.

Point of Sale kanalında POS rollerini oluşturma (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet > POS rolü oluştur'a tıklayın.

 6. Başlık alanına rol için bir ad girin ve ardından bu rol için izinleri seçin.

 7. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol yapmak için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 8. Kaydet'e tıklayın.

Point of Sale kanalında POS rollerini düzenleme (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 6. İzin seçin veya izin seçimlerini kaldırın.

 7. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol olarak belirlemek için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 8. Değişiklikleri kaydet'e tıklayın.

Point of Sale kanalından POS rollerini silme (Shopify yöneticisi)

Varsayılan rol olmadığı sürece veya atanmış personele sahipse her rolü silebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 6. POS rolünü silin'e tıklayın. Bu role personel hesapları atanmışsa bu rolü silmeden önce personel için başka bir rol seçmeniz istenir.

 7. POS rolünü silin'e tıklayın.

POS izinlerinin açıklaması

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

POS rolü, Point of Sale personelinizin, Shopify POS ve Point of Sale kanalındaki belirli faaliyetlere erişmesine imkan tanıyan bir izinler kümesidir. Sınırlı izinlere sahip personel, POS kanalına erişebilir. Ancak gerekli izinlere sahip olmamaları durumunda belirli bölümleri kullanamayabilirler. Hem POS izinleri hem de Yönetici izinleri, personelin nelere erişebileceğini etkiler.

İzinler

Point of Sale başlangıç izinleri
İzin Açıklama
Tüm Point of Sale izinlerini verin Personel, Shopify POS ve Point of Sale kanalında tüm Point of Sale faaliyetlerine erişebilir.
Point of Sale izinlerini seçin Personel, Shopify POS ve Point of Sale kanalında belirli Point of Sale faaliyetlerine erişebilir.

Yönetici onayı

Point of Sale Yönetici onayı izni
İzin Açıklama
Yönetici onayı

Point of Sale personeli, PIN'ini girerek personel işlemlerini onaylayabilir. Mağaza sahipleri veya POS rollerini yönetme iznine sahip personeller, Yönetici onayına izin vermek için rolleri düzenleyebilir. Bir işlemi onaylamak için personelin hem Yönetici onayına hem de İzin verildi olarak ayarlanmış gerekli izne sahip olması gerekir.

Bu izin şunlardan biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin işlemleri onaylamasını sağlar
 • Reddedildi, personelin onaylama işlemlerini kısıtlar.

İndirimler

Point of Sale indirim izinleri
İzin Açıklama
Özel indirim uygulama

Point of Sale personeli, hem sepetin tamamına hem de tek bir satır öğesine özel indirim uygulayabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin özel indirim uygulamasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin özel indirim uygulamasını engeller
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen indirim uygulama iznine sahip bir personel gerektirir.
İndirim kodu uygulama

Point of Sale personeli, sepetin tamamına indirim kodu uygulayabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin indirim kodu uygulamasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin indirim kodu uygulamasını engeller
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen indirim uygulama iznine sahip bir personel gerektirir.

Ödeme

Point of Sale ödeme izinleri
İzin Açıklama
Müşteriye Gönderim

Point of Sale personeli, müşteriye sepet gönderebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin müşterilere gönderim yapmasına olanak sağlar
 • Reddedildi, personelin müşterilere gönderim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen müşteriye gönderim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.
Vergileri düzenleme

Point of Sale personeli siparişlerdeki vergileri düzenleyebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin vergileri düzenlemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin vergileri onaylama işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen vergileri düzenleme iznine sahip bir personel gerektirir.
Özel satış ekleme

Point of Sale personeli özel satış oluşturabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin özel satış eklemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin özel satış ekleme işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen özel satış ekleme iznine sahip bir personel gerektirir.

Kaydol

Point of Sale kasa izinleri
İzin Açıklama
Mevcut ödeme takibi oturumunu görüntüleme ve ayarlama

Personel, mevcut ödeme takibi oturumunu görüntüleyebilir, düzenleyebilir, nakit ekleyebilir ve çıkarabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin mevcut ödeme takibi oturumunu görüntülemesine ve düzenlemesine olanak sağlar
 • Reddedildi, personelin mevcut ödeme takibi oturumunu görüntülemesini ve düzenlemesini engeller
Ödeme takibi oturum geçmişini görüntüleme

Point of Sale personeli, önceki ödeme takibi oturumlarının ayrıntılarını görüntüleyebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin ödeme takibi oturum geçmişini görüntülemesine olanak sağlar
 • Reddedildi, personelin ödeme takibi oturum geçmişini görüntülemesini engeller
Ödeme takibi oturumlarını başlatma ve sonlandırma

Point of Sale personeli, ödeme takibi oturumlarını manuel olarak başlatabilir ve sonlandırabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin ödeme takibi oturumlarını başlatmasına ve sonlandırmasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin ödeme takibi oturumlarını başlatmasını veya sonlandırmasını engeller, ancak ödeme takibi oturumu bir satıştan sonra otomatik olarak başlatılır.
Kasayı açma

Point of Sale personeli sepet işlemlerinden kasayı açabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin kasayı açmasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin kasayı açmasını engeller, ancak nakit bir satıştan sonra kasa otomatik olarak açılmaya devam eder.

Siparişler

Point of Sale siparişleri izinleri
İzin Açıklama
Tüm konumlardaki siparişleri yönetme

Point of Sale personeli, tüm konumlar için siparişleri yönetebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin cihazın bulunduğu konumdan bağımsız olarak siparişleri yönetmesine olanak sağlar
 • Reddedildi, personelin tüm konumlar için siparişleri yönetmesini kısıtlar. Personel, yalnızca cihazın konumunda verilen siparişleri yönetebilir.
Siparişler için iade ve değişim işlemleri yapma

Satış Noktası personeli siparişler için para iadesi ve değişim yapabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapmasını sağlar
 • Reddedildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen siparişler için para iadesi ve değişim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.
Siparişleri iptal et

Satış Noktası personeli siparişleri iptal edebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişleri iptal etmesine olanak sağlar
 • Reddedildi: Personelin siparişleri iptal etmesini kısıtlar
 • Onay gerekli: Personelin işlemi tamamlamak üzere PIN'ini girmesi için hem yönetici onayı hem de sipariş iptal etme izninin etkinleştirilmiş olması gerekir.
Tüm konumlardaki taslak siparişleri yönetme

Point of Sale personeli, diğer konumlardaki taslak siparişleri görüntüleyebilir, alabilir ve düzenleyebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin diğer perakende satış konumlarındaki taslak siparişleri görüntülemesine, almasına ve düzenlemesine olanak sağlar.
 • Reddedildi, personelin diğer perakende satış konumlarındaki taslak siparişleri görüntülemesini, almasını ve düzenlemesini engeller. Personel için bu izin reddedildiğinde, personel yöneticide oluşturulan taslak siparişlere erişemez.
Siparişler için satış ilişkilendirmelerini yönetme

Point of Sale personeli, tamamlanan siparişlerde personel ilişkilendirmesi ekleyebilir, bunları düzenleyebilir ve silebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişler ile ilgili personel ilişkilendirmesini düzenlemesine olanak tanır
 • Reddedildi, personelin siparişler ile ilgili personel ilişkilendirmesini düzenlemesini kısıtlar.
Gönderimi yeniden atama veya iptal etme

Satış Noktası personeli, gönderim için bir siparişi farklı bir konuma yeniden atayabilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bir siparişi farklı bir konuma yeniden ataması için Sipariş Yönlendirmesi'ni kullanmasına olanak sağlar.
 • Reddedildi, personelin siparişleri farklı bir konuma yeniden atamasını kısıtlar.
Kargo siparişlerini gönderme

Satış Noktası personeli, Mağazadan Gönder'i kullanarak kargo için siparişleri hazırlayıp gönderebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişleri göndermek için Mağazadan Gönder'i kullanmasına olanak sağlar.
 • Reddedildi, personelin Mağazadan Gönder'i kullanarak siparişleri göndermesini kısıtlar.

Müşteriler

Point of Sale müşterileri izinleri
İzin Açıklama
Müşteri ekleme

Point of Sale personeli, sepete yeni ve mevcut müşterileri ekleyip temel müşteri bilgilerini görüntüleyebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bilgileri ekleyebilmesini sağlar
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgileri ekleme işlemini kısıtlar.
Müşterileri yönetin

Point of Sale personeli, müşteri bilgilerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bilgileri yönetebilmesini sağlar
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgilerini yönetmesini kısıtlar.

Uygulamalar

Point of Sale uygulama izinleri
İzin Açıklama
Shopify POS ile çalışan uygulamaları kullanma Point of Sale personeli, Shopify POS'ta yüklü olan uygulamaları kullanabilir.

Personel

Point of Sale personel izinleri
İzin Açıklama
Point of Sale personelini yönetin Point of Sale personel üyesi, Shopify POS'tan ve Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından personel kayıtlarını görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir. Bu, diğer personellere POS rollerini atamayı içerir.
POS rollerini yönetin Point of Sale personeli Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından POS rollerini görüntüleyebilir, oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir.

Analizler

Point of Sale analizleriyle ilgili izinler
İzin Açıklama
Cihaz konumuyla ilgili analizleri görüntüleme Point of Sale personeli, bulundukları konumla ilgili Günlük Satış raporunu görüntüleyebilir.
Nakit takibi oturumlarını görüntüleme Point of Sale personeli, nakit takibi oturumlarının geçmişini Shopify POS uygulamasında ve Shopify POS kanalında görüntüleyebilir.

Ayarlar

Point of Sale ayarları izinleri
İzin Açıklama
Akıllı kılavuzu cihaz konumu için özelleştirin Point of Sale personeli, cihazın konumunda bulunan POS için ana sayfa ekranında akıllı kutucuklar ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Cihazın konumunu değiştirin Point of Sale personeli, cihazın konum ayarını değiştirebilir.
Point of Sale uygulamasında mağazanın oturumunu kapatın Point of Sale personeli Shopify POS oturumunu kapatabilir.
Cihazda geçerli ödeme ayarlarını yönetin Point of Sale personeli, cihazınızın Shopify POS'un konumundan veya Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından gelen POS aygıtının ödeme ayarlarını değiştirebilir.
Makbuz ayarlarını yönetin Point of Sale personeli, POS cihazının yazdırılan makbuz ayarlarını değiştirebilir.
POS kanalında gerekli ödeme bilgilerini yönetme

Point of Sale personeli ayarlardan, gerekli kılınan POS ödeme bilgilerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin gerekli kılınan ödeme bilgileri ayarlarını yönetmesine olanak sağlar
 • Reddedildi, personelin gerekli ödeme bilgileri ayarlarını yönetmesini engeller.

POS kanalı erişimi için ek izinler

İlgili tüm POS izinlerine ek olarak, sınırlı izinlere sahip personelin, aşağıdaki POS kanalı işlemlerine erişmek için uygun yönetici izinlerine sahip olması gerekir:

Point of Sale ayarları izinleri
Satış kanalı işlemi Gerekli yönetici izni Gerekli POS izni
POS kanalını görüntüle Hiçbiri Bu personele Point of Sale erişimi ver
Konum ekle Konumlar

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
Raporları görüntüle Raporlar Hiçbiri
Bir konumun satış verilerini görüntüle Raporlar

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
POS personelini yönetme Hiçbiri Point of Sale personelini yönetin
POS rollerini yönetin Hiçbiri POS rollerini yönetin
Makbuz ayarlarını yönetin Hiçbiri Makbuz ayarlarını yönetin
Makbuz özelleştirmeleri için logo yükle Temalar, Sayfalar veya Ürünler Hiçbiri

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene