POS rolleriyle personel izinleri verme

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

POS rolü, adlandırılmış bir POS izinleri kümesidir. Roller, birden fazla personele aynı izin kümesini atamanızı kolaylaştırır. Point of Sale personeline ayrı ayrı izinler atayamazsınız. Bir rol atamanız gerekir. Her Point of Sale personelinin, atanmış bir rolü olmalıdır.

Mağaza sahibiyseniz veya POS rolünü yönet iznine sahipseniz Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından rol oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Bir rol, diğer rollerle aynı izin kümesini içerebilir ancak her rolün benzersiz bir adı olmalıdır.

Yardımcı varsayılan roldür. Yardımcı rolünün adını ve izin kümesini değiştirebilirsiniz. Başka bir rolü varsayılan rol yapabilirsiniz. Varsayılan rol, Point of Sale personel hesabı eklediğinizde otomatik olarak seçilen roldür. Varsayılan rolü silemezsiniz.

Sınırlı izinlere sahip personel, POS kanalına erişebilir. Ancak gerekli Shopify POS giriş bilgileri izinlerine sahip olmamaları durumunda belirli bölümleri kullanamayabilirler.

Point of Sale kanalından POS rolleri oluşturma (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet > POS rolü oluştur'a tıklayın.

 6. Başlık alanına rol için bir ad girin ve ardından bu rol için izinleri seçin.

 7. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol yapmak için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 8. Kaydet'e tıklayın.

Point of Sale kanalından POS rolleri düzenleme (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 6. İzin seçin veya izin seçimlerini kaldırın.

 7. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol olarak belirlemek için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 8. Değişiklikleri kaydet'e tıklayın.

Point of Sale kanalından POS rolleri silme (Shopify yöneticisi)

Varsayılan rol olmadığı sürece veya atanmış personele sahipse her rolü silebilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.
 1. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 2. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 3. Personel'e tıklayın.

 4. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 5. POS rolünü silin'e tıklayın. Bu role personel hesapları atanmışsa bu rolü silmeden önce personel için başka bir rol seçmeniz istenir.

 6. POS rolünü silin'e tıklayın.

POS İzinleri açıklaması

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

POS rolü, Point of Sale personelinizin, Shopify POS ve Point of Sale kanalındaki belirli faaliyetlere erişmesine imkan tanıyan bir izinler kümesidir. Sınırlı izinlere sahip personel, POS kanalına erişebilir. Ancak gerekli izinlere sahip olmamaları durumunda belirli bölümleri kullanamayabilirler. Hem POS izinleri hem de Yönetici izinleri, personelin nelere erişebileceğini etkiler.

İzinler

Point of Sale başlangıç izinleri
İzin Açıklama
Tüm Point of Sale izinlerini verin Personelin, Shopify POS ve Point of Sale kanalında tüm Point of Sale faaliyetlerine erişmelerine izin verir.
Point of Sale izinlerini seçin Personelin, Shopify POS ve Point of Sale kanalındaki belirli Point of Sale faaliyetlerine erişmesini sağlar.

Yönetici onayı

Point of Sale Yönetici onayı izni
İzin Açıklama
Yönetici onayı

Point of Sale personelinin, PIN'ini girerek personel işlemlerini onaylamasını sağlar. Mağaza sahipleri veya POS rollerini yönetme iznine sahip personeller, Yönetici onayına izin vermek için rolleri düzenleyebilir. Bir işlemi onaylamak için personelin hem Yönetici onayına hem de İzin verildi olarak ayarlanmış gerekli izne sahip olması gerekir.

Bu izin şunlardan biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin işlemleri onaylamasını sağlar
 • Reddedildi, personelin onaylama işlemlerini kısıtlar

Ödeme

Point of Sale ödeme izinleri
İzin Açıklama
İndirim uygulama

Point of Sale personelinin siparişlere indirim uygulamasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin indirim uygulamasını sağlar
 • Reddedildi, personelin indirim uygulama işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen indirim uygulama iznine sahip bir personel gerektirir.
Müşteriye Gönderim

Point of Sale personelinin, müşteriye sepet gönderebilmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin müşterilere gönderim yapmasını sağlar
 • Reddedildi, personelin müşterilere gönderim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen müşteriye gönderim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.
Vergileri düzenleme

Point of Sale personelinin siparişlerdeki vergileri düzenlemesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin vergileri düzenlemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin vergileri onaylama işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen vergileri düzenleme iznine sahip bir personel gerektirir.
Özel satış ekleme

Point of Sale personelinin özel satış oluşturmasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin özel satış eklemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin özel satış ekleme işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen özel satış ekleme iznine sahip bir personel gerektirir.

Siparişler

Point of Sale siparişleri izinleri
İzin Açıklama
Yalnızca cihazın konumu Point of Sale personelinin, yalnızca cihazın konumundan verilen siparişleri yönetmesini sağlar.
Tüm konumlar Point of Sale personel hesabının, siparişleri cihazın konumundan bağımsız olarak yönetmesini sağlar.
Siparişler için para iadesi ve değişim yapma

Point of Sale personelinin siparişler için para iadesi ve değişim yapmasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapmasını sağlar
 • Reddedildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen siparişler için para iadesi ve değişim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.

Müşteriler

Point of Sale müşterileri izinleri
İzin Açıklama
Müşteri ekleme

Point of Sale personelinin, sepete yeni ve mevcut müşterileri ekleyip temel müşteri bilgilerini görüntüleyebilmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bilgileri ekleyebilmesini sağlar
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgileri ekleme işlemini kısıtlar
Müşterileri yönetin

Point of Sale personelinin, müşteri bilgilerini görüntülemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bilgileri yönetebilmesini sağlar.
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgilerini yönetmesini kısıtlar

Uygulamalar

Point of Sale uygulama izinleri
İzin Açıklama
Shopify POS ile çalışan uygulamaları kullanma Point of Sale personelinin, Shopify POS'ta yüklü olan uygulamaları kullanmasını sağlar.

Personel

Point of Sale personel izinleri
İzin Açıklama
Point of Sale personelini yönetin Point of Sale personel üyesinin, Shopify POS'tan ve Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından personel kayıtlarını görüntüleyebilmesini, eklemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar. Bu, diğer personellere POS rollerini atamayı içerir.
POS rollerini yönetin Point of Sale personelinin Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından POS rollerini görüntülemesini, oluşturmasını, düzenlemesini ve silmesini sağlar.

Analizler

Point of Sale analizleriyle ilgili izinler
İzin Açıklama
Cihaz konumuyla ilgili analizleri görüntüleme Point of Sale personelinin, bulundukları konumla ilgili Günlük Satış raporunu görüntülemesini sağlar.
Nakit takibi oturumlarını görüntüleme Point of Sale personelinin nakit takibi oturumlarının geçmişini Shopify POS uygulamasında ve Shopify POS kanalında görüntülemesine olanak tanır.

Ayarlar

Point of Sale ayarları izinleri
İzin Açıklama
Akıllı kılavuzu cihaz konumu için özelleştirin Point of Sale personelinin, cihazın konumunda bulunan POS için ana sayfa ekranında akıllı kutucuklar eklemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar.
Cihazın konumunu değiştirin Point of Sale personelinin, cihazın konum ayarını değiştirmesini sağlar.
Point of Sale uygulamasında mağazanın oturumunu kapatın Point of Sale personelinin Shopify POS oturumunu kapatmasını sağlar.
Cihazda geçerli ödeme ayarlarını yönetin Point of Sale personelinin, cihazınızın Shopify POS'un konumundan veya Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından gelen POS aygıtının ödeme ayarlarını değiştirmesini sağlar.
Makbuz ayarlarını yönetin Point of Sale personelinin, POS cihazının yazdırılan makbuz ayarlarını değiştirmesini sağlar.

POS kanalı erişimi için ek izinler

İlgili tüm POS izinlerine ek olarak, sınırlı izinlere sahip personelin, aşağıdaki POS kanalı işlemlerine erişmek için uygun yönetici izinlerine sahip olması gerekir:

Point of Sale ayarları izinleri
Satış kanalı işlemi Gerekli yönetici izni Gerekli POS izni
POS kanalını görüntüle Hiçbiri Bu personele Point of Sale erişimi ver
Konum ekle Konumlar

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
Raporları görüntüle Raporlar veya Kontrol panelleri Hiçbiri
Bir konumun satış verilerini görüntüle Raporlar veya Kontrol panelleri

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
POS personelini yönetme Hiçbiri Point of Sale personelini yönetin
POS rollerini yönetin Hiçbiri POS rollerini yönetin
Makbuz ayarlarını yönetin Hiçbiri Makbuz ayarlarını yönetin
Makbuz özelleştirmeleri için logo yükle Temalar, Sayfalar veya Ürünler Hiçbiri

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene