POS rolleriyle personel izinleri verme

POS rolü, adlandırılmış bir POS izinleri kümesidir. Roller, birden fazla personele aynı izin kümesini atamanızı kolaylaştırır. Point of Sale personeline ayrı ayrı izinler atayamazsınız. Bir rol atamanız gerekir. Her Point of Sale personelinin, atanmış bir rolü olmalıdır.

Mağaza sahibiyseniz veya POS rolünü yönet iznine sahipseniz Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından rol oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Bir rol, diğer rollerle aynı izin kümesini içerebilir ancak her rolün benzersiz bir adı olmalıdır.

Yardımcı varsayılan roldür. Yardımcı rolünün adını ve izin kümesini değiştirebilirsiniz. Başka bir rolü varsayılan rol yapabilirsiniz. Varsayılan rol, Point of Sale personel hesabı eklediğinizde otomatik olarak seçilen roldür. Varsayılan rolü silemezsiniz.

Sınırlı izinlere sahip personel, POS kanalına erişebilir. Ancak gerekli Shopify POS giriş bilgileri izinlerine sahip olmamaları durumunda belirli bölümleri kullanamayabilirler.

Point of Sale kanalında POS rollerini oluşturma (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet > POS rolü oluştur'a tıklayın.

 6. Başlık alanına rol için bir ad girin ve ardından bu rol için izinleri seçin.

 7. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol yapmak için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 8. Kaydet'e tıklayın.

Point of Sale kanalında POS rollerini düzenleme (Shopify yöneticisi)

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 6. İzin seçin veya izin seçimlerini kaldırın.

 7. İsteğe bağlı: Bu rolü varsayılan rol olarak belirlemek için Varsayılan POS rolü olarak ayarla seçeneğini işaretleyin.

 8. Değişiklikleri kaydet'e tıklayın.

Point of Sale kanalından POS rollerini silme (Shopify yöneticisi)

Varsayılan rol olmadığı sürece veya atanmış personele sahipse her rolü silebilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulamalar ve satış kanalları sayfasından Point of sale seçeneğine tıklayın.

 3. Satış kanalını aç'a tıklayın.

 4. Personel'e tıklayın.

 5. POS rollerini yönet'e ve ardından uygun role tıklayın.

 6. POS rolünü silin'e tıklayın. Bu role personel hesapları atanmışsa bu rolü silmeden önce personel için başka bir rol seçmeniz istenir.

 7. POS rolünü silin'e tıklayın.

POS İzinlerinin açıklaması

Not: Bu özellik yalnızca Shopify POS Pro'yu kullanan satıcılara açıktır.

POS rolü, Point of Sale personelinizin, Shopify POS ve Point of Sale kanalındaki belirli faaliyetlere erişmesine imkan tanıyan bir izinler kümesidir. Sınırlı izinlere sahip personel, POS kanalına erişebilir. Ancak gerekli izinlere sahip olmamaları durumunda belirli bölümleri kullanamayabilirler. Hem POS izinleri hem de Yönetici izinleri, personelin nelere erişebileceğini etkiler.

İzinler

Point of Sale başlangıç izinleri
İzin Açıklama
Tüm Point of Sale izinlerini verin Personelin, Shopify POS ve Point of Sale kanalında tüm Point of Sale faaliyetlerine erişmelerine izin verir.
Point of Sale izinlerini seçin Personelin, Shopify POS ve Point of Sale kanalındaki belirli Point of Sale faaliyetlerine erişmesini sağlar.

Yönetici onayı

Point of Sale Yönetici onayı izni
İzin Açıklama
Yönetici onayı

Point of Sale personelinin, PIN'ini girerek personel işlemlerini onaylamasını sağlar. Mağaza sahipleri veya POS rollerini yönetme iznine sahip personeller, Yönetici onayına izin vermek için rolleri düzenleyebilir. Bir işlemi onaylamak için personelin hem Yönetici onayına hem de İzin verildi olarak ayarlanmış gerekli izne sahip olması gerekir.

Bu izin şunlardan biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin işlemleri onaylamasını sağlar
 • Reddedildi, personelin onaylama işlemlerini kısıtlar

İndirimler

Point of Sale indirim izinleri
İzin Açıklama
Özel indirim uygulama

Point of Sale personelinin, hem sepetin tamamına hem de tek bir satır öğesine özel indirim uygulamasına olanak sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi. Bu, personelin özel indirim uygulamasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin özel indirim uygulamasını engeller
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen indirim uygulama iznine sahip bir personel gerektirir.
İndirim kodu uygulama

Point of Sale personelinin, sepetin tamamına indirim kodu uygulamasına olanak sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi. Bu, personelin indirim kodu uygulamasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin indirim kodu uygulamasını engeller
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen indirim uygulama iznine sahip bir personel gerektirir.

Ödeme

Point of Sale ödeme izinleri
İzin Açıklama
Müşteriye Gönderim

Point of Sale personelinin, müşteriye sepet gönderebilmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin müşterilere gönderim yapmasını sağlar
 • Reddedildi, personelin müşterilere gönderim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen müşteriye gönderim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.
Vergileri düzenleme

Point of Sale personelinin siparişlerdeki vergileri düzenlemesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin vergileri düzenlemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin vergileri onaylama işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen vergileri düzenleme iznine sahip bir personel gerektirir.
Özel satış ekleme

Point of Sale personelinin özel satış oluşturmasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin özel satış eklemesini sağlar
 • Reddedildi, personelin özel satış ekleme işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen özel satış ekleme iznine sahip bir personel gerektirir.

Kaydol

Point of Sale kasa izinleri
İzin Açıklama
Mevcut ödeme takibi oturumunu görüntüleme ve ayarlama

Personelin, mevcut ödeme takibi oturumunu görüntülemesine, düzenlemesine, nakit eklemesine ve çıkarmasına olanak sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi. Bu, personelin mevcut ödeme takibi oturumunu görüntülemesine ve düzenlemesine olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin mevcut ödeme takibi oturumunu görüntülemesini ve düzenlemesini engeller
Ödeme takibi oturum geçmişini görüntüleme

Point of Sale personelinin, önceki ödeme takibi oturumlarının ayrıntılarını görüntülemesine olanak sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi. Bu, personelin ödeme takibi oturum geçmişini görüntülemesine olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin ödeme takibi oturum geçmişini görüntülemesini engeller
Ödeme takibi oturumlarını başlatma ve sonlandırma

Point of Sale personelinin, ödeme takibi oturumlarını manuel olarak başlatmasına ve sonlandırmasına olanak sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi. Bu, personelin ödeme takibi oturumlarını başlatmasına ve sonlandırmasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin ödeme takibi oturumlarını başlatmasını veya sonlandırmasını engeller, ancak ödeme takibi oturumu bir satıştan sonra otomatik olarak başlatılır
Kasayı açma

Point of Sale personelinin sepet işlemlerinden kasayı açmasına olanak sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi. Bu, personelin kasayı açmasına olanak sağlar
 • Reddedildi. Bu, personelin kasayı açmasını engeller, ancak nakit bir satıştan sonra kasa otomatik olarak açılmaya devam eder

Siparişler

Point of Sale siparişleri izinleri
İzin Açıklama
Yalnızca cihazın konumu Point of Sale personelinin, yalnızca cihazın konumundan verilen siparişleri yönetmesini sağlar.
Tüm konumlar Point of Sale personel hesabının, siparişleri cihazın konumundan bağımsız olarak yönetmesini sağlar.
Siparişler için para iadesi ve değişim yapma

Point of Sale personelinin siparişler için para iadesi ve değişim yapmasını sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapmasını sağlar
 • Reddedildi, personelin siparişler için para iadesi ve değişim yapma işlemlerini kısıtlar
 • Onay gerekli, yönetici onayına ve işlemi tamamlamak için PIN'ini girmesine izin verilen siparişler için para iadesi ve değişim yapma iznine sahip bir personel gerektirir.
Siparişleri iptal et

Point of Sale personelinin siparişleri iptal etmesine olanak sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi: Personelin siparişleri iptal etmesine olanak sağlar
 • Reddedildi: Personelin siparişleri iptal etmesini kısıtlar
 • Onay gerekli: Personelin işlemi tamamlamak üzere PIN'ini girmesi için hem yönetici onayı hem de sipariş iptal etme izninin etkinleştirilmiş olması gerekir
Siparişler için satış ilişkilendirmelerini yönetme

Point of Sale personelinin, tamamlanan siparişlerde personel ilişkilendirmesi eklemelerine, bunları düzenlemelerine ve silmelerine izin verir.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin siparişler ile ilgili personel ilişkilendirmesini düzenlemesine olanak tanır
 • Reddedildi, personelin siparişler ile ilgili personel ilişkilendirmesini düzenlemesini kısıtlar

Müşteriler

Point of Sale müşterileri izinleri
İzin Açıklama
Müşteri ekleme

Point of Sale personelinin, sepete yeni ve mevcut müşterileri ekleyip temel müşteri bilgilerini görüntüleyebilmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bilgileri ekleyebilmesini sağlar
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgileri ekleme işlemini kısıtlar
Müşterileri yönetin

Point of Sale personelinin, müşteri bilgilerini görüntülemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar.

Bu izin aşağıdakilerden biri olarak ayarlanabilir:

 • İzin verildi, personelin bilgileri yönetebilmesini sağlar.
 • Reddedildi, personelin müşteri bilgilerini yönetmesini kısıtlar

Uygulamalar

Point of Sale uygulama izinleri
İzin Açıklama
Shopify POS ile çalışan uygulamaları kullanma Point of Sale personelinin, Shopify POS'ta yüklü olan uygulamaları kullanmasını sağlar.

Personel

Point of Sale personel izinleri
İzin Açıklama
Point of Sale personelini yönetin Point of Sale personel üyesinin, Shopify POS'tan ve Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından personel kayıtlarını görüntüleyebilmesini, eklemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar. Bu, diğer personellere POS rollerini atamayı içerir.
POS rollerini yönetin Point of Sale personelinin Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından POS rollerini görüntülemesini, oluşturmasını, düzenlemesini ve silmesini sağlar.

Analizler

Point of Sale analizleriyle ilgili izinler
İzin Açıklama
Cihaz konumuyla ilgili analizleri görüntüleme Point of Sale personelinin, bulundukları konumla ilgili Günlük Satış raporunu görüntülemesini sağlar.
Nakit takibi oturumlarını görüntüleme Point of Sale personelinin nakit takibi oturumlarının geçmişini Shopify POS uygulamasında ve Shopify POS kanalında görüntülemesine olanak tanır.

Ayarlar

Point of Sale ayarları izinleri
İzin Açıklama
Akıllı kılavuzu cihaz konumu için özelleştirin Point of Sale personelinin, cihazın konumunda bulunan POS için ana sayfa ekranında akıllı kutucuklar eklemesini, düzenlemesini ve silmesini sağlar.
Cihazın konumunu değiştirin Point of Sale personelinin, cihazın konum ayarını değiştirmesini sağlar.
Point of Sale uygulamasında mağazanın oturumunu kapatın Point of Sale personelinin Shopify POS oturumunu kapatmasını sağlar.
Cihazda geçerli ödeme ayarlarını yönetin Point of Sale personelinin, cihazınızın Shopify POS'un konumundan veya Shopify yöneticisindeki Point of Sale kanalından gelen POS aygıtının ödeme ayarlarını değiştirmesini sağlar.
Makbuz ayarlarını yönetin Point of Sale personelinin, POS cihazının yazdırılan makbuz ayarlarını değiştirmesini sağlar.

POS kanalı erişimi için ek izinler

İlgili tüm POS izinlerine ek olarak, sınırlı izinlere sahip personelin, aşağıdaki POS kanalı işlemlerine erişmek için uygun yönetici izinlerine sahip olması gerekir:

Point of Sale ayarları izinleri
Satış kanalı işlemi Gerekli yönetici izni Gerekli POS izni
POS kanalını görüntüle Hiçbiri Bu personele Point of Sale erişimi ver
Konum ekle Konumlar

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
Raporları görüntüle Raporlar Hiçbiri
Bir konumun satış verilerini görüntüle Raporlar

Yalnızca mağaza sahipleri, POS Pro aboneliklerini değiştirebilir.

Hiçbiri
POS personelini yönetme Hiçbiri Point of Sale personelini yönetin
POS rollerini yönetin Hiçbiri POS rollerini yönetin
Makbuz ayarlarını yönetin Hiçbiri Makbuz ayarlarını yönetin
Makbuz özelleştirmeleri için logo yükle Temalar, Sayfalar veya Ürünler Hiçbiri

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene