Ange personalens tillstånd för POS-roller

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

En POS-roll är en namngiven uppsättning POS-behörigheter. Roller gör det lättare för dig att tilldela samma behörighetsinställningar till flera medarbetare. Du kan inte tilldela enskilda behörigheter till en POS-medarbetare, du måste tilldela en roll. Varje Point of Sale-medarbetare måste ha tilldelats en roll.

Om du är butiksägare eller om du har behörigheten hantera POS roller kan du skapa och hantera roller från Point of Sale -kanalen i Shopify-admin. En roll kan omfatta samma behörighetsuppsättning som andra roller men varje roll måste ha ett unikt namn.

Standardrollen är Kollega. Du kan ändra namnet och behörighetsuppsättningen för rollen Kollega. Du kan göra en annan roll till standardroll. Standardrollen är den roll som väljs automatiskt när du lägger till en Point of Sale-medarbetare. Du kan inte radera standardrollen.

Skapa POS-roller från Point of Sale-försäljningskanalen (Shopify-admin)

 1. Från Shopify-admin, klicka på Point of Sale > Personal.

 2. Klicka på Hantera POS-roller > Skapa POS-roll.

 3. Ange ett namn för rollen och välj sedan behörigheterna för den här rollen i fältet Titel.

 4. Valfritt: Markera Ange som standard POS-roll för att göra denna roll till standardroll.

 5. Klicka på Spara.

Redigera POS-roller från Point of Sale-kanalen (Shopify-admin)

 1. Under FÖRSÄLJNINGSKANALER i din Shopify-administratör klickar du på Point of Sale > Personal.

 2. Klicka på Hantera POS-roller och klicka sedan på lämplig roll.

 3. Markera eller avmarkera behörigheter.

 4. Valfritt: Markera Ange som standard POS-roll för att ställa in denna roll som standardroll.

 5. Klicka på Spara ändringar.

Ta bort POS-roller från Point of Sale-kanalen (Shopify-admin)

Du kan ta bort alla roller om det inte är standardrollen eller om medarbetare har tilldelats rollen.

Steg:

 1. Under FÖRSÄLJNINGSKANALER i din Shopify-administratör klickar du på Point of Sale > Personal.

 2. Klicka på Hantera POS-roller och klicka sedan på lämplig roll.

 3. Klicka på Radera POS-roll. Om medarbetare tilldelas denna roll blir du uppmanad att välja en annan roll för personal innan du tar bort den här rollen.

 4. Klicka på Ta bort POS-roll.

Beskrivning av POS-behörigheter

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

En POS-roll är en uppsättning behörigheter som gör det möjligt för din Point of Sale-personal att komma åt vissa aktiviteter i Shopify POS och Point of Sale-kanalen.

Tillstånd

Initiala Point of Sale-behörigheter
Tillstånd Beskrivning
Tillåt alla Point of Sale-behörigheter När du väljer den här behörigheten ges rollen full behörighet.
Välj Point of Sale-behörigheter När du har valt den här behörigheten kan du skapa en anpassad roll genom att välja endast specifika behörigheter.

Chefs godkännande

Point of sale-behörighet för chefs godkännande
Tillstånd Beskrivning
Chefs godkännande

Gör det möjligt för Point of sale-personal att godkänna personalåtgärder genom att ange sin PIN-kod. Butiksägare eller personal med full administratörsbehörighet och behörighet att hantera POS-roller, kan redigera roller för att tillåta chefs godkännande. För att godkänna en åtgärd måste medarbetaren ha både Chefs godkännande och nödvändig behörigheten inställd på Tillåten.

Behörigheten kan ställas in till något av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för den anställde att godkänna åtgärder
 • Nekas, vilket begränsar den anställde från att godkänna åtgärder

Kassa

Kassabehörigheter för Point of Sale
Tillstånd Beskrivning
Tillämpa rabatt

Gör det möjligt för den Point of sale-anställde att tillämpa rabatter på ordrar.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för den anställde att tillämpa rabatter
 • Nekas, vilket begränsar den anställde från att tillämpa rabatter
 • Godkännande krävs, vilket kräver att en anställd med chefs godkännande och godkänd behörighet att tillämpa rabatt tillåts ange sin PIN-kod för att slutföra åtgärden
Leverera till kund

Gör det möjligt för den anställde att skicka en kundvagn till en kund.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för anställda att leverera till kunder
 • Nekas, vilket begränsar den anställde från att leverera till kunder
 • Godkännande krävs, vilket kräver att en medarbetare med chefs godkännande och behörighet att leverera till kund, anger sin PIN för att slutföra åtgärden
Redigera skatter

Gör det möjligt för den Point of sale-anställde att redigera skatter på ordrar.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för den anställde att redigera skatt
 • Nekas, vilket begränsar den anställde från att redigera skatt
 • Godkännande krävs, vilket kräver att en medarbetare med chefs godkännande och godkänd behörighet att ändra skatter, anger sin PIN för att slutföra åtgärden
Lägg till anpassad utförsäljning

Gör det möjligt för den Point of sale-anställde att göra anpassad försäljning.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för den anställde att lägga till anpassad försäljning
 • Nekas, vilket begränsar den anställde från att lägga till anpassad försäljning
 • Godkännande krävs, vilket kräver att en medarbetare med chefs godkännande och behörighet att lägga till anpassad utförsäljning, anger sin PIN för att slutföra åtgärden

Ordrar

Point of Sale-behörighet för ordrar
Tillstånd Beskrivning
Endast enhetens plats Gör det möjligt för den medarbetaren att endast hantera de ordrar som gjorts på enhetens plats.
Alla platser Gör det möjligt för medarbetare att hantera ordrar oavsett enhetens plats.
Återbetala och byt ordrar

Gör det möjligt för kassans anställda att återbetala och byta order.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för anställda att återbetala och byta order
 • Nekas, vilket begränsar den anställde från att återbetala och byta order
 • Godkännande krävs, vilket kräver att en medarbetare med chefs godkännande och behörighet att återbetala och byta ordrar, anger sin PIN för att slutföra åtgärden

Kunder

Point of Sale-behörighet gällande kunder
Tillstånd Beskrivning
Lägg till kunder

Gör det möjligt för den Point of sale-anställde att lägga till nya och befintliga kunder i en varukorg och visa grundläggande kundinformation.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för den anställde att lägga till kundinformation
 • Nekas, vilket begränsar den anställde från att lägga till kundinformation
Hantera kunder

Gör att Point of sale-medarbetaren kan visa, redigare och radera kund-information.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåtet, vilket gör det möjligt för medarbetaren att lägga till och hantera information
 • Nekas, vilket gör att medarbetaren inte kan hantera kund-uppgifter

Appar

Point of Sale-behörighet för appar
Tillstånd Beskrivning
Använd appar som fungerar med Shopify POS Gör det möjligt för medarbetaren att använda appar som är installerade på Shopify POS.

Personal

Point of Sale-behörighet gällande personal
Tillstånd Beskrivning
Hantera Point of Sale-personal Gör det möjligt för Point of Sale-medarbetaren att se, lägga till, redigera och ta bort medarbetare från Shopify §POS och från Point of Sale i Shopify-admin. Detta omfattar att tilldela POS-roller till andra medarbetare.
Hantera POS-roller Gör det möjligt för medarbetare att se, skapa, redigera och ta bort POS-roller från Point of Sale-försäljningskanalen i Shopify-admin.

Analysverktyg

Analystillstånd för Point of Sale
Tillstånd Beskrivning
Visa analysverktyg för enhetens plats Gör det möjligt för den Point of Sale-anställda att se den dagliga försäljningsrapporten för sin plats.

Inställningar

Point of Sale-behörighet gällande inställningar
Tillstånd Beskrivning
Anpassa det smarta rutnätet för enhetens plats Gör det möjligt för medarbetaren att lägga till, redigera och ta bort smarta paneler på startskärmen för POS på enhetens plats.
Byta enhetens plats Gör det möjligt för medarbetaren att ändra enhetens platsinställningar.
Logga ut butiken Point of Sale-app Gör det möjligt för Point of Sale-medarbetaren att logga ut från Shopify POS.
Hantera betalningsinställningar för enheten Gör det möjligt för Point of Sale-medarbetaren att ändra betalningsinställningar för POS-enhetens plats från Shopify POS eller från Point of Sale-kanalen i Shopify admin.
Hantera kvittoinställningar Gör det möjligt för Point of Sale-medarbetaren att ändra inställningarna för kvittoutskrivning för POS-enheten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis