Ange personalens tillstånd för POS-roller

En POS-roll är en namngiven uppsättning POS-behörigheter. Roller gör det lättare för dig att tilldela samma behörighetsinställningar till flera medarbetare. Du kan inte tilldela enskilda behörigheter till Point of sale-personal. Du måste tilldela en roll. Varje Point of Sale-medarbetare måste ha en tilldelad roll.

Om du är butiksägare eller om du har behörigheten Hantera POS-roll kan du skapa och hantera roller från Point of Sale -kanalen i Shopify-administratören. En roll kan omfatta samma behörighetsuppsättning som andra roller men varje roll måste ha ett unikt namn.

Standardrollen är Kollega. Du kan ändra namnet och behörighetsuppsättningen för rollen Kollega. Du kan göra en annan roll till standardroll. Standardrollen är den roll som väljs automatiskt när du lägger till Point of Sale-personal. Du kan inte radera standardrollen.

Personal med begränsade behörigheter kan komma åt kassasystemskanalen, men vissa avsnitt kan vara otillgängliga om de inte har de nödvändiga behörigheterna för inloggning i Shopify kassasystem.

Skapa kassasystemsroller från kassasystemskanalen (Shopify-admin)

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Personal.

 5. Klicka på Hantera POS-roller > Skapa POS-roll.

 6. Ange ett namn för rollen och välj sedan behörigheterna för den här rollen i fältet Titel.

 7. Valfritt: Markera Ange som standard POS-roll för att göra denna roll till standardroll.

 8. Klicka på Spara.

Redigera kassasystemsroller från kassasystemskanalen (Shopify-admin)

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Personal.

 5. Klicka på Hantera POS-roller och klicka sedan på lämplig roll.

 6. Markera eller avmarkera behörigheter.

 7. Valfritt: Markera Ange som standard-kassasystemsroll för att ställa in denna roll som standardroll

 8. Klicka på Spara ändringar.

Ta bort kassasystemsroller från kassasystemskanalen (Shopify-admin)

Du kan ta bort alla roller om det inte är standardrollen eller om medarbetare har fått rollen.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Personal.

 5. Klicka på Hantera POS-roller och klicka sedan på lämplig roll.

 6. Klicka på Radera POS-roll. Om personal tilldelas denna roll blir du uppmanad att välja en annan roll för personalen innan du tar bort den här rollen.

 7. Klicka på Ta bort POS-roll.

Beskrivning av kassasystemsbehörigheter

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

En kassasystemsroll är en uppsättning behörigheter som gör det möjligt för din kassasystemspersonal att komma åt vissa aktiviteter i Shopify kassasystem och kassasystemskanalen. Personal med begränsade behörigheter kan komma åt kassasystemskanalen, men vissa avsnitt kan vara otillgängliga om de inte har de nödvändiga behörigheterna. Både kassasystemsbehörigheter och administratörsbehörigheter påverkar vad de kan komma åt.

Behörigheter

Initiala Point of Sale-behörigheter
Tillstånd Beskrivning
Tillåt alla Point of Sale-behörigheter Personal kan komma åt alla kassasystemsaktiviteter i Shopify kassasystem och i kassasystemskanalen.
Välj Point of Sale-behörigheter Personal kan komma åt utvalda kassasystemsaktiviteter i Shopify kassasystem och kassasystemskanalen.

Chefs godkännande

Point of sale-behörighet för chefs godkännande
Tillstånd Beskrivning
Chefs godkännande

Kassasystemspersonal kan godkänna personalåtgärder genom att ange sin PIN-kod. Butiksägare eller personal med behörigheten Hantera kassasystemsroller kan redigera roller så att de tillåter Godkännande från överordnad. Personal som vill godkänna en åtgärd behöver både Godkännande från överordnad och nödvändig behörighet måste vara inställd på Tillåts.

Behörigheten kan ställas in till något av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal godkänna åtgärder
 • Nekas, vilket begränsar personal från att godkänna åtgärder.

Rabatter

Behörighet för kassasystemsrabatter
Tillstånd Beskrivning
Tillämpa anpassade rabatter

Kassasystemspersonal kan tillämpa anpassade rabatter på både en hel varukorg och en enda post.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att tillämpa anpassade rabatter
 • Nekat, vilket begränsar personal från att tillämpa anpassade rabatter
 • Godkännande krävs, vilket kräver att medarbetare har godkännande från överordnad samt att tillämpning av rabattbehörigheter godkänns, för att de ska kunna ange sin PIN-kod och slutföra åtgärden.
Tillämpa rabattkoder

Kassasystemspersonal att tillämpa rabattkoder på hela varukorgen.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att tillämpa rabattkoder
 • Nekas, vilket begränsar personal från att tillämpa rabattkoder
 • Godkännande krävs, vilket kräver att medarbetare har godkännande från överordnad samt att tillämpning av rabattbehörigheter godkänns, för att de ska kunna ange sin PIN-kod och slutföra åtgärden.

Kassa

Kassabehörigheter för Point of Sale
Tillstånd Beskrivning
Leverera till kund

Kassasystemspersonal kan skicka en varukorg till en kund.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att leverera till kunder
 • Nekas, vilket begränsar personal från att leverera till kunder
 • Godkännande krävs, vilket kräver att medarbetare har godkännande från överordnad samt att behörighet att leverera till kund godkänns för att de ska kunna ange sin PIN-kod och slutföra åtgärden.
Redigera skatter

Kassasystemspersonal kan redigera skatter till ordrar.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal redigera skatter
 • Nekas, vilket begränsar personal från att redigera skatter
 • Godkännande krävs, vilket kräver att medarbetare har godkännande från överordnad samt att behörighet att redigera skatter godkänns, för att de ska kunna ange sin PIN-kod och slutföra åtgärden.
Lägg till anpassad utförsäljning

Kassasystemspersonal kan skapa en anpassad utförsäljning.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal lägga till anpassad försäljning
 • Nekas, vilket begränsar personal från att lägga till anpassad försäljning
 • Godkännande krävs, vilket kräver att medarbetare har godkännande från överordnad samt att behörighet att lägga till anpassad försäljning godkänns, för att de ska kunna ange sin PIN-kod och slutföra åtgärden.

Registrera

Kassasystemsbehörigheter
Tillstånd Beskrivning
Visa och justera aktuell betalningsspårningssession

Personal kan se och justera den aktuella betalningsspårningssessionen, lägga till och ta bort kontanter.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att se och justera den aktuella betalningsspårningssessionen
 • Nekas, vilket begränsar personal från att se och justera aktuell betalningsspårningssession.
Visa historik för betalningsspårningssession

Kassasystemspersonal kan se detaljer för tidigare betalningsspårningssessioner.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att se historik för betalningsspårningssessioner
 • Nekas, vilket begränsar personal från att se historik för betalningsspårningssessioner.
Starta och avsluta betalningsspårningssessioner

Kassasystemspersonal kan manuellt starta och avsluta betalningsspårningssessioner.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att starta och avsluta betalningsspårningssessioner
 • Nekas, vilket begränsar personal från att starta eller avsluta betalningsspårningssessioner, men en betalningsspårningssession startar automatiskt efter en försäljning.
Öppna lådan

Kassasystemspersonal kan öppna kassalådan med hjälp av varukorgsåtgärder.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att öppna kassalådan
 • Nekas, vilket begränsar personal från att öppna kassalådan, men den öppnas automatiskt efter en kontantförsäljning.

Ordrar

Point of Sale-behörighet för ordrar
Tillstånd Beskrivning
Hantera ordrar på alla platser

Kassasystemspersonal kan hantera ordrar för alla platser.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal hantera ordrar oavsett enhetens plats
 • Nekas, vilket begränsar personal från att hantera ordrar för alla platser. Personal kan endast hantera ordrar som gjorts på enhetens plats.
Retur- och bytesordrar

Kassasystemspersonal kan återbetala och byta ordrar.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal återbetala och byta ordrar
 • Nekas, vilket hindrar personal från att återbetala och byta order
 • Godkännande krävs, vilket kräver att medarbetare har godkännande från överordnad samt att behörighet att återbetala och byta ordrar godkänns, för att de ska kunna ange sin PIN-kod och slutföra åtgärden.
Annullera ordrar

Kassasystemspersonal kan annullera ordrar.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal annullera ordrar
 • Ej tillåtet, vilket begränsar personal från att annullera beställningar
 • Godkännande krävs, vilket kräver att medarbetare har både godkännande från överordnad samt att behörighet att avbryta ordrar aktiverats för att de ska kunna ange sin PIN-kod och slutföra åtgärden.
Hantera orderutkast på alla platser

Kassasystemspersonal kan se, hämta och redigera orderutkast från andra detaljhandelsplatser.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personalen att se, hämta, redigera och betala orderutkast från andra detaljhandelsplatser
 • Nekas, vilket hindrar personalen från att se, hämta och redigera orderutkast från andra detaljhandelsplatser. Om personalen nekas kan de inte komma åt orderutkast som skapats från admin.
Hantera försäljningstillskrivning för ordrar

Kassasystemspersonal kan lägga till, redigera eller radera tilldelning av personal för slutförda ordrar.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal redigera tilldelning av personal för ordrar
 • Nekas, vilket begränsar personal från att redigera tilldelning av personal på ordrar.
Omtilldela eller annullera distribution

Kassasystemspersonal kan ändra tilldelningen av en order som ska distribueras till en annan plats.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal använda Orderdirigering för att ändra tilldelningen av en order till en annan plats
 • Nekas, vilket begränsar personal från att ändra tilldelningen av ordrar till en annan plats.
Distribuera leveransordrar

Kassasystemspersonal kan förbereda och distribuera ordrar för leverans med hjälp av Leverera från butik.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal använda Leverera från butik för att distribuera ordrar
 • Nekas, vilket begränsar personal från att distribuera ordrar med hjälp av Leverera från butik.

Kunder

Point of Sale-behörighet gällande kunder
Tillstånd Beskrivning
Lägg till kunder

Kassasystemspersonal kan lägga till nya och befintliga kunder i en varukorg och visa grundläggande kundinformation.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket gör det möjligt för personal att lägga till kundinformation
 • Nekas, vilket begränsar personal från att lägga till kundinformation.
Hantera kunder

Kassasystemspersonal kan se, redigera och radera kundinformation.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket tillåter personal att lägga till och hantera information
 • Nekas, vilket begränsar personal från att hantera kund-uppgifter.

Appar

Point of Sale-behörighet för appar
Tillstånd Beskrivning
Använd appar som fungerar med Shopify POS Kassasystemspersonal kan använda appar som är installerade på Shopify kassasystem.

Personal

Point of Sale-behörighet gällande personal
Tillstånd Beskrivning
Hantera Point of Sale-personal Kassasystemspersonal kan se, lägga till, redigera och radera personaluppgifter från Shopify kassasystem och från kassasystemskanalen i Shopify-admin. Detta omfattar att tilldela kassasystemsroller till annan personal.
Hantera POS-roller Kassasystemspersonal kan se, skapa, redigera och radera kassasystemsroller från kassasystemskanalen i Shopify-admin.

Analysverktyg

Analystillstånd för Point of Sale
Tillstånd Beskrivning
Visa analysverktyg för enhetens plats Kassasystemspersonal kan se sin plats dagliga försäljningsrapport.
Visa sessioner för kontantspårning Kassasystemspersonal kan se historik för kontantspårningssessioner i Shopify kassasystemsapp och Shopify kassasystemskanal.

Inställningar

Point of Sale-behörighet gällande inställningar
Tillstånd Beskrivning
Anpassa det smarta rutnätet för enhetens plats Kassasystemspersonal kan lägga till, redigera och radera smarta paneler på startskärmen för kassasystemet på enhetens plats.
Byta enhetens plats Kassasystemspersonal kan ändra enhetens platsinställning.
Logga ut butiken från Point of Sale-appen Kassasystemspersonal kan logga ut från Shopify kassasystem.
Hantera betalningsinställningar för enheten Kassasystemspersonal kan ändra betalningsinställningar för kassasystemsenheten på enhetens plats från Shopify kassasystem eller från kassasystemskanalen i Shopify-admin.
Hantera kvittoinställningar Kassasystemspersonal kan ändra inställningarna för kassasystemsenhetens utskrivna kvitto.
Hantera obligatorisk betalningsinformation i kassasystemskanalen

Kassasystemspersonal kan se och redigera kassasystemets obligatoriska betalningsinformation i inställningarna.

Behörigheten kan ställas in till en av följande:

 • Tillåts, vilket låter personal hantera inställningar för obligatorisk betalningsinformation.
 • Nekas, vilket begränsar personal från att hantera inställningar för obligatorisk betalningsinformation.

Ytterligare behörigheter för åtkomst till POS-kanalen

Förutom eventuella relaterade POS-behörigheter behöver personal med begränsade behörigheter ha tillämpliga administratörsbehörigheter för att komma åt följande åtgärder för POS-kanalen:

Point of Sale-behörighet gällande inställningar
Åtgärd för försäljningskanal Nödvändig administratörsbehörighet Nödvändig POS-behörighet
Visa POS-kanalen Ingen Ge Point of Sale-åtkomst till denna medarbetare
Lägg till platser Platser

Endast butiksägare kan ändra POS Pro-prenumerationer.

Ingen
Visa rapport Rapporter Ingen
Visa försäljningsdata för en plats Rapporter

Endast butiksägare kan ändra POS Pro-prenumerationer.

Ingen
Hantera POS-personal Ingen Hantera Point of Sale-personal
Hantera POS-roller Ingen Hantera POS-roller
Hantera kvittoinställningar Ingen Hantera kvittoinställningar
Ladda upp en logotyp för kvittoanpassningar Teman, Sidor eller Produkter Ingen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis