Hantera personal för Point of sale

OBS! Den här funktionen är endast tillgänglig för handlare som använder Shopify POS Pro.

Om du är butiksägare eller har behörigheten Hantera Point of Sale-personal kan du göra följande från Point of Sale-kanalen i din Shopify-administratör:

 • Ändra e-postadressen och kontaktinformationen för POS-appen endast för personal.
 • Ändra POS-roll för all personal med Point of Sale-åtkomst.
 • Ändra PIN för personal med Point of sale-åtkomst.
 • Ta bort POS-appen endast för personal.
 • Ta bort Point of Sale-åtkomst från personal med åtkomst till Shopify-admin.

Endast butiksägaren kan hantera sin egen kontaktinformation, POS-roll och PIN.

Om personal har åtkomst till Shopify-administratören kan bara de själva redigera sin kontaktinformation.

Ändra information om medarbetare (Shopify POS-appen)

Du kan ändra personalinformation på någon av följande platser:

 • POS-appen
 • Point of Sale-kanalen i Shopify-admin
 • användar- och behörighetsinställningarna i Shopify-admin

Ändra personalinformation från POS-appen

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på och sedan på Personal.
 2. Klicka på en medarbetares namn.
 3. När det gäller en "Endast kassasystemsapp"-medarbetare så trycker du på Redigera i avsnittet KONTAKTINFORMATION och anger sedan medarbetarens nya kontaktinformation.
 4. Gör följande för att tilldela en POS-roll på nytt:

  1. Klicka på Redigera i avsnittet POS-APPÅTKOMST och välj sedan en annan roll.
  2. Klicka på Spara.
 5. Gör följande för att ändra PIN-koden:

  1. I avsnittet SÄKERHET klicka på redigera.
  2. Tryck på Generera ny PIN-kod eller ange en ny PIN-kod.
  3. Klicka på Spara.

Ändra personalinformation från Point of sale-kanalen

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Personal.

 5. Klicka på en medarbetarens namn.

 6. Ange medarbetarens nya kontaktinformation.

 7. Välj en annan roll i avsnittet POS-roll om du vill tilldela POS-rollen på nytt.

 8. Om du vill ändra PIN-koden klickar du på Generera slumpmässig PIN-kod eller anger en PIN-kod i avsnittet PIN. Se till att medarbetarna känner till den nya PIN-koden.

 9. Klicka på Spara.

Ändra personalinformation från användar- och behörighetsinställningarna

 1. Gå till Shopify-administratören och klicka på Inställningar och sedan på Användare och behörigheter.
 2. Klicka på en medarbetarens namn.
 3. Ange medarbetarens nya kontaktinformation.
 4. Välj en annan roll i avsnittet POS-roll om du vill tilldela POS-rollen på nytt.
 5. Om du vill ändra PIN-koden klickar du på Generera slumpmässig PIN-kod eller anger en PIN-kod i avsnittet PIN. Se till att medarbetarna känner till den nya PIN-koden.
 6. Klicka på Spara.

Sök i och filtrera listan över personal

Du kan söka och filtrera din personallista från POS-appen eller i Point of sale-kanalen i Shopify-admin.

Sök och filtrera i POS-appen

Du kan söka efter en viss medarbetare genom att ange ett namn, en e-postadress eller ett telefonnummer i fältet Sök bland personal. Du kan dessutom filtrera listan över personal genom att trycka på en eller flera POS-roller.

Sök och filtrera i Point of sale-kanalen i Shopify-admin

Du kan söka efter viss medarbetare genom att ange ett namn, en e-postadress eller ett telefonnummer i sökfältet. Du kan dessutom filtrera listan över personal efter åtkomstnivå (till exempel admin), kassasystemsroll eller tilldelad plats. Du kan markera en eller flera filtreringsregler och kombinera filtreringsregler för både kassasystemsroll och plats.

Du kan till exempel filtrera personallistan för att endast visa den personal som har kassasystemsrollen Associerad och en specifik kassasystemsroll.

Ta bort kassasystemsappen endast för personal

Om du är butiksägare eller har behörigheten Hantera Point of sale-personal kan du radera personal för endast POS-appen.

Radera personal från POS-appen

 1. Från Shopify kassasystem trycker du på och sedan på Personal.
 2. Tryck på namnet på en personal för endast POS-appen.
 3. Tryck på Radera medarbetare.

Radera personal från Point of sale-kanalen i Shopify-admin

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Personal.

 5. Klicka på namnet på en POS-app endast för personal.

 6. Klicka på Radera medarbetare.

Tillämpa samma åtgärd för flera anställda

Du kan tillämpa följande åtgärder för flera medarbetare samtidigt i Point of Sale-kanalen i Shopify-administratören:

 • Tilldela POS-roller.
 • Tilldela platser.
 • Ge Point of Sale-behörighet till medarbetare åtkomst till Shopify-admin.
 • Ta bort POS-app endast för personal.

I följande exempel tilldelar du flera medarbetare samma kassasystemsroll på samma gång.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Point of sale.

 3. Klicka på Öppna försäljningskanal.

 4. Klicka på Personal.

 5. Markera rutan bredvid namnet för varje medarbetare som du vill tilldela POS-rollen till.

 6. Klicka på Tilldela POS-roll och klicka sedan på den roll som du vill tilldela alla valda medarbetare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis