Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có tài khoản nhân viên với quyền Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng, bạn có thể thực hiện như sau từ kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify:

  • Thay đổi địa chỉ email và thông tin liên hệ của tài khoản nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Thay đổi vai trò tại POS của bất kỳ tài khoản nhân viên nào có quyền truy cập vào Point of Sale.
  • Thay đổi mã PIN của bất kỳ tài khoản nhân viên nào có quyền truy cập vào Point of Sale.
  • Xóa tài khoản nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Gỡ bỏ quyền truy cập Điểm bán hàng của nhân viên có quyền truy cập trang quản trị Shopify.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể quản lý thông tin liên hệ, vai trò tại POS và mã PIN của họ.

Nếu tài khoản nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify thì họ là người duy nhất có thể tự chỉnh sửa thông tin liên hệ của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí