Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Nếu là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể thực hiện những thao tác sau từ kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify:

  • Thay đổi địa chỉ email và thông tin liên hệ của nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Thay đổi vai trò tại POS cho nhân viên có quyền truy cập vào Point of Sale.
  • Thay đổi mã PIN cho bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập vào Point of Sale.
  • Xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
  • Gỡ bỏ quyền truy cập Điểm bán hàng của nhân viên có quyền truy cập trang quản trị Shopify.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể quản lý thông tin liên hệ, vai trò tại POS và mã PIN của họ.

Nếu nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify thì họ là người duy nhất có thể tự chỉnh sửa thông tin liên hệ của mình.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí