Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng

Nếu là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể thực hiện những thao tác sau từ kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify:

 • Thay đổi địa chỉ email và thông tin liên hệ của nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
 • Thay đổi vai trò tại POS cho nhân viên có quyền truy cập vào Point of Sale.
 • Thay đổi mã PIN cho bất kỳ nhân viên nào có quyền truy cập vào Point of Sale.
 • Xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.
 • Gỡ bỏ quyền truy cập Điểm bán hàng của nhân viên có quyền truy cập trang quản trị Shopify.

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể quản lý thông tin liên hệ, vai trò tại POS và mã PIN của họ.

Nếu nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify thì họ là người duy nhất có thể tự chỉnh sửa thông tin liên hệ của mình.

Thay đổi thông tin nhân viên (ứng dụng Shopify POS)

Tìm kiếm và lọc danh sách nhân viên

Xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên Point of Sale, bạn có thể xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.

Áp dụng một thao tác cho nhiều nhân viên

Bạn có thể áp dụng đồng thời những thao tác sau cho nhiều nhân viên trên kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify:

 • Chỉ định vai trò POS.
 • Cấp quyền Điểm bán hàng cho nhân viên có tài khoản có quyền truy cập trang quản trị Shopify.
 • Xóa nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS.

Trong ví dụ sau, bạn chỉ định cùng một vai trò tại POS cho nhiều nhân viên cùng một lúc.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 1. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 2. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 3. Nhấp vào Nhân viên.

 4. Chọn hộp bên cạnh tên của từng nhân viên có vai trò tại POS mà bạn muốn chỉ định.

 5. Nhấp vào Assign POS role (Chỉ định vai trò tại POS), rồi nhấp vào vai trò bạn muốn chỉ định cho tất cả nhân viên đã chọn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí