Quản lý nhân viên tại POS theo vị trí

Bạn có thể chỉ định địa điểm bán lẻ cụ thể cho từng nhân viên để họ chỉ có thể truy cập những địa điểm đó bằng mã PIN nhân viên. Địa điểm mặc định mà nhân viên được chỉ định phụ thuộc vào việc bạn thêm nhân viên qua ứng dụng Shopify POS hay kênh Shopify POS trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn thêm nhân viên qua ứng dụng Shopify POS thì họ sẽ chỉ được chỉ định cho vị trí của thiết bị POS đó. Nếu bạn thêm nhân viên qua kênh Shopify POS trên trang quản trị Shopify thì họ sẽ được chỉ định cho tất cả các địa điểm bán lẻ.

Bạn có thể chỉnh sửa và chỉ định địa điểm bán lẻ bằng chế độ xem hồ sơ nhân viên.

Yêu cầu

 • Các vị trí POS hiện phải sử dụng Shopify POS Pro.
 • Bạn hiện phải sử dụng Shopify POS phiên bản 9.0 trở lên.

Điều chỉnh địa điểm bán lẻ được chỉ định cho nhân viên

Địa điểm mặc định mà nhân viên được chỉ định phụ thuộc vào việc bạn thêm nhân viên qua ứng dụng Shopify POS hay kênh Shopify POS trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn thêm nhân viên qua ứng dụng Shopify POS thì họ sẽ chỉ được chỉ định cho vị trí của thiết bị POS đó. Nếu bạn thêm nhân viên qua kênh Shopify POS trên trang quản trị Shopify thì họ sẽ được chỉ định cho tất cả các địa điểm bán lẻ.

Nếu muốn chỉ định tất cả địa điểm cho nhân viên thì bạn có thể chọn Tất cả địa điểm trong mục Địa điểm của hồ sơ nhân viên. Bạn cũng có thể bỏ chọn tất cả địa điểm được chỉ định cho nhân viên để gỡ bỏ quyền truy cập địa điểm.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Point of Sale > Nhân viên.
 2. Nhấp vào tên nhân viên bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong cửa sổ Chọn địa điểm, chọn những địa điểm bạn muốn nhân viên có quyền truy cập POS vào.
 5. Nhấp vào Done (Đã xong).

Thao tác hàng loạt

Bạn có thể sử dụng thao tác hàng loạt trên trang nhân viên của kênh bán hàng Point of Sale để chỉ định địa điểm cho nhân viên tại POS.

Chỉ định địa điểm

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Point of Sale > Nhân viên.
 2. Chọn nhân viên bạn muốn chỉ định cho các địa điểm.
 3. Nhấp vào Chỉ định địa điểm.
 4. Trong cửa sổ Chỉ định địa điểm, sử dụng danh sách địa điểm để chọn các địa điểm bạn muốn chỉ định cho nhân viên bạn đã chọn. Chỉ các địa điểm Shopify POS Pro mới khả dụng và hiển thị.
 5. Nhấp vào Done (Đã xong).

Lọc

Bạn có thể sử dụng trang nhân viên trên kênh bán hàng Point of Sale để lọc danh sách nhân viên theo địa điểm:

Lọc danh sách nhân viên

Bạn có thể sử dụng địa điểm để lọc danh sách nhân viên tại POS:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Point of Sale > Nhân viên.
 2. Nhấp vào nút tìm kiếm và lọc.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc để chọn Địa điểm.
 4. Chọn địa điểm bạn muốn lọc danh sách nhân viên theo đó.

Lưu lượt tìm kiếm đã lọc

Nếu thường xuyên tìm kiếm bằng một số bộ lọc giống nhau thì bạn có thể lưu bộ lọc tùy chỉnh cho nhân viên tại POS:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Point of Sale > Nhân viên.
 2. Nhấp vào nút tìm kiếm và lọc.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc để chọn Địa điểm.
 4. Chọn địa điểm bạn muốn lọc danh sách nhân viên theo đó.
 5. Nhấp vào Lưu thành.
 6. Trong cửa sổ Lưu chế độ xem dưới dạng, nhập tên cho bộ lọc.
 7. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí