Yêu cầu về bán lẻ theo quốc gia

Tùy theo địa điểm của cửa hàng, bạn có thể phải đáp ứng một số yêu cầu địa phương để bán trực tiếp.

Vui lòng tham khảo quốc gia cụ thể để biết yêu cầu tại đó:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí