Yêu cầu về bán lẻ của Ý

Nếu bạn có cửa hàng tại Ý, bạn phải tuân thủ các quy định liên quan đến biên lai. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến các quy định này.

Tôi có thể xuất biên lai tài chính cho đơn hàng bán lẻ được xử lý bằng Shopify POS không?

Có, bạn có thể thực hiện điều này bằng cách xử lý thanh toán bằng WisePad 3 và máy in được hỗ trợ của chúng tôi, Epson FP-81II RT có bán tại Cửa hàng trang thiết bị Shopify. Một máy in tương thích khác cũng được hỗ trợ là Epson FP-90III RT.

Trang thiết bị thanh toán có kết nối với Cục thuế không?

Có, máy in được hỗ trợ của chúng tôi có kết nối với cơ quan thuế của Ý và gửi tất cả thông tin về các giao dịch bán hàng đã xử lý để tuân thủ về thuế.

POS có thể được tích hợp với Xổ số Ý không?

Thương nhân sẽ có thể nhập mã xổ số để mọi công dân Ý có thể nhận được từ cổng thông tin Xổ số trong POS. Sau khi xử lý giao dịch, máy in sẽ ghi lại giao dịch. Sau đó, biên lai có mã xổ số sẽ được gửi đến cơ quan thuế của Ý, cả khi gửi chốt sổ hằng ngày và tự động gửi khi có 100 biên lai.

Tôi có thể thêm một khoản phí khác, ví dụ như tem thuế cho đơn hàng được xử lý bằng Shopify POS không?

Hiện giờ thì không. Bạn có thể dùng giải pháp thay thế là tạo khoản phí dưới dạng sản phẩm, ẩn khỏi cửa hàng và thêm vào giỏ hàng có liên quan.

Tôi có thể thêm số thuế GTGT hoặc Mã tài chính của khách hàng khi thanh toán không?

Không. Bạn có thể thêm thông tin này làm ghi chú cho đơn hàng hoặc thêm vào tên hoặc địa chỉ khách hàng trong hồ sơ của họ.

Tôi có thể thêm số thuế GTGT hoặc CF của khách hàng vào biên lai tài chính không?

Không. Bạn có thể thêm thông tin này làm ghi chú cho đơn hàng hoặc thêm vào tên hoặc địa chỉ khách hàng trong hồ sơ của họ.

Tôi có thể truy cập bản tóm tắt biên lai của một năm cụ thể trực tiếp từ Trang quản trị không?

Bạn có thể tìm thấy thông tin này trong Báo cáo bán hàng, Riepilogo Contabilità.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.

  2. Trong mục Tài chính, nhấp vào Tổng hợp thông tin tài chính.

  3. Chọn kênh POS và chọn khoảng ngày.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí