Đức

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, tất cả thương nhân bán lẻ Đức phải tuân thủ quy định KassenSichV mới. Quy định này có ảnh hưởng đến toàn bộ thương nhân tại Đức đang bán hàng trực tiếp và có máy tính tiền kỹ thuật số chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Theo quy định này, thương nhân phải kết nối máy tính tiền điện tử với hệ thống an ninh kỹ thuật (TSE) cho mục đích kiểm toán.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng TSE (KassenSichV) trong Shopify App Store để giúp tuân thủ quy định TSE.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí