Tạo hoặc thay đổi mã PIN của bạn cho ứng dụng Shopify POS

Để bạn có thể dùng ứng dụng Shopify POS cho mục đích xử lý giao dịch bán hàng, nhân viên tại Điểm bán hàng phải đăng nhập vào ứng dụng bằng tên người dùng và mật khẩu của quản trị viên.

Sau khi đăng nhập, nhân viên phải sử dụng mã PIN để truy cập Shopify POS. Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể tạo và quản lý mã PIN. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể quản lý thông tin liên hệ, vai trò tại POS và mã PIN của họ. Nếu bạn là nhân viên có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify, bạn có thể tự chỉnh sửa thông tin liên hệ của mình.

Nếu quên mã PIN hoặc cần tạo mã PIN lần đầu tiên, bạn có thể tạo mã PIN trên trang quản trị Shopify. Bạn phải có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale để thay đổi mã PIN nhân viên.

Tạo hoặc thay đổi mã PIN

Để có thể tạo hoặc thay đổi mã PIN của nhân viên, nhân viên phải được cấp quyền Truy cập Point of Sale trong hồ sơ nhân viên. Tìm hiểu thêm về Thêm nhân viên tại Point of Sale.

Bước:

Nhân viên có thể sử dụng mã PIN mới để mở khóa và truy cập ứng dụng Shopify POS. Tìm hiểu thêm về đăng nhập vào ứng dụng Shopify POS.

Sử dụng mã PIN có tối đa 6 chữ số

Bạn có thể chỉ định mã PIN có độ dài gồm 4, 5 hoặc 6 chữ số. Để bắt đầu sử dụng mã PI 5 hoặc 6 chữ số, bạn phải cập nhật thiết bị POS lên ít nhất là các phiên bản sau:

Cập nhật thiết bị POS
Loại thiết bị Phiên bản ứng dụng POS
iOS Phiên bản 8.12.0
Android Phiên bản 8.12.0
Shopify POS Go Phiên bản HĐH 2.0.15 và phiên bản ứng dụng 8.14.0

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí