Sử dụng Shopify POS khi không kết nối mạng

Shopify POS cần kết nối Internet để đồng bộ với trang quản trị Shopify, gửi biên lai qua email và nhận thanh toán bằng thẻ. Có thể thực hiện kết nối Internet bằng mạng Wi-Fi hoặc dữ liệu di động.

Nếu bạn bị mất kết nối Internet hoặc dự định bán hàng từ địa điểm thời vụ không có truy cập Internet, bạn có thể xử lý một vài loại giao dịch. Hướng dẫn này giải thích các tính năng và trang thiết bị yêu cầu kết nối Internet và cách đồng bộ hóa Shopify POS với trang quản trị sau khi không có kết nối mạng.

Chức năng yêu cầu kết nối Internet

Chức năng sau đây của Shopify POS yêu cầu kết nối Internet.

Chức năng của Shopify POS yêu cầu kết nối Internet.
Chức năng Chi tiết
Đăng nhập Ứng dụng Shopify POS yêu cầu kết nối Internet để nhập sản phẩm của cửa hàng khi bạn đăng nhập. Nếu bạn mất kết nối Internet sau khi đăng nhập, bạn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng miễn là bạn không đăng xuất.
Tạo sản phẩm mới Bạn không thể lưu sản phẩm mới nếu không có kết nối Internet.
Đồng bộ Shopify POS với trang quản trị Shopify Shopify POS không thể đồng bộ đơn hàng và hàng trong kho với trang quản trị Shopify khi bạn không kết nối mạng. Nếu bạn kết nối lại Internet sau khi mất kết nối, đơn hàng và hàng trong kho sẽ tự động đồng bộ. Bạn cũng có thể buộc ứng dụng Shopify POS đồng bộ với trang quản trị Shopify theo cách thủ công.
Xử lý giao dịch thẻ Nếu không có kết nối Internet, bạn không thể xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ quà tặng, nhưng bạn vẫn có thể chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và phương thức thanh toán tùy chỉnh.
Vận chuyển đơn hàng đến khách hàng Bạn không thể hoàn tất đơn hàng vận chuyển đến khách hàng nếu bạn không có kết nối Internet.

Đồng bộ thủ công Shopify POS với trang quản trị Shopify

Khi bạn kết nối lại Internet sau khi mất kết nối, POS và trang quản trị Shopify sẽ tự động đồng bộ. Nếu POS và trang quản trị Shopify không đồng bộ, bạn có thể buộc POS và trang quản trị đồng bộ.

Bước:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
  2. Trong màn hình Đơn hàng, vuốt danh sách đơn hàng xuống để làm mới. Trang quản trị Shopify và POS đồng bộ đơn hàng và hàng trong kho.

Nếu ứng dụng Shopify POS vẫn không đồng bộ với trang quản trị Shopify hoặc nếu ứng dụng đóng băng, bạn phải đóng hẳn ứng dụng và mở lại:

  1. Nhấn nút Home trên thiết bị hai lần để hiển thị các ứng dụng đang chạy.
  2. Tìm cửa sổ Shopify POS và vuốt lên trên để đóng ứng dụng.
  3. Nhấn nút Home trên thiết bị của bạn lần nữa.
  4. Từ màn hình chính của thiết bị, chạm vào*Shopify POS* để mở lại ứng dụng.

Sử dụng trang thiết bị POS khi không kết nối mạng

Một số trang thiết bị POS yêu cầu kết nối Internet để hoạt động với Shopify POS, nhưng các trang thiết bị khác hoạt động bình thường khi không kết nối mạng.

Chức năng trang thiết bị của Shopify POS yêu cầu kết nối Internet.
Hardware (Phần cứng) Có yêu cầu kết nối Internet không? Chi tiết
Đầu đọc thẻ Hầu hết các đầu đọc thẻ yêu cầu kết nối Internet để xử lý thanh toán. Nếu bạn sử dụng máy quẹt thẻ tín dụng của tổ chức khác, bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp xem máy quẹt thẻ có cần kết nối Internet không.
Máy in mã vạch Không - rất ít Máy in mã vạch cần kết nối Internet khi in từ trang quản trị Shopify bằng ứng dụng Barcode Printer. Nếu bạn định in mã vạch bằng phần mềm Dymo Label, bạn không cần kết nối Internet.
Ngăn đựng tiền Không Có thể mở ngăn đựng tiền theo cách thủ công bằng chìa khóa đi kèm. Để mở tự động, cần kết nối ngăn đựng tiền với máy in biên lai qua cáp và kết nối máy in biên lai với thiết bị POS qua Bluetooth hoặc mạng LAN.
Máy in biên lai Không Tùy thuộc vào loại máy in biên lai bạn có, bạn cần kết nối Bluetooth hoặc LAN.
Máy quét mã vạch Không Máy quét mã vạch cần được kết nối với Shopify POS qua Bluetooth.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí