Chấp nhận thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán

Tùy thuộc vào trang thiết bị bạn sử dụng và phương thức thanh toán bạn chấp nhận, khách hàng có thể thanh toán cho giao dịch mua bằng thẻ tín dụng.

Quẹt thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng với đầu đọc thẻ sọc từ được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng không tiếp xúc và thẻ tín dụng gắn chip

Nếu đang sử dụng đầu đọc thẻ không tiếp xúc và thẻ chip hoặc đầu đọc thẻ không tiếp xúc, thẻ chip và thẻ sọc từ, bạn có thể chấp nhận hình thức thanh toán không tiếp xúc, bao gồm thẻ tín dụng không tiếp xúc, Android Pay và Apple Pay.

Các bước thực hiện:

Đầu đọc thẻ ngoài

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài xử lý thanh toán cho bạn. Bạn có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài nếu chọn không sử dụng Shopify Payments hoặc nếu bạn ở khu vực không hỗ trợ Shopify Payments.

Để sử dụng máy quẹt thẻ ngoài, bạn cần thiết lập tài khoản với đơn vị xử lý thanh toán, sau đó mua hoặc thuê máy quẹt của họ và tạo hình thức thanh toán theo yêu cầu trong ứng dụng POS. Khi bạn sử dụng máy quẹt thẻ để chấp nhận thanh toán, Shopify POS đánh dấu đơn hàng đó là đã thanh toán kể cả khi thanh toán thực tế do nhà cung cấp máy quẹt thẻ xử lý chứ không phải Shopify.

Các bước thực hiện:

Thanh toán bằng thẻ tín dụng theo cách thủ công

Nếu không có đầu đọc thẻ hoặc nếu gặp sự cố khi sử dụng đầu đọc thẻ, bạn có thể nhập chi tiết thẻ tín dụng theo cách thủ công để nhận khoản thanh toán.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí