Di chuyển và tích hợp QuickBooks Desktop POS với Shopify POS

Intuit QuickBooks POS 19.0, bao gồm các khoản thanh toán và dịch vụ đã kết nối, đã ngừng hoạt động vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Intuit đã hợp tác với Shopify để di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS sang Shopify và cung cấp tùy chọn POS tích hợp với phần mềm kế toán QuickBooks Desktop. Phần mềm kế toán QuickBooks Desktop tiếp tục hoạt động như bình thường và không bị ảnh hưởng từ việc ngừng hoạt động này.

Khi di chuyển từ QuickBooks Desktop POS sang Shopify POS, bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi độc quyền khi mua phần mềm và trang thiết bị của Shopify. Để biết thêm thông tin, tham khảo Tổng quan về di chuyển QuickBooks POS.

Bạn có thể di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS như dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng trong kho và địa điểm sang Shopify POS. Nếu bạn đang dùng phần mềm kế toán QuickBooks Desktop thì bạn cũng có thể tích hợp tài khoản QuickBooks và đồng bộ hóa tất cả dữ liệu doanh nghiệp và kế toán, ví dụ như dữ liệu doanh số và đơn mua với Shopify POS.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí