Nhận hỗ trợ về di chuyển và tích hợp QuickBooks POS

Nếu cần trợ giúp, bạn có thể liên hệ với một trong số các Đội ngũ hỗ trợ chuyên biệt. Bạn có thể nhận hỗ trợ từ Intuit hoặc Shopify tùy theo câu hỏi của mình.

Xem kỹ bảng sau để tìm hiểu thêm về thông tin liên hệ, giờ hoạt động và người liên hệ của bộ phận hỗ trợ:

Thông tin hỗ trợ về di chuyển QuickBooks POS
Loại câu hỏi Thông tin liên hệ Thời gian làm việc
Câu hỏi về quá trình di chuyển, bao gồm trang thiết bị hoặc ưu đãi gói. Liên hệ với Chuyên gia di chuyển QuickBooks của Shopify qua email hoặc điện thoại.
 • Hỗ trợ qua điện thoại từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng - 4 giờ chiều theo giờ EST
 • Hỗ trợ qua email 24/7
 • Câu hỏi về nâng cấp QuickBooks Desktop POS lên phiên bản 19, xuất tệp dữ liệu từ QuickBooks và các câu hỏi khác về phần mềm kế toán QuickBooks Desktop. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Intuit bằng một trong các tùy chọn sau:
 • 1-800-446-8848
 • Tùy chọn trò chuyện
 • Trung tâm hỗ trợ
 • Thứ Hai đến thứ Sáu, 6 giờ sáng - 6 giờ chiều theo giờ PST
  Câu hỏi về Shopify và Shopify POS. Liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ về bán lẻ và Shopify POS. 24/7

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí