Danh sách kiểm tra di chuyển và tích hợp QuickBooks Desktop POS

Danh sách kiểm tra này bao gồm tất cả các bước bạn cần thực hiện để di chuyển từ QuickBooks Desktop POS sang Shopify và tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify. Có thể bạn sẽ cần in danh sách kiểm tra này hoặc tải xuống dưới định dạng PDF để tham khảo trong suốt quá trình di chuyển và tích hợp.

Bắt đầu sử dụng Shopify

Thời gian hoàn thành trung bình: 30 phút–1 giờ.

Để bắt đầu sử dụng Shopify, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Di chuyển QuickBooks Desktop POS sang Shopify

Thời gian hoàn thành trung bình: 45 phút–4 giờ. Thời gian di chuyển phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như cách thiết lập QuickBooks Desktop POS, lượng dữ liệu bạn đang di chuyển hoặc số lượng địa điểm.

Để di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS sang Shopify, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Sau khi hoàn tất di chuyển, bạn sẽ nhận được email.

Tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify

Thời gian hoàn thành trung bình: 45 phút–1 giờ.

Để tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop với Shopify, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Để liên tục đồng bộ dữ liệu tài chính và thông tin doanh số từ phần mềm kế toán QuickBooks Desktop, bạn cần duy trì trạng thái đã cài đặt của ứng dụng QuickBooks Desktop Connector trên Trang quản trị Shopify sau khi tích hợp.

Thiết lập ứng dụng Shopify POS và đặt hàng trang thiết bị tương thích

Thời gian hoàn thành trung bình: 30 phút.

Sau khi di chuyển và tích hợp xong, bạn có thể thiết lập ứng dụng Shopify POS và đặt hàng trang thiết bị tương thích:

Chuẩn bị bán hàng trên Shopify

Thời gian hoàn thành trung bình: 2 giờ.

Sau khi trang thiết bị đến, bạn cần hoàn thành các tác vụ sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí