Tìm ID hoặc mã khuyến mãi duy nhất

Trước khi di chuyển dữ liệu QuickBooks Desktop POS hoặc tích hợp phần mềm kế toán QuickBooks Desktop vào Shopify, bạn cần đảm bảo bạn tạo tài khoản Shopify bằng ID duy nhất, còn được gọi là mã khuyến mãi. ID hoặc mã khuyến mãi duy nhất cấp cho bạn quyền truy cập vào công cụ di chuyển và tích hợp dữ liệu QuickBooks.

Bạn có thể tìm ID hoặc mã khuyến mãi duy nhất trong email do Intuit QuickBooks gửi. Tìm kiếm dòng sau trong email để xác định vị trí ID hoặc mã khuyến mãi duy nhất:

You will need to use your unique promo code to take advantage of the discounts: Your Shopify Unique ID is XXXXXX.

Nếu bạn cần hỗ trợ tìm ID hoặc mã khuyến mãi duy nhất, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ về bán lẻ của Shopify và cung cấp mã số giấy phép QuickBooks Desktop POS của bạn. Shopify có thể cung cấp cho bạn ID hoặc mã khuyến mãi duy nhất. Nếu bạn cần hỗ trợ tìm mã số giấy phép QuickBooks Desktop POS, tham khảo bài viết hỗ trợ QuickBooks này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí