Thanh toán

Hiểu quy trình thanh toán là bước quan trọng để nhận được khoản thanh toán từ khách hàng. Khi khách hàng thanh toán, họ có thể chọn thanh toán đơn hàng bằng bất kỳ phương pháp nào bạn đã kích hoạt trong vùng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của trang quản trị Shopify. Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán bằng Shopify.

Còn nhiều yếu tố khác cần cân nhắc khi bạn chọn phương thức thanh toán. Nếu muốn cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn có thể sử dụng Shopify Payments hoặc nhà cung cấp bên thứ ba.

Khách hàng cũng có thể sử dụng một số phương pháp thanh toán trực tuyến khác không cần thẻ tín dụng, như PayPal, Amazon PayApple Pay. Bạn cũng có thể cân nhắc chấp nhận phương thức thanh toán khác như tiền mã hóa.

Các phương thức thanh toán nhanh như Shop Pay lưu giữ thông tin vận chuyển và thanh toán của khách hàng quen, giúp khách hàng thanh toán nhanh hơn. Một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán như Paypal, Amazon Pay, Apple Pay và Google Pay cũng cung cấp nút thanh toán nhanh, bạn có thể bật các nút này trên trang thanh toán của Shopify.

Khi chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hãy cân nhắc quốc gia bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi khách hàng sinh sống. Danh sách cổng thanh toán của Shopify theo quốc gia có thể giúp bạn xác định cổng thanh toán nào có sẵn tại quốc gia của bạn và đơn vị tiền tệ nào được hỗ trợ.

Bạn quản lý tất cả phương thức thanh toán của cửa hàng trong vùng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí