Thanh toán

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ quy trình thanh toán. Khi khách hàng thanh toán, họ có thể chọn thanh toán đơn hàng bằng bất kỳ phương pháp nào bạn đã kích hoạt trong phần Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của trang quản trị Shopify. Bạn có thể kích hoạt nhiều phương thức thanh toán bằng Shopify.

Còn nhiều yếu tố khác cần cân nhắc khi bạn chọn phương thức thanh toán. Nếu muốn cho phép khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn có thể sử dụng Shopify Payments hoặc nhà cung cấp bên thứ ba.

Khách hàng cũng có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán trực tuyến không cần dùng thẻ tín dụng như PayPal, Meta Pay, Amazon PayApple Pay. Bạn cũng có thể cân nhắc chấp nhận phương thức thanh toán bổ sung như tiền điện tử.

Nếu sử dụng Shopify Payments, bạn có thể kích hoạt Shop Pay để cho phép khách hàng lưu thông tin vận chuyển và thanh toán để giúp họ thanh toán nhanh hơn. Một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, như Paypal, Amazon Pay, Apple Pay và Google Pay, cũng cung cấp nút thanh toán nhanh, bạn có thể kích hoạt các nút này trên cửa hàng Shopify.

Khi chọn nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hãy cân nhắc quốc gia bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi khách hàng sinh sống. Danh sách cổng thanh toán của Shopify theo quốc gia có thể giúp bạn xác định cổng thanh toán nào có sẵn tại quốc gia của bạn và đơn vị tiền tệ nào được hỗ trợ.

Bạn quản lý tất cả phương thức thanh toán của cửa hàng trong vùng Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí