Thanh toán hóa đơn

Trang này cung cấp thông tin để giúp bạn hiểu và quản lý các khoản thanh toán hóa đơn trong cửa hàng Shopify của mình. Trang sẽ bao gồm nhiều phương thức thanh toán khác nhau như Shopify Bill Pay, thanh toán hóa đơn chung và thanh toán qua Shopify Shipping.

Tùy chọn thanh toán hóa đơn trên Shopify

Có nhiều loại hóa đơn khác nhau mà bạn có thể thanh toán ngay qua trang quản trị Shopify và mỗi hóa đơn có thể có các tùy chọn thanh toán hơi khác nhau:

 • Thanh toán hóa đơn chung: Đối với các hóa đơn Shopify chung như thanh toán gói đăng ký, bạn có nhiều phương thức thanh toán để chọn. Trong đó bao gồm thẻ tín dụng (Mastercard, Visa hoặc American Express), thẻ ghi nợ đồng thương hiệu, Shopify Balance, PayPal, ghi nợ ACH (đối với các cửa hàng tại Hoa Kỳ sử dụng gói Shopify Plus) hoặc SEPA Direct Debit (đối với cửa hàng tại Đức sử dụng gói không phải gói Plus). Các phương thức thanh toán có sẵn có thể thay đổi tùy theo khu vực của bạn.
 • Thanh toán qua Shopify Shipping: Nhãn và điều chỉnh giá nhãn Shopify Shipping bị tính phí vào thẻ tín dụng lưu trong hồ sơ của tài khoản Shopify. Tất cả các khoản phí Shopify Shipping được lập hóa đơn bằng USD. Nếu bạn đề cập cụ thể đến việc thanh toán phí nhãn Shopify Shipping thì các khoản phí này sẽ được lập hóa đơn riêng. Các khoản phí dựa trên thanh toán ngưỡng và bạn có thể tiếp tục mua nhãn cho đến khi đạt đến ngưỡng nhất định. Nếu bạn không đạt ngưỡng này trong kỳ thanh toán, phí nhãn vận chuyển sẽ được thêm vào hóa đơn đăng ký Shopify hằng tháng.
 • Shopify Bill Pay: Nếu bạn muốn thanh toán hóa đơn doanh nghiệp bên ngoài trực tiếp qua trang quản trị Shopify và cửa hàng của bạn ở Hoa Kỳ, bạn có thể sử dụng Shopify Bill Pay. Ứng dụng này đem lại các tùy chọn thanh toán linh hoạt và hợp nhất thông tin tài chính của bạn tại một nơi. Bạn có thể thanh toán cho nhà cung cấp, hóa đơn điện thoại của doanh nghiệp, người làm tự do. Đối với khoản thanh toán nội địa, bạn có thể thanh toán mọi hóa đơn bằng chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ doanh nghiệp hoặc tài khoản Shopify Balance.

Hãy nhớ rằng các tùy chọn thanh toán cho hóa đơn Shopify phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể và loại hóa đơn mà bạn thanh toán.

Thanh toán hóa đơn Shopify

Hóa đơn của bạn sẽ được thanh toán bằng phương thức thanh toán chính có thể bao gồm các tùy chọn sau:

 • Thẻ tín dụng
 • Thẻ ghi nợ đồng thương hiệu
 • Shopify Balance
 • PayPal
 • UPI (có tại một số khu vực)

Tìm hiểu thêm về quản lý thông tin thanh toán.

Phương thức thanh toán cho hóa đơn Shopify

Phương thức thanh toán khả dụng để thanh toán hóa đơn Shopify tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng thẻ tín dụng hợp lệ của Mastercard, Visa hoặc American Express. Đảm bảo thẻ tín dụng của bạn cho phép thanh toán định kỳ.

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ ghi nợ đồng thương hiệu có khả năng thanh toán quốc tế và thiết lập cho giao dịch định kỳ. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng thanh toán của thẻ ghi nợ đồng thương hiệu, hãy liên hệ với tổ chức tài chính cấp thẻ để được hỗ trợ.

Những lưu ý khi sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu

Hãy xem những lưu ý sau khi sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu tại các quốc gia và khu vực cụ thể:

 • Pháp: Sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trả chậm để thanh toán cho gói đăng ký Shopify. Nếu bạn không chắc chắn về loại thẻ, hãy liên hệ với ngân hàng.
 • Ấn Độ: Không thể sử dụng thẻ RuPay để thanh toán hóa đơn Shopify.
 • Brazil: Sử dụng thẻ Visa hoặc Mastercard quốc tế (có thương hiệu Quốc tế) thay cho thẻ quốc gia.

Shopify Balance

Nếu có tài khoản Shopify Balance, bạn có thể sử dụng thẻ Shopify Balance làm phương thức thanh toán ưu tiên để thanh toán hóa đơn Shopify. Không cần nhập thông tin chi tiết thẻ.

PayPal

Bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify (một lần hoặc định kỳ) bằng PayPal. Có thể sử dụng số dư PayPal, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng liên kết với tài khoản PayPal để thanh toán.

Ghi nợ qua ACH

Nếu bạn ở Hoa Kỳ, cửa hàng của bạn đang dùng gói Shopify Plus và có tài khoản ngân hàng bằng đồng USD chấp nhận ghi nợ qua Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (ACH), bạn có thể xác minh tài khoản làm phương thức thanh toán chính cho các hóa đơn Shopify. Liên hệ với ngân hàng để xác nhận xem tài khoản của bạn có chấp nhận ghi nợ ACH không.

SEPA Direct Debit

Đối với các cửa hàng ở Đan Mạch, Đức, Hà Lan hoặc Thụy Sĩ, sử dụng gói đăng ký không phải Plus và sử dụng đồng EUR làm đơn vị tiền tệ thanh toán, thì bạn có thể thanh toán hóa đơn Shopify bằng Khu vực thanh toán chung bằng Euro (SEPA Direct Debit). Không yêu cầu thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Phí nhãn Shopify Shipping

Nhãn và điều chỉnh giá nhãn Shopify Shipping bị tính phí vào thẻ tín dụng lưu trong hồ sơ của tài khoản Shopify. Tất cả các khoản cước phí Shopify Shipping được lập hóa đơn bằng USD.

Phí nhãn vận chuyển dựa trên thanh toán ngưỡng. Khi bạn chi tiêu một khoản tiền nhất định để mua nhãn vận chuyển trong kỳ thanh toán, bạn sẽ được lập hóa đơn và thu phí ngay lập tức. Bạn có thể tiếp tục mua nhãn cho đến khi đạt 10% ngưỡng hiện tại trong khi chờ xử lý thanh toán. Sau khi xử lý hóa đơn, ngưỡng sẽ được đặt lại.

Nếu bạn không đạt ngưỡng này trong kỳ thanh toán, phí nhãn vận chuyển sẽ được thêm vào hóa đơn đăng ký Shopify hằng tháng.

Tìm hiểu thêm về thanh toán qua Shopify Shipping.

Shopify Bill Pay

Shopify Bill Pay do Melio cung cấp, cho phép bạn thanh toán hóa đơn doanh nghiệp bên ngoài trực tiếp qua trang quản trị Shopify. Tính năng này hợp nhất tất cả thông tin tài chính của bạn tại một nơi, cho phép linh hoạt trong các tùy chọn thanh toán, đồng thời đảm bảo nhà cung cấp của bạn nhận được các khoản thanh toán theo dự kiến. Tìm hiểu thêm về Shopify Bill Pay.

Thanh toán nội địa bằng Shopify Bill Pay

Đối với các khoản thanh toán nội địa, bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng những phương thức sau:

 • Chuyển khoản ngân hàng
 • Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ doanh nghiệp
 • Tài khoản Shopify Balance

Sau khi thanh toán, nhà cung cấp sẽ nhận được thanh toán qua chuyển khoản hoặc séc giấy trong thư.

Thanh toán quốc tế bằng Shopify Bill Pay

Đối với khoản thanh toán quốc tế, bạn có thể thanh toán hóa đơn bằng USD bằng tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Shopify Balance. Nhà cung cấp sẽ được thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

Các loại hóa đơn được hỗ trợ khi sử dụng Shopify Bill Pay

Bạn có thể sử dụng Shopify Bill Pay để thanh toán nhiều loại hóa đơn, bao gồm:

 • Nhà cung cấp
 • Hóa đơn điện thoại của doanh nghiệp
 • Người làm tự do
 • Bất kỳ dịch vụ nào lập hóa đơn cho doanh nghiệp

Để đơn giản hóa quy trình thanh toán hóa đơn, bạn có thể cung cấp cho nhà cung cấp một địa chỉ email duy nhất để gửi hóa đơn trực tiếp đến Shopify Bill Pay của bạn. Bạn cũng có thể thêm hóa đơn theo cách thủ công hoặc tự động đồng bộ với QuickBooks Online.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí