Thanh toán Shopify Shipping

Nhãn và điều chỉnh giá nhãn Shopify Shipping bị tính phí vào thẻ tín dụng lưu trong hồ sơ của tài khoản Shopify. Tất cả các khoản cước phí Shopify Shipping được lập hóa đơn bằng USD. Nếu doanh nghiệp của bạn ở Canada, Úc Pháp hoặc Vương quốc Anh, giá nhãn vận chuyển sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ địa phương khi bạn mua nhãn, nhưng cước phí trên hóa đơn vẫn bằng USD.

Phí nhãn vận chuyển

Hóa đơn nhãn vận chuyển dựa trên tính phí thanh toán ngưỡng. Điều này có nghĩa là ngay khi bạn chi tiêu một khoản tiền nhất định để mua nhãn vận chuyển trong kỳ thanh toán, bạn sẽ được lập hóa đơn và thu phí ngay lập tức. Trong thời gian chờ xử lý thanh toán, bạn có thể tiếp tục mua nhãn cho tới khi đạt 10% ngưỡng hiện tại. Sau khi xử lý hóa đơn, ngưỡng sẽ được đặt lại. Sau khi xử lý hóa đơn, ngưỡng sẽ được đặt lại.

Nếu bạn không đạt ngưỡng này trong kỳ thanh toán, phí nhãn vận chuyển sẽ được thêm vào hóa đơn đăng ký Shopify hằng tháng.

Để biết thêm thông tin về cách tài khoản cụ thể được lập hóa đơn nhãn vận chuyển, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tìm cước phí nhãn vận chuyển

Bạn có thể xem các khoản cước phí nhãn vận chuyển trong mục Hóa đơn trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Hoàn tiền nhãn vận chuyển

Mọi khoản hoàn tiền đối với nhãn vận chuyển được thêm vào tài khoản của bạn dưới dạng tín dụng nhãn vận chuyển. Tín dụng được áp dụng cho đơn mua nhãn vận chuyển trong tương lai.

Điều chỉnh giá

Giá nhãn vận chuyển sẽ điều chỉnh khi bạn mua nhãn vận chuyển và hãng vận chuyển xác định rằng bạn đã cung cấp thông tin chưa chính xác khiến giá nhãn vận chuyển chưa chính xác. Sau khi bạn gửi đơn hàng, hãng vận chuyển sẽ xác minh giá nhãn vận chuyển chính xác. Nếu bạn thanh toán chưa đúng phí vận chuyển của đơn hàng, hãng vận chuyển sẽ ghi có hoặc ghi nợ số tiền chênh lệch cho bạn. Gói hàng của bạn có thể vẫn được vận chuyển khi điều chỉnh phí vận chuyển.

Điều chỉnh giá cước là thông lệ tiêu chuẩn trong ngành vận chuyển và hầu hết các hãng vận chuyển đều tuân theo tiêu chuẩn này. Để tránh điều chỉnh giá, đảm bảo bạn nhập thông tin chính xác khi mua nhãn vận chuyển.

Do thời gian xử lý của hãng vận chuyển, thường sẽ có khoảng trễ từ khi bạn mua nhãn vận chuyển đến khi bạn nhận được khoản cước phí hoặc tín dụng để điều chỉnh giá.

Trong phần này:

Lý do điều chỉnh giá

Nếu hãng vận chuyển cho rằng lô hàng của bạn cần điều chỉnh giá cước, thông tin này sẽ hiển thị trên lịch trình đơn hàng. Bạn sẽ bị tính phí hoặc nhận thêm tín dụng vào tài khoản Shopify, khoản phí hoặc tín dụng này sẽ hiển thị trên hóa đơn kì tiếp theo của bạn.

Những ví dụ sau đây là lý do có thể dẫn tới điều chỉnh giá cước:

 • Trọng lượng gói hàng ghi trên nhãn không đúng với trọng lượng thực tế của lô hàng.
 • Kích thước gói hàng ghi trên nhãn không đúng với kích thước thực tế của lô hàng.
 • Nhãn mức cố định được sử dụng cho hộp tính phí theo trọng lượng, hoặc nhãn tính phí theo trọng lượng được sử dụng cho hộp tính theo mức cố định.
 • Loại dịch vụ bưu chính chỉ định không chính xác. Ví dụ: Trọng lượng gói hàng vượt ngưỡng tối đa cho loại dịch vụ bưu chính đó.
 • Lô hàng không được đóng gói hoàn toàn trong hộp các tông. Ví dụ: Lô hàng được đóng gói bằng chất liệu không theo quy định như kim loại, gỗ, nhựa cứng, nhựa mềm hoặc nhựa xốp.
 • Nội dung của gói của bạn không phù hợp với các giới hạn về lớp thư.
 • Hãng vận chuyển tính phí chuẩn bị lô hàng hoặc chứng từ phi hải quan.
 • Hãng vận chuyển tính phí trả hàng cho người gửi.

Nếu bạn có thắc mắc về điều chỉnh giá, hoặc cho rằng điều chỉnh giá đã được áp dụng sai, bạn có thể tìm người cần liên hệ trong phần những câu hỏi về điều chỉnh.

Điều chỉnh các giá trị vượt quá giới hạn tối đa

Hãng vận chuyển có quy định kích thước và trọng lượng tối đa đối với gói hàng. Nếu lô hàng lớn hơn kích thước hoặc trọng lượng tối đa, bạn có thể phải trả một khoản phí đáng kể.

Ví dụ: Nếu bạn đang sử dụng UPS và gói hàng nặng hơn 68 kg (150 pound), bạn có thể phải trả hơn 875 USD vì đã vượt quá giới hạn trọng lượng. Bạn cũng có thể phải trả phí nếu kích thước gói hàng vượt quá giới hạn của hãng vận chuyển. Trang web UPS có thông tin về Trường hợp vượt quá giới hạn tối đa.

Điều chỉnh phòng ngừa

Bạn có thể tránh trả thừa hoặc trả thiếu cho nhãn vận chuyển bằng cách đảm bảo nội dung cài đặt vận chuyển và sản phẩm của mình là chính xác.

Bạn có thể làm một vài điều sau đây để nhãn vận chuyển của mình chính xác hơn:

Những câu hỏi về điều chỉnh

Điều chỉnh giá cước nhãn vận chuyển do hãng vận chuyển quyết định.

Xem lại bảng sau để biết người cần liên hệ khi có thắc mắc về điều chỉnh phí vận chuyển.

Người cần liên hệ khi có thắc mắc về điều chỉnh vận chuyển
Hãng vận chuyển Người cần liên hệ
USPS Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Canada Post Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Sendle Liên hệ với Sendle
UPS Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify
DHL Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Evri Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Colissimo Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify

Thuế đối với nhãn vận chuyển

Mỗi quốc gia đều có các quy tắc thuế khác nhau đối với nhãn vận chuyển. Hãy xem lại quy tắc thuế tại quốc gia nơi bạn vận chuyển sản phẩm đi.

Nếu bạn gửi hàng đến Liên minh châu Âu, bạn có thể đăng ký thu thuế GTGT khi thanh toán đối với một số đơn hàng nhất định để khách hàng tại Liên minh châu Âu không cần phải thanh toán thuế khi giao hàng.

Hoa Kỳ

Tính thuế cho nhãn vận chuyển được mua tại các tiểu bang sau:

 • Arizona
 • Quận Columbia
 • Hawaii
 • New Mexico
 • West Virginia

Tiền thuế cho nhãn vận chuyển dựa trên mức thuế suất hiện hành tại nơi nhận của nhãn. Chi phí nhãn vận chuyển tại thời điểm mua hàng trên Trang quản trị Shopify không bao gồm thuế. Thuế được thêm vào hóa đơn cùng với giao dịch mua nhãn vận chuyển khi bạn thanh toán hóa đơn. Nếu bạn cho rằng mình đủ điều kiện được miễn thuế, hãy gửi email đến billing-tax-support@shopify.com để cung cấp chứng nhận miễn thuế.

Canada

Tiền thuế cho nhãn vận chuyển dựa trên mức thuế suất hiện hành tại nơi nhận của nhãn. Chi phí nhãn vận chuyển tại thời điểm mua hàng trên Trang quản trị Shopify không bao gồm thuế. Thuế được thêm vào hóa đơn cùng với giao dịch mua nhãn vận chuyển khi bạn thanh toán hóa đơn.

Úc

Nhãn vận chuyển nội địa Úc bị đánh thuế nhưng nhãn vận chuyển quốc tế thì không. Tuy nhiên, bạn không phải trả thuế nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

Vương quốc Anh

Nhãn Shopify Shipping đã mua tại Vương quốc Anh không bị tính thuế.

Pháp

Nhãn Shopify Shipping đã mua tại Pháp không bị tính thuế.

Thu thuế GTGT khi thanh toán đối với khách hàng tại Liên minh châu Âu

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, bạn có thể thu thuế GTGT khi thanh toán từ khách hàng tại Liên minh châu Âu (EU), thay vì để khách hàng của bạn thanh toán thuế khi giao đơn hàng.

Nếu bạn ở ngoài Liên minh châu Âu và muốn cửa hàng Shopify của mình thu thuế GTGT khi thanh toán, bạn cần có quy tắc Import One-Stop Shop (IOSS), còn được gọi là OSS ngoài Liên minh, và thêm mã số IOSS vào trang quản trị Shopify.

Trước khi bắt đầu

Xem lại những điều cần cân nhắc và các yêu cầu sau đây để thu thuế GTGT qua IOSS:

 • Các doanh nghiệp ngoài Liên minh châu Âu gửi hàng cho khách hàng tại Liên minh châu Âu không cần phải thu thuế GTGT khi thanh toán.
 • Xem lại tài liệu tham khảo về thuế IOSS tại Liên minh châu Âu để biết thời điểm bạn có thể thu thuế GTGT.
 • Bạn cần đăng ký IOSS qua một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Sau khi nhận được mã IOSS, bạn cần thêm mã số này vào đăng ký thuế trong trang quản trị Shopify.
 • Để có thể thêm mã IOSS vào trang quản trị Shopify, bạn cần thiết lập hồ sơ vận chuyển cho Liên minh châu Âu.

Thêm số IOSS trên trang quản trị Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
 2. Trong mục Khu vực đánh thuế, bên cạnh Liên minh châu Âu, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Vận chuyển đến Liên minh châu Âu, bên cạnh thuế GTGT đối với các giao dịch bán đến Liên minh châu Âu, nhấp vào Thu thuế GTGT.
 4. Trong Quốc gia đăng ký, chọn quốc gia bạn đã đăng ký IOSS.
 5. Trong số thuế GTGT IOSS, nhập mã số IOSS của bạn.
 6. Nhấp vào Collect VAT (Thu thuế GTGT).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí