Thanh toán Shopify Shipping

Nhãn và điều chỉnh giá nhãn Shopify Shipping bị tính phí vào thẻ tín dụng lưu trong hồ sơ của tài khoản Shopify. Tất cả các khoản cước phí Shopify Shipping được lập hóa đơn bằng USD. Nếu bạn đang ở Canada hoặc Úc, giá nhãn vận chuyển được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ địa phương khi bạn mua nhãn, nhưng cước phí trên hóa đơn vẫn bằng USD.

Cước phí nhãn vận chuyển

Hóa đơn nhãn vận chuyển dựa trên tính phí thanh toán ngưỡng. Điều này có nghĩa là ngay khi bạn chi tiêu một khoản tiền nhất định để mua nhãn vận chuyển trong kỳ thanh toán, bạn sẽ được lập hóa đơn và thu phí ngay lập tức. Trong thời gian chờ xử lý thanh toán, bạn có thể tiếp tục mua nhãn cho tới khi đạt 10% ngưỡng hiện tại. Sau khi xử lý hóa đơn, ngưỡng sẽ được đặt lại.

Nếu bạn không đạt ngưỡng này trong kỳ thanh toán, phí nhãn vận chuyển sẽ được thêm vào hóa đơn đăng ký Shopify hằng tháng.

Để biết thêm thông tin về cách tài khoản cụ thể được lập hóa đơn nhãn vận chuyển, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Tìm cước phí của nhãn vận chuyển

Bạn có thể xem các khoản cước phí nhãn vận chuyển trong mục Hóa đơn trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Hoàn tiền nhãn vận chuyển

Mọi khoản hoàn tiền đối với nhãn vận chuyển được thêm vào tài khoản của bạn dưới dạng tín dụng nhãn vận chuyển. Tín dụng được áp dụng cho đơn mua nhãn vận chuyển trong tương lai.

Điều chỉnh giá cước

Giá nhãn vận chuyển sẽ điều chỉnh khi bạn mua nhãn vận chuyển và hãng vận chuyển xác định rằng bạn đã cung cấp thông tin chưa chính xác khiến giá nhãn vận chuyển chưa chính xác. Sau khi bạn gửi đơn hàng, hãng vận chuyển sẽ xác minh giá nhãn vận chuyển chính xác. Nếu bạn thanh toán chưa đúng phí vận chuyển của đơn hàng, hãng vận chuyển sẽ ghi có hoặc ghi nợ số tiền chênh lệch cho bạn. Gói hàng của bạn có thể vẫn được vận chuyển khi điều chỉnh phí vận chuyển.

Điều chỉnh giá cước là thông lệ tiêu chuẩn trong ngành vận chuyển và hầu hết các hãng vận chuyển đều tuân theo tiêu chuẩn này. Để tránh điều chỉnh giá, đảm bảo bạn nhập thông tin chính xác khi mua nhãn vận chuyển.

Do thời gian xử lý của hãng vận chuyển, thường sẽ có khoảng trễ từ khi bạn mua nhãn vận chuyển đến khi bạn nhận được khoản cước phí hoặc tín dụng để điều chỉnh giá.

Trong phần này:

 • Lý do điều chỉnh giá cước
 • Điều chỉnh khi vượt quá giới hạn tối đa
 • Tránh điều chỉnh
 • Những câu hỏi về điều chỉnh

Lý do điều chỉnh giá cước

Nếu hãng vận chuyển cho rằng lô hàng của bạn cần điều chỉnh giá cước, thông tin này sẽ xuất hiện trên lịch trình đơn hàng. Bạn sẽ bị tính phí hoặc nhận thêm tín dụng vào tài khoản Shopify, khoản phí hoặc tín dụng này sẽ hiển thị trong hóa đơn kì tiếp theo của bạn.

Những ví dụ sau đây là lý do có thể dẫn tới điều chỉnh giá cước:

 • Trọng lượng gói hàng ghi trên nhãn không đúng với trọng lượng thực tế của lô hàng.
 • Kích thước gói hàng ghi trên nhãn không đúng với kích thước thực tế của lô hàng.
 • Nhãn mức cố định được sử dụng cho hộp tính phí theo trọng lượng, hoặc nhãn tính phí theo trọng lượng được sử dụng cho hộp tính theo mức cố định.
 • Không đúng loại dịch vụ bưu chính chỉ định (ví dụ: Nếu trọng lượng gói hàng vượt ngưỡng tối đa cho loại dịch vụ bưu chính đó).
 • Nội dung của gói của bạn không phù hợp với các giới hạn về lớp thư.
 • Hãng vận chuyển tính phí chuẩn bị lô hàng hoặc chứng từ phi hải quan.
 • Hãng vận chuyển thay đổi đơn hàng trả lại thành phí do người gửi chịu.

Nếu bạn có thắc mắc về điều chỉnh giá, hoặc cho rằng điều chỉnh giá đã được áp dụng sai, bạn có thể tìm người cần liên hệ trong phần những câu hỏi về điều chỉnh.

Điều chỉnh khi vượt quá giới hạn tối đa

Hãng vận chuyển có quy định kích thước và trọng lượng tối đa đối với gói hàng. Nếu lô hàng lớn hơn kích thước hoặc trọng lượng tối đa, bạn có thể phải trả một khoản phí đáng kể.

Ví dụ: Nếu bạn đang sử dụng UPS và gói hàng nặng hơn 68 kg (150 pound), bạn có thể phải trả hơn 875 USD vì đã vượt quá giới hạn trọng lượng. Bạn cũng có thể phải trả phí nếu kích thước gói hàng vượt quá giới hạn của hãng vận chuyển. Trang web UPS có thông tin về Trường hợp vượt quá giới hạn tối đa.

Tránh điều chỉnh

Bạn có thể tránh trả thừa hoặc trả thiếu cho nhãn vận chuyển bằng cách đảm bảo nội dung cài đặt vận chuyển và sản phẩm của mình là chính xác.

Bạn có thể làm một vài điều sau đây để nhãn vận chuyển của mình chính xác hơn:

Những câu hỏi về điều chỉnh

Điều chỉnh giá cước nhãn vận chuyển do hãng vận chuyển quyết định.

Xem lại bảng sau để biết người cần liên hệ khi có thắc mắc về điều chỉnh phí vận chuyển.

Người cần liên hệ khi có thắc mắc về điều chỉnh vận chuyển
Hãng vận chuyển Người cần liên hệ
USPS Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify
Canada Post Liên hệ với Canada Post
Sendle Liên hệ với Sendle
UPS Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify
DHL Liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify

Thuế đối với nhãn vận chuyển

Mỗi quốc gia đều có các quy định về thuế khác nhau đối với nhãn vận chuyển.

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ không thu thuế đối với nhãn vận chuyển.

Canada

Canada Post thu thuế đối với lô hàng nội địa và quốc tế. Để tìm hiểu về các khoản thuế cụ thể, tham khảo Thuế đối với sản phẩm của Canada Post.

Úc

Nhãn vận chuyển nội địa Úc bị đánh thuế, nhưng nhãn vận chuyển quốc tế không bị. Tuy nhiên, bạn không phải trả thuế nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí