Hãng vận chuyển và ví dụ về phí vận chuyển

Tùy vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng và đơn hàng bạn đang vận chuyển, bạn có thể đủ điều kiện để hưởng phí giao hàng chiết khấu từ USPS, UPS, DHL Express, Canada PostSendle. Sau khi thiết lập in nhãn vận chuyển trên trang quản trị Shopify, bạn có thể xem và so sánh phí giao hàng thực tính từ trang Thực hiện của đơn hàng.

Bảng sau cho thấy mức chiết khấu tối đa theo hãng vận chuyển áp dụng cho năm 2021:

Mức chiết khấu tối đa theo hãng vận chuyển cho năm 2021
Hãng vận chuyển Basic Shopify Advanced
USPS Vận chuyển nội địa Lên đến 64,5% Lên đến 88,5% Lên đến 88,5%
Vận chuyển quốc tế Lên tới 5% Lên đến 6,5% Lên tới 10,4%
UPS Vận chuyển nội địa Lên đến 66,53% Lên đến 66,86% Lên đến 67,20%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 77,13% Lên đến 77,13% Lên đến 77,13%
Vận chuyển tiêu chuẩn đi Canada Lên đến 44,47% Lên đến 44,47% Lên đến 44,47%
DHL Vận chuyển quốc tế Lên đến 71,5% Lên đến 73,9% Lên đến 76%
Canada Post Vận chuyển nội địa Lên đến 17,7% Lên tới 23,5% Lên đến 30,5%
Vận chuyển đi Hoa Kỳ Lên đến 24,5% Lên đến 27,4% Lên tới 28,5%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 45,5% Lên đến 50,4% Lên đến 53,1%
Sendle Vận chuyển nội địa Lên đến 16,7% Lên đến 16,7% Lên đến 16,7%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 44,24% Lên đến 44,24% Lên đến 44,24%

Mức phí vận chuyển tham khảo

Để xem phí giao hàng tham khảo của từng hãng vận chuyển, tham khảo bảng dưới đây.

USPS

Lô hàng mẫu 850 g (30 oz) trong gói Shopify. Tất cả giá đều được tính theo đồng USD.

Lô hàng mẫu 850 g (30 oz) sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
Priority Mail - Thành phố New York đến Chicago 10,90 USD 7,80 USD Tiết kiệm 28%
Priority Mail Express - Thành phố New York đến Chicago 42,75 USD 36,00 USD Tiết kiệm 15%
First-Class Package International Service - Thành phố New York đến London 24,50 USD 22,80 USD Tiết kiệm 6%

Tìm hiểu thêm về vận chuyển bằng USPS.

UPS

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) trong gói Shopify. Tất cả giá đều được tính theo đồng USD.

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
UPS Ground - Thành phố New York đến Chicago 15,98 USD 8,08 USD Tiết kiệm 49%
UPS Next Day Air - New York đến Chicago 79,96 USD 35,27 USD Tiết kiệm 56%
UPS Standard to Canada - Thành phố New York đến Toronto 29,57 USD 16,53 USD Tiết kiệm 44%
UPS Worldwide Expedited - Thành phố New York đến London 116,31 USD 36,06 USD Tiết kiệm 69%

Tìm hiểu thêm về vận chuyển bằng UPS.

DHL Express

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) trong gói Shopify. Tất cả giá đều được tính theo đồng USD.

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
DHL Express Worldwide - Thành phố New York đến Toronto 93,55 USD 26,70 USD Tiết kiệm 71%
Phí dịch vụ DHL Express Worldwide - Thành phố New York đến London 121,70 USD 37,72 USD Tiết kiệm 69%
Phí dịch vụ DHL Express Worldwide - Thành phố New York đến Sydney 131,30 USD 42,15 USD Tiết kiệm 67%

Tìm hiểu thêm về vận chuyển bằng DHL Express.

Canada Post

Lô hàng mẫu 1 kg trong gói Shopify. Tất cả giá đều được tính theo đồng USD.

Lô hàng mẫu 1 kg sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
Expedited Parcel - Toronto đến Calgary 19,91 USD 16,83 USD Tiết kiệm 15%
Xpresspost - Toronto đến Calgary 27,98 USD 24,41 USD Tiết kiệm 12%
Tracked Packet USA - Toronto đến Thành phố New York 23,77 USD 21,19 USD Tiết kiệm 10%
Tracked Packet International - Toronto đến London 71,23 USD 52,96 USD Tiết kiệm 25%

Tìm hiểu thêm về vận chuyển bằng Canada Post.

Sendle

Lô hàng mẫu trong gói Shopify. Tất cả giá đều được tính theo đồng USD.

Lô hàng mẫu sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Trọng lượng gói hàng Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
Domestic Satchel - Cùng thành phố 0,5 kg 7,05 USD 5,92 USD Tiết kiệm 16%
Sendle Domestic - Cùng thành phố 25 kg 12,19 USD 10,15 USD Tiết kiệm 17%
Sendle Domestic - Toàn quốc 3 kg 12,29 USD 11,00 USD Tiết kiệm 10%
Sendle Unlimited Satchel - Toàn quốc Mọi trọng lượng 8,65 USD 7,44 USD Tiết kiệm 14%
Sendle International - Vương quốc Anh/Liên minh châu Âu 0,5 kg 26,25 $ 20,71 USD Tiết kiệm 21%

Tất cả mức giá nội địa đều bao gồm thuế GST. Thuế GST không áp dụng đối với lô hàng quốc tế.

Tìm hiểu thêm về vận chuyển bằng Sendle.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí