Tính phí Shopify Shipping

Tùy vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng và đơn hàng bạn đang vận chuyển, bạn có thể đủ điều kiện để hưởng phí vận chuyển được chiết khấu từ hãng vận chuyển Shopify Shipping.

Bạn có thể tính và xem trước phí Shopify Shipping chiết khấu bằng cách sử dụng Máy tính Shopify Shipping.

Tính phí Shopify Shipping

Phí vận chuyển đã chiết khấu theo hãng vận chuyển của Shopify Shipping

Bảng sau cho thấy mức chiết khấu tối đa theo hãng vận chuyển áp dụng cho năm 2022:

Mức chiết khấu tối đa theo hãng vận chuyển cho năm 2021
Hãng vận chuyển Basic Shopify Advanced
USPS Vận chuyển nội địa Lên đến 67,6% Lên đến 88,5% Lên đến 88,5%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 8,65% Lên đến 8,65% Lên đến 8,65%
UPS Vận chuyển nội địa Lên đến 69,19% Lên đến 69,76% Lên đến 69,81%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 85,8% Lên đến 85,8% Lên đến 85,8%
Vận chuyển tiêu chuẩn đi Canada Lên đến 40,2% Lên đến 40,2% Lên đến 40,2%
DHL Vận chuyển quốc tế Lên tới 72% Lên tới 74% Lên đến 76%
Canada Post Vận chuyển nội địa Lên đến 35% Lên đến 38% Lên đến 43%
Vận chuyển đi Hoa Kỳ Lên đến 44% Lên đến 44% Lên đến 47%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 58% Lên tới 60% Lên tới 64%
Sendle Vận chuyển nội địa Lên đến 16,7% Lên đến 16,7% Lên đến 16,7%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 44,24% Lên đến 44,24% Lên đến 44,24%

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí