Hãng vận chuyển và ví dụ về phí vận chuyển

Lưu ý: Shopify Shipping áp dụng với các đơn hàng được vận chuyển từ địa điểm thực hiện tại Hoa Kỳ, Canada và Úc.

Tùy vào gói đăng ký Shopify của cửa hàng và đơn hàng bạn đang vận chuyển, bạn có thể đủ điều kiện để hưởng phí vận chuyển chiết khấu từ USPS, UPS, DHL Express, Bưu chính Canada. Sau khi thiết lập in nhãn vận chuyển trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem và so sánh giá giao hàng thực tính từ trang Thực hiện của đơn hàng.

Bảng sau cho thấy mức chiết khấu tối đa theo hãng vận chuyển áp dụng cho năm 2020:

Mức chiết khấu tối đa theo hãng vận chuyển cho năm 2020
Hãng vận chuyển Basic Shopify Advanced
USPS Vận chuyển nội địa Lên tới 15% Lên tới 90% Lên tới 90%
Vận chuyển quốc tế Lên tới 21,7% Lên tới 21,7% Lên tới 21,7%
UPS Vận chuyển nội địa Lên đến 61,38% Lên đến 61,38% Lên đến 61,38%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 73,43% Lên đến 73,43% Lên đến 73,43%
Vận chuyển tiêu chuẩn đi Canada Lên đến 26,13% Lên đến 26,13% Lên đến 26,13%
DHL Vận chuyển quốc tế Lên đến 78,91% Lên đến 78,91% Lên đến 78,91%
Bưu chính Canada Vận chuyển nội địa Lên tới 20% Lên tới 26,7% Lên tới 40,7%
Vận chuyển đi Hoa Kỳ Lên tới 11,9% Lên tới 19,1% Lên tới 19,8%
Vận chuyển quốc tế Lên tới 31,3% Lên tới 37,5% Lên tới 40,8%
Sendle Vận chuyển nội địa Lên đến 16,30% Lên đến 16,30% Lên đến 16,30%
Vận chuyển quốc tế Lên đến 33,63% Lên đến 33,63% Lên đến 33,63%

Mức phí vận chuyển tham khảo

Để xem mức phí vận chuyển tham khảo của từng hãng vận chuyển, tham khảo bảng dưới đây.

USPS

Lô hàng mẫu 850 g (30 oz) trong gói Shopify.

Lô hàng mẫu 850 g (30 oz) sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
Priority Mail - Thành phố New York đến Chicago 10,90 USD 7,80 USD Tiết kiệm 28%
Priority Mail Express - Thành phố New York đến Chicago 42,75 USD 36,00 USD Tiết kiệm 15%
First-Class Package International Service - Thành phố New York đến London 24,50 USD 22,80 USD Tiết kiệm 6%

UPS

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) trong gói Shopify.

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
UPS Ground - Thành phố New York đến Chicago 11,39 USD 8,31 $ Tiết kiệm 27%
UPS Next Day Air - New York đến Chicago 72,47 USD 37,51 USD Tiết kiệm 48%
UPS Standard to Canada - Thành phố New York đến Toronto 26,67 USD 19,56 USD Tiết kiệm 26%
UPS Worldwide Expedited - Thành phố New York đến London 107,07 USD 39,33 USD Tiết kiệm 63%

DHL Express

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) trong gói Shopify.

Lô hàng mẫu 454 g (1 lb) sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
DHL Express Worldwide - Thành phố New York đến Toronto 87,88 USD 25,15 USD Tiết kiệm 71%
Phí dịch vụ DHL Express Worldwide - Thành phố New York đến London 113,26 USD 34,47 USD Tiết kiệm 69%
Phí dịch vụ DHL Express Worldwide - Thành phố New York đến Sydney 122,20 USD 38,56 USD Tiết kiệm 68%

Bưu chính Canada

Lô hàng mẫu 1 kg trong gói Shopify.

Lô hàng mẫu 1 kg sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
Expedited Parcel - Toronto đến Calgary 17,70 USD 15,59 $ Tiết kiệm 11%
Xpresspost - Toronto đến Calgary 24,72 $ 22,57 USSD Tiết kiệm 8%
Tracked Packet USA - Toronto đến Thành phố New York 22,53 USD 20,42 USD Tiết kiệm 9%
Tracked Packet International - Toronto đến London 68,70 USD 55,32 $ Tiết kiệm 19%

Sendle

Lô hàng mẫu sử dụng Shopify Shipping trong gói Shopify
Dịch vụ Trọng lượng gói hàng Phí áp dụng với khách vãng lai Mức phí Shopify Shipping Tiết kiệm
Domestic Satchel - Cùng thành phố 0,5 kg 6,95 USD 5,82 USD Tiết kiệm 16,3%
Sendle Domestic - Cùng thành phố 25 kg 11,50 USD 10,29 USD Tiết kiệm 10,5%
Sendle Domestic - Toàn quốc 3 kg 13,65 USD 12,30 USD Tiết kiệm 9,9%
Sendle Unlimited Satchel - Toàn quốc Mọi trọng lượng 8,50 USD 7,32 USD Tiết kiệm 14%
Sendle International - Các quốc gia được hỗ trợ 0,25 kg 18,45 USD 13,52 USD Tiết kiệm 26,7%

Tất cả mức giá nội địa đều bao gồm thuế GST. Thuế GST không áp dụng đối với lô hàng quốc tế.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí