Bảo hiểm vận chuyển

Bạn có thể bảo vệ các đơn hàng gửi vận chuyển bằng cách mua bảo hiểm lên tới 5.000 USD. Bạn có thể thêm bảo hiểm vận chuyển và gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tiếp từ trang quản trị Shopify.

Shipsurance là bên quản lý bảo hiểm bạn mua qua Shopify Shipping. Vì một số điều kiện áp dụng, bạn nên kiểm tra để đảm bảo các sản phẩm được vận chuyển đủ điều kiện bảo hiểm.

Khả năng đáp ứng điều kiện

Lô hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để đủ điều kiện hưởng bảo hiểm vận chuyển:

Mua bảo hiểm vận chuyển

Bạn có thể thêm bảo hiểm vận chuyển vào lô hàng khi mua nhãn vận chuyển. Nhãn vận chuyển phải bao gồm thông tin theo dõi để đủ điều kiện cho bảo hiểm vận chuyển.

Khi bạn mua nhãn vận chuyển, hãy nhập số tiền bảo hiểm bạn muốn thêm vào lô hàng của mình trong phần SHIPPING INSURANCE (BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN). Số tiền này có thể bao gồm tổng hoặc một phần giá trị các mặt hàng trong đơn hàng và bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Sau khi gửi đơn hàng đi, bảo hiểm sẽ được kích hoạt trên lô hàng của bạn.

Phí bảo hiểm

Mức phí bảo hiểm cho các lô hàng nội địa là:

  • Mức cố định 0,60 USD cho 50 USD bảo hiểm trở xuống
  • 0,75 USD cho mỗi 100 USD bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm cho các lô hàng quốc tế là:

  • Mức cố định 1,00 USD cho 50 USD bảo hiểm trở xuống
  • 1,25 USD cho mỗi 100 USD bảo hiểm.

Ví dụ: Nếu bạn muốn bảo hiểm các mặt hàng có tổng giá trị 250 USD và chi phí vận chuyển quốc tế là 20,50 USD, bạn có thể thêm bảo hiểm với tổng giá trị 270,50 USD vào nhãn vận chuyển của mình. Phí bảo hiểm là 1,25 USD x 3 (trên 100 USD bảo hiểm), với tổng tiền 3,75 USD.

Bạn cũng có thể chỉ bảo hiểm cho một phần giá trị đơn hàng. Ví dụ: Phí bảo hiểm cố định 1,00 USD đối với 50 USD bảo hiểm cho các đơn hàng quốc tế có thể đủ cho đơn hàng 75 USD hoặc cho đơn hàng có giá trị mặt hàng và phí vận chuyển dưới 50 USD.

Khi gửi đi một yêu cầu bồi thường bảo hiểm, bạn không thể yêu cầu bồi thường nhiều hơn số tiền bảo hiểm bạn đã trả.

Dịch vụ vận chuyển bao gồm bảo hiểm vận chuyển

Một số hãng vận chuyển có bao gồm bảo hiểm của riêng họ. Khi bạn mua Shipsurance qua Shopify cho một đơn hàng được giao bởi dịch vụ vận chuyển đã bao gồm bảo hiểm, bảo hiểm mà bạn mua sẽ không được thêm vào bảo hiểm đã bao gồm trong dịch vụ vận chuyển đó. Điều này có nghĩa nếu bảo hiểm có sẵn trong dịch vụ vận chuyển không bao gồm giá trị của lô hàng nhưng bạn muốn bảo hiểm lô hàng đầy đủ, bạn cần mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị của lô hàng chứ không chỉ là chênh lệch.

Ví dụ: USPS Priority Mail có bao gồm 100 USD bảo hiểm. Nếu bạn muốn bảo hiểm toàn bộ giá trị của một đơn hàng 120 USD và giao hàng bằng USPS Priority Mail, bạn cần mua đủ bảo hiểm để bảo hiểm cho giá trị 120 USD. Phí bảo hiểm là 0,75 USD x 2 (trên 100 USD bảo hiểm), với tổng tiền 1,50 USD. Nếu bạn mua bảo hiểm vận chuyển từ Shipsurance thì bạn không cần phải gửi yêu cầu bồi thường với hãng vận chuyển, mà chỉ với Shipsurance.

Bạn chỉ có thể đưa ra yêu cầu bồi thường bảo hiểm với một công ty bảo hiểm. Ví dụ: Nếu USPS cung cấp bảo hiểm 100 USD cho lô hàng của bạn và bạn đã mua bảo hiểm 150 USD thông qua Shipsurance thì bạn chỉ có thể gửi yêu cầu bồi thường 100 USD qua USPS hoặc yêu cầu 150 USD qua Shipsurance chứ không phải cả hai.

Nếu bạn mua bất kỳ bảo hiểm nào qua Shipsurance và cần thực hiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tiếp trên trang quản trị Shopify. Nếu dịch vụ vận chuyển của bạn bao gồm bảo hiểm và bạn chưa mua bất kỳ bảo hiểm nào qua Shipsurance, bạn cần liên hệ với hãng vận chuyển để đưa ra yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm vận chuyển

Bạn có thể gửi hầu hết yêu cầu bồi thường bảo hiểm sau 24 giờ kể từ khi vận chuyển đơn hàng.

Đối với các đơn hàng sử dụng vận chuyển nội địa USPS, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường gói hàng thất lạc sau 20 ngày kể từ ngày gửi hàng. Đối với các đơn hàng sử dụng vận chuyển quốc tế USPS, bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường gói hàng thất lạc sau 40 ngày kể từ ngày gửi hàng.

Sau 120 ngày, bạn không thể gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho bất kỳ lô hàng nào nữa.

Các bước thực hiện:

Kiểm tra trạng thái của yêu cầu bồi thường

Sau khi gửi yêu cầu bồi thường, bạn nhận được email có ID yêu cầu và liên kết để truy cập cổng thông tin bảo hiểm Shipsurance. Nhấp vào liên kết để kiểm tra trạng thái của yêu cầu. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái bằng cách nhấp vào thông tin về yêu cầu bồi thường trên đơn hàng. Nếu bạn cần hỗ trợ với một yêu cầu đang mở, liên hệ trực tiếp Shipsurance.

Vô hiệu hóa bảo hiểm

Bạn có thể vô hiệu hóa bảo hiểm bằng cách vô hiệu hóa nhãn vận chuyển. Sau khi vô hiệu hóa nhãn vận chuyển với bảo hiểm vận chuyển, bạn không thể gửi yêu cầu bồi thường nữa. Chỉ có thể vô hiệu hóa nhãn và bảo hiểm vận chuyển tối đa 30 ngày sau ngày gửi hàng. Ngày gửi hàng là ngày dự kiến giao lô hàng cho hãng vận chuyển, được cài đặt khi tạo nhãn.

Khi bạn vô hiệu hóa bảo hiểm, khoản tín dụng của phí bảo hiểm vận chuyển sẽ được thêm vào tài khoản của bạn. Tín dụng này chỉ được dùng để mua bảo hiểm vận chuyển trong tương lai. Không thể sử dụng tín dụng bảo hiểm vận chuyển để mua nhãn hoặc thanh toán dịch vụ hãng vận chuyển đến lấy hàng.

Lập hóa đơn cho bảo hiểm vận chuyển

Chi phí bảo hiểm vận chuyển và nhãn vận chuyển được liệt kê riêng trên trang thanh toán Shopify của bạn. Bạn xem phí vận chuyển từ trang Billing (Lập hóa đơn) trên trang quản trị Shopify.

Nhận trợ giúp đối với một yêu cầu bồi thường mở

Trợ giúp đối với yêu cầu bồi thường do Shipsurance cung cấp. Shopify không hỗ trợ yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shipsurance qua email shopifyclaims@shipsurance.com hoặc điện thoại theo số 1-866-852-9956 nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến yêu cầu bồi thường.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí