Bảo hiểm vận chuyển cho nhãn Shopify Shipping

Nếu vận chuyển đơn hàng từ Hoa Kỳ và mua nhãn Shopify Shipping, bạn có thể bảo vệ đơn hàng của mình bằng cách mua bảo hiểm vận chuyển với mức bảo hiểm lên đến 5.000 USD. Bảo hiểm vận chuyển bảo vệ lô hàng của bạn khỏi thất thoát, trộm cắp hoặc hư hại.

Bạn có thể bảo vệ lô hàng khi mua nhãn vận chuyển và gửi yêu cầu bồi thường trực tiếp từ trang quản trị Shopify. Shipsurance là bên quản lý bảo hiểm bạn mua qua Shopify.

Điều kiện hợp lệ để sử dụng bảo hiểm vận chuyển

Bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây để đủ điều kiện hưởng bảo hiểm vận chuyển:

Để nhận mức bảo hiểm vận chuyển đi kèm lên đến 200 USD cho mỗi nhãn đủ điều kiện một cách miễn phí, bạn cũng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đã kích hoạt Shopify Payments trên cửa hàng.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Shopify, Advanced Shopify hoặc Plus.

Bảo hiểm vận chuyển đi kèm

Nếu bạn đang dùng gói Shopify, Advanced Shopify hoặc Plus và đã kích hoạt Shopify Payments, mức bảo hiểm vận chuyển 200 USD sẽ tự động được thêm vào mỗi nhãn đủ điều kiện một cách miễn phí. Bảo hiểm vận chuyển đi kèm chỉ áp dụng cho nhãn được mua qua Shopify Shipping.

Khi bạn mua nhãn vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển đi kèm sẽ hiển thị trong mục BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN. Nếu đơn hàng của bạn có giá trị trên 200 USD, bạn có thể mua bảo hiểm cho toàn bộ giá trị lô hàng hoặc thêm số tiền tùy chỉnh.

Xác nhận nhãn vận chuyển đã bao gồm bảo hiểm

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn mua nhãn vận chuyển.
 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).
 4. Trong mục BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN, xác nhận bảo hiểm Shopify Shipping đã được thêm.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn mua thêm bảo hiểm, hãy chọn Bảo hiểm toàn bộ giá trị lô hàng hoặc Bảo hiểm số tiền tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về Phí bảo hiểm vận chuyển.

Mua bảo hiểm vận chuyển

Nếu bạn không đủ điều kiện nhận được bảo hiểm vận chuyển đi kèm, bạn có thể nhập số tiền bảo hiểm vận chuyển mà bạn muốn thêm cho lô hàng vào mục BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN.

Trước khi mua bảo hiểm vận chuyển, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Bạn có thể mua bảo hiểm vận chuyển với số tiền từ 100 USD trở lên. Ví dụ: Nếu bạn muốn bảo hiểm cho các mặt hàng có tổng giá trị là 250 USD và đang sử dụng dịch vụ vận chuyển quốc tế có mức phí là 20,50 USD, bạn có thể thêm mức bảo hiểm trị giá 270,50 USD vào nhãn vận chuyển. Phí bảo hiểm là 1,29 USD x 3 (trên 100 USD bảo hiểm), với tổng tiền là 3,87 USD.
 • Phí bảo hiểm vận chuyển và nhãn vận chuyển được liệt kê riêng trên trang Thanh toán trong trang quản trị Shopify.
 • Bạn có thể hủy bảo hiểm vận chuyển bằng cách vô hiệu hóa nhãn vận chuyển không dùng tối đa 30 ngày sau khi mua nhãn. Sau khi hủy bảo hiểm, bạn không thể gửi yêu cầu bồi thường nữa và bạn sẽ nhận phí bảo hiểm vận chuyển dưới dạng tín dụng. Bạn chỉ có thể dùng tín dụng này để mua bảo hiểm vận chuyển trong tương lai.
 • Dịch vụ vận chuyển USPS First Class Mail không đủ điều kiện nhận bảo hiểm.

Phí bảo hiểm vận chuyển

Xem lại bảng sau để tìm hiểu về phí bảo hiểm:

Phí bảo hiểm
Loại lô hàng Phí bảo hiểm
Lô hàng nội địa 0,89 USD cho mỗi 100 USD bảo hiểm
Lô hàng quốc tế 1,29 USD cho mỗi 100 USD bảo hiểm

Mua bảo hiểm vận chuyển

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Nhấp vào đơn hàng bạn muốn mua nhãn vận chuyển.
 3. Trong mục Unfulfilled (Chưa thực hiện), nhấp vào Create shipping label (Tạo nhãn vận chuyển).
 4. Trong mục BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN, nhập số tiền bảo hiểm.

Gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm vận chuyển

Bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm vận chuyển đối với lô hàng bị thất thoát, hư hại và mất cắp trực tiếp trong trang quản trị Shopify.

Trước khi gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm vận chuyển, hãy cân nhắc những điều sau:

 • Nếu bạn đã mua hoặc bao gồm bảo hiểm vận chuyển cho một nhãn vận chuyển và nhãn vận chuyển đó cũng có phạm vi bảo hiểm do hãng vận chuyển cung cấp, thì mọi yêu cầu bồi thường đối với lô hàng bị mất, hư hại hoặc đánh cắp phải được gửi đến Shipsurance chứ không phải hãng vận chuyển.
 • Bảo hiểm vận chuyển bổ sung đi kèm hoặc được mua riêng cho nhãn vận chuyển sẽ không chồng hoặc kết hợp với phạm vi bảo hiểm do hãng vận chuyển cung cấp.
 • Bạn có thể gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho hầu hết các lô hàng 24 giờ sau khi đơn hàng được gửi đi và tối đa 120 ngày kể từ ngày gửi hàng.

Gửi yêu cầu bồi thường

Sau khi gửi yêu cầu bồi thường, bạn sẽ nhận được email có ID yêu cầu bồi thường và liên kết để truy cập cổng bảo hiểm Shipsurance. Bạn có thể nhấp vào liên kết để kiểm tra trạng thái của yêu cầu. Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái bằng cách nhấp vào thông tin về yêu cầu bồi thường trên đơn hàng.

Nhận hỗ trợ đối với yêu cầu bồi thường chưa giải quyết

Shopify không hỗ trợ yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Nếu bạn đã mua bảo hiểm vận chuyển và cần trợ giúp, bạn cần liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Shipsurance:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí