Thiết lập tùy chọn vận chuyển đến điểm nhận hàng thông qua Shopify Shipping

Bạn có thể thiết lập tùy chọn vận chuyển đơn hàng đến điểm nhận hàng thay vì vận chuyển trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng. Điểm nhận hàng và cách thức hoạt động của mỗi hãng vận chuyển có thể khác nhau, nhưng thường là một trong những loại địa điểm sau:

  • Bưu điện tại địa phương.
  • Điểm chuyển tiếp, là các doanh nghiệp bán lẻ nằm trong mạng lưới nhận hàng của hãng vận chuyển và cung cấp dịch vụ đến tận nơi nhận bưu kiện.
  • Cửa hàng chuyên giao nhận bưu kiện. Một số hãng vận chuyển có cửa hàng giao nhận bưu kiện riêng tại địa phương để bạn có thể gửi, nhận hoặc trả lại gói hàng.
  • Tủ khóa nhận hàng tự phục vụ nằm gần trung tâm mua sắm, bãi đỗ xe và ga tàu điện ngầm. Các tủ khóa này hoạt động 24/7 nên bạn có thể đến nhận gói hàng bất kỳ lúc nào.

Khi thanh toán, khách hàng có thể chọn phương thức giao hàng để vận chuyển đến điểm nhận hàng, rồi chọn điểm nhận hàng mà họ muốn giao đơn hàng.

Sau khi đơn hàng được giao đến điểm nhận hàng, khách hàng sẽ nhận được SMS hoặc thông báo qua email rằng đơn hàng của họ đã sẵn sàng để nhận. Một số điểm nhận hàng hoạt động 24/7 để khách hàng có thể đến nhận gói hàng của mình vào bất cứ lúc nào họ muốn.

Yêu cầu khi sử dụng điểm nhận hàng

Để sử dụng điểm nhận hàng, cửa hàng cần đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào sau đây:

Trải nghiệm thanh toán

Nếu bạn kích hoạt điểm nhận hàng, khách hàng đủ điều kiện sẽ thấy điểm nhận hàng trong các tùy chọn vận chuyển khi thanh toán. Thông qua bản đồ hoặc danh sách điểm nhận hàng, khách hàng có thể chọn điểm nhận hàng mà họ muốn giao lô hàng.

Sau khi chọn điểm nhận hàng, các thông tin liên quan về điểm nhận hàng đó sẽ hiển thị, ví dụ như giờ mở cửa, địa chỉ chi tiết, tên điểm nhận hàng và giá cả.

Khách hàng cần đáp ứng những yêu cầu sau mới thấy được tùy chọn điểm nhận hàng khi thanh toán:

  • Tất cả các sản phẩm hiện vật trong giỏ hàng đủ điều kiện để vận chuyển từ một địa điểm.
  • Địa điểm thực hiện có sẵn hàng trong kho để thực hiện toàn bộ đơn hàng.
  • Khách hàng không chọn phương thức thanh toán nhanh trong bước thanh toán đầu tiên. Nếu thanh toán bằng Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay hoặc PayPal, khách hàng sẽ không thể sử dụng tùy chọn vận chuyển đến điểm nhận hàng.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi kích hoạt điểm nhận hàng, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Thương nhân Shopify Plus sử dụng ứng dụng tùy chỉnh có điểm nhận hàng không thể mua nhãn vận chuyển qua Shopify Shipping. Bạn chịu trách nhiệm điều phối việc giao đơn hàng đến địa điểm của điểm nhận hàng. Nhà phát triển có thể yêu cầu ứng dụng tùy chỉnh của bạn truy xuất điểm nhận hàng của đơn hàng.
  • Không thể chỉnh sửa đơn hàng có điểm nhận hàng đã hoàn tất bằng hãng vận chuyển Shopify Shipping có hỗ trợ điểm nhận hàng (Colissimo hoặc Mondial Relay) sau khi đặt hàng. Tuy nhiên, có thể chỉnh sửa đơn hàng có điểm nhận hàng hoàn tất bằng ứng dụng tùy chỉnh có điểm nhận hàng, với tùy chọn chỉnh sửa địa chỉ điểm nhận hàng. Nhà phát triển có thể yêu cầu ứng dụng tùy chỉnh của bạn chỉnh sửa điểm nhận hàng đã chọn.

Thiết lập tùy chọn vận chuyển đến điểm nhận hàng

Bạn có thể thiết lập tùy chọn vận chuyển đến điểm nhận hàng cho từng địa điểm đủ điều kiện của cửa hàng.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí