Ứng dụng tùy chỉnh

Ứng dụng tùy chỉnh là ứng dụng mà bạn hoặc nhà phát triển xây dựng riêng cho cửa hàng Shopify của bạn (khác với ứng dụng chung được xây dựng để nhiều cửa hàng sử dụng). Bạn có thể sử dụng ứng dụng tùy chỉnh để thêm tính năng cho trang quản trị Shopify, truy cập trực tiếp vào dữ liệu của cửa hàng bằng API của Shopify hoặc mở rộng cửa hàng trực tuyến sang các nền tảng khác bằng API Storefront.

Khi tạo ứng dụng tùy chỉnh, bạn cần phải có kiến thức phát triển và có thể gặp khó khăn. Nếu cần hỗ trợ tạo ứng dụng tùy chỉnh cho cửa hàng, bạn có thể thuê Đối tác của Shopify. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

Nếu bạn muốn tài khoản cộng tác viên hoặc tài khoản nhân viên tạo, chỉnh sửa hoặc xóa ứng dụng tùy chỉnh, hãy cấp cho tài khoản đó quyền Phát triển ứng dụng. Tài khoản cộng tác viên hoặc tài khoản nhân viên cũng phải có các quyền liên quan để đặt một số phạm vi API.

Ứng dụng PII cấp 2 tùy chỉnh

Quyền kiểm soát những loại thông tin nào từ cửa hàng mà ứng dụng có thể truy cập hoặc sửa đổi đối với chức năng mà ứng dụng thực hiện.

Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) là thông tin mà nếu chỉ có một mình hoặc kết hợp thì có thể chỉ có thể nhận dạng riêng một cá nhân. Ứng dụng bạn cài đặt trong Shopify App Store có thể truy cập nhiều loại PII khi sử dụng thông tin về cửa hàng, khách hàng, đơn hàng hoặc dữ liệu kinh doanh khác của bạn. Để truy cập ứng dụng PII cấp 2 tùy chỉnh, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Shopify trở lên.

Kích hoạt tính năng phát triển ứng dụng tùy chỉnh trên trang quản trị Shopify

Để có thể tạo ứng dụng tùy chỉnh cho cửa hàng, bạn cần kích hoạt tính năng phát triển ứng dụng tùy chỉnh. Bạn phải là chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Cho phép phát triển ứng dụng để bật tính năng phát triển ứng dụng tùy chỉnh.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào Cho phép phát triển ứng dụng tùy chỉnh.

 4. Đọc cảnh báo và thông tin được cung cấp, rồi nhấp vào Cho phép phát triển ứng dụng tùy chỉnh.

Tạo và cài đặt ứng dụng tùy chỉnh

Sau khi kích hoạt tính năng phát triển ứng dụng tùy chỉnh, bạn có thể tạo và cài đặt ứng dụng tùy chỉnh trong trang quản trị Shopify. Bạn cần đặt phạm vi API để xác định ứng dụng tùy chỉnh này có thể truy cập những phần nào của cửa hàng. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn sẽ nhận được token truy cập mà ứng dụng đó dùng để truy cập thông tin trong cửa hàng bằng các API của Shopify.

Chủ cửa hàng, cộng tác viên và nhân viên có các quyền liên quan có thể tạo và cài đặt ứng dụng tùy chỉnh.

Tạo ứng dụng

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào Tạo ứng dụng tùy chỉnh.

 4. Trong cửa sổ hộp tương tác, nhập Tên ứng dụng và chọn Nhà phát triển ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng có thể là chủ cửa hàng hoặc tài khoản nhân viên hay tài khoản cộng tác viên bất kỳ có quyền Phát triển ứng dụng.

 5. Nhấp vào Tạo ứng dụng.

Chọn phạm vi API

Sau khi tạo ứng dụng tùy chỉnh, bạn có thể chỉ định phạm vi API cho ứng dụng đó. Ứng dụng tùy chỉnh có thể có phạm vi API Admin, phạm vi API Storefront, hoặc cả hai, tùy thuộc vào yêu cầu của ứng dụng. Bạn cần chọn ít nhất một phạm vi trước khi cài đặt ứng dụng.

Bước:

 1. Nhấp vào Chọn phạm vi.
 2. Trong mục Phạm vi truy cập API quản trị, chọn phạm vi API mà bạn chỉ định cho ứng dụng.

  1. Không bắt buộc: Đặt phiên bản API bạn muốn sử dụng cho gói đăng ký webhook.
  2. Không bắt buộc: Bạn có thể thiết lập Google Cloud Pub/Sub để xử lý các gói đăng ký webhook cho ứng dụng. Trong mục Google Cloud Pub/Sub, hãy sao chép địa chỉ tài khoản dịch vụ Shopify và dùng địa chỉ đó để định cấu hình tài khoản Google Cloud Pub/Sub của bạn.
  3. Không bắt buộc: Bạn có thể thiết lập Amazon EventBridge để xử lý các gói đăng ký webhook cho ứng dụng. Trong mục Amazon EventBridge, hãy nhấp vào Tạo nguồn.
 3. Trong mục phạm vi truy cập API Storefront, chọn phạm vi API bạn muốn chỉ định cho ứng dụng.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Cài đặt ứng dụng và lấy token truy cập API

Sau khi đặt phạm vi API cho ứng dụng, bạn có thể cài đặt ứng dụng đó. Bạn sẽ nhận được token truy cập API sau khi cài đặt. Tùy thuộc vào phạm vi API bạn đã chỉ định cho ứng dụng, bạn sẽ nhận được token truy cập API quản trị, token truy cập API Storefront hoặc cả hai.

Bước:

 1. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).
 2. Trong cửa sổ hộp tương tác, nhấp vào Cài đặt ứng dụng.
 3. Lấy token truy cập:
  • Nếu bạn đã chọn phạm vi API Admin cho ứng dụng, hãy vào mục token truy cập API Admin và nhấp vào Hiển thị token một lần. Sau khi hiển thị token truy cập đầy đủ vào lần đầu tiên truy cập trang, trang này sẽ chỉ hiển thị 4 chữ số cuối của token truy cập để tham khảo trong các lần truy cập tiếp theo.
  • Nếu đã chọn phạm vi API Storefront cho ứng dụng, bạn có thể vào mục token truy cập API Storefront và sao chép token. Khác với token truy cập API quản trị, token truy cập API Storefront luôn hiển thị trên trang này.

Nhận thông tin xác thực API cho ứng dụng tùy chỉnh

Bạn có thể xem token truy cập Storefront, khóa API và khóa bí mật API cho ứng dụng tùy chỉnh trên trang thông tin xác thực API của ứng dụng đó. Bạn cũng có thể xem token truy cập API Admin, nhưng sau khi token hiển thị vào lần đầu tiên truy cập trang, bạn chỉ có thể xem 4 chữ số cuối của token này.

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào tên ứng dụng bạn muốn lấy thông tin xác thực.

 4. Nhấp vào thông tin xác thực API.

Cập nhật phạm vi Admin API cho ứng dụng tùy chỉnh

Nếu là chủ cửa hàng, cộng tác viên hoặc nhân viên có các quyền liên quan, bạn có thể cập nhật phạm vi cho ứng dụng tùy chỉnh.

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn cập nhật.

 4. Nhấp vào Cấu hình.

 5. Trong mục Tích hợp API quản trị, nhấp vào Chỉnh sửa.

  • Nếu bạn chưa từng chỉ định phạm vi API quản trị nào, hãy nhấp vào Định cấu hình.
 6. Chọn phạm vi bạn muốn chỉ định cho ứng dụng.

 7. Không bắt buộc: Đặt phiên bản API bạn muốn sử dụng cho gói đăng ký webhook.

 8. Tùy chọn: Bạn có thể thiết lập Google Cloud Pub/Sub để xử lý các gói đăng ký webhook cho ứng dụng. Trong mục Google Cloud Pub/Sub, sao chép địa chỉ tài khoản dịch vụ Shopify và sử dụng địa chỉ đó để định cấu hình tài khoản Google Cloud Pub/Sub của bạn.

 9. Không bắt buộc: Bạn có thể thiết lập Amazon EventBridge để xử lý các gói đăng ký webhook cho ứng dụng. Trong mục Amazon EventBridge, nhấp vào Tạo nguồn.

 10. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu đã cài đặt ứng dụng trên cửa hàng, bạn sẽ không thể nhấp vào Lưu trừ khi chọn ít nhất một phạm vi hoặc đã chỉ định phạm vi API Storefront cho ứng dụng đó.

Cập nhật phạm vi truy cập Storefront API cho ứng dụng tùy chỉnh

Nếu là chủ cửa hàng, cộng tác viên hoặc nhân viên có các quyền liên quan, bạn có thể cập nhật phạm vi cho ứng dụng tùy chỉnh.

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn cập nhật.

 4. Nhấp vào Cấu hình.

 5. Trong mục Tích hợp API Storefront, nhấp vào Chỉnh sửa.

  • Nếu trước đây bạn chưa chỉ định bất kỳ phạm vi API Storefront nào, hãy nhấp vào Định cấu hình.
 6. Chọn phạm vi bạn muốn chỉ định cho ứng dụng.

 7. Không bắt buộc: Nếu ứng dụng của bạn tích hợp với iOS Buy Software Development Kit (SDK), bạn có thể thực hiện mọi thay đổi cần thiết trong mục Mua SDK trên iOS. Bạn chỉ có thể thực hiện các thay đổi trong mục này nếu đã cài đặt ứng dụng.

 8. Không bắt buộc: Nếu ứng dụng của bạn tích hợp với SDK Buy trên Android, bạn có thể thực hiện mọi thay đổi cần thiết trong mục SDK Buy trên Android. Bạn chỉ có thể thực hiện các thay đổi trong mục này nếu đã cài đặt ứng dụng.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu đã cài đặt ứng dụng trên cửa hàng, bạn sẽ không thể nhấp vào Lưu trừ khi chọn ít nhất một phạm vi hoặc đã chỉ định phạm vi API Storefront cho ứng dụng đó.

Cập nhật cài đặt cho ứng dụng tùy chỉnh

Bạn có thể cập nhật tên và mô tả ứng dụng, cũng như nhà phát triển ứng dụng.

Nếu bạn đặt nhà phát triển ứng dụng là tài khoản nhân viên hoặc tài khoản cộng tác viên rồi xóa tài khoản đó, chủ cửa hàng sẽ mặc định trở thành nhà phát triển ứng dụng.

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn cập nhật.

 4. Nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

 5. Để thay đổi tên hoặc mô tả, nhập Tên ứng dụng hoặc Mô tả ứng dụng mới.

 6. Để thay đổi nhà phát triển ứng dụng được liên kết với ứng dụng, chọn Nhà phát triển ứng dụng chính.

 7. Không bắt buộc: Để thông báo cho địa chỉ email khác về các thông tin cập nhật phát triển của ứng dụng này, nhập địa chỉ email vào phần Liên hệ cập nhật phát triển.

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Gỡ cài đặt ứng dụng tùy chỉnh

Khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng tùy chỉnh, token truy cập API Admin và Storefront API của bạn sẽ bị thu hồi, mọi webhook và dịch vụ hoàn tất đơn hàng đã đăng ký theo ứng dụng sẽ bị xóa và ứng dụng sẽ không thể truy cập dữ liệu cửa hàng. Bạn sẽ nhận được token truy cập mới nếu cài đặt lại ứng dụng.

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt.

 4. Nhấp vào Gỡ cài đặt ứng dụng.

Xóa ứng dụng tùy chỉnh

Khi xóa một ứng dụng tùy chỉnh, bạn sẽ không thể khôi phục ứng dụng đó. Nếu bạn muốn tạm thời hủy kích hoạt một ứng dụng trên cửa hàng của mình mà không xóa ứng dụng đó, hãy gỡ cài đặt ứng dụng.

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Phát triển ứng dụng.

 3. Nhấp vào Cài đặt ứng dụng.

 4. Nhấp vào Xóa ứng dụng.

Quyền đối với phạm vi API cho ứng dụng tùy chỉnh

Tài khoản cộng tác viên và tài khoản nhân viên chỉ có thể đặt phạm vi API cho ứng dụng tùy chỉnh nếu tài khoản đó có quyền Phát triển ứng dụng cũng như các quyền nhân viên khác liên quan đến phạm vi API đã đặt.

Bạn nên tham khảo ý kiến nhà phát triển ứng dụng để xác định quyền tài khoản và phạm vi API cần thiết để ứng dụng tùy chỉnh hoạt động. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ và sẵn sàng cấp quyền cho nhà phát triển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí