Özel uygulamalar

Özel uygulama, sizin veya geliştiricinin Shopify mağazanız için özel olarak (birçok mağazayla çalışacak şekilde oluşturulan herkese açık uygulamaların aksine) oluşturduğu uygulamalıdır. Ayrıca, Shopify yöneticinize özellik eklemek, mağazanızın verilerine doğrudan Shopify API'si kullanarak erişmek veya Vitrin API'lerinden yararlanarak online mağazanızın diğer platformlarda da kullanılabilmesini sağlamak için özel uygulamaları kullanabilirsiniz.

Özel uygulama oluşturmak geliştirici bilgisi gerektirir ve zor olabilir. Mağazanız için özel uygulamalar oluşturma konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bir Shopify Expert ile çalışabilirsiniz. Shopify Expert'lerle çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel hesapları ortak bir çalışanın veya personel hesabının oluşturmasını, düzenlemesini veya silmesini isterseniz bu kişilere Uygulama geliştirme izni verebilirsiniz. Ortak çalışan veya personel hesabının belirli API kapsamlarını ayarlamak için ilgili izinlere de sahip olması gerekir.

Shopify yöneticisinden özel uygulama geliştirmeyi etkinleştirin

Mağazanız için özel uygulama oluşturmadan önce özel uygulama geliştirmeyi etkinleştirmeniz gerekir. Özel uygulama geliştirmeyi, yalnızca mağaza sahibi etkinleştirebilir. Özel uygulama geliştirmeyi etkinleştirmek için mağaza sahibi veya Uygulama geliştirmeyi etkinleştirme iznine sahip bir personel olmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Özel uygulama geliştirmeye izin ver'e tıklayın.

 4. Sağlanan uyarı ve bilgileri okuyun, ardından Özel uygulama geliştirmeye izin ver'e tıklayın.

Özel uygulama oluşturma ve yükleme

Özel uygulama geliştirmeyi etkinleştirdikten sonra Shopify yöneticinizde özel uygulama oluşturabilir ve yükleyebilirsiniz. Özel uygulamanın mağazanızın hangi bölümlerine erişebileceğini belirlemek için API kapsamları ayarlamanız gerekir. Uygulama yüklendikten sonra, uygulamanın Shopify API'si kullanarak mağazanızdaki bilgilere erişmek için kullandığı erişim belirteçlerini alırsınız.

Mağaza sahibi, ortak çalışanlar ve ilgili izinlere sahip personeller, özel uygulama oluşturabilir ve yükleyebilir.

Uygulamayı oluşturma

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Özel uygulama oluştur'a tıklayın.

 4. Mod penceresinde, Uygulama adını girin ve Uygulama geliştiricisi seçin. Uygulama geliştiricisi, mağaza sahibi veya Uygulama geliştirme izinlerine sahip herhangi bir personel ya da ortak çalışan hesabı olabilir.

 5. Uygulama oluştur'a tıklayın.

API kapsamlarını seçme

Özel uygulama oluşturduktan sonra uygulamaya API kapsamları atayabilirsiniz. Uygulamanın gerekliliklerine bağlı olarak özel bir uygulama, Admin API'si kapsamları, Vitrin API'si kapsamları veya her ikisini içerebilir.

 1. Kapsamları seç'e tıklayın.
 2. Admin API'si erişim kapsamları bölümünden, uygulamaya atadığınız API kapsamlarını seçin.

 3. Vitrin API'si erişim kapsamları bölümünde, uygulamaya atamak istediğiniz API kapsamlarını seçin.

 4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Uygulamayı yükleme ve API erişim belirteçlerini elde etme

Uygulamanız için API kapsamları ayarladıktan sonra uygulamayı yükleyebilirsiniz. API erişim belirteçlerinizi yükleme işleminden sonra alırsınız. Uygulamaya atadığınız API kapsamlarına bağlı olarak, Admin API'si erişim belirteci, Vitrin API'si erişim belirteci veya her ikisini alırsınız.

 1. Uygulamayı yükle'ye tıklayın.
 2. Mod penceresinde, Uygulamayı yükle'ye tıklayın.
 3. Erişim belirtecini alın:
 • Uygulama için Admin API'si kapsamları seçtiyseniz, Admin API'si erişim belirteci bölümüne gidin ve Belirteci bir kez görüntüle'ye tıklayın.
 • Uygulama için Vitrin API'si kapsamları seçtiyseniz Vitrin API'si erişim belirteci bölümüne gidip belirtecinizi kopyalayabilirsiniz. Admin API'si erişim belirtecinin aksine Vitrin API'si erişim belirteci, bu sayfada her zaman kullanılabilir.

Tam erişim belirtecini bir kez görüntüledikten sonra bu sayfada, referans için erişim belirtecinin yalnızca son 4 hanesini görüntülenir.

Özel uygulama için API kimlik bilgilerini edinin

Uygulamanın API kimlik bilgileri sayfasından, özel uygulamanın Vitrin erişim belirtecini, API anahtarını ve API gizli anahtarını kontrol edebilirsiniz. Admin API erişim belirteci de kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ancak bunu bir kez ortaya çıkararak yalnızca son dört hanesini kontrol edin.

Not: API gizli anahtarı, paylaşılan gizli anahtar ile aynıdır. Geliştirici, paylaşılan bir gizli anahtar kodu sorarsa API gizli anahtarınızı verin. API gizli anahtarınızı yalnızca güvendiğiniz geliştiricilerle paylaşmanız gerektiğini unutmayın.

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Kimlik bilgilerini istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. API kimlik bilgilerine tıklayın.

Özel uygulama için Admin API kapsamlarını güncelleme

Mağaza sahibi veya ilgili izinlere sahip ortak çalışan ya da personel iseniz, özel bir uygulama için kapsamları güncelleyebilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Yapılandırma'ya tıklayın.

 5. Admin API'si entegrasyonu bölümünde Düzenle'ye tıklayın.

Daha önce Admin API'si kapsamları atamadıysanız Yapılandır'a tıklayın.

 1. Uygulamaya atamak istediğiniz kapsamları seçin.
 2. İsteğe bağlı: Web kancası abonelikleri için kullanmak istediğiniz API sürümünü ayarlayın.
 3. İsteğe bağlı: Uygulama için web kancası abonelikleri işlemek üzere Google Cloud Pub/Sub ayarlayabilirsiniz. Google Cloud Pub/Sub bölümünden, Shopify hizmet hesabı adresinizi kopyalayın ve Google Cloud/Sub hesabınızı yapılandırmak için kullanın.
 4. İsteğe bağlı: Uygulama için web kancası aboneliklerini işlemek üzere Amazon EventBridge ayarlayabilirsiniz. Amazon EventBridge bölümünde Kaynak oluştur'a tıklayın.

 5. Kayıtyap ' a tıklayın.

Uygulama mağazada yüklüyse, en az bir kapsam seçilmediği veya uygulamaya Vitrin API'si kapsamları atanmadığı sürece Kaydet'e tıklayamazsınız.

Özel uygulama için Vitrin API'si erişim kapsamlarını güncelleme

Mağaza sahibi veya ilgili izinlere sahip ortak çalışan ya da personel iseniz, özel bir uygulama için kapsamları güncelleyebilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Yapılandırma'ya tıklayın.

 5. Vitrin API'si entegrasyonu bölümünde Düzenle'ye tıklayın.

Daha önce Vitrin API'si kapsamları atamadıysanız Yapılandır'a tıklayın.

 1. Uygulamaya atamak istediğiniz kapsamları seçin.
 2. İsteğe bağlı: Uygulamanız iOS Buy SDK'sı ile entegre oluyorsa, iOS Buy SDK'sı bölümünde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu bölümde yalnızca uygulama zaten yüklüyse değişiklik yapabilirsiniz.

Daha ayrıntılı talimatlar için iOS Buy SDK'sı geliştirici belgelerine bakın.

 1. İsteğe bağlı: Uygulamanız Android Buy SDK'sı ile entegre oluyorsa, Android Buy SDK'sı bölümünde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu bölümde yalnızca uygulama zaten yüklüyse değişiklik yapabilirsiniz.

Daha ayrıntılı talimatlar için Android Buy SDK'sı geliştirici belgelerine bakın.

 1. Kayıtyap ' a tıklayın.

Uygulama mağazada yüklüyse, en az bir kapsam seçilmediği veya uygulamaya Vitrin API'si kapsamları atanmadığı sürece Kaydet'e tıklayamazsınız.

Özel uygulamanın ayarlarını güncelleme

Uygulama geliştiricisinin yanı sıra uygulama adını ve açıklamasını da güncelleyebilirsiniz.

Uygulama geliştiricisini bir personel veya ortak çalışan hesabına ayarlar ve daha sonra bu hesabı silerseniz, mağaza sahibi varsayılan olarak uygulama geliştiricisi olur.

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Uygulama ayarları'na tıklayın.

 5. Adı veya açıklamayı değiştirmek için yeni bir Uygulama adı ya da Uygulama açıklaması girin.

 6. Uygulama ile ilişkilendirilen uygulama geliştiricisini değiştirmek için bir Birincil uygulama geliştiricisi seçin.

 7. İsteğe bağlı: Bu uygulama için geliştirme güncellemeleri hakkında başka bir e-posta adresi bildirmek için Geliştirme güncellemesi iletişim kişisi altına e-posta adresini girin.

 8. Kayıtyap ' a tıklayın.

Özel uygulama kaldırma

Özel uygulamayı kaldırdığınızda Admin ve Vitrin API'si erişim belirteçleriniz iptal edilir ve uygulamanız mağaza verilerine erişemez. Uygulamayı yeniden yüklerseniz yeni erişim belirteçleri alırsınız.

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Kaldırmak istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Uygulamayı kaldır'a tıklayın.

Özel uygulamayı silme

Özel uygulamalar silindiğinde kurtarılamaz. Mağazanızdaki bir uygulamayı silmeden geçici olarak devre dışı bırakmak isterseniz uygulamayı kaldırın.

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Uygulama ayarları'na tıklayın.

 4. Uygulamayı sil'e tıklayın.

Özel uygulamalar için API kapsam izinleri

Ortak çalışan ve personel hesapları, hesabın Uygulama geliştirme izninin yanı sıra belirledikleri API kapsamlarıyla ilgili diğer personel izinleri varsa özel uygulamalar için API kapsamları ayarlayabilir.

Özel uygulamanın çalışması için hangi hesap izinlerinin ve API kapsamlarının gerekli olduğunu belirlemek için uygulama geliştiriciniz ile görüşmelisiniz. Geliştiriciye verdiğiniz izinleri anladığınızdan ve içinizin rahat ettiğinden emin olun.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene