Özel uygulamalar

Özel uygulama, sizin veya geliştiricinin Shopify mağazanız için özel olarak (birçok mağazayla çalışacak şekilde oluşturulan herkese açık uygulamaların aksine) oluşturduğu uygulamalıdır. Ayrıca, Shopify yöneticinize özellik eklemek, mağazanızın verilerine doğrudan Shopify API'si kullanarak erişmek veya Vitrin API'lerinden yararlanarak online mağazanızın diğer platformlarda da kullanılabilmesini sağlamak için özel uygulamaları kullanabilirsiniz.

Özel uygulama oluşturmak, geliştirme bilgisi gerektirir ve zor olabilir. Mağazanız için özel uygulamalar oluşturma konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bir Shopify İş Ortağı ile çalışabilirsiniz. Bir Shopify İş Ortağı ile çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel hesapları ortak bir çalışanın veya personel hesabının oluşturmasını, düzenlemesini veya silmesini isterseniz bu kişilere Uygulama geliştirme izni verebilirsiniz. Ortak çalışan veya personel hesabının belirli API kapsamlarını ayarlamak için ilgili izinlere de sahip olması gerekir.

Özel 2. düzey PII uygulamaları

İzinler, bir uygulamanın gerçekleştirdiği işlevler için mağazanızdan ne tür bilgilere erişebileceğini veya hangi tür bilgileri değiştirebileceğini kontrol eder.

Kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler (PII), tek başına kullanıldığında veya diğer bilgilerle birleştirildiğinde kişinin kimliğini kesin olarak ortaya koyabilecek bilgilerdir. Shopify App Store'dan yüklediğiniz uygulamalar; mağazanız, müşterileriniz ve siparişlerinizle ilgili bilgileri veya diğer işletme verilerini kullanırken farklı PII bilgi türlerine erişebilir. Özel 2. düzey PII uygulamalarına erişebilmek için mağazanızın Shopify planında veya daha yüksek bir planda olması gerekir.

Shopify yöneticisinden özel uygulama geliştirmeyi etkinleştirme

Mağazanız için özel uygulama oluşturmadan önce özel uygulama geliştirme özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Özel uygulama geliştirmeyi etkinleştirmek için mağaza sahibi veya Uygulama geliştirmeyi etkinleştirme iznine sahip bir personel olmanız gerekir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Özel uygulama geliştirmeye izin ver'e tıklayın.

 4. Sağlanan uyarı ve bilgileri okuyun, ardından Özel uygulama geliştirmeye izin ver'e tıklayın.

Özel uygulama oluşturma ve yükleme

Özel uygulama geliştirmeyi etkinleştirdikten sonra Shopify yöneticinizde özel uygulama oluşturabilir ve yükleyebilirsiniz. Özel uygulamanın mağazanızın hangi bölümlerine erişebileceğini belirlemek için API kapsamları ayarlamanız gerekir. Uygulama yüklendikten sonra, uygulamanın Shopify API'yi kullanarak mağazanızdaki bilgilere erişmek için kullandığı erişim belirteçlerini alırsınız.

Mağaza sahibi, ortak çalışanlar ve ilgili izinlere sahip personeller, özel uygulama oluşturabilir ve yükleyebilir.

Uygulamayı oluşturma

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Özel uygulama oluştur'a tıklayın.

 4. Mod penceresinde, Uygulama adını girin ve Uygulama geliştiricisi seçin. Uygulama geliştiricisi, mağaza sahibi veya Uygulama geliştirme izinlerine sahip herhangi bir personel ya da ortak çalışan hesabı olabilir.

 5. Uygulama oluştur'a tıklayın.

API kapsamlarını seçme

Özel bir uygulama oluşturduktan sonra uygulamanıza API kapsamları atayabilirsiniz. Özel bir uygulama, uygulamanın gerekliliklerine bağlı olarak Admin API kapsamlarına, Storefront API kapsamlarına veya her ikisine birden sahip olabilir. Uygulamayı yüklemeden önce en az bir kapsam seçmeniz gerekir.

Adımlar:

 1. Kapsamları seç'e tıklayın.
 2. Admin API'si erişim kapsamları bölümünden, uygulamaya atadığınız API kapsamlarını seçin.

  1. İsteğe bağlı: Web kancası abonelikleri için kullanmak istediğiniz API sürümünü ayarlayın.
  2. İsteğe bağlı: Uygulama için web kancası abonelikleri işlemek üzere Google Cloud Pub/Sub ayarlayabilirsiniz. Google Cloud Pub/Sub bölümünden, Shopify hizmet hesabı adresinizi kopyalayın ve Google Cloud/Sub hesabınızı yapılandırmak için kullanın.
  3. İsteğe bağlı: Uygulama için web kancası aboneliklerini işlemek üzere Amazon EventBridge ayarlayabilirsiniz. Amazon EventBridge bölümünde Kaynak oluştur'a tıklayın.
 3. Vitrin API'si erişim kapsamları bölümünden, uygulamaya atadığınız API kapsamlarını seçin.

 4. Kayıtyap ' a tıklayın.

Uygulamayı yükleme ve API erişim belirteçlerini elde etme

Uygulamanız için API kapsamları ayarladıktan sonra uygulamayı yükleyebilirsiniz. API erişim belirteçlerinizi yükleme işleminden sonra alırsınız. Uygulamaya atadığınız API kapsamlarına bağlı olarak, Admin API'si erişim belirteci, Vitrin API'si erişim belirteci veya her ikisini alırsınız.

Adımlar:

 1. Uygulamayı yükle'ye tıklayın.
 2. Mod penceresinde, Uygulamayı yükle'ye tıklayın.
 3. Erişim belirtecini alın:
  • Uygulama için Admin API kapsamları seçtiyseniz, Admin API erişim belirteci bölümüne gidin ve Belirteci bir kez görüntüle seçeneğine tıklayın. Bu sayfaya ilk kez erişildiğinde tam erişim belirtecinin görüntülenmesinin ardından, sonraki ziyaretlerde bu sayfada, referans olarak erişim belirtecinin yalnızca son 4 hanesini görüntüler.
  • Uygulama için Vitrin API'si kapsamları seçtiyseniz Vitrin API'si erişim belirteci bölümüne gidip belirtecinizi kopyalayabilirsiniz. Admin API'si erişim belirtecinin aksine Vitrin API'si erişim belirteci, bu sayfada her zaman kullanılabilir.

Özel uygulama için API kimlik bilgilerini edinme

Uygulamanın API kimlik bilgileri sayfasından, özel uygulamanın Vitrin erişim belirtecini, API anahtarını ve API gizli anahtarını kontrol edebilirsiniz. Admin API erişim belirtecini de kontrol edebilirsiniz ancak sayfaya ilk kez erişildiğinde belirteci görüntüledikten sonra, belirtecin yalnızca son dört hanesini görebilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Kimlik bilgilerini istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. API kimlik bilgilerine tıklayın.

Özel uygulama için Admin API kapsamlarını güncelleme

Mağaza sahibi veya ilgili izinlere sahip ortak çalışan ya da personel iseniz, özel bir uygulama için kapsamları güncelleyebilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Yapılandırma'ya tıklayın.

 5. Admin API'si entegrasyonu bölümünde Düzenle'ye tıklayın.

  • Daha önce Admin API'si kapsamları atamadıysanız Yapılandır'a tıklayın.
 6. Uygulamaya atamak istediğiniz kapsamları seçin.

 7. İsteğe bağlı: Web kancası abonelikleri için kullanmak istediğiniz API sürümünü ayarlayın.

 8. İsteğe bağlı: Uygulama için web kancası abonelikleri işlemek üzere Google Cloud Pub/Sub ayarlayabilirsiniz. Google Cloud Pub/Sub bölümünden, Shopify hizmet hesabı adresinizi kopyalayın ve Google Cloud/Sub hesabınızı yapılandırmak için kullanın.

 9. İsteğe bağlı: Uygulama için web kancası aboneliklerini işlemek üzere Amazon EventBridge ayarlayabilirsiniz. Amazon EventBridge bölümünde Kaynak oluştur'a tıklayın.

 10. Kayıtyap ' a tıklayın.

Uygulama mağazada yüklüyse, en az bir kapsam seçilmediği veya uygulamaya Vitrin API'si kapsamları atanmadığı sürece Kaydet'e tıklayamazsınız.

Özel uygulama için Vitrin API'si erişim kapsamlarını güncelleme

Mağaza sahibi veya ilgili izinlere sahip ortak çalışan ya da personel iseniz, özel bir uygulama için kapsamları güncelleyebilirsiniz.

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Yapılandırma'ya tıklayın.

 5. Vitrin API'si entegrasyonu bölümünde Düzenle'ye tıklayın.

  • Daha önce Vitrin API'si kapsamları atamadıysanız Yapılandır'a tıklayın.
 6. Uygulamaya atamak istediğiniz kapsamları seçin.

 7. İsteğe bağlı: Uygulamanız iOS Buy Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ile entegre ediliyorsa iOS Buy SDK'sı bölümünde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu bölümde yalnızca uygulama zaten yüklüyse değişiklik yapabilirsiniz.

 8. İsteğe bağlı: Uygulamanız Android Buy SDK'sı ile entegre oluyorsa, Android Buy SDK'sı bölümünde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu bölümde yalnızca uygulama zaten yüklüyse değişiklik yapabilirsiniz.

 9. Kayıtyap ' a tıklayın.

Uygulama mağazada yüklüyse, en az bir kapsam seçilmediği veya uygulamaya Vitrin API'si kapsamları atanmadığı sürece Kaydet'e tıklayamazsınız.

Özel uygulamanın ayarlarını güncelleme

Uygulama geliştiricisinin yanı sıra uygulama adını ve açıklamasını da güncelleyebilirsiniz.

Uygulama geliştiricisini bir personel veya ortak çalışan hesabına ayarlar ve daha sonra bu hesabı silerseniz, mağaza sahibi varsayılan olarak uygulama geliştiricisi olur.

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Güncellemek istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Uygulama ayarları'na tıklayın.

 5. Adı veya açıklamayı değiştirmek için yeni bir Uygulama adı ya da Uygulama açıklaması girin.

 6. Uygulama ile ilişkilendirilen uygulama geliştiricisini değiştirmek için bir Birincil uygulama geliştiricisi seçin.

 7. İsteğe bağlı: Bu uygulama için geliştirme güncellemeleri hakkında başka bir e-posta adresi bildirmek için Geliştirme güncellemesi iletişim kişisi altına e-posta adresini girin.

 8. Kayıtyap ' a tıklayın.

Özel uygulamayı kaldırma

Özel bir uygulamayı kaldırdığınız zaman Admin ve Storefront API'lerinizin erişim belirteçleri iptal edilir, uygulamanın altındaki kayıtlı tüm web kancaları ve gönderim hizmetleri kaldırılır ve uygulamanız, mağaza verilerine erişemez. Uygulamayı yeniden yüklerseniz yeni erişim belirteçleri alırsınız.

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Kaldırmak istediğiniz uygulamanın adına tıklayın.

 4. Uygulamayı kaldır'a tıklayın.

Özel uygulamayı silme

Gizli bir uygulamayı sildikten sonra kurtaramazsınız. Mağazanızdaki bir uygulamayı silmeden geçici olarak devre dışı bırakmak isterseniz uygulamayı kaldırın.

 1. Shopify yöneticinizde, Ayarlar > Uygulamalar ve satış kanalları'na tıklayın.

 2. Uygulama geliştirin'e tıklayın.

 3. Uygulama ayarları'na tıklayın.

 4. Uygulamayı sil'e tıklayın.

Özel uygulamalar için API kapsamı izinleri

Ortak çalışan ve personel hesapları, hesabın Uygulama geliştirme izninin yanı sıra belirledikleri API kapsamlarıyla ilgili diğer personel izinleri varsa özel uygulamalar için API kapsamları ayarlayabilir.

Özel uygulamanın çalışması için hangi hesap izinlerinin ve API kapsamlarının gerekli olduğunu belirlemek için uygulama geliştiriciniz ile görüşmelisiniz. Geliştiriciye verdiğiniz izinleri anladığınızdan ve içinizin rahat ettiğinden emin olun.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene