แอปแบบกำหนดเอง

แอปแบบกำหนดเองคือแอปที่คุณหรือผู้พัฒนาสร้างขึ้นมาเพื่อร้านค้า Shopify ของคุณโดยเฉพาะ (ต่างจากแอปสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อให้ร้านค้าหลายร้านได้ใช้งาน) โดยคุณสามารถใช้แอปแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ไปยังส่วน Shopify admin, เข้าถึงข้อมูลร้านค้าของคุณโดยตรงโดยใช้ API ของ Shopify หรือขยายร้านค้าออนไลน์ของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ โดยใช้ API หน้าร้าน

คุณจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการพัฒนาแอปจึงจะสามารถสร้างแอปแบบกำหนดเองได้และนั่นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างแอปแบบกำหนดเองให้กับร้านค้าของคุณ คุณสามารถจ้าง Shopify Expert ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

หากคุณต้องการให้บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานหรือพนักงานสร้าง แก้ไข หรือลบแอปแบบกำหนดเอง คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตในการพัฒนาแอปแก่บัญชีเหล่านั้นได้ โดยบัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานหรือพนักงานจะต้องมีสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งขอบเขต API บางอย่าง

เปิดใช้การพัฒนาแอปแบบกำหนดเองจากส่วน Shopify admin

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างแอปแบบกำหนดเองให้กับร้านค้า คุณต้องเปิดใช้งานการพัฒนาแอปแบบกำหนดเองและต้องเป็นเจ้าของร้านหรือสมาชิกพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตเปิดใช้งานการพัฒนาแอปเพื่อเปิดใช้งานการพัฒนาแอปแบบกำหนดเองได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิก “อนุญาตการพัฒนาแอปที่ปรับแต่งเอง

 4. อ่านคําเตือนและข้อมูลที่ระบุ จากนั้นคลิก “อนุญาตการพัฒนาแอปแบบกำหนดเอง

สร้างและติดตั้งแอปแบบกำหนดเอง

หลังจากที่คุณเปิดใช้การพัฒนาแอปแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถสร้างและติดตั้งแอปแบบกำหนดเองได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ โดยคุณต้องตั้งขอบเขต API เพื่อระบุว่าแอปแบบกำหนดเองสามารถเข้าถึงส่วนใดของร้านค้าของคุณได้บ้าง หลังจากติดตั้งแอปแล้ว คุณจะได้รับโทเค็นการเข้าถึงที่แอปใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลจากร้านค้าของคุณโดยใช้ API ของ Shopify

เจ้าของร้าน รวมถึงผู้ร่วมงานและพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้องจะสามารถสร้างและติดตั้งแอปแบบกำหนดเองได้

สร้างแอป

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิก “สร้างแอปแบบกำหนดเอง

 4. ในหน้าต่างโมดอล ให้ป้อนชื่อแอป และเลือก “ผู้พัฒนาแอป” โดยผู้พัฒนาแอปอาจเป็นเจ้าของร้านหรือบัญชีผู้ใช้ของพนักงานหรือผู้ร่วมงานบัญชีใดก็ได้ที่มีสิทธิ์อนุญาตในการพัฒนาแอป

 5. คลิก “สร้างแอป

เลือกขอบเขต API

หลังจากที่คุณสร้างแอปแบบกําหนดเองแล้ว คุณสามารถกำหนดขอบเขต API ให้กับแอปได้ โดยแอปแบบกำหนดเองอาจมีขอบเขต Admin API ขอบเขต API หน้าร้าน หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแอป

 1. คลิก “เลือกขอบเขต
 2. ในส่วนขอบเขตการเข้าถึง Admin API ให้เลือกขอบเขต API ที่คุณต้องการกำหนดให้แอปนี้

 3. ในส่วนขอบเขตการเข้าถึง API หน้าร้าน ให้เลือกขอบเขต API ที่คุณต้องการกําหนดให้กับแอป

 4. คลิกที่ “บันทึก

ติดตั้งแอปและรับโทเค็นการเข้าถึง API

คุณสามารถติดตั้งแอปได้หลังจากที่ตั้งขอบเขต API ให้แอปของคุณแล้ว และคุณจะได้รับโทเค็นการเข้าถึง API หลังจากที่ติดตั้งแอป โดยจะได้รับโทเค็นการเข้าถึง Admin API โทเค็นการเข้าถึง API หน้าร้าน หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขต API ที่คุณกำหนดให้กับแอป

 1. คลิกติดตั้งแอป
 2. ในหน้าต่างโมดอล ให้คลิก “ติดตั้งแอป
 3. รับโทเค็นการเข้าถึง:
 • หากคุณเลือกขอบเขต Admin API ให้กับแอป ให้ไปที่ส่วนโทเค็นการเข้าถึง Admin APIแล้วคลิก “แสดงโทเค็นเพียงครั้งเดียว
 • หากคุณเลือกขอบเขต API หน้าร้านให้กับแอป คุณสามารถไปที่ส่วนโทเค็นการเข้าถึง API หน้าร้านแล้วคัดลอกโทเค็นของคุณได้ โดยโทเค็นการเข้าถึง API หน้าร้านจะต่างจากโทเค็นการเข้าถึง Admin API ตรงที่โทเค็นการเข้าถึง API หน้าร้านจะแสดงอยู่ในหน้านี้เสมอ

หลังจากที่แสดงโทเค็นการเข้าถึงแบบเต็มไปหนึ่งครั้ง หน้านี้จะแสดงโทเค็นการเข้าถึงเพียง 4 หลักสุดท้ายเท่านั้นเพื่อการอ้างอิง

รับข้อมูลรับรอง API สำหรับแอปแบบกำหนดเอง

คุณสามารถตรวจสอบโทเค็นการเข้าถึงหน้าร้าน คีย์ API และข้อมูลลับ API ของแอปแบบกำหนดเองได้จากหน้าข้อมูลรับรอง APIของแอป นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบโทเค็นการเข้าถึง Admin API ได้ด้วย แต่เมื่อแสดงโทเค็นไปแล้วหนึ่งครั้ง คุณจะสามารถตรวจสอบได้เพียงตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของโทเค็นเท่านั้น

หมายเหตุ: ข้อมูลลับ API จะเหมือนกับข้อมูลลับที่แชร์ หากผู้พัฒนาขอข้อมูลลับที่แชร์ ให้แจ้งข้อมูลลับ API ของคุณ โปรดอย่าลืมแชร์ข้อมูลลับ API ของคุณกับผู้พัฒนาที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิกที่ชื่อของแอปที่คุณต้องการข้อมูลรับรอง

 4. คลิก “ข้อมูลรับรอง API

อัปเดตขอบเขต Admin API สำหรับแอปแบบกำหนดเอง

หากคุณเป็นเจ้าของร้าน ผู้ร่วมงาน หรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถอัปเดตขอบเขตต่างๆ สำหรับแอปแบบกำหนดเองได้

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิกชื่อแอปที่คุณต้องการอัปเดต

 4. คลิก “การกําหนดค่า

 5. ในส่วนการผสานการทำงานของ Admin API ให้คลิก “แก้ไข

หากคุณไม่ได้กำหนดขอบเขต Admin API ไปก่อนหน้านี้ ให้คลิก “กําหนดค่า

 1. เลือกขอบเขตที่คุณต้องการกําหนดให้กับแอป
 2. ไม่บังคับ: กำหนดเวอร์ชัน API ที่คุณต้องการใช้เพื่อการสมัครใช้งาน Webhook
 3. ไม่บังคับ: คุณสามารถตั้งค่า Google Cloud Pub/Sub ให้จัดการการสมัครใช้งาน Webhook สำหรับแอปนี้ได้ ในส่วน Google Cloud Pub/Sub ให้คัดลอกที่อยู่บัญชีผู้ใช้บริการ Shopify และใช้เพื่อกำหนดค่าบัญชี Google Cloud Pub/Sub
 4. ไม่บังคับ: คุณสามารถตั้งค่า Amazon EventBridge ให้จัดการการสมัครใช้งาน Webhook สำหรับแอปนี้ได้ ในส่วน Amazon EventBridge ให้คลิก “สร้างแหล่งที่มา

 5. คลิกที่ “บันทึก

หากติดตั้งแอปในร้านค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถคลิก “บันทึก” ได้จนกว่าจะเลือกขอบเขตอย่างน้อยหนึ่งขอบเขต หรือจนกว่าจะกำหนดขอบเขต API หน้าร้านให้กับแอป

อัปเดตขอบเขตการเข้าถึง API หน้าร้านสำหรับแอปแบบกำหนดเอง

หากคุณเป็นเจ้าของร้าน ผู้ร่วมงาน หรือพนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถอัปเดตขอบเขตต่างๆ สำหรับแอปแบบกำหนดเองได้

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิกชื่อแอปที่คุณต้องการอัปเดต

 4. คลิก “การกําหนดค่า

 5. ในส่วนการผสานการทำงานของ API หน้าร้าน ให้คลิก “แก้ไข

หากคุณไม่เคยมอบหมายขอบเขต API หน้าร้านใดๆ ให้คลิก “กำหนดค่า

 1. เลือกขอบเขตที่คุณต้องการกําหนดให้กับแอป
 2. ไม่บังคับ: หากแอปของคุณผสานการทำงานกับ SDK ของ iOS Buy เช่นนั้นคุณก็สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในส่วน SDK ของ iOS Buy คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะส่วนนี้เท่านั้น หากได้ติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้ว

ดูคำแนะนำแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารสำหรับผู้พัฒนา SDK ของ iOS Buy

 1. ไม่บังคับ: หากแอปของคุณผสานการทำงานกับ SDK ของ Android Buy คุณจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้ในส่วน SDK ของ Android Buy โดยคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งแอปแล้วเท่านั้น

ดูคำแนะนำแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารสำหรับผู้พัฒนา SDK ของ Android Buy

 1. คลิกที่ “บันทึก

หากติดตั้งแอปในร้านค้าแล้ว คุณจะไม่สามารถคลิก “บันทึก” ได้จนกว่าจะเลือกขอบเขตอย่างน้อยหนึ่งขอบเขต หรือจนกว่าจะกำหนดขอบเขต API หน้าร้านให้กับแอป

อัปเดตการตั้งค่าสำหรับแอปแบบกำหนดเอง

คุณสามารถอัปเดตชื่อและคำอธิบายแอป รวมถึงอัปเดตผู้พัฒนาแอปได้

หากคุณกำหนดให้บัญชีผู้ใช้ของพนักงานหรือผู้ร่วมงานเป็นผู้พัฒนาแอปแล้วลบบัญชีผู้ใช้นั้นๆ ในภายหลัง เจ้าของร้านจะกลายเป็นผู้พัฒนาแอปตามค่าเริ่มต้น

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิกชื่อแอปที่คุณต้องการอัปเดต

 4. คลิก “การตั้งค่าแอป

 5. หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือคำอธิบาย ให้ป้อนชื่อแอปหรือคำอธิบายแอปใหม่

 6. หากต้องการเปลี่ยนผู้พัฒนาแอปที่เชื่อมโยงกับแอป ให้เลือกผู้พัฒนาแอปหลัก

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งเตือนที่อยู่อีเมลอื่นเกี่ยวกับการอัปเดตการพัฒนาของแอปนี้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในส่วนข้อมูลผู้ติดต่อการปรับปรุงการพัฒนา

 8. คลิกที่ “บันทึก

ถอนการติดตั้งแอปแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณถอนการติดตั้งแอปแบบกำหนดเอง ระบบจะเพิกถอนโทเค็นการเข้าถึง API ผู้ดูแลรวมถึงโทเค็นการเข้าถึง API หน้าร้านของคุณ และแอปของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลร้านค้าได้ หากคุณติดตั้งแอปอีกครั้ง คุณก็จะได้รับโทเค็นการเข้าถึงใหม่

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิกชื่อแอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง

 4. คลิกที่ถอนการติดตั้งแอป

ลบแอปแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณลบแอปแบบกำหนดเอง ระบบจะไม่สามารถกู้คืนแอปได้ หากคุณต้องการปิดใช้แอปในร้านค้าของคุณชั่วคราวโดยไม่ลบแอปดังกล่าว ให้ถอนการติดตั้งแอปแทน

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. คลิก “พัฒนาแอป

 3. คลิก “การตั้งค่าแอป

 4. คลิก “ลบแอป

สิทธิ์อนุญาตของขอบเขต API สำหรับแอปแบบกำหนดเอง

บัญชีผู้ใช้ของผู้ร่วมงานและพนักงานจะสามารถตั้งขอบเขต API ให้กับแอปแบบกำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวมีสิทธิ์อนุญาตในการพัฒนาแอป รวมถึงสิทธิ์อนุญาตของพนักงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต API ที่ตั้งเท่านั้น

คุณควรปรึกษาผู้พัฒนาแอปของคุณเพื่อดูว่าต้องใช้สิทธิ์อนุญาตบัญชีผู้ใช้และขอบเขต API ใดบ้างเพื่อให้แอปแบบกำหนดเองใช้งานได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตที่คุณมอบให้กับผู้พัฒนาและสะดวกใจที่จะให้สิทธิ์เหล่านั้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี