แอปที่ไม่รองรับ

ระบบอาจไม่รองรับแอปบางแอปที่คุณใช้ในร้านค้าของคุณ และแอปดังกล่าวอาจหยุดทำงานเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง API ของ Shopify หากแอปในร้านค้าของคุณใช้ API ที่ไม่รองรับ คุณจะเห็นคำเตือนในส่วน Shopify admin ของคุณ คุณสามารถจัดการแอปที่ไม่รองรับโดยติดต่อผู้พัฒนาแอปหรือค้นหาแอปใหม่ใน Shopify App Store มาใช้แทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแอปที่ไม่รองรับ

หากแอปที่คุณติดตั้งไว้อยู่แล้วเข้ากันไม่ได้กับร้านค้าของคุณ คุณจะได้รับ การแจ้งเตือนแอป ใน Shopify admin ที่อธิบายการตั้งค่าร้านค้าที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับแอปนั้นได้

แอปเปลี่ยนเป็นไม่รองรับได้อย่างไร

แอปจะเปลี่ยนเป็นไม่รองรับหากผู้พัฒนาของแอปไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบันด้วยการเปลี่ยน API ของ Shopify เนื่องจาก API (ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ) คือระบบที่อนุญาตให้แอปสามารถสื่อสารกับ Shopify ซึ่งแอปที่ติดตั้งในร้านค้าของคุณจะใช้ Shopify API เพื่อรับและอัปเดตข้อมูลในร้านค้าและช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้

Shopify API เวอร์ชันใหม่จะออกทุกสามเดือน โดยเวอร์ชันเหล่านี้สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงและลบฟีเจอร์ที่มีอยู่ได้ Shopify API แต่ละเวอร์ชันจะยังคงทำงานเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่ผู้พัฒนาแอปจะต้องอัปเดตแอปของตนเพื่อใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หาก Shopify API บางเวอร์ชันแนะนำให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อแอป เราจะแจ้งเตือนผู้พัฒนาแอปดังกล่าว โดยผู้พัฒนาจะต้องอัปเดตแอปภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจาก 9 เดือนแล้วหากผู้พัฒนาไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการแอปจะเปลี่ยนเป็นไม่รองรับและอาจหยุดทำงานตามที่แจ้งไว้

การจัดการแอปที่ไม่รองรับ

ผู้พัฒนาแอปที่ไม่รองรับต้องเป็นผู้รับผิดชอบอัปเดตแอปของตนเอง โดยวิธีการติดต่อผู้พัฒนาแอปจะแตกต่างกันไปตามประเภทของแอปที่คุณใช้งาน

Shopify จะแจ้งผู้พัฒนา แอปสาธารณะ และ แอปแบบกำหนดเอง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้น เพื่อให้พวกเขามีเวลาในการอัปเดตแอปของพวกเขาก่อนที่จะไม่มีการรองรับ

หากแอปที่คุณใช้งานถูกยกเลิกการรองรับ คุณสามารถติดต่อผู้พัฒนาและขอให้พวกเขาอัปเดตแอปได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาแอปอื่นๆ บน Shopify App Store ในกรณีที่คุณไม่สามารถติดต่อผู้พัฒนาได้ หรือจำเป็นต้องใช้แอปอื่นแทนที่แอปที่คุณกำลังใช้งาน

เนื่องจากผู้พัฒนาจากภายนอกเป็นผู้ดูแลแอปเหล่านี้ Shopify จึงไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตแอปเหล่านี้ให้คุณได้

แอปแบบกำหนดเองที่ไม่รองรับ

แอปแบบกำหนดเองเป็นแอปที่ผู้พัฒนาหรือบริษัทพัฒนาสร้างขึ้นมาเพื่อร้านค้า Shopify ของคุณโดยเฉพาะ โดย Shopify จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง API ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแอปของคุณไปยังอีเมลติดต่อของผู้พัฒนาแอป คุณสามารถดูและอัปเดตบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับแอปแบบกำหนดเองได้ในหน้าการตั้งค่าแอปของแอปแบบกำหนดเอง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้พัฒนาจะได้รับคำเตือนเหล่านี้

แอปส่วนตัวที่ไม่รองรับ

แอปส่วนตัวคือแอปที่ผู้พัฒนาหรือบริษัทสร้างขึ้นสำหรับร้านค้า Shopify ของคุณโดยเฉพาะ Shopify จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน API ที่กำลังจะมาถึงที่อาจส่งผลแอปของคุณผ่านอีเมลติดต่อของผู้พัฒนาแอป โดยคุณสามารถดูและอัปเดตอีเมลติดต่อของผู้พัฒนาในหน้าแอปส่วนตัวในส่วน Shopify admin เพื่อให้แน่ใจว่าผู้พัฒนาจะได้รับคำเตือนเหล่านี้ได้

หากแอปส่วนตัวที่คุณใช้งานอยู่กลายเป็นแอปที่ระบบไม่รองรับ คุณควรติดต่อผู้พัฒนาแอปดังกล่าวเพื่อขอให้พวกเขาทำการอัปเดตแอป นอกจากนี้คุณควรส่งต่อคำเตือนใดๆ ก็ตามที่คุณได้รับให้กับผู้พัฒนาแอปโดยเร็วที่สุด

หากคุณไม่มีอีเมลติดต่อของผู้พัฒนาหรือไม่ทราบว่าใครเป็นผู้พัฒนาแอปส่วนตัวที่ติดตั้งในร้านค้าของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopifyหากคุณไม่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปดังกล่าวได้ คุณสามารถจ้าง Shopify Expert เพื่อช่วยคุณดำเนินการตามที่ร้องขอได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

หากแอปส่วนตัวเปลี่ยนเป็นไม่รองรับและคุณไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีแผนจะอัปเดตแอปนั้น คุณสามารถลบแอปดังกล่าวเพื่อปิดการแจ้งเตือนในส่วน Shopify admin ของคุณได้

ช่องทางการขายที่ไม่รองรับ

Shopify จะแจ้งผู้พัฒนา ช่องทางการขาย จากภายนอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้น เพื่อให้พวกเขามีเวลาในการอัปเดตช่องทางเหล่านั้นก่อนที่จะไม่มีการรองรับ

หากจะไม่มีการรองรับช่องทางการขายที่คุณใช้งาน ให้ติดต่อผู้พัฒนาและขอให้พวกเขาอัปเดตช่องทางนั้น หากคุณไม่สามารถเข้าถึงผู้พัฒนาได้ คุณควรถอนการติดตั้งช่องทางการขายนั้น

เนื่องจากผู้พัฒนาจากภายนอกเป็นผู้ดูแลช่องทางการขายเหล่านี้ Shopify จึงไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตช่องทางการขายเหล่านี้ให้คุณได้

การติดตั้งแอปที่ไม่รองรับ

หากคุณพยายามติดตั้งแอปที่ไม่รองรับ คุณอาจเห็นคำเตือนว่าแอปไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หรือคุณจะไม่สามารถติดตั้งแอปดังกล่าวได้ คุณสามารถ ติดต่อผู้พัฒนา เพื่อขอให้พวกเขาอัปเดตแอป หรือคุณสามารถค้นหาแอปอื่นๆ ได้ใน Shopify App Store

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี