Appar som inte stöds

Vissa av de appar du använder i din butik kan sluta fungera på grund av ändringar i Shopifys API:er. Om en app i din butik använder API:er som inte stöds kommer du att få en avisering i din Shopify-admin. Du kan hantera en app som inte stöds genom att kontakta apputvecklarna eller hitta en ny app i Shopifys appbutik att ersätta den med. Mer information om att hantera appar som inte stöds.

Om en app som du redan har installerat blir inkompatibel med din butik, får du en app-avisering i Shopify-administratören som förklarar vilka butiksinställningar som är inkompatibla med appen.

Så här slutar appar att stödjas

En app stöds inte om apputvecklarna inte håller den uppdaterad med ändringar i Shopifys API:er. Ett API (Application Programming Interface) är ett system som gör det möjligt för appar att kommunicera med Shopify. Appar som du installerar i din butik använder Shopify API:er för att hämta och uppdatera data i din butik och hjälper dig att driva din verksamhet.

Nya versioner av Shopify API:er släpps var tredje månad. Dessa versioner kan introducera nya funktioner eller ändra och ta bort befintliga funktioner. Varje version av ett Shopify API fortsätter att fungera i ett år innan apputvecklare måste uppdatera sina appar för att kunna använda en nyare version.

Om en viss version av ett Shopify API introducerar en ändring som förstör en app meddelar vi utvecklaren för den appen. De har 9 månader på dig att uppdatera den. Efter 9 månader kommer appen inte att stödjas och kan sluta fungera som förväntat om utvecklaren inte gör nödvändiga ändringar.

Hantera appar som inte stöds

Utvecklaren av en app som inte stöds är ansvarig för att uppdatera sin app. Det finns olika sätt att kontakta apputvecklaren som är beror på vilken typ av app du använder.

Shopify meddelar utvecklare av offentliga appar och anpassade appar om stora ändringar tidigt så att de har tid att uppdatera sina appar innan de slutar stödjas.

Om en app som du använder inte stöds kan du kontakta utvecklaren och be dem att uppdatera appen. Du kan även leta efter andra appar i Shopify App Store om du inte kan nå utvecklaren eller om du behöver byta ut appen som du använder.

Eftersom apparna underhålls av tredjepartsutvecklare kan Shopify inte göra några ändringar eller uppdatera dessa appar åt dig.

Anpassade appar som inte stöds

När du skapar en anpassad app i Shopify-admin kopplar du ett personal- eller samarbetspartnerkonto till den. För att säkerställa att utvecklaren får dessa varningar kan du visa och uppdatera kontot som är kopplat till den anpassade appen på sidan för anpassade appars Appinställningar.

När en anpassad app som du använder inte stöds, ska du kontakta apputvecklaren för att begära att de uppdaterar den. Du bör också vidarebefordra eventuella varningar du får till apputvecklaren så snart du får dem.

Om du inte har en kontaktadress till din utvecklare, eller inte vet vem som utvecklade en anpassad app som skapats i din Shopify-admin, ska du kontakta Shopify-supporten. Om du inte kan kontakta appens ursprungliga utvecklare kan du anlita en Shopify partner som hjälper dig att göra nödvändiga ändringar.

Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Om en anpassad app inte stöds längre, och du inte använder den eller inte planerar att uppdatera den, kan du ta bort appen för att avvisa varningen i din Shopify-admin.

Försäljningskanaler som inte stöds

Shopify meddelar utvecklarna av eventuella tredjepartsförsäljningskanaler om att göra ändringar tidigt så att de har tid att uppdatera dem innan de slutar stödjas.

Om en försäljningskanal du använder slutar stödjas kontaktar du utvecklaren och be dem att uppdatera den. Om du inte kan nå utvecklaren avinstallerar du försäljningskanalen.

Eftersom försäljningskanalerna underhålls av tredjepartsutvecklare kan Shopify inte göra några ändringar eller uppdatera dessa försäljningskanaler åt dig.

Installera appar som inte stöds

Om du försöker installera en app som inte stöds kan det hända att du ser en varning om att appen kanske inte fungerar korrekt eller att du inte kommer att kunna installera den. Du kan kontakta utvecklaren för att be dem att uppdatera appen eller leta efter andra appar i Shopify App Store.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis