Appar som inte stöds

Vissa appar som du använder i din butik kanske inte längre stöds och slutar fungera på grund av ändringar i Shopifys API:er. Om en app i din butik använder API:er som inte stöds kommer du att få en avisering i din Shopify-administratör. Du kan hantera appar som inte stöds genom att kontakta apputvecklaren eller hitta en ny app i Shopifys appbutik att ersätta den med. Läs mer om att hantera appar som inte stöds.

Om en app som du redan har installerat blir inkompatibel med din butik, får du en app-avisering i Shopify-administratören som förklarar vilka butiksinställningar som är inkompatibla med appen.

Så här slutar appar att stödjas

En app stöds inte om apputvecklarna inte håller den uppdaterad med ändringar i Shopifys API:er. Ett API (Application Programming Interface) är ett system som gör det möjligt för appar att kommunicera med Shopify. Appar som du installerar i din butik använder Shopify API:er för att hämta och uppdatera data i din butik och hjälper dig att driva din verksamhet.

Nya versioner av Shopify API:er släpps var tredje månad. Dessa versioner kan introducera nya funktioner eller ändra och ta bort befintliga funktioner. Varje version av ett Shopify API fortsätter att fungera i ett år innan apputvecklare måste uppdatera sina appar för att kunna använda en nyare version.

Om en viss version av ett Shopify API introducerar en ändring som förstör en app meddelar vi utvecklaren för den appen. De har 9 månader på dig att uppdatera den. Efter 9 månader kommer appen inte att stödjas och kan sluta fungera som förväntat om utvecklaren inte gör nödvändiga ändringar.

Hantera appar som inte stöds

Utvecklaren av en app som inte stöds är ansvarig för att uppdatera sin app. Det finns olika sätt att kontakta apputvecklaren som är beror på vilken typ av app du använder.

Shopify meddelar utvecklare av offentliga appar och anpassade appar om att göra ändringar tidigt så att de har tid att uppdatera sina appar innan de slutar stödjas.

Om en app som du använder inte stöds kan du kontakta utvecklaren och be dem att uppdatera appen. Du kan även leta efter andra appar i Shopifys appbutik om du inte kan nå utvecklaren eller om du behöver byta ut appen som du använder.

Eftersom apparna underhålls av tredjepartsutvecklare kan Shopify inte göra några ändringar eller uppdatera dessa appar åt dig.

Anpassade appar som inte stöds

En anpassad app är byggd exklusivt för din Shopify-butik av en utvecklare eller ett utvecklingsföretag. Shopify skickar information om kommande API-ändringar som kan påverka din app till apputvecklarens kontakt-e-postadress. För att säkerställa att utvecklaren får dessa varningar kan du visa och uppdatera kontot som är kopplat till den anpassade appen på sidan för anpassade appars appinställningar.

Privata appar som inte stöds

En privat app är byggd exklusivt för din Shopify-butik av en utvecklare eller ett utvecklingsföretag. Shopify skickar information om kommande ändringar i API som kan förstöra din app till apputvecklarens kontaktadress. För att säkerställa att utvecklaren får dessa varningar kan du visa och uppdatera utvecklarens e-postadress på sidan Privata appar i Shopify-admin.

När en privat app som du använder inte stöds, ska du kontakta apputvecklaren för att begära att de uppdaterar den. Du bör också vidarebefordra eventuella varningar du får till apputvecklaren så snart du får dem.

Om du inte har en kontaktadress till din utvecklare, eller om du inte vet vem som har utvecklat en privat app som är installerad i din butik, kan du kontakta Shopify-supporten. Om du inte kan kontakta appens ursprungliga utvecklare kan du anlita en Shopify-expert som hjälper dig att göra nödvändiga ändringar. Läs mer om att anlita Shopify Experts.

Om en privat app inte stöds, och du inte använder den eller inte planerar att uppdatera den, kan du ta bort appen för att avvisa varningen i din Shopify-admin.

Försäljningskanaler som inte stöds

Shopify meddelar utvecklarna av eventuella tredjepartsförsäljningskanaler om att göra ändringar tidigt så att de har tid att uppdatera dem innan de slutar stödjas.

Om en försäljningskanal du använder slutar stödjas kontaktar du utvecklaren och be dem att uppdatera den. Om du inte kan nå utvecklaren avinstallerar du försäljningskanalen.

Eftersom försäljningskanalerna underhålls av tredjepartsutvecklare kan Shopify inte göra några ändringar eller uppdatera dessa försäljningskanaler åt dig.

Installera appar som inte stöds

Om du försöker installera en app som inte stöds kan det hända att du ser en varning om att appen kanske inte fungerar korrekt eller att du inte kommer att kunna installera den. Du kan kontakta utvecklaren för att be dem att uppdatera appen eller leta efter andra appar i Shopifys appbutik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis