Appar som inte stöds

Vissa appar som du använder i din butik kan sluta stödjas och sluta fungera på grund av ändringar i Shopifys API:er. Om en app som du har installerat använder API:er som inte stöds kommer du att se en varning i din Shopify-admin. Du kan hantera appar som inte stöds genom att kontakta apputvecklaren eller hitta en app för att ersätta den.

Obs! Om du är en apputvecklare bör du läsa dokumentationen för versionshantering av API och bästa praxis för att lära dig mer om hur du håller dina appar uppdaterade.

Så här slutar appar att stödjas

En app stöds inte om apputvecklarna inte håller den uppdaterad med ändringar i Shopifys API:er. Ett API (Application Programming Interface) är ett system som gör det möjligt för appar att kommunicera med Shopify. Appar som du installerar i din butik använder Shopify API:er för att hämta och uppdatera data i din butik och hjälpa dig att driva din verksamhet.

Nya versioner av Shopify API:er släpps var tredje månad. Dessa versioner kan introducera nya funktioner eller ändra och ta bort befintliga funktioner. Varje version av ett Shopify API fortsätter att fungera i ett år innan apputvecklare måste uppdatera sina appar för att kunna använda en nyare version.

Om en viss version av ett Shopify API introducerar en ändring som förstör en app meddelar vi utvecklaren för den appen. De har 9 månader på dig att uppdatera den. Efter 9 månader kommer appen inte att stödjas och kan sluta fungera som förväntat om utvecklaren inte gör nödvändiga ändringar.

Hantera appar som inte stöds

Utvecklaren av en app som inte stöds är ansvarig för att uppdatera sin app. Det finns olika sätt att kontakta apputvecklaren som är beror på vilken typ av app du använder.

Offentliga appar som inte stöds

Alla appar som du installerar från Shopify App Store är en offentlig app. Shopify meddelar utvecklare av offentliga appar om ändringar tidigt, så att de har tid att uppdatera sina appar innan de slutar stödjas.

Om en offentlig app som du använder inte stöds kan du kontakta utvecklaren och be dem att uppdatera appen. Du kan även leta efter andra appar i Shopify App Store om du inte kan nå utvecklaren eller om du behöver byta ut appen som du använder.

Eftersom offentliga appar underhålls av tredjepartsutvecklare kan Shopify inte göra några ändringar eller uppdatera dessa appar åt dig.

Privata appar som inte stöds

En privat app är byggd exklusivt för din Shopify-butik av en utvecklare eller ett utvecklingsföretag. Shopify skickar information om kommande ändringar i API som kan förstöra din app till apputvecklarens kontaktadress. För att säkerställa att utvecklaren får dessa varningar kan du visa och uppdatera utvecklarens e-postadress på sidan Privata appar i Shopify-admin.

När en privat app som du använder inte stöds ska du kontakta apputvecklaren för att begära att de uppdaterar den. Du bör också vidarebefordra eventuella varningar du får till apputvecklaren så snart du får dem. Om du inte har en kontaktadress för din utvecklare, eller om du inte vet vem som har utvecklat en privat app installerad i din butik, kan du kontakta Shopify-support.

Om du inte kan kontakta appens ursprungliga utvecklare kan du anlita en Shopify-expert som hjälper dig att göra nödvändiga ändringar.

Om en privat app inte stöds, och du inte använder den eller inte planerar att uppdatera den, kan du ta bort appen för att avvisa varningen i din Shopify-admin.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis