Installera appar

När du har hittat en app som du vill använda måste du lägga till den i din butik. Du kan antingen installera den från Shopify App Store eller med en installationslänk från tredje part. Om du vill installera en anpassad app måste du använda den unika installationslänken som tillhandahålls av utvecklaren.

Installera en app via Shopify App Store

Steg:

  1. Logga in på Shopify App Store.
  2. Hitta en app som du vill installera och klicka sedan på den.
  3. På applistningssidan klickar du på Lägg till app.
  4. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

När appen är installerad kan du visa och använda den från sidan Appar i din Shopify-administratör.

Steg:

  1. Hämta installationslänken för appen från utvecklarens webbplats och klicka sedan på länken.
  2. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

När du installerar med en installationslänk från tredje part får du en varning om att appen inte kommer från Shopify App Store. Detta behöver inte innebära att appen inte är säker. Appen har emellertid inte gått igenom den verifierings- och godkännandeprocess som krävs för appar som listas i Shopify App Store.

Installera en anpassad app

Om du anlitar en utvecklare för att skapa en anpassad app för din Shopify-butik ger de dig en installationslänk. Anpassade installationslänkar för appar är specifika för din butik och kan inte användas för att installera appen i en annan butik.

Steg:

  1. Få länken för appinstallation från utvecklaren och klicka sedan på den.
  2. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

Av säkerhetsskäl förfaller anpassade installationslänkar efter sju dagar. Om din länk löper ut måste apputvecklaren ge dig en ny.

Om en utvecklare har ett samarbetspartner-konto i din butik kan utvecklaren installera anpassade appar åt dig om du ger personen fullständig behörighet till App- och kanalåtkomst och gör det möjligt för utvecklaren att lägga till och radera appar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis