Installera appar

När du har hittat en app som du vill använda måste du lägga till den i din butik. Du kan antingen installera den från Shopifys appbutik eller med en installationslänk från tredje part. Om du vill installera en anpassad app måste du använda den unika installationslänken som tillhandahålls av utvecklaren.

Installera en app via Shopifys appbutik

Steg:

 1. Logga in på Shopifys appbutik.
 2. Hitta en app som du vill installera och klicka sedan på den.
 3. På applistningssidan klickar du på Lägg till app.
 4. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

När appen är installerad kan du visa och använda den från sidan Appar i din Shopify-administratör.

Installera en app med en installationslänk från tredje part

Steg:

 1. Hämta installationslänken för appen från utvecklarens webbplats och klicka sedan på länken.
 2. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

När du installerar med en installationslänk från tredje part får du en varning om att appen inte kommer från Shopify App Store. Det betyder inte nödvändigtvis att appen är riskfull att använda. Appen har emellertid inte gått igenom den verifierings- och godkännandeprocess som krävs för appar som listas i Shopify App Store.

Installera en anpassad app

Om du anlitar en utvecklare för att skapa en anpassad app för din Shopify-butik ger de dig en installationslänk. Anpassade installationslänkar för appar är specifika för din butik och kan inte användas för att installera appen i en annan butik.

Steg:

 1. Få länken för appinstallation från utvecklaren och klicka sedan på den.
 2. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

Av säkerhetsskäl förfaller anpassade installationslänkar efter sju dagar. Om din länk löper ut måste apputvecklaren ge dig en ny.

Om en utvecklare har ett samarbetspartner-konto i din butik kan utvecklaren installera anpassade appar åt dig om du ger personen fullständig behörighet till App- och kanalåtkomst och gör det möjligt för utvecklaren att lägga till och radera appar.

Avinstallera en app

Du kan ta bort en app från din butik från sidan Appar i Shopify.

Steg:

Om appen du tog bort kräver ytterligare avinstallationssteg kan du kontakta apputvecklaren genom att gå till Inställningar > Appar och försäljningskanaler > Få support i din Shopify-admin.

Visa appar som har avinstallerats från din butik

Du kan visa både installerade och avinstallerade appar från din butik från sidan Appar i Shopify.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Välj fliken Avinstallerad för att visa dina avinstallerade appar.

Visa och installera om tidigare avinstallerade appar

På sidan Om för en avinstallerad app kan du se grundläggande information om appen och utföra följande åtgärder:

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Välj fliken Avinstallerad för att visa appar som inte har avinstallerats i din butik.

 3. Klicka på appen som du vill visa.

Om appen uppfyller kompatibilitetskraven med din Shopify-butik visas en installationsknapp i det övre högra hörnet.

Visa historik för installation eller avinstallation för en app

Obs! Försäljningskanaler stöds för närvarande inte för den här funktionen och app-historik kommer inte att visas.

Du kan se en apps installations- och avinstallationshistorik i din Shopify-admin från appens Om-sida.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Välj fliken Installerad eller Avinstallerad att visa installerade eller avinstallerade appar i din butik.

 3. Klicka på namnet på den app som du vill visa.

 4. Leta reda på avsnittet Apphistorik på appens Om-sida för att visa installations- eller avinstallationshändelser.

 5. Valfritt: Du kan klicka på händelser i apphistorikens tidslinje för att visa ytterligare information, till exempel medarbetaren som vidtog åtgärden, avinstallationsorsak och avinstallationsbeskrivning om sådan finns tillgänglig.

För appar med en historik som inkluderar fler än 3 installations- eller avinstallationshändelser visas en Se alla länkar ovanför historikens tidslinje, vilket låter dig komma åt hela tidslinjen för händelser.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis