Fungerar med appar

Appar täcker ett brett utbud av funktioner och egenskaper, men du kan göra några grundläggande åtgärder med alla.

Om du behöver hjälp med en app som du har installerat i din Shopify-administratör, se Få support för appar.

Installera en app

Det finns tre sätt att installera en app i din Shopify-butik:

Installera via Shopifys appbutik

Steg:

 1. Logga in på Shopifys appbutik.
 2. Hitta en app som du vill installera och klicka sedan på den.
 3. På applistningssidan klickar du på Lägg till app.
 4. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

När appen är installerad kan du visa och använda den från sidan Appar i din Shopify-administratör.

Installera med en tredjeparts installationslänk

Obs! Installationslänkar från tredje part fungerar endast för appar som skapats före den 5 december 2019. Om du klickar på en installationslänk från tredje part för en app som gjorts efter det datumet får du ett felmeddelande i din Shopify-admin och kan inte installera appen.

Steg:

 1. Hämta installationslänken för appen från utvecklarens webbplats och klicka sedan på länken.
 2. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

När du installerar med en installationslänk från tredje part får du en varning om att appen inte kommer från Shopify App Store. Det betyder inte nödvändigtvis att appen är riskfull att använda. Appen har emellertid inte gått igenom den verifierings- och godkännandeprocess som krävs för appar som listas i Shopify App Store.

Installera en anpassad app

Om du anlitar en utvecklare för att skapa en anpassad app för din Shopify-butik ger de dig en installationslänk. Anpassade installationslänkar för appar är specifika för din butik och kan inte användas för att installera appen i en annan butik.

Steg:

 1. Få länken för appinstallation från utvecklaren och klicka sedan på den.
 2. Klicka på Installera app i din Shopify-administratör för att godkänna användningen av appen.

Av säkerhetsskäl förfaller anpassade installationslänkar efter sju dagar. Om din länk löper ut måste apputvecklaren ge dig en ny.

Om en utvecklare har ett samarbetspartner-konto i din butik kan utvecklaren installera anpassade appar åt dig om du ger personen fullständig behörighet till App- och kanalåtkomst och gör det möjligt för utvecklaren att lägga till och radera appar.

Öppna en app i Shopify

Du kan se alla appar som du har installerat på sidan Appar i Shopify:

Visa en apps Om-sida

På appens Om-sida kan du se information om appen och utföra åtgärder relaterade till appen, såsom att titta på appens lista i Shopify appbutik, skriva en recension för appen och kontrollera om det finns problem gällande appkompatibilitet.

Steg:

Redigera en apps preferenser

Du kan redigera en apps preferenser på appens Om-sida.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Om bredvid namnet på appen.

 3. Klicka på Redigera preferenser.

Visa en apps faktura

Du kan kontrollera en apps faktura för att se mer information om fakturerings- och användningsavgifterna som är kopplade till appen.

Steg:

Ändra appens proxy-URL

Vissa appar använder en proxy-URL för att få och visa dynamiskt innehåll på en sida i din onlinebutik, till exempel produktgallerier, önskelista-appar eller anpassade formulär. Standard-proxy-URL ställs in av apputvecklaren, men du kan ändra den i Shopify-administratören.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Om bredvid namnet på appen.

 3. Klicka på Anpassa URL i App-proxy-avsnittet.

 4. Ange den nya proxy-URL:en.

 5. Klicka på Spara.

Obs: När du ändrar proxy-URL i Shopify-administratören måste du se till att appen också använder den nya proxy-URL. Kolla in appens dokumentation eller få support från apputvecklaren för att lära dig hur du ändrar proxy URL i appen.

Visa en apps behörigheter och sekretesspolicy

Du kan se en apps behörigheter och sekretesspolicy på appens Om-sida.

Steg:

Avinstallera en app

Du kan ta bort en app från din butik från sidan Appar i Shopify.

Obs! Vissa appar ändrar temat för din webbutik. Du bör kontrollera om appen kräver ytterligare steg under avinstallationen innan du tar bort appen från din butik.

Steg:

Kontrollera app-aviseringar

Sidan för app-status ger dig aviseringar om statusen för dina installerade appar och försäljningskanaler, till exempel om en app är kompatibel med din butik.

Steg:

 1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Granska i fältet för appstatusaviseringar. Du ser bara appstatusaviseringsfältet om du har appar som måste granskas.

Sid för App-status visar en lista över alla appar som är installerade i din butik och som måste granskas, till exempel appar som inte stöds.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis