Appavgifter

Det finns fyra olika typer av apprelaterade avgifter och krediter som du kan få, antingen från Shopify-tjänster eller från tredjepartsappar:

 • Prenumerationsavgifter - Dessa avgifter är för återkommande användning av en app, till exempel en månatlig prenumeration. De visas på din vanliga Shopify-prenumerationfaktura.
 • Avgifter för appanvändning - Dessa avgifter varierar beroende på hur mycket du använder appen eller tjänsten som den integrerar med (såsom antalet interaktioner tillhandahållna av en kundserviceapp). De är listade på din vanliga Shopify-prenumerationfaktura.
 • Engångsavgifter för appar -dessa avgifter gäller för specifika tjänster som tillhandahålls av en app (t.ex. en enda migrering av dina uppgifter från en plattform till en annan). De visas på separata fakturor.
 • Appkrediter - I vissa fall är du berättigad till appkrediter, t.ex. när du nedgraderar en betalapp-prenumeration halvvägs in i en faktureringsperiod. Dessa krediter tas med i din Shopify-prenumerationsfaktura och kan användas för framtida appavgifter i Shopify.

Prenumerationer

Du faktureras för dina app-prenumerationer och appanvändning som en del av Shopifys 30-dagars prenumerationsperiod. Din app har dock en separat 30-dagars faktureringsperiod som påverkar de avgifter du ser på din Shopify-faktura.

Shopify faktureringsperiod

Faktureringsperioder för appar

Du faktureras var 30:e dag för en månatlig Shopify-prenumeration och du betalar i förskott för de följande 30 dagarna. Anta exempelvis att du får Shopify-fakturan den 5 april. Eftersom det är 30 dagar i april kommer denna period avslutas när den 4 maj är slut. Den 5 maj debiteras du för den andra månaden av prenumerationen. Den tredje månadens betalning faktureras den 4 juni eftersom maj har 31 dagar.

Faktureringsperioder för appar

Appar som debiterar handlare som använder prenumerationer faktureras enligt en oberoende 30-dagars faktureringsperiod. Denna faktureringsperiod debiteras samtidigt som Shopify-prenumerationen. Det finns två typer av prenumerationer:

 • Återkommande prisplaner
 • Prisplaner baserat på användning

Återkommande prisplaner

Återkommande appavgifter faktureras i samband med nästa 30-dagars faktura från Shopify. I exemplet nedan innehåller fakturan från den 5 maj app-prenumerationen som överlappar från den 20 april till den 20 maj. Fakturan från den 4 juni innehåller på samma app-prenumeration från den 20 maj till den 19 juni (eftersom maj har 31 dagar).

Faktureringsperioder för appar

I din Shopify-administratör kan du se vilka prenumerationer, inklusive vilka apprenumerationer, som har återkommande avgifter.

Shopify fryser ditt konto och dina återkommande appavgifter om du slutar betala dina fakturor eller inaktiverar din butik. Om du börjar betala igen eller öppnar din butik igen inom 30 dagar öppnar Shopify ditt konto och appavgifter återupptas.

Om du pausar din butik med Pause and Build-planen bör du överväga att avinstallera tredjepartsappar som har återkommande avgifter så att du inte debiteras för dessa appar efter att du pausar din butik.

Prisplaner baserat på användning

Om du använder appar som faktureras beroende på användning kommer du alltid att faktureras för användningen i nästkommande faktura. I diagrammet nedan kommer den registrerade användningen som skapades den 26 april att visas på fakturan den 5 maj. Användningsregistreringen från den 15 maj visas på fakturan den 4 juni. Även om dessa två användningsregistreringar är knutna till samma app-prenumeration visas de på två separata fakturor.

Faktureringsperioder för appar

Ha dessa olika faktureringsperioder i åtanke när du överväger appfakturor, avinstallering av appar och appanvändningsavgifter.

Du blir inte omedelbart debiterad för återkommande appavgifter även om du ser dem på ditt konto direkt efter du har godkänt dem. Återkommande appavgifter tillämpas för ditt konto antingen när du mottar din Shopify-prenumerationsfaktura som kommer var 30:e dag eller om du överskrider din faktureringströskel beroende på vilket som inträffar först.

Avinstallera appar som tar ut återkommande avgifter

Se till att överväga faktureringsperioder för appar när du planerar att avinstallera en app. Återkommande appavgifter genereras första gången en appavgift godkänns och sedan den första dagen i en apps faktureringsperiod. På grund av detta kommer en avgift att visas på din faktura även om du avinstallerar en app redan någon dag efter installationen.

Avgifter för appanvändning

Appanvändningsavgifterna är kopplade till en apps 30-dagars faktureringsperiod och representerar avgifter för appanvändningshändelser. Eftersom en apps faktureringscykel inte nödvändigtvis kommer att vara densamma som Shopifys 30-dagars faktureringscykel, är det möjligt att se användningsavgifterna för en enda faktureringscykel för appen spridas över två Shopify-prenumerationsräkningar. Du bör ha de olika faktureringscyklerna i åtanke när du överväger användningsavgifter på dina fakturor.

Öka utgiftsgränser för appar för användaravgifter

Appar som utfärdar användaravgifter kan inkludera en utgiftsgräns som hindrar appavgifter från att överskrida ett maximalt tröskelvärde under hela faktureringsperioden. Inga extra avgifter för appen tillåts förrän en ny faktureringsperiod startar om dina utgifter i appen når den utgiftsgräns du har ställt in. För att undvika detta kan du öka appens utgiftsgräns.

Steg

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.
 2. Klicka på Visa alla prenumerationer.
 3. Klicka ... bredvid appen.
 4. Klicka på Visa utgiftsgräns.
 5. Ange ett belopp i fältet NY APPUTGIFTSGRÄNS. Det nya beloppet måste vara större än din nuvarande apputgiftsgräns. Avgiften för appanvändning som visas här kan skilja sig från vad som visas på din faktura. Den mest aktuella avgiften för appanvändning visas här.
 6. Markera kryssrutan för att bekräfta att du ändrar utgiftsgränsen för appen.
 7. Klicka på Spara.
 8. Klicka på Bekräfta.

Engångsavgifter för appar

Engångsavgifter för appar gäller för appar som inte tar ut återkommande avgifter. Du ser separata räkningar för alla engångsavgifter, och de kommer inte att tas med i din återkommande Shopify-faktura.

Proportionell fördelning, uppgraderingar och nedgraderingar av appar

Om du uppgraderar eller nedgraderar din prenumeration med en app kommer appen att uppmana dig att godkänna en ny återkommande appavgift. Detta beror på att Shopify endast godkänner en återkommande appavgift åt gången. Den befintliga återkommande appavgiften kommer att avbrytas och ersättas av den nya avgiften.

Beroende på appen tillämpas den nya återkommande appavgiften antingen omedelbart eller efter det att appens aktuella faktureringsperiod löpt ut.

Om den nya appavgiften tillämpas direkt fördelas avgiften proportionellt baserat på skillnaden i pris och antalet dagar som återstår under faktureringsperioden när du uppgraderar din plan genom att flytta från en billigare kostnad till en dyrare kostnad. Om du till exempel börjar en 30-dagars faktureringsperiod på en plan för 5 USD och sedan uppgraderar till en plan för 15 USD på dag 15 i faktureringsperioden, debiteras du 5 USD + ( 15 USD-5 USD) * (15/30) = 10 USD.

Om den nya appavgiften tillämpas omedelbart erbjuds du automatiskt en appkredit när du nedgraderar din plan genom att gå från en högre avgift till en lägre avgift, baserat på prisskillnaden och antalet dagar som återstår i faktureringsperioden. Appkrediten kan användas för alla framtida appköp på Shopify.

Begär en app-återbetalning eller kredit

Om du vill begära en återbetalning eller kredit för en app som du köpte från Shopify App Store, kan du använda knappen Få support för att kontakta apputvecklaren. Utvecklaren kan godkänna eller neka din återbetalningsbegäran, beroende på omständigheterna. Kontrollera appens listningsida eller utvecklarens startsida för att se om de har en återbetalningspolicy.

Om appavgiften behandlades med hjälp av Shopify, kan appens utvecklare utfärda en återbetalning till dig eller ge dig en kredit. Krediter tillämpas för alla framtida inköp i Shopify App Store. Alla krediter som tillämpas för inköp i Shopify App Store dokumenteras på din prenumerationsräkning.

Om appavgiften behandlades utanför Shopify kan utvecklaren behandla en återbetalning enligt den ursprungliga betalningsmetoden som användes.

Steg:

 1. Besök Shopify App Store och sök efter appen.
 2. Klicka på appen och sedan på Få support.
 3. Ange dina uppgifter och ett meddelande och klicka sedan på Skicka meddelande.

Svar kommer att skickas till den e-postadress som är kopplad till din inloggning.

Obs! Om du inte längre vill använda en app kan du avinstallera en app från din butik.

Vanliga frågor om appfakturering

Varför ser det ut som att jag har obetalda skulder?

Du kommer att se appavgifter på ditt konto direkt när du installerar en app, men avgifterna ska inte betalas förrän vi skickar din månadsfaktura.

Varför debiteras jag två gånger för samma 30-dagars faktureringsperiod?

Om det uppstår appanvändningsavgifter efter att Shopify-cykeln har slutförts, men innan appens faktureringscykel återställs, kommer dessa användningsavgifter att visas på nästa Shopify-prenumerationsfaktura.

Varför tillämpas skatter på mina appavgifter?

Om du bor i en region där Shopify är skyldig att debitera skatt på någon av dina kontoavgifter visas dessa avgifter i din Shopify-faktura. detta kan omfatta dina appavgifter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis