Översikt över Shopify-faktura

Du kan hitta dina fakturor på sidan Fakturering i din Shopify-administratör. Sidan Fakturering innehåller en översikt över dina senaste fakturor. Du kan klicka på en ny faktura för att visa din detaljerade faktura eller för att ladda ner din faktura för dina register.

Butiksägaren och personal med behörigheten Visa fakturering och få e-post om fakturering får fakturor via e-post, tillsammans med faktureringsrelaterade meddelanden.

Valuta för din Shopify-faktura

Av redovisningsskäl faktureras handlare i de flesta länder och regioner i amerikanska dollar. Handlare i EU-medlemsstater faktureras i sin lokala valuta.

Avgifter på din Shopify-faktura

Din räkning innehåller fyra typer av avgifter:

 • Prenumeration visar avgiften för din butiks Shopify-prenumerationsplan. Om du byter din butik till en lägre prenumerationsplan inom en faktureringsperiod tillämpas en prenumerationskredit i det här avsnittet.

 • Appar visar appavgifter som är kopplade till fakturan. Appavgifter fastställs av apputvecklaren. Apputvecklare kan ta betalt för appar genom återkommande avgifter, användningsavgifter och engångsavgifter. Kontakta utvecklaren för hjälp om du funderar över en appavgift.

 • Leverans visar avgifter för dina fraktetiketter och justeringar som har gjorts under din faktureringsperiod.

 • Transaktionsavgifter visar transaktionsavgifter som är kopplade till räkningen. Om du inte använder Shopify Payments debiteras du transaktionsavgifter.

Fakturans delsumma, momsavgift och totalsumma visas längst ned på fakturan.

Detaljerad faktura i PDF-format

Du kan ladda ner en detaljerad version av varje faktura som en PDF. Din faktura är uppdelad i två huvudavsnitt:

 • en översikt över dina avgifter
 • en detaljerad sammanställning av alla dina avgifter

Översikten visar det totala beloppet för fakturan och hur det är uppdelat mellan din prenumeration, dina appar, övriga avgifter och skatter. Du kan se faktureringsperioderna och andra uppgifter såsom butiksnamn, betalningsmetod, typer av avgifter och mer. Översikten innehåller meddelanden om viktiga åtgärder relaterade till din faktura, till exempel en kommande betalning som ska betalas eller om du bor i en region eller ett land där du måste redovisa omvänd moms.

Om din butik har Shopify Plus-planen kan du visa avgifterna för alla butiker i din organisation från din faktureringsbutik.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Fakturering från ditt Shopify-administratörskonto.

 2. Välj en ny faktura.

 3. Klicka på Ladda ner.

Faktureringsperioder

En faktureringsperiod är tiden mellan fakturorna. Du kan ändra detta tidsintervall, men du kan inte välja en viss dag i månaden då du får dina fakturor. När fakturor utfärdas används tidszonen UTC.

Shopify har några olika faktureringscykler:

Shopifys faktureringsperioder
Faktureringscykelns namn Faktureringscykelns varaktighet
Prenumerationens faktureringscykel 30 dagar eller 1 år
Faktureringsperioder för appar 30 dagar

Avgiftstyper

Shopify har återkommande avgifter och engångsavgifter. Se till att du förstår de olika återkommande eller engångsavgifterna som kan visas på dina fakturor. Engångsavgifter, till exempel de avgifter du betalar för att registrera en domän eller för att köpa ett tema, visas på en separat faktura.

Återkommande avgiftstyper

Följande typer av återkommande avgifter kan förekomma på din vanliga månadsfaktura:

Engångsavgifter

Du kan ta emot separata fakturor för följande typer av engångsavgifter:

Skatter

Om ditt företag är beläget i en kanadensisk eller amerikansk jurisdiktion där Shopify har Företagsnärvaro, är Shopify enligt lag skyldig att debitera tillämpliga skatter på din prenumeration. Du ser också en skatteberäkning baserat på din plats.

Skatter redovisas på en separat rad i fakturan.

Se Skatter för mer information.

Om du bor i en region där Shopify är skyldig att debitera skatt på någon av dina kontoavgifter visas dessa avgifter i din Shopify-faktura.

Om faktureringströskel

Förutom månatlig prenumerationsfakturering utfärdar Shopify även fakturor under hela månaden enligt din planbaserade faktureringströskel. Faktureringströsklar är dollarvärden som utlöser fakturering när kostnaden för din kontoaktivitet överstiger tröskelvärdet.

Du får en faktura när summan av dina transaktionsavgifter från tredje part och andra utestående avgifter överstiger ditt kontos tröskel. Månadsprenumerationsavgifter ingår i ditt löpande totalbelopp men räknas inte in i tröskelräkningarna.

Om du har några transaktionsavgifter från tredje part eller andra avgifter under din nuvarande faktureringsperiod visas din butiks tröskel i avsnittet FakturorFaktureringssidan i din Shopify-admin. Om du inte har några transaktionsavgifter eller andra avgifter visas inte din butiks tröskel.

Du kan fortsätta att köpa fraktsedlar tills totalsumman uppgår till 110 % av din tröskel om har nått din faktureringströskel och fått en faktura. Inga ytterligare inköp kan göras förrän du betalar för fakturan som skickats. Om din tröskel exempelvis är 400 USD och aktiviteten på ditt konto uppgår till 400 USD kommer en faktura att skickas till dig. Du kan fortfarande köpa fraktsedlar tills din kontoaktivitet uppgår till 440 USD (110 % av 400 USD) men du kan endast göra fler inköp än det efter att du har betalat din faktura på 400 .

Om du vill veta mer om hur du debiteras för fraktetiketter, Kontakta Shopify support.

Debiteringar som utlöses av din faktureringströskel visas i avsnittet Faktureringshistorikfaktureringssidan i din Shopify-admin.

Betalningsleverantör från tredje part

Om din butik använder en betalningsleverantör från tredje part kommer du antingen att debiteras när totalsumman av butikens avgifter (inklusive återkommande avgifter för alla appar som du har installerat) överstiger en av butikens faktureringströsklar eller i slutet av din faktureringsperiod på 30 dagar. Till exempel:

 • Ditt konto debiteras i slutet av dagen om summan av dina transaktionsavgifter från tredje part och andra utestående avgifter överstiger kontots dagliga tröskelbelopp.
 • Ditt konto debiteras när totalsumman av dina transaktionsavgifter från tredje part och andra utestående avgifter överstiger ditt kontos högsta tröskelbelopp, vilket är dubbelt så mycket som ditt kontos dagliga tröskel
 • Om summan av dina transaktionsavgifter från tredje part och andra utestående avgifter ligger under dina faktureringströsklar, debiteras ditt konto i slutet av din 30-dagars faktureringsperiod. Om du ändrar din Shopify-prenumerationsplan debiteras du för eventuella utestående och proportionellt fördelade belopp.

Du kan se din butiks faktureringströsklar i avsnittet Faktureringfaktureringssidan i din Shopify-administratör.

Din första faktura inkluderar inte transaktionsavgifter från tredje part, men din andra faktura inkluderar alla transaktionsavgifter från tredje part som uppkommer fram till den tidpunkten.

Shopify Payments

Om din butik använder Shopify Payments dras bearbetningsavgifter för betalkort automatiskt från dina ordrar. För andra utestående avgifter, inklusive återkommande avgifter för alla appar som du har installerat, debiteras du antingen när summan av dina utestående avgifter överstiger en butiks faktureringströskel eller i slutet av din 30-dagars faktureringsperiod, beroende på vilket som inträffar först.

Du kan se din butiks faktureringsgränser på Faktureringssidan i dina Shopify-inställningar.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis